„Następnego dnia, gdy wyszli z Betanii, poczuł głód.”

Biblia Przekład Toruński: Ewangelia Marka 11,12

Nawigacja

Biblia Przekład Toruński
Księga: List do Rzymian 11:27

O Przekładzie
11:1
Mówię więc: Czy Bóg odepchnął od siebie swój lud? Z pewnością nie[1]; albowiem i ja jestem Izraelitą, z potomstwa[2] Abrahama, z pokolenia Beniamina.
Przypisy
 • [1]
  Lub: porzućmy tę myśl.
 • [2]
  Dosłownie: nasienia.
11:2
Nie odepchnął od siebie Bóg swojego ludu, który wcześniej poznał[3]. Czy nie wiecie, co mówi Pismo o Eliaszu? Jak zwraca się do Boga przeciwko Izraelowi, mówiąc:
Przypisy
 • [3]
  Greckie: proginosko - posiadać zawczasu wiedzę, mieć plan, przeznaczyć kogoś do czegoś.
11:3
PANIE! Proroków Twoich zabili, ołtarze Twoje zburzyli i zostałem pozostawiony tylko ja sam, i szukają mojej duszy[4].
Przypisy
 • [4]
  Idom: nastają na moje życie.
11:4
Ale co mówi do niego Boża odpowiedź[5]? Zostawiłem sobie siedem tysięcy mężów, którzy nie zgięli kolana przed Baalem.
Przypisy
 • [5]
  Greckie: chrematismos - natchniona wypowiedź, wyrocznia.
11:5
Tak więc i teraz, w tym czasie pozostała[6] resztka według wybrania z łaski.
Przypisy
 • [6]
  Dosłownie: stała się, zaistniała.
11:6
A jeśli z łaski, to już nie z uczynków, inaczej taka łaska już nie byłaby łaską; a jeśli z uczynków, to już nie z łaski[7], gdyż taki uczynek nie byłby[8] już uczynkiem.
Przypisy
 • [7]
  Greckie: charis - życzliwość, przychylność, łaska.
 • [8]
  Dosłownie: nie jest.
11:7
Cóż więc? Czego Izrael poszukuje, tego nie osiągnął; ale wybrani osiągnęli, a inni zostali zatwardzeni[9].
Przypisy
 • [9]
  Okr. med.: stwardnienie skóry, twardzina.
11:8
Tak, jak jest napisane: Dał im Bóg ducha głębokiego snu[10]: oczy, aby nie widzieli i uszy, aby nie słyszeli, aż do dzisiejszego dnia.
Przypisy
 • [10]
  Lub: odrętwienie po uderzeniu.
11:9
A Dawid mówi: Niech stół ich stanie się im sidłem[11] i pułapką, i potrzaskiem[12], i odpłatą;
Przypisy
 • [11]
  Dosłownie: za sidło, za ...
 • [12]
  Greckie: skandalon - zapadka w pułapce, zgorszenie, potknięcie.
11:10
Niech ich oczy zostaną zaćmione, aby nie widzieli, a ich grzbiet na zawsze[13] zegnij[14].
Przypisy
 • [13]
  Greckie: diapantos - stale, zawsze, ciągle, cały czas, w kółko.
 • [14]
  Greckie: synkampto - zgiąć razem, całkowicie.
11:11
Mówię więc: Czy potknęli się, aby upaść? Z pewnością nie[15]; ale z powodu ich upadku[16] zbawienie objęło pogan, aby ich pobudzić do zazdrości.
Przypisy
 • [15]
  Aramejski idiom: porzućmy tę myśl.
 • [16]
  Lub: występek, odejście od prawdy, grzech.
11:12
Jeżeli natomiast ich upadek jest bogactwem świata, a ich porażka[17] bogactwem pogan, o ile bardziej ich pełnia?
Przypisy
 • [17]
  Lub: umniejszenie.
11:13
Albowiem mówię wam poganom: Na ile ja jestem istotnie apostołem pogan, chlubię[18] się moją służbą,
Przypisy
11:14
Obym jakoś do zazdrości pobudził tych, którzy są moimi rodakami[19] i zbawił[20] niektórych z nich.
Przypisy
 • [19]
  Dosłownie: moim ciałem.
 • [20]
  Greckie: sodzo - uratować, ocalić, zbawić.
11:15
Jeśli bowiem ich odrzucenie jest pojednaniem świata, to czym ich przyjęcie[21], jeśli nie życiem powstałym z martwych?
Przypisy
 • [21]
  Lub: dobranie.
11:16
A jeśli pierwocina jest święta, to i ciasto; i jeśli korzeń jest święty, to i gałęzie.
11:17
A jeśli niektóre z gałęzi zostały odłamane, a ty, będąc z dzikiego drzewa oliwnego, zostałeś wszczepiony pomiędzy nich i stałeś się współuczestnikiem[22] korzenia i tłustości drzewa oliwnego,
Przypisy
 • [22]
  Greckie: synkoinonos - współtowarzysz, uczestnik razem z innymi.
11:18
Nie chlub się nad gałęzie; bo jeżeli chlubisz się, to wiedz, że nie ty nosisz[23] korzeń, ale korzeń ciebie.
Przypisy
 • [23]
  Greckie: bastadzo - podnieść rękami, dźwigać.
11:19
Powiesz więc: Odłamane zostały gałęzie, abym ja został wszczepiony.
11:20
Dobrze, z powodu niewiary zostały odłamane, ale ty stanąłeś w wierze; nie bądź pyszny[24], ale się bój.
Przypisy
 • [24]
  Lub: nie bądź dumny
11:21
Albowiem jeśli Bóg nie oszczędził naturalnych[25] gałęzi, mógłby i czasem ciebie nie oszczędzić[26].
Przypisy
 • [25]
  Dosłownie: zgodnych z naturą.
 • [26]
  Greckie: feidomai - oszczędzać w sensie nie niszczyć, wstrzymywać się.
11:22
Zobacz więc dobroć i surowość Boga, surowość wobec tych, którzy upadli, a dobroć wobec ciebie, jeślibyś utrzymał się w dobroci; skoro i ty możesz zostać odcięty.
11:23
Ale i oni, jeśli nie będą trwali w niewierze, zostaną wszczepieni, gdyż Bóg jest mocny ponownie ich wszczepić.
11:24
Albowiem jeśli ty jesteś odcięty z drzewa oliwnego, dzikiego z natury, a wbrew naturze zostałeś wszczepiony w szlachetne drzewo oliwne, o ile bardziej ci, zgodnie z naturą[27], zostaną wszczepieni w swoje własne drzewo oliwne!
Przypisy
 • [27]
  Dosłownie: tamci według natury
11:25
Bo nie chcę, bracia, abyście byli nieświadomi tej tajemnicy – żebyście we własnym mniemaniu[28] nie uważali się za rozumnych[29] – że zatwardziałość[30] przyszła na część Izraela, aż do czasu, gdy wejdzie pełnia pogan[31].
Przypisy
 • [28]
  Dosłownie: w sobie samych.
 • [29]
  Greckie: fronismos - rozsądny, rozumny, mądry
 • [30]
  Okr. med.: stwardnienie skóry, twardzina.
 • [31]
  Greckie: ethnos - poganie, grupy etniczne, narody, nie-Żydzi - porównaj wersety 11. 12. 13
11:26
I w ten właśnie sposób będzie zbawiony cały Izrael, tak, jak jest napisane: Przyjdzie z Syjonu Ten, który ratuje[32] i odwróci bezbożności[33] od Jakuba.
Przypisy
 • [32]
  Lub: zbawia, stąd inni - Wybawiciel.
 • [33]
  Tu: liczba mnoga.
11:27
I takie będzie z nimi[34] ode mnie przymierze, kiedy zabiorę[35] od nich grzechy.
Przypisy
 • [34]
  Lub: (dla) nich.
 • [35]
  Odjąć, oddzielić.
11:28
Według Ewangelii istotnie są nieprzyjaciółmi z powodu was; lecz według wybrania są umiłowanymi z powodu ojców.
11:29
Albowiem Bóg nie żałuje[36] swoich darów łaski i powołania.
Przypisy
 • [36]
  Dosłownie: nieżałowane bowiem dary łaski i powołanie Boga; greckie: ametameletos - niepowodujący żalu, wyrzutów sumienia.
11:30
Bo tak, jak i wy niegdyś byliście nieposłuszni Bogu, ale teraz doznaliście miłosierdzia z powodu ich nieposłuszeństwa,
11:31
Tak i oni teraz nie okazali posłuszeństwa, aby dla okazanego wam miłosierdzia i oni doznali miłosierdzia.
11:32
Bowiem Bóg zamknął[37] razem wszystkich w nieposłuszeństwie, aby zmiłować się nad wszystkimi.
Przypisy
 • [37]
  Dosłownie: współzamknął.
11:33
O głębio bogactwa i mądrości, i poznania Boga! Jak niezbadane są Jego sądy i niewyśledzone[38] są Jego drogi!
Przypisy
 • [38]
  Lub: niezgłębione.
11:34
Bo kto poznał myśl[39] Pana? Lub kto stał się Jego doradcą?
Przypisy
 • [39]
  Lub: umysł, zamysł.
11:35
Albo kto dał Mu najpierw coś i zostanie mu za to oddane[40] w zamian?
Przypisy
 • [40]
  Lub: odpłacone.
11:36
Gdyż z Niego i przez Niego, i ku Niemu jest wszystko; Jemu chwała na wieki. Amen.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Bo Ja, Pan, jestem twoim Bogiem, który cię ująłem za twoją prawicę i który mówię do ciebie: Nie bój się, Ja cię wspomogę!
Iz 41:13

W Chrystusie

A wiecie, że On się objawił, aby zgładzić grzechy, a grzechu w nim nie ma.
I Jan 3:5

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Były trzy główne sposoby jakimi posługiwał się Bóg w Starym Testamencie aby objawić swoją wolę:
1). Przez sny lub wizje.
2). Przez Urim i Tummim.
3). Przez proroków (I Sam 28:6).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Bo wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre, i nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem; Albowiem zostają one poświęcone przez Słowo Boże i modlitwę.
I Tym 4:4-5


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.



Warto odwiedzić