„Wszelki, co wierzy, iż Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził; a wszelki, co miłuje tego, który urodził, miłuje i tego, który z niego jest narodzony.”

Biblia Gdańska (1632): 1 Jana 5,1

Nawigacja

Biblia Przekład Toruński
Księga: List do Filipian 4:19

O Przekładzie
4:1
Dlatego, bracia moi umiłowani i upragnieni[1], radości moja i wieńcu[2] mój, tak stójcie w Panu, umiłowani.
Przypisy
4:2
Zachęcam Ewodię i zachęcam Syntychę, aby były jednomyślne[3] w Panu.
Przypisy
 • [3]
  Lub: (miały) to samo rozumienie.
4:3
Proszę też i ciebie, prawdziwy[4] towarzyszu[5], pomagaj im, gdyż one dla Ewangelii razem ze mną walczyły i z Klemensem, i z pozostałymi moimi współpracownikami, których imiona są w zwoju życia.
Przypisy
 • [4]
  Greckie: gnesios - prawowity (o dzieciach), autentyczny, rodzimy
 • [5]
  Dosłownie: być we wspólnym jarzmie lub imię własne: Sunzugos.
4:4
Radujcie[6] się zawsze w Panu; ponownie mówię: Radujcie się.
Przypisy
 • [6]
  Greckie: chairo - radować się ogromnie, cieszyć, być zadowolonym.
4:5
Łagodność[7] wasza niech będzie znana wszystkim ludziom; Pan jest blisko[8].
Przypisy
 • [7]
  Lub: uczciwość, uprzejmość.
 • [8]
  O miejscu lub czasie.
4:6
Nie troszczcie[9] się o nic, ale w każdej[10] modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem, prośby[11] wasze niech się staną znane Bogu.
Przypisy
 • [9]
  Lub: nie martwcie się.
 • [10]
  We wszystkim (w) modlitwie.
 • [11]
  Greckie: aitema - petycja, postulat, wymaganie.
4:7
A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzegł[12] waszych serc i waszych myśli w Chrystusie Jezusie.
Przypisy
 • [12]
  Lub: pełnił służbę wartowniczą.
4:8
Na koniec, bracia, co tylko jest prawdziwe, co tylko szlachetne, co tylko sprawiedliwe, co tylko czyste, co tylko miłe[13], co tylko chwalebne[14], jeśli coś jest cnotą, i jeśli coś jest chwałą, o tym rozważajcie[15].
Przypisy
 • [13]
  Lub: przyjemne.
 • [14]
  Godne polecenia.
 • [15]
  Zaliczać na czyjś rach.
4:9
Czego się też nauczyliście i co przyjęliście[16], i słyszeliście, i widzieliście we mnie, to czyńcie, a Bóg pokoju będzie z wami.
Przypisy
 • [16]
  Greckie: paralambano - uznać, upewnić się, przyjąć.
4:10
A wielce ucieszyłem się w Panu, że jak niegdyś, tak teraz rozkwitła wasza troska[17] o mnie; myśleliście już o tym, jednak nie mieliście ku temu sposobności.
Przypisy
 • [17]
  Dosłownie: myślenie (z troską)
4:11
Mówię to nie z powodu niedostatku; bo nauczyłem się być samowystarczalny[18].
Przypisy
 • [18]
  To jest wystarczająca ilość środków do życia, bez potrzeby wsparcia.
4:12
Umiem być uniżonym[19], umiem[20] i obfitować; wszędzie i we wszystko jestem wtajemniczony, i nasyconym być i głodować, i obfitować i być w niedostatku;
Przypisy
 • [19]
  Lub: wiem, co to jest skromność.
 • [20]
  Wiedzieć, doświadczyć.
4:13
Wszystko mogę[21] w Tym, który mnie napełnia mocą[22], w Chrystusie.
Przypisy
 • [21]
  Lub: jestem silny.
 • [22]
  Umacnia.
4:14
Jednak dobrze uczyniliście, stając się współuczestnikami mojego ucisku.
4:15
A wiecie i wy, Filipianie, że na początku głoszenia Ewangelii, gdy wyszedłem z Macedonii, żaden zbór nie stał się wspólnikiem na rachunku rozchodu i przychodu, tylko wy jedyni;
4:16
Bo i do Tesalonik raz i drugi posłaliście mi na moje potrzeby[23].
Przypisy
 • [23]
  Dosłownie: potrzebę - l.poj.
4:17
Nie, żebym pragnął daru; ale pragnę owocu, rosnącego na waszym rachunku.
4:18
A odebrałem wszystko i mam nadmiar; jestem zaopatrzony, biorąc od Epafrodyta, co posłaliście, tę wonność kadzidła[24], ofiarę godną przyjęcia i bardzo podobającą się Bogu.
Przypisy
 • [24]
  Greckie: euodia - słodki zapach, miła woń.
4:19
A Bóg mój wypełni wszelką potrzebę waszą według swojego bogactwa w chwale, w Chrystusie Jezusie.
4:20
A Bogu i Ojcu naszemu chwała na wieki wieków. Amen.
4:21
Pozdrówcie każdego świętego w Chrystusie Jezusie. Pozdrawiają was bracia, którzy są ze mną.
4:22
Pozdrawiają was wszyscy święci, a najbardziej ci z domu Cezara.
4:23
Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z wami wszystkimi. Amen.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Błogosławić będę Pana, że dał mi radę. Nawet w nocy poucza mnie serce moje. Mam zawsze Pana przed sobą, Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się. Dlatego weseli się serce moje i raduje się dusza moja, Nawet ciało moje spoczywać będzie bezpiecznie ...
Ps 16:7-9

W Chrystusie

Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych? Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym.
I Kor 6:19-20

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W Biblia Hebrajskiej znajdują się aktualnie 24 księgi, nie 39. Jest tak dla tego ponieważ Księgi 1 i 2 Samuela, Królów i Kronik są liczone jak jedna księga zamiast dwóch. Ezdrasz i Nehemiasz są złączone a 12 ksiąg wchodzących w skład proroków mniejszych jest w niej jedną księgą o nazwie "Księga Dwunastu".

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie! Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki!
Przyp 3:5-6


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić