„A ku temu samemu przyłożywszy wszelakiej pilności, przyłączcie cnotę z wiarą waszą, a z cnotą umiejętność.”

Biblia Brzeska: 2 List św. Piotra 1,5

Nawigacja

Biblia Przekład Toruński
Księga: List do Rzymian 2:1

O Przekładzie
2:1
Dlatego jesteś bez wymówki[1], o człowieku, kimkolwiek[2] jesteś, który osądzasz; bo w czym innego osądzasz, samego siebie osądzasz, ponieważ ty, który osądzasz, czynisz to samo.
Przypisy
 • [1]
  Greckie: anapologetos - niemogący wymówić się od winy, nie do obronienia.
 • [2]
  Greckie: pas - każdy, wszelki, cały, wszyscy, ktokolwiek.
2:2
A wiemy, że sąd Boży jest zgodny z prawdą wobec tych, którzy czynią takie rzeczy.
2:3
Czy liczysz[3] na to, o człowieku, który sądzisz tych, co czynią takie rzeczy, a sam je czynisz, że ty umkniesz sądu Bożego?
Przypisy
 • [3]
  Greckie: logidzomai - liczyć, poczytać, rachować, brać pod uwagę, wnioskować - porównaj Jk 2,23 przypis [22].
2:4
Czy pogardzasz bogactwem Jego dobroci, powściągliwości i cierpliwości, nie wiedząc, że dobroć[4] Boża prowadzi ciebie do upamiętania[5].
Przypisy
 • [4]
  Lub: łagodność, dobrotliwość.
 • [5]
  Greckie: metanoia - zmiana myślenia, zawrócenie.
2:5
Ale według zatwardziałości swojej i nieskruszonego[6] serca gromadzisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga,
Przypisy
 • [6]
  Greckie: ametanoetos - niezdolny do skruchy lub zmiany myślenia.
2:6
Który odda[7] każdemu według jego czynów,
Przypisy
 • [7]
  Greckie: apodidomi - oddać dla własnej korzyści, spłacić, odpłacić.
2:7
Tym, wprawdzie[8] którzy przez wytrwanie w dobrym czynie szukają chwały i czci, i niezniszczalności[9], odda życie wieczne;
Przypisy
 • [8]
  Greckie: men - partykuła wzmac..
 • [9]
  Greckie: aftharsia - niezniszczalność, trwałość, nieśmiertelność, uczciwość, szczerość, czystość.
2:8
Natomiast kłótliwym[10] i rzeczywiście[11] nieposłusznym prawdzie, lecz posłusznym niesprawiedliwości, odda zapalczywość i gniew;
Przypisy
 • [10]
  Lub: kierującym się własną ambicją.
 • [11]
  Greckie: men - partykuła wzmac..
2:9
Utrapienie i ucisk[12] na duszę każdego człowieka, który czyni zło, najpierw Żyda, a także i Greka;
Przypisy
 • [12]
  Greckie: stenochoria - dosłownie: wąskie przejście, trud.
2:10
A chwała i cześć[13], i pokój każdemu czyniącemu dobro, najpierw Żydowi, a także i Grekowi.
Przypisy
 • [13]
  Greckie: time - cześć, szacunek, wartość.
2:11
Bóg bowiem nie ma względu[14] na osobę.
Przypisy
 • [14]
  Dosłownie: nie bierze wg twarzy - nie jest stronniczy, nie ocenia powierzchownie, nikogo nie faworyzuje.
2:12
Ci bowiem, którzy bez prawa[15] zgrzeszyli, bez prawa[15] też zginą; a ci, którzy w prawie[15] zgrzeszyli, przez prawo zostaną osądzeni.
Przypisy
 • [15]
  Brak rodz. w greckim może wskazywać na prawo w sensie ogólnym w odróżnieniu od Prawa Mojż. w przypadku gdy rodzajnik występuje lub wskazuje domyślnie o tym, co było poruszone wcześniej.
2:13
Gdyż nie słuchacze Prawa są sprawiedliwi[16] przed Bogiem, ale ci, którzy czynią Prawo, zostaną uznani za sprawiedliwych.
Przypisy
 • [16]
  Greckie: dikaios - prawy, sprawiedliwy
2:14
Skoro bowiem poganie[17], nie mając Prawa, z natury czynią to, co jest w prawie, oni nie mając prawa, sami sobie są prawem[18],
Przypisy
 • [17]
  Greckie: ethnos – narody, grupy etniczne, nie-Żydzi.
 • [18]
  Brak rodz. w greckim może wskazywać na prawo w sensie ogólnym w odróżnieniu od Prawa Mojż. w przypadku gdy rodzajnik występuje lub wskazuje domyślnie o tym, co było poruszone wcześniej.
2:15
Bo pokazują oni, że dzieło Prawa zapisane jest w ich sercach, gdyż razem świadczą o tym ich sumienie i myśli, oskarżające się pomiędzy sobą lub też biorące w obronę;
2:16
W dniu, gdy Bóg sądzić będzie przez Jezusa Chrystusa ukryte[19] sprawy ludzi, według mojej Ewangelii.
Przypisy
 • [19]
  Greckie: kryptos - skrycie, po kryjomu, tajemnie.
2:17
Oto ty, który nazywasz siebie Żydem i polegasz[20] na Prawie, i chlubisz się w Bogu,
Przypisy
 • [20]
  Greckie: epanapauomai - spocząć, położyć ufność, osiąść na czymś.
2:18
I znasz Jego wolę, i badasz[21] to, co jest ważne, będąc pouczanym przez Prawo,
Przypisy
 • [21]
  Greckie: dokimadzo - sprawdzać, próbować, oceniać wartość, aprobować.
2:19
I masz przekonanie, że jesteś przewodnikiem[22] ślepych, światłem dla tych, którzy są w ciemności,
Przypisy
 • [22]
  Greckie: hodegos - wskazujący drogę, nauczyciel bez odp. wiedzy
2:20
Wychowawcą nierozumnych, nauczycielem niemowląt, mając w Prawie formułę[23] wiedzy[24] i prawdy.
Przypisy
 • [23]
  Greckie: morfosis - kształt, forma, postać.
 • [24]
  Lub: poznania.
2:21
Ty więc, który uczysz drugiego, samego siebie nie nauczasz? Który głosisz[25], żeby nie kradziono, kradniesz?
Przypisy
 • [25]
  Greckie: kerysso - być heroldem, ogłaszać jak herold.
2:22
Który mówisz, żeby nie cudzołożono, cudzołożysz? Który brzydzisz się bożkami, popełniasz świętokradztwo?
2:23
Który chlubisz się Prawem, przez przekraczanie Prawa znieważasz Boga?
2:24
Albowiem tak, jak jest napisane: Z powodu was, poganie bluźnią[26] imieniu Bożemu.
Przypisy
 • [26]
  Greckie: blasfemeo - potwarz, bluźnierstwo, znieważenie, obelga.
2:25
Obrzezanie bowiem jest korzystne, jeśli wykonujesz[27] Prawo; a jeślibyś był przestępcą Prawa, twoje obrzezanie staje się nieobrzezaniem.
Przypisy
 • [27]
  Greckie: prasso - czynić, spełniać, działać.
2:26
Jeżeli więc nieobrzezany przestrzega sprawiedliwości Prawa, czy jego nieobrzezanie nie będzie policzone za obrzezanie?
2:27
I ten, który jest z natury[28] nieobrzezany, a wypełnia Prawo, osądzi ciebie, który, mimo litery i obrzezania, jesteś przestępcą[29] Prawa.
Przypisy
 • [28]
  Greckie: fysis - natura, rodzaj, natura rzeczy, ogół wrodzonych cech.
 • [29]
  Greckie: parabates - przestępca, ktoś łamiący prawo.
2:28
Żydem bowiem, nie jest się na podstawie tego co widać[30], ani obrzezanie nie jest tym co widać na ciele;
Przypisy
 • [30]
  Greckie: faneros - widoczny, jawny, oczywisty
2:29
Ale Żydem jest się w ukryciu, a obrzezanie serca jest w duchu[31], nie w literze[32]; taki ma chwałę nie od ludzi, ale od Boga.
Przypisy
 • [31]
  Lub: przez Ducha.
 • [32]
  Literą.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Lecz Paweł zszedł na dół, przypadł doń i objąwszy go, rzekł: Nie trwóżcie się, bo on żyje.
Dz 20:10

W Chrystusie

Tym zaś, który nas utwierdza wraz z wami w Chrystusie, który nas namaścił, jest Bóg,
II Kor 1:21

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Człowiek o imieniu Judasz mieszkał na "Ulicy Prostej" (Dz 9:11).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić