„Przetoż tedy, póki mąż żyje, będzie zwana cudzołożnicą, jeźliby żoną inszego męża została; a jeźliby mąż jej umarł, wolna jest od zakonu onego, aby nie była cudzołożnicą, choćby się inszego męża żoną stała.”

Biblia Gdańska (1881): Rzymian 7,3

Nawigacja

Biblia Przekład Toruński
Księga: List do Galacjan 5:6

O Przekładzie
5:1
Stójcie więc w wolności, do której nas wyzwolił Chrystus i nie poddawajcie się ponownie pod jarzmo[1] niewoli.
Przypisy
 • [1]
  Greckie: zygos - jarzmo dla zwierząt, w przenośni: brzemię, ciężar.
5:2
Oto ja, Paweł, mówię wam: Jeśli dajecie się obrzezać, Chrystus wam nic nie pomoże[2].
Przypisy
 • [2]
  Lub: wspierać, być przydatnym, przynieść korzyść.
5:3
A świadczę ponownie każdemu człowiekowi, który daje się obrzezać, że jest zobowiązany wykonać całe Prawo.
5:4
Zostaliście odłączeni[3] od[4] Chrystusa wy wszyscy, którzy w Prawie uznajecie[5]się za sprawiedliwych; wypadliście z łaski.
Przypisy
 • [3]
  Greckie: katargeo - unieważnić, stracić na znaczeniu, zniszczyć, być bezczynnym, tu możliwe: odłączacie się.
 • [4]
  Lub: z dala.
 • [5]
  Lub: zostaliście uznani za ... , uznawani jesteście za ...
5:5
Albowiem my duchem[6], z wiary, oczekujemy[7] nadziei sprawiedliwości.
Przypisy
 • [6]
  Lub: Duchem.
 • [7]
  Czekać na coś żarliwie.
5:6
Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie nic nie znaczy[8], ani nieobrzezanie, ale wiara działająca[9] przez miłość.
Przypisy
 • [8]
  Dosłownie: nie jest silne.
 • [9]
  Greckie: energeo - skutecznie działająca moc.
5:7
Biegliście dobrze[10]; kto wam przeszkodził, abyście nie byli posłuszni[11] prawdzie?
Przypisy
 • [10]
  Greckie: kalos - pięknie, szlachetnie, dobrze.
 • [11]
  Lub: dać się przekonać prawdzie.
5:8
To namawianie[12] nie jest od Tego, który was powołuje.
Przypisy
 • [12]
  Greckie: peismone - perswazja, podstępne namawianie.
5:9
Mała ilość kwasu całe ciasto zakwasza.
5:10
Ja jestem co do was przekonany[13] w Panu, że nie będziecie myśleć inaczej; a ten, który was niepokoi[14], poniesie karę[15], kimkolwiek jest.
Przypisy
 • [13]
  Lub: ufam.
 • [14]
  Lub: trwożyć, wzburzać, dręczyć.
 • [15]
  Zostanie osądzony
5:11
A ja, bracia, jeśli jeszcze głoszę obrzezanie, dlaczego nadal jestem prześladowany? Zatem straciło znaczenie[16] zgorszenie[17] krzyża.
Przypisy
 • [16]
  Greckie: katargeo - unieważnić, stracić na znaczeniu, zniszczyć, być bezczynnym, tu możliwe: odłączacie się.
 • [17]
  Lub: skandal.
5:12
Oby odcięli sobie[18] ci, którzy was podburzają[19].
Przypisy
 • [18]
  Domyśl.: ironicznie o zmuszających do obrzezania.
 • [19]
  Greckie: anastatoo - wzniecić zamieszki, wrzawę, wzburzyć.
5:13
Bo wy do wolności zostaliście powołani[20], bracia; tylko ta wolność niech nie będzie zachętą ku pobudzaniu[21] ciała, ale z względu na miłość służcie[22] jedni drugim.
Przypisy
 • [20]
  Greckie: kaleo - wezwani.
 • [21]
  Greckie: aforme - pobudzić przez wysiłek, bodziec, sposobność.
 • [22]
  Lub: bądźcie niewolnikami.
5:14
Całe bowiem Prawo jest wypełnione[23] w jednym nakazie[24], w tym: Będziesz miłował swojego[25] bliźniego, jak samego siebie.
Przypisy
 • [23]
  Greckie: pleroo - wypełnić, sprawić obfitość, urzeczywistniać.
 • [24]
  Dosłownie: w słowie.
 • [25]
  Twojego.
5:15
Ale jeśli jedni drugich kąsacie[26] i pożeracie, patrzcie, abyście jedni przez drugich nie zostali strawieni[27].
Przypisy
 • [26]
  Greckie: dakno - gryźć zębami, metaf.: czynić wyrzuty, dręczyć.
 • [27]
  Greckie: analisko - trawić, zużywać, trwonić pieniądze, niszczyć.
5:16
Mówię więc: Duchem postępujcie[28], a pożądliwości[29] ciała z pewnością[30] nie wykonacie.
Przypisy
 • [28]
  Lub: w duchu żyjcie.
 • [29]
  Usilnych pragnień.
 • [30]
  Greckie: ou me - podwójne zaprzeczenie jako wzmocnienie.
5:17
Ciało bowiem pożąda[31] przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału; a te są sobie przeciwne, abyście nie to, co[32] chcecie, czynili.
Przypisy
 • [31]
  Lub: usilnie pragnie.
 • [32]
  Dosłownie: cokolwiek.
5:18
Jeśli więc przez Ducha dajecie się prowadzić[33], nie jesteście pod Prawem.
Przypisy
 • [33]
  Lub: jeśli więc (przez) Ducha jesteście prowadzeni.
5:19
Jawne[34] są natomiast czyny[35] ciała, którymi są: cudzołóstwo, nierząd, nieczystość, rozpusta,
Przypisy
 • [34]
  Lub: widoczne, publicznie jawne.
 • [35]
  Greckie: ergon - dzieło, wynik.
5:20
Bałwochwalstwo[36], czary, nieprzyjaźnie, kłótnie, zazdrość, wybuchy gniewu, intrygi[37], poróżnienia[38], rozłamy[39],
Przypisy
 • [36]
  Greckie: eidololatreia - kult, służba fałszywym bożkom.
 • [37]
  Lub: współzawodnictwo, ambicje.
 • [38]
  Podziały.
 • [39]
  Herezje.
5:21
Zawiść, zabójstwa, pijaństwo, hulanki i tym podobne, o których zapowiadam wam, jak i przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą.
5:22
Natomiast owocem[40] Ducha[41] jest: miłość, radość[42], pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć[43], wiara[44],
Przypisy
 • [40]
  Greckie: karpos - owoc, plon - tu: w liczbie pojedynczej - czyny ciała w liczbie mnogiej.
 • [41]
  Lub: ducha.
 • [42]
  Lub: zadowolenie.
 • [43]
  Prawość serca i życia.
 • [44]
  Greckie: pistis - wiara, zaufanie, wierność.
5:23
Łagodność, opanowanie[45]. Prawo nie jest przeciwko takim.
Przypisy
 • [45]
  Greckie: enkrateia - panowanie nad sobą zwł. nad pożądaniami.
5:24
Ci więc, którzy są własnością Chrystusa, ukrzyżowali swoje ciało wraz z namiętnościami[46] i pożądliwościami[47].
Przypisy
 • [46]
  Lub: doznaniami.
 • [47]
  Usilnymi pragnieniami.
5:25
Jeśli żyjemy duchem[48], duchowi[49] się podporządkowujemy[50].
Przypisy
 • [48]
  Lub: dla Ducha.
 • [49]
  Duchowi.
 • [50]
  Dosłownie: iść w szeregu, kroczyć za.
5:26
Nie stawajmy się chciwi próżnej chwały, jedni drugich prowokując[51], jedni drugim zazdroszcząc[52].
Przypisy
 • [51]
  Lub: drażniąc.
 • [52]
  Być zawistnym.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Dlatego Nie bój się ty, mój sługo, Jakubie - mówi Pan - i nie trwóż się, Izraelu, gdyż oto wybawię cię z daleka, a twoje potomstwo z ziemi ich wygnania. I wróci Jakub, i będzie żył w spokoju i beztrosko, i nikt go nie będzie straszył.
Jer 30:10

W Chrystusie

A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.
Fil 4:7

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Biblia zaczyna się od wesela (Adam i Ewa – I Mojż 2:21-25) i kończy się weselem (Baranek Jezus i Jego oblubienica Kościół – Obj 19:7-8, Obj 21:2).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał.
Hebr 10:36


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić