„A w czwartym dniu zebrali się w Dolinie Beraka, bo tam błogosławili PANA. Dlatego nazwano to miejsce Doliną Beraka i tak nazywa się aż do dziś.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: II Księga Kronik 20,26

Nawigacja

Biblia Przekład Toruński
Księga: List do Filipian 4:12

1Dlatego, bracia moi umiłowani i upragnieni[1], radości moja i wieńcu[2] mój, tak stójcie w Panu, umiłowani. 2Zachęcam Ewodię i zachęcam Syntychę, aby były jednomyślne[3] w Panu. 3Proszę też i ciebie, prawdziwy[4] towarzyszu[5], pomagaj im, gdyż one dla Ewangelii razem ze mną walczyły i z Klemensem, i z pozostałymi moimi współpracownikami, których imiona są w zwoju życia. 4Radujcie[6] się zawsze w Panu; ponownie mówię: Radujcie się. 5Łagodność[7] wasza niech będzie znana wszystkim ludziom; Pan jest blisko[8]. 6Nie troszczcie[9] się o nic, ale w każdej[10] modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem, prośby[11] wasze niech się staną znane Bogu. 7A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzegł[12] waszych serc i waszych myśli w Chrystusie Jezusie. 8Na koniec, bracia, co tylko jest prawdziwe, co tylko szlachetne, co tylko sprawiedliwe, co tylko czyste, co tylko miłe[13], co tylko chwalebne[14], jeśli coś jest cnotą, i jeśli coś jest chwałą, o tym rozważajcie[15]. 9Czego się też nauczyliście i co przyjęliście[16], i słyszeliście, i widzieliście we mnie, to czyńcie, a Bóg pokoju będzie z wami. 10A wielce ucieszyłem się w Panu, że jak niegdyś, tak teraz rozkwitła wasza troska[17] o mnie; myśleliście już o tym, jednak nie mieliście ku temu sposobności. 11Mówię to nie z powodu niedostatku; bo nauczyłem się być samowystarczalny[18]. 12Umiem być uniżonym[19], umiem[20] i obfitować; wszędzie i we wszystko jestem wtajemniczony, i nasyconym być i głodować, i obfitować i być w niedostatku; 13Wszystko mogę[21] w Tym, który mnie napełnia mocą[22], w Chrystusie. 14Jednak dobrze uczyniliście, stając się współuczestnikami mojego ucisku. 15A wiecie i wy, Filipianie, że na początku głoszenia Ewangelii, gdy wyszedłem z Macedonii, żaden zbór nie stał się wspólnikiem na rachunku rozchodu i przychodu, tylko wy jedyni; 16Bo i do Tesalonik raz i drugi posłaliście mi na moje potrzeby[23]. 17Nie, żebym pragnął daru; ale pragnę owocu, rosnącego na waszym rachunku. 18A odebrałem wszystko i mam nadmiar; jestem zaopatrzony, biorąc od Epafrodyta, co posłaliście, tę wonność kadzidła[24], ofiarę godną przyjęcia i bardzo podobającą się Bogu. 19A Bóg mój wypełni wszelką potrzebę waszą według swojego bogactwa w chwale, w Chrystusie Jezusie. 20A Bogu i Ojcu naszemu chwała na wieki wieków. Amen. 21Pozdrówcie każdego świętego w Chrystusie Jezusie. Pozdrawiają was bracia, którzy są ze mną. 22Pozdrawiają was wszyscy święci, a najbardziej ci z domu Cezara. 23Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z wami wszystkimi. Amen.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Bogu ufam, nie lękam się; Cóż mi może uczynić człowiek?
Ps 56:12

W Chrystusie

Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości.
II Tym 1:7

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Flakon z olejem który Maria wylała na Jezusa (Mat 26:6-13, Mar 14:3-9, Jan 12:1-6) był warty 300 denarów (Mar 14:5). Wartość jednego denara wynosiła dniówkę robotnika, więc 300 denarów było równe rocznej pensji robotnika (odchodziły od tego dni Szabatu w które się nie pracowało).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Aby błogosławieństwo Abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie, my zaś, abyśmy obiecanego Ducha otrzymali przez wiarę.
Gal 3:14


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić