„Do zaprzęgu faraona przyrównam cię, przyjaciółko moja.”

Biblia Tysiąclecia: Pieśń nad pieśniami 1,9

Nawigacja

Biblia Przekład Toruński
Księga: List do Kolosan 2:8

O Przekładzie
2:1
Albowiem chcę, abyście wiedzieli, jak wielką walkę[1] staczam[2] o was i o tych, którzy są w Laodycei, i o tych licznych, którzy nie widzieli mojego oblicza[3] w ciele;
Przypisy
 • [1]
  Agon - walka, bitwa, zmaganie porównaj greckie agonia w Łk 22,44
 • [2]
  Dosłownie: mam.
 • [3]
  Idiom: nie poznali osobiście.
2:2
Aby ich serca doznały zachęty[4], a oni zespoleni ze sobą w miłości, dążyli ku całemu bogactwu pełni zrozumienia[5], ku dogłębnemu poznaniu[6] tajemnicy Boga i Ojca, i Chrystusa,
Przypisy
 • [4]
  Lub: zostały pocieszone.
 • [5]
  Greckie: synesis - umiejętność zastosowania zasad w każdej sytuacji życiowej, zdolność pojmowania, umysł.
 • [6]
  Greckie: epignosis - dokładne, pełne poznanie.
2:3
W którym[7] ukryte są wszystkie skarby mądrości i poznania.
Przypisy
 • [7]
  Lub: w której (To jest tajemnicy)
2:4
A to mówię, aby was ktoś nie zwiódł podstępnym dowodzeniem[8].
Przypisy
 • [8]
  Greckie: pithanologia - siła perswazji pokrętnych argumentów.
2:5
Bo chociaż ciałem jestem nieobecny, ale duchem jestem z wami, radując się i widząc ład[9] wasz i niewzruszoność[10] waszej wiary w Chrystusa. [11]
Przypisy
 • [9]
  Greckie: taksis - szereg wojska, układ, porządek, ład, ranga.
 • [10]
  Greckie: stereoma - bastion, zwarty niewzruszony szyk.
 • [11]
  Greckie: taksis i stereoma - słowa używane w terminologii wojskowej.
2:6
Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w Nim chodźcie,
2:7
Jako ci, którzy zostali zakorzenieni i są budowani na[12] Nim, i są utwierdzani w wierze, tak jak zostaliście nauczeni, obfitując[13] w niej z dziękczynieniem[14].
Przypisy
 • [12]
  Lub: w Nim.
 • [13]
  Lub: przekroczyć miarę, przewyższać.
 • [14]
  Greckie: eucharistia - wdzięczność, dziękczynienie, podziękowanie.
2:8
Uważajcie[15], aby was ktoś nie prowadził jako swój łup[16] dzięki filozofii i próżnemu oszustwu, opartemu na[17] ludzkiej tradycji i elementarnych[18] zasadach tego świata[19], a nie na[17] Chrystusie;
Przypisy
 • [15]
  Greckie: blepo - widzieć, patrzeć, baczyć.
 • [16]
  To jest uprowadzić jako jeńca.
 • [17]
  Greckie: kata - według, na, zgodnie.
 • [18]
  Greckie: stoicheion - element zasady, ciąg liter, pierwiastek, żywioł w filozofii greckiej elementy świata - ziemia, powietrze, woda, ogień.
 • [19]
  Greckie: kosmos - układ, porządek, świat, wszechświat - porównaj J 8,23 przypis [12].
2:9
Gdyż w Nim mieszka cieleśnie[20] cała pełnia boskości.
Przypisy
 • [20]
  Greckie: somatikos - dotyczy fizycznego ciała.
2:10
I jesteście w Nim napełnieni[21]; On jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy,
Przypisy
 • [21]
  Greckie: pleroo - sprawić obfitość, napełnić, wypełnić aż się przelewa.
2:11
I w Nim zostaliście obrzezani obrzezaniem, nie uczynionym ręką w zewleczeniu doczesnego ciała[22], ale w zewleczeniu ciała[23] grzechów[24] w obrzezaniu Chrystusa,
Przypisy
 • [22]
  Greckie: soma - żywe ciało, tkanka, osoba, zwłoki.
 • [23]
  Greckie: sarks - ciało, ciało bez życia, cielesność - zmysłowa natura.
 • [24]
  Greckie: somatos ton hamartion tes sarko - porównaj Kol 1,11 przypis [13].
2:12
Pogrzebani będąc wraz z Nim w chrzcie; w którym też zostaliście współwzbudzeni przez[25] wiarę w moc[26] Boga, który Go wzbudził z martwych.
Przypisy
 • [25]
  Lub: z powodu.
 • [26]
  Greckie: energeia - skutecznie działająca moc, działanie.
2:13
I was, będących martwymi w upadkach i w nieobrzezaniu waszego ciała[27], razem z Nim ożywił, darując[28] wam wszystkie upadki,
Przypisy
 • [27]
  Greckie: sarks - ciało, ciało bez życia, cielesność - zmysłowa natura.
 • [28]
  Lub: przebaczyć, okazać łaskę.
2:14
Wymazał obciążający nas zapis[29] dłużny, wynikający z ustaw[30], który był przeciwko nam i usunął go ze środka[31], przybijając go gwoździem do krzyża;
Przypisy
 • [29]
  Greckie: cheirografon - ręcznie podpisane zobowiązanie dłużne.
 • [30]
  Greckie: dogma - wymagania, opinia, przekonania, nauka.
 • [31]
  Lub: usunął spod ręki, odwołał z wokandy, unieważnił - być może latynizm greckiego zwrotu - „ek mesou” - ze środka - 2Tes 2,7 przypis [10].
2:15
Rozbroił[32] zwierzchności i władze, publicznie[33] wystawiając je na pokaz i Bóg w Nim powlókł je w triumfalnym[34] marszu zwycięstwa.
Przypisy
 • [32]
  Lub: obdarł, pozbawił godności - porównaj Kol 3,9 przypis [13].
 • [33]
  Otwarcie, śmiało, wystawić pod pręgierz, na urągowisko.
 • [34]
  Obraz rzym. dowódcy wkraczającego do Rzymu i prowadzącego w swym orszaku skutych jeńców.
2:16
Niech więc was nikt nie sądzi z powodu pokarmu albo napoju, albo w sprawie święta, albo nowiu księżyca, albo sabatów,
2:17
To jest cień tego, co ma nastąpić; rzeczywiste natomiast jest ciało Chrystusa.
2:18
Niech was nikt nie pozbawia nagrody zwycięstwa[35], kto ma upodobanie w uniżaniu się, kulcie aniołów i w tajemniczych doznaniach[36], dając się bezpodstawnie nadymać przez swój cielesny sposób myślenia,
Przypisy
 • [35]
  Greckie: katabrabeuo - sędzia pozbawiający nagrody, pozbawić zbawienia.
 • [36]
  Lub: wnikając w to, co ujrzał, widząc w tajemnicy
2:19
A nie trzyma się głowy, z której całe ciało jest zaopatrywane i spajane stawami i ścięgnami, rosnąc wzrostem Boga.
2:20
Jeśli więc umarliście z Chrystusem dla elementarnych[37] zasad tego świata, dlaczego jeszcze, jak żyjący w świecie, jesteście poddani nakazom:
Przypisy
 • [37]
  Greckie: stoicheion - element zasady, ciąg liter, pierwiastek, żywioł w filozofii greckiej elementy świata - ziemia, powietrze, woda, ogień.
2:21
Nie dotykaj, nie kosztuj, nie zetknij się;
2:22
To wszystko jest przeznaczone na zniszczenie przez używanie, zgodnie z przykazaniami i naukami ludzi.
2:23
Które mają wprawdzie pozór[38] mądrości w samowolnej formie kultu religijnego[39] i w poniżaniu się, i w nieoszczędzaniu ciała[40], ale nie mają żadnej wartości, służą tylko do nasycenia ciała[41].
Przypisy
 • [38]
  Dosłownie: słowo, zasada - greckie: logos.
 • [39]
  To jest wielbienie Boga oparte na indywid. upodobaniu lub asceza.
 • [40]
  Greckie: soma - żywe ciało, tkanka, osoba, zwłoki.
 • [41]
  Greckie: sarks - ciało, ciało bez życia, cielesność - zmysłowa natura.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Bóg jest ucieczką i siłą naszą, Pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Przeto się nie boimy, choćby ziemia zadrżała I góry zachwiały się w głębi mórz.
Ps 46:2-3

W Chrystusie

Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował.
Rzym 8:37

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Jan Chrzciciel nosił ubrania zrobione z sierści wielbłąda - Mat 3:4.
Jan Chrzciciel

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Sprawiasz, że rośnie trawa dla bydła I rośliny na użytek człowieka, By dobywał chleb z ziemi
Ps 104:14


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić