„Które się zawżdy uczą, a nigdy ku uznaniu prawdy przyjdź nie mogą.”

Biblia Brzeska: 2 List św. Pawła do Tymoteusza 3,7

Nawigacja

Biblia Przekład Toruński
Księga: List do Rzymian 12:19

O Przekładzie
12:1
Wzywam[1] więc was, bracia, przez miłosierdzie[2] Boga, abyście stawili swoje ciała jako ofiarę żywą, świętą, przyjemną[3] Bogu, tę rozumną[4] służbę[5] waszą.
Przypisy
 • [1]
  Lub: zachęcam, proszę.
 • [2]
  Dosłownie: przez (wzgląd) na miłosierdzia - (liczba mnoga) Boga.
 • [3]
  Bardzo podobając.
 • [4]
  Lub: duchową, związaną ze słowem.
 • [5]
  Greckie: latreuo - od latreia - służba jako akt poświęcenia, urząd, służba Bogu, w LXX - służba kapłańska.
12:2
I nie upodabniajcie[6] się do tego wieku, ale dajcie się przemieniać[7] przez odnowienie waszego myślenia, abyście doświadczyli[8] jaka[9] jest wola Boża, co dobre, przyjemne[10] i doskonałe.
Przypisy
 • [6]
  Greckie: syschematidzo - upodabniać się do czyjegoś wzoru, przybierać postać tożsamą z czymś, stosować się do czegoś.
 • [7]
  Greckie: metamorfoo - przeobrażać się w inny kształt, przemienić.
 • [8]
  Lub: zbadali, rozróżnili.
 • [9]
  Czym (jest).
 • [10]
12:3
Bo przez daną mi łaskę mówię każdemu będącemu spośród was: Nie myślcie ponad miarę o sobie, ponad to, co konieczne jest by rozumieć, lecz myślcie rozsądnie[11], według miary wiary, jaką Bóg każdemu przydzielił.
Przypisy
 • [11]
  Greckie: sofroneo - myśleć z umiarem, trzeźwo.
12:4
Albowiem tak, jak w jednym ciele mamy wiele członków, lecz nie wszystkie członki mają te same działanie,
12:5
Tak wielu nas, a jesteśmy jednym ciałem[12] w Chrystusie, a zgodnie[13] z tym jesteśmy jedni drugich członkami.
Przypisy
 • [12]
  Greckie: soma - żywe ciało, tkanka, osoba, zwłoki.
 • [13]
  Greckie: de kat(a) - dosłownie: a co do.
12:6
Mamy więc różne dary łaski, według łaski nam darowanej: Czy to prorokowanie, to proporcjonalnie[14] do[15] wiary;
Przypisy
 • [14]
  Greckie: analogia - równowartość, w zgodności, w relacji do.
 • [15]
  Greckie: kata - według, zgodnie, w kierunku, na podstawie.
12:7
Czy to służbę, to w służbie; czy ktoś naucza, to w nauce[16];
Przypisy
12:8
Czy gdy ktoś zachęca, to w zachęcie; jeśli ktoś się dzieli, to w szczerości; jeśli ktoś przewodzi[17], to w gorliwości; jeśli ktoś jest miłosierny, to z radością[18].
Przypisy
 • [17]
  Lub: stoi na czele.
 • [18]
  Ochoczo.
12:9
Miłość niech będzie nieobłudna; brzydźcie się złym, lgnijcie[19] do dobrego.
Przypisy
 • [19]
  Lub: łączyć, kleić, spajać.
12:10
Miłością braterską jedni drugich miłujcie czule[20], jedni drugich wyprzedzajcie w okazywaniu szacunku.
Przypisy
 • [20]
  Lub: tkliwie, serdecznie.
12:11
W gorliwości nieopieszali[21], płonący[22] duchem, Panu służący,
Przypisy
 • [21]
  Lub: niegnuśni.
 • [22]
  Greckie: dzeo - wrzeć, kipieć, być gorącym.
12:12
Radośni nadzieją, w ucisku wytrwali, w modlitwie trwający niezłomnie,
12:13
Miejcie udział[23] w potrzebach[24] świętych, prześcigajcie[25] się w gościnności.
Przypisy
 • [23]
  Lub: być wspólnikiem.
 • [24]
  Greckie: chreia - potrzeba, niedostatek, brak.
 • [25]
  Greckie: dioko - gonić, ścigać, zmuszać do ucieczki, prześladować.
12:14
Dobrze życzcie[26] tym, którzy was prześladują[27], dobrze życzcie, a nie przeklinajcie.
Przypisy
 • [26]
  Lub: błogosławcie, wysławiajcie.
 • [27]
  Gra słów z wersetu 13 przypis [25].
12:15
Weselcie się z weselącymi, a płaczcie z płaczącymi[28].
Przypisy
 • [28]
  Greckie: klaio - łkać, biadać, lamentować.
12:16
Bądźcie wobec siebie tej samej myśli; nie rozumiejcie o sobie wyniośle[29], ale przystawajcie do pokornych; nie stawajcie[30] się rozumni[31] we własnych oczach[32].
Przypisy
 • [29]
  Dosłownie: o wysokich w liczbie mnogiej - lub: o tym co wyniosłe.
 • [30]
  Greckie: ginomai - stać się, narodzić się, być, zaistnieć.
 • [31]
  Greckie: fronismos - rozsądny, rozumny, mądry
 • [32]
  Dosłownie: przed sobą samymi.
12:17
Nikomu złem za złe nie oddawajcie[33], troszcząc[34] się o to, co dobre wobec wszystkich ludzi.
Przypisy
 • [33]
  Lub: odpłacajcie.
 • [34]
  Dosłownie: myśląc wcześniej.
12:18
Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi zachowujcie pokój[35].
Przypisy
 • [35]
  Lub: żyjcie w pokoju.
12:19
Nie mścijcie[36] się sami, umiłowani, ale dajcie miejsce gniewowi Bożemu; albowiem jest napisane: Pomsta do mnie należy, Ja odpłacę, mówi Pan.
Przypisy
 • [36]
  Lub: wymierzać sprawiedliwość.
12:20
Jeśli więc twój nieprzyjaciel jest głodny, nakarm[37] go, jeśli pragnie, daj mu pić; bo to czyniąc, węgle rozpalone[38] zgarniesz na jego głowę.
Przypisy
 • [37]
  Lub: dawać część po części, po kawałku.
 • [38]
  Tu: w znaczeniu aktu przysługi sąsiedzkiej - porównaj Prz 25,21-22.
12:21
Nie dawaj się zwyciężać złu, ale zło dobrem zwyciężaj.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Przed biczem języka będziesz zabezpieczony, a nie ulękniesz się, gdy nadejdzie zniszczenie.
Job 5:21

W Chrystusie

A jednak nowe przykazanie podaję wam, to, które jest prawdziwe w nim i w was, gdyż ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci.
I Jan 2:8

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Ludzie po raz pierwszy zaczęli "wzywać Imienia Pańskiego" w (I Mojż 4:26). (Tak naprawdę wielu uczonych uważa że wtedy zaczęto po raz pierwszy znieważać Imię Pańskie).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Bo tylko chwilę trwa gniew jego, Ale życzliwość jego całe życie. Wieczorem bywa płacz, Ale rankiem wesele.
Ps 30:6


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić