„Ale Pan rzekł Dawidowi, ojcu mojemu: Iżeś to umyślił, abyś budował kościół imieniowi mojemu, dobrześ uczynił, iżeś to umyślił w sercu swem.”

Biblia Brzeska: 2 Księga Kronik 6,8

Nawigacja

Biblia Przekład Toruński
Księga: List do Kolosan 1:1

O Przekładzie
1:1
Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa z woli Boga, i Tymoteusz brat,
1:2
Do świętych i wiernych[1] braci w Chrystusie Jezusie, którzy są w Kolosach. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa.
Przypisy
 • [1]
  Greckie: pistos - wierzyć, być godnym zaufania, być wiernym.
1:3
Dziękujemy Bogu i Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa, zawsze modląc się za was,
1:4
Bo usłyszeliśmy o waszej wierze w Chrystusie Jezusie i miłości do wszystkich świętych[2],
Przypisy
 • [2]
  Greckie: hagios - oddzielony od (świata), poświęcony dla (Boga)
1:5
Z powodu nadziei, która jest odłożona[3] dla was w niebie, o której wcześniej słyszeliście w słowie prawdy Ewangelii,
Przypisy
 • [3]
  Lub: zachowana.
1:6
Która dotarła[4] do was, jak i na cały świat i wydaje owoc[5], tak jak i wśród[6] was, od tego dnia, kiedy usłyszeliście i dogłębnie poznaliście[7] łaskę Boga w prawdzie.
Przypisy
 • [4]
  Greckie: pareimi - dotarła i pozostaje.
 • [5]
  Manuskrypt Bizantyjski: i rośnie.
 • [6]
  Lub: w.
 • [7]
  Greckie: epiginosko - poznać gruntownie, dokładnie wiedzieć.
1:7
Tak jak i nauczyliście się jej od Epafrasa, umiłowanego współniewolnika[8] naszego, który jest wiernym dla was sługą[9] Chrystusa,
Przypisy
1:8
Który też oznajmił nam o waszej miłości w duchu.
1:9
Dlatego i my, od tego dnia, w którym to usłyszeliśmy, nie przestajemy modlić się za was i prosić, abyście zostali napełnieni dogłębnym poznaniem Jego woli w całej mądrości i w duchowym zrozumieniu[10],
Przypisy
 • [10]
  Greckie: synesis - umiejętność zastosowania zasad w każdej sytuacji życiowej, zdolność pojmowania, umysł.
1:10
Abyście chodzili w sposób godny Pana, dla całkowitego przypodobania się Jemu, przynosząc owoce w każdym dobrym dziele i wzrastając[11] w dogłębnym poznaniu[12] Boga.
Przypisy
 • [11]
  Dosłownie: otrzymując wzrost.
 • [12]
  Greckie: epignosis - dokładne, pełne poznanie.
1:11
Z całą mocą będąc wzmacniani zgodnie z potęgą[13] Jego chwały, w[14] całej wytrwałości i cierpliwości z radością.
Przypisy
 • [13]
  Greckie: kratos - siła, moc, potęga, potężny czyn.
 • [14]
  Lub: ku, do.
1:12
Dziękując[15] Ojcu, który nas uczynił zdolnymi do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości,
Przypisy
 • [15]
  Lub: z radością dziękując - z wersetu 11
1:13
Który nas wyrwał[16] z władzy ciemności i przeniósł[17] do Królestwa Syna swojego umiłowanego.
Przypisy
 • [16]
  Greckie: rhyomai - zbawić, ocalić.
 • [17]
  Dosłownie: przestawić, deportować.
1:14
W Nim mamy odkupienie[18] przez Jego krew, odpuszczenie[19] grzechów,
Przypisy
 • [18]
  Greckie: apolutrosis - wykupienie jeńca lub niewolnika przez złożenie okupu - rzadki termin techniczny.
 • [19]
  Lub: uwolnienie, wyzwolenie.
1:15
On jest obrazem niewidzialnego Boga, pierworodnym całego stworzenia.
1:16
Gdyż w Nim zostało stworzone wszystko w niebiosach i na ziemi, widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy to panowania, czy to przywódcy[20], czy to władze[21], wszystko przez Niego i dla Niego jest stworzone.
Przypisy
 • [20]
  Greckie: arche - początek, źródło, władza, przyczyna sprawcza.
 • [21]
  Greckie: eksousia - prawo, autorytet, moc.
1:17
A On jest przed wszystkimi[22] i wszystko w Nim razem zaistniało.
Przypisy
 • [22]
  Domyślnie: bytami z wersetu 16
1:18
On też jest głową ciała, Kościoła[23], On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby sam we wszystkim stał się pierwszy;
Przypisy
 • [23]
  Greckie: ekklesia - wywołani z, społeczność, zgromadzenie.
1:19
Gdyż Bóg miał upodobanie[24], aby w Nim zamieszkała cała pełnia,
Przypisy
 • [24]
  Lub: zechciał.
1:20
I przez Niego ponownie pojednać[25] ze sobą[26] wszystko, czyniąc pokój przez krew Jego krzyża; poprzez Niego, to co na ziemi, i to co w niebiosach.
Przypisy
 • [25]
  Lub: całkowicie, na nowo pojednać.
 • [26]
  Dosłownie: ku Niemu, dla Niego.
1:21
I was, niegdyś będących obcymi i wrogami w myśleniu na skutek złych czynów, teraz jednak ponownie[27] pojednał,
Przypisy
 • [27]
  Lub: całkowicie, na nowo pojednać.
1:22
W ciele[28] przez śmierć ciała[29] Jego, aby was postawić przy Nim jako świętych i niewinnych, i nienagannych[30] przed swoim obliczem[31].
Przypisy
 • [28]
  Greckie: soma; greckie: to somati tes sarkos autou - dosłownie: w ciele ciała Jego - wzmoc. podkreślające fizyczność ciała Pana w opozycji do idei ciała urojonego, występującego w naukach pragnozy - porównaj Kol 2,11.
 • [29]
  Greckie: sarks - porównaj przypisy - Kol 2,11.
 • [30]
  Lub: bez zarzutu.
 • [31]
  Wobec Niego.
1:23
Jeśli[32] rzeczywiście trwacie w wierze będąc ugruntowani i mocni, i nieporuszeni z powodu nadziei Ewangelii, którą słyszeliście, a która została ogłoszona[33] całemu stworzeniu pod niebem, której ja, Paweł, stałem się sługą.
Przypisy
 • [32]
  Lub: o ile tylko.
 • [33]
  To jest ogłaszać publicznie jak herold.
1:24
Raduję się teraz w moich cierpieniach za was i dopełniam w swoim ciele[34] niedostatki ucisków Chrystusa, za ciało[35] Jego, którym jest Kościół;
Przypisy
 • [34]
  Greckie: sarks - ciało, ciało bez życia, cielesność - zmysłowa natura.
 • [35]
  Greckie: soma - żywe ciało, tkanka, osoba, zwłoki.
1:25
Którego stałem się sługą według zarządzenia Boga, które zostało mi dane, aby wobec was[36] wypełnić Słowo Boże,
Przypisy
 • [36]
  Lub: dla was, abym wypełnił.
1:26
Tajemnicę, która ukryta jest od wieków i pokoleń, teraz natomiast, została ukazana[37] Jego świętym,
Przypisy
 • [37]
  Dosłownie: znana, widoczna.
1:27
Im to Bóg zechciał oznajmić[38], jakie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały.
Przypisy
 • [38]
  Greckie: gnoridzo - dać poznać, oznajmić, posiadać gruntowną wiedzę.
1:28
Jego my głosimy, napominając[39] każdego człowieka i nauczając każdego człowieka z całą mądrością, abyśmy mogli postawić przy Nim każdego człowieka jako doskonałego[40] w Chrystusie Jezusie;
Przypisy
1:29
Nad tym też się trudzę, walcząc zgodnie[41] z Jego skutecznym działaniem[42], działającym[43] we mnie z mocą.
Przypisy
 • [41]
  Lub: według.
 • [42]
  Greckie: energeia - skutecznie działająca moc.
 • [43]
  Greckie: energeo.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Bogu ufam, nie lękam się; Cóż mi może uczynić człowiek?
Ps 56:12

W Chrystusie

Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi;
Rzym 6:6

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Jezus urodził się za czasów panowania Cesarza Augusta - Łuk 2:1.
Cesarz Oktawian August

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest Ten, który dał obietnicę...
Hebr 10:23


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić