„Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi.”

Biblia Tysiąclecia: List do Rzymian 8,16

Nawigacja

Biblia Przekład Toruński
Księga: List do Galacjan 3:3

O Przekładzie
3:1
O nierozumni Galacjanie! Kto was zaczarował[1], abyście nie byli posłuszni prawdzie, was, którym przed oczami Jezus Chrystus wcześniej był opisany, jako ukrzyżowany pośród was?
Przypisy
 • [1]
  Greckie: baskaiono - idiom: złe oko - rzucić urok, zaczarować.
3:2
Tego tylko chciałbym się od was dowiedzieć: Czy z uczynków Prawa otrzymaliście[2] Ducha, czy ze słuchania z wiarą[3]?
Przypisy
 • [2]
  Lub: wzieliście.
 • [3]
  Dosłownie: słuchania wiary
3:3
Czy tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście duchem, teraz ciałem chcecie zakończyć?
3:4
Czy tak wiele wycierpieliście na próżno[4]? Jeśli rzeczywiście – to na próżno[4]!
Przypisy
 • [4]
  Greckie: eike - bez powodu, bez celu, nieistotnie.
3:5
Ten więc, który was zaopatruje w Ducha i Ten działający z mocą[5] wśród was, czy z uczynków Prawa to czyni, czy ze słuchania z wiarą[6]?
Przypisy
 • [5]
  Lub: czyniący cuda - liczba mnoga.
 • [6]
  Dosłownie: słuchania wiary
3:6
Tak jak Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane[7] dla uznania za sprawiedliwego[8].
Przypisy
 • [7]
  Greckie: logidzomai - liczyć, poczytać, rachować, brać pod uwagę.
 • [8]
  Lub: poczytano mu za sprawiedliwość.
3:7
Wiedzcie zatem, że ci, którzy są z wiary, ci są synami Abrahama.
3:8
A Pismo przewidziało[9], że Bóg z wiary uznaje za sprawiedliwych pogan; wcześniej ogłosiło tę radosną nowinę Abrahamowi: W tobie będą błogosławione wszystkie narody[10].
Przypisy
 • [9]
  Lub: wiedzieć wcześniej, mieć przed swoimi oczami.
 • [10]
  To jest wszyscy poganie, nie-Żydzi.
3:9
Tak, że ci, którzy są z wiary, są błogosławieni z wierzącym[11] Abrahamem.
Przypisy
 • [11]
  Lub: wiernym.
3:10
Wszyscy[12] bowiem, którzy są z uczynków Prawa, są pod przekleństwem[13], bo napisano: Przeklęty każdy, kto nie trwa we wszystkich przepisach, które są zapisane w zwoju Prawa, aby je czynił.
Przypisy
 • [12]
  Dosłownie: ilu, jak wiele.
 • [13]
  Lub: złorzeczenie, klątwa.
3:11
Ale to, że przez[14] Prawo nikt przed Bogiem nie jest uznany za sprawiedliwego jest oczywiste[15], gdyż: Sprawiedliwy z wiary żyć będzie.
Przypisy
 • [14]
  Dosłownie: w (Prawie).
 • [15]
  Greckie: delos - jasny, oczywisty, widoczny
3:12
Lecz Prawo nie jest z wiary, lecz człowiek, który je czyni, będzie żyć przez nie.
3:13
Chrystus odkupił nas od przekleństwa Prawa, stając się za nas przekleństwem, bowiem jest napisane: Przeklęty każdy, kto wisi na drzewie,
3:14
Aby błogosławieństwo Abrahama stało się w Chrystusie Jezusie udziałem pogan, abyśmy obietnicę Ducha otrzymali[16] przez wiarę.
Przypisy
3:15
Bracia! Po ludzku[17] mówię: Przecież i potwierdzonego przymierza zawartego przez ludzi nikt nie odrzuca ani niczego nie dodaje.
Przypisy
 • [17]
  Dosłownie: na wzór człowieka.
3:16
Abrahamowi natomiast i jego potomkowi[18] zostały ogłoszone obietnice. Nie mówi: I potomkom, jak o wielu, ale jak o jednym: I twojemu potomkowi[18] – którym jest Chrystus.
Przypisy
 • [18]
  Lub: nasieniu.
3:17
To więc mówię, że przymierza potwierdzonego wcześniej przez Boga w Chrystusie, nie unieważnia Prawo, które nastało po czterystu trzydziestu latach, tak by uznać obietnicę za nieważną[19].
Przypisy
3:18
Albowiem jeśli z Prawa jest dziedziczenie[20], to już nie z obietnicy; lecz Abrahamowi darował je Bóg przez obietnicę.
Przypisy
 • [20]
  Greckie: kleronomia - dziedzictwo, spadek.
3:19
Czym więc jest Prawo? Z powodu przestępstw zostało dodane, dopóki nie przyjdzie potomek[21], któremu dana jest obietnica; co zostało zarządzone przez aniołów ręką[22] pośrednika.
Przypisy
 • [21]
  Porównaj werset 16 przypis [18].
 • [22]
  Dosłownie: w ręku.
3:20
A pośrednik nie występuje przy jednej stronie[23], a Bóg jest jeden.
Przypisy
 • [23]
  Dosłownie: a pośrednik nie jest (dla) jednego.
3:21
Czy więc Prawo jest przeciwne[24] obietnicom Boga? Z pewnością nie[25]. Gdyby bowiem dane było Prawo, które mogłoby przywrócić do życia[26], prawdziwie z Prawa byłoby uznanie za sprawiedliwych.
Przypisy
 • [24]
  Greckie: kata - przeciw - o kierunku, w dół, według, wzdłuż.
 • [25]
  Aramejski idiom: porzućmy tę myśl - Rz 6,2 przypis [1].
 • [26]
  Lub: ożywić.
3:22
Ale Pismo zamknęło[27] wszystko pod grzechem, aby obietnica z wiary Jezusa[28] Chrystusa była dana tym, którzy są wierzącymi.
Przypisy
 • [27]
  Greckie: synkleio - współwięzić, łapać, osaczyć, okrążyć.
 • [28]
  Greckie: ek pisteou Isou - z wiary Jezusa - porównaj Ga 2,16 przypis [23].
3:23
A przed przyjściem wiary, byliśmy strzeżeni pod Prawem, razem zamknięci aż do przyjścia wiary, która miała zostać objawiona.
3:24
Tak więc Prawo było naszym wychowawcą[29] do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali uznani za sprawiedliwych.
Przypisy
 • [29]
  Greckie: paidagogos - niewolnik nadzorujący rozwój dziecka.
3:25
Ale gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy poddani wychowawcy.
3:26
Wszyscy bowiem jesteście synami[30] Boga przez wiarę w Chrystusa Jezusa.
Przypisy
 • [30]
  Greckie: hyios - syn jako reprezentant ojca.
3:27
Albowiem ilu z was zostało ochrzczonych[31] w Chrystusa, w Chrystusa jesteście obleczeni.
Przypisy
3:28
I nie ma Żyda ani Greka; nie ma niewolnika ani wolnego; nie ma mężczyzny[32] ani kobiety[33]; albowiem wy wszyscy jednym jesteście w Chrystusie Jezusie.
Przypisy
 • [32]
  Dosłownie: tego, co męskie.
 • [33]
  Tego, co żeńskie.
3:29
A jeśli wy należycie do Chrystusa, wtedy jesteście potomstwem[34] Abrahama, a zgodnie z obietnicą dziedzicami.
Przypisy
 • [34]
  Lub: nasieniem - liczba poj.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Pan da siłę ludowi swemu, Pan pobłogosławi lud swój pokojem!
Ps 29:11

W Chrystusie

Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości;
I Piotr 2:9

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

To Józef z Arymatei zdjął ciało Jezusa z krzyża po Jego śmierci - Mar 15:46, Łuk 23:53.
Zdjęcie z krzyża - Rembrandt (1634)

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Ty zaiste zapalasz pochodnię moją; Pan, Bóg mój, oświeca ciemności moje.
Ps 18:29


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić