„Wtedy zerwał się gwałtowny wicher i fale uderzały w łódź, tak że już się napełniała.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Ewangelia Marka 4,37

Nawigacja

Biblia Przekład Toruński
Księga: List do Rzymian 8:39

O Przekładzie
8:1
Dlatego teraz nie ma żadnego potępienia[1] dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, którzy chodzą, nie według ciała[2], ale według Ducha[3].
Przypisy
 • [1]
  Greckie: katakrima - wyrok skazujący po ustaleniu winy
 • [2]
  Greckie: sarkas - porównaj Kol 2,11 przypis [23].
 • [3]
  Lub: ducha.
8:2
Albowiem prawo Ducha, życiem[4] w Chrystusie Jezusie, uwolniło mnie od prawa grzechu i śmierci.
Przypisy
 • [4]
  Lub: Prawo Ducha życia.
8:3
Bo niemoc, na którą niedomagało[5] Prawo z powodu ciała, Bóg przezwyciężył, posyłając swojego Syna w podobieństwie grzesznego ciała, jako ofiarę za grzech, potępił grzech w ciele,
Przypisy
 • [5]
  Lub: być słabym, bezsilnym, chorym.
8:4
Aby sprawiedliwa norma Prawa została wypełniona w nas, którzy chodzimy, nie według ciała, ale według Ducha.
8:5
Albowiem ci, którzy są według ciała, myślą o tym, co cielesne; ale ci, którzy są według Ducha, myślą o tym, co duchowe.
8:6
Gdyż zamysł ciała to śmierć; ale zamysł Ducha to życie i pokój,
8:7
Dlatego że zamysł ciała jest wrogi Bogu, gdyż nie jest poddany Prawu Bożemu, bo i nie może.
8:8
Ci bowiem, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą.
8:9
Lecz wy nie jesteście w ciele, ale w Duchu, skoro[6] Duch Boży mieszka w was; a jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusa, ten nie jest Jego.
Przypisy
 • [6]
  Greckie: eiper - skoro, ponieważ, jeśli tylko, jeśli właśnie.
8:10
A jeśli Chrystus jest w was, wtedy ciało istotnie jest martwe z powodu grzechu, ale Duch jest życiem z powodu sprawiedliwości[7].
Przypisy
 • [7]
  Lub: Duch (to) życie przez usprawiedliwienie.
8:11
Jeśli natomiast Duch Tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, to Ten, który wzbudził Chrystusa z martwych, ożywi i śmiertelne ciała wasze przez swojego Ducha, który w was mieszka.
8:12
A tak, bracia, nie jesteśmy dłużnikami[8] ciała, abyśmy żyli według ciała.
Przypisy
 • [8]
  Greckie: ofeiletes - dłużnik, ktoś będący winnym, być zobowiązanym.
8:13
Jeśli bowiem żyjecie według ciała, macie[9] umierać[10]; natomiast jeśli Duchem doprowadzacie do śmierci działania[11] ciała, będziecie żyć.
Przypisy
 • [9]
  Tryb orzekający, czas teraź. str. czynna.
 • [10]
  Bezokol. czas teraź. str. czynna, czasownik niedokonany
 • [11]
  Greckie: praksis - postępowanie, czyn, dobicie targu, działanie.
8:14
Bo ci[12], którzy dają się prowadzić[13] przez Ducha Bożego, ci są synami Boga.
Przypisy
 • [12]
  Lub: ilu, ktokolwiek, jacy.
 • [13]
  Są prowadzeni.
8:15
Bo nie wzięliście ducha niewoli, by znowu żyć w zastraszeniu[14], ale wzięliście ducha usynowienia, przez[15] którego wykrzykujemy[16]: Abba[17], Tato!
Przypisy
 • [14]
  Lub: w bojaźni.
 • [15]
  Lub: w którym.
 • [16]
  Greckie: kradzo - wołać, przemówić donośnie.
 • [17]
  Aramejskie abba - zdrobniała forma słowa ab - ojciec - Tatuś, Tato zawierająca w sobie wyraz czułości, godności i szacunku.
8:16
Ten do Duch współświadczy z naszym duchem, że jesteśmy dziećmi Boga.
8:17
A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro[18] współcierpimy, byśmy też wspólnie zostali wprowadzeni do chwały.
Przypisy
 • [18]
  Greckie: eiper - skoro, ponieważ, jeśli rzeczywiście, jeśli właśnie.
8:18
Sądzę bowiem, że utrapienia teraźniejszego czasu nie są godne porównania z tą chwałą, która ma się w nas objawić.
8:19
Bo stworzenie żarliwie[19] oczekuje objawienia synów Boga.
Przypisy
 • [19]
  Lub: żarliwie i wytrwale.
8:20
Gdyż stworzenie zostało poddane marności, nie dobrowolnie[20], ale z powodu Tego, który je poddał, w nadziei,
Przypisy
 • [20]
  Greckie: hekon - z własnej woli, nieprzymuszony, chętny
8:21
Że i samo stworzenie zostanie uwolnione z niewoli skażenia[21] do wolności chwały[22] dzieci Boga.
Przypisy
 • [21]
  Greckie: fthora - zepsucie, zniszczenie, zatracenie.
 • [22]
  Greckie: doksa - majestat, blask, wspaniałość, splendor, chwała.
8:22
Bo wiemy, że całe stworzenie współwzdycha[23] i współcierpi w bólach porodowych aż do teraz.
Przypisy
 • [23]
  Lub: jęczy
8:23
A nie tylko ono, ale i my sami, którzy mamy pierwocinę[24] Ducha, i my sami w sobie wzdychamy oczekując usynowienia, odkupienia naszego ciała.
Przypisy
 • [24]
  Greckie: aparche - pierwszy plon, osoby pierwsze z tej samej grupy lub klasy
8:24
Albowiem w tej nadziei zostaliśmy zbawieni. A nadzieja widzialna nie jest nadzieją; bo ktoś, kto widzi, po co ma mieć nadzieję?
8:25
Ale jeśli mamy nadzieję na to, czego nie widzimy, to oczekujemy tego z wytrwałością[25].
Przypisy
 • [25]
  Greckie: hypomone - wytrwałość, hart ducha, odporównaj na przeciwności.
8:26
A tak samo i Duch wspomaga nas w naszych słabościach. Nie wiemy bowiem, o co mielibyśmy się modlić, tak jak należy[26]; ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach.
Przypisy
 • [26]
  Lub: jak jest konieczne, jak trzeba.
8:27
A Ten, który bada[27] serca wie, jaki jest zamysł Ducha, ponieważ zgodnie[28] z wolą Boga wstawia się za świętymi.
Przypisy
 • [27]
  Greckie: eraunao - dociekać, badać, przeszukiwać.
 • [28]
  Greckie: kata - według, zgodnie, w kierunku, na podstawie.
8:28
A wiemy, że z tymi, którzy miłują Boga, wszystko współpracuje[29] ku dobremu, to jest z tymi, którzy według Jego postanowienia[30] są powołani.
Przypisy
 • [29]
  Greckie: panta synergo - czynić wszystko razem, współdziałać.
 • [30]
  Greckie: prothesis - plan, cel, zamiar, publiczne okazanie.
8:29
Bo tych, których wcześniej znał[31], tych też przeznaczył, aby byli ukształtowani[32] na obraz Jego Syna, aby On był pierworodnym wśród wielu braci.
Przypisy
 • [31]
  Greckie: proginosko - posiadać zawczasu wiedzę, mieć plan, przeznaczyć kogoś do czegoś.
 • [32]
  Lub: mieć taki sam kształt, być podobnie uformowanym.
8:30
A których przeznaczył, tych i powołał; a których powołał, tych i uznał za sprawiedliwych[33]; a których uznał za sprawiedliwych, tych i wprowadził do chwały[34].
Przypisy
 • [33]
  Lub: usprawiedliwił.
 • [34]
  Greckie: doksa - majestat, blask, wspaniałość, splendor, chwała.
8:31
Cóż więc na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, kto jest przeciwko nam?
8:32
On, który nie oszczędził nawet własnego Syna, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby wraz z Nim nie darował[35] nam wszystkiego?
Przypisy
 • [35]
  Greckie: charidzomai - darować, okazać łaskę.
8:33
Kto będzie wnosił oskarżenie przeciwko wybranym Boga? Bóg, który usprawiedliwia?
8:34
Kto potępia? Chrystus, który umarł, więcej, który został wskrzeszony, który jest po prawicy Boga? On wstawia[36] się za nami.
Przypisy
 • [36]
  Greckie: entychano - błagać, upraszać, mieć staranie.
8:35
Kto nas odłączy od miłości Chrystusa? Czy utrapienie? Czy ucisk? Czy prześladowanie? Czy głód? Czy nagość? Czy niebezpieczeństwo? Czy miecz?
8:36
Tak, jak jest napisane: Z powodu Ciebie cały dzień jesteśmy uśmiercani, zostaliśmy policzeni jak owce na rzeź.
8:37
Lecz w tym wszystkim odnosimy całkowite zwycięstwo[37] przez Tego, który nas umiłował.
Przypisy
 • [37]
  Greckie: hypernikao - pełne zwycięstwo, ponad miarę.
8:38
Albowiem jestem tego pewien[38], że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani władcy[39], ani moce, ani to, co nastało, ani to, co ma nastąpić,
Przypisy
 • [38]
  Lub: doszedłem do tego przekonania i wiem.
 • [39]
  Greckie: archon - przywódca, władca, naczelnik.
8:39
Ani wysokość, ani głębokość, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie będzie mogło[40] odłączyć nas od miłości Boga, w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Przypisy
 • [40]
  Lub: nie zdoła, nie być w stanie, nie móc, nie potrafić.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą; kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości.
I Jan 4:18

W Chrystusie

Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa,
Fil 3:20

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Wielbłądy królów Zeby i Salmunny miały ozdoby w kształcie półksiężyców na swoich karkach (Sdz 8:21).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić