„Wam tedy, wierzącym, cześć, a niewierzącym kamień, który odrzucili budujący, ten się zstał głową węgłową”

Biblia Jakuba Wujka: 1 List św. Piotra 2,7

Nawigacja

Biblia Przekład Toruński
Księga: List do Filipian 3:19

O Przekładzie
3:1
W końcu, bracia moi, radujcie się w Panu. Pisać wam to samo, z pewnością nie jest dla mnie nużące[1], ale dla was jest to zabezpieczeniem.
Przypisy
 • [1]
  Greckie: okneros - gnuśny, opieszały, dokuczliwy, nużący
3:2
Przypatrujcie[2] się psom[3], przypatrujcie się złym pracownikom, przypatrujcie się obrzezywaczom[4].
Przypisy
 • [2]
  Lub: patrzeć uważnie, strzec się.
 • [3]
  To jest ludziom nieczystym, bezwstydnym.
 • [4]
  Lub: okaleczeńcom.
3:3
My bowiem jesteśmy obrzezaniem[5], my, którzy służymy[6] w duchu Bogu[7] i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele nie pokładamy ufności.
Przypisy
 • [5]
  Lub: obrzezani.
 • [6]
  Greckie: leitourgos - osoba powołana na urząd państw. lub publiczny, sługa króla.
 • [7]
  Greckie: pneumati theo - (dativ) możliwe też - w Duchu Bogu, Duchowi Boga, w Duchu Bożym.
3:4
Chociaż ja mógłbym mieć ufność także w ciele; a jeśli ktoś inny mniema, że może pokładać ufność w ciele, to ja tym bardziej;
3:5
Obrzezany ósmego dnia, z rodu Izraela, z pokolenia Beniamina, Hebrajczyk z Hebrajczyków, według Prawa faryzeusz,
3:6
Co do żarliwości[8] – prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości, opartej na Prawie – stałem się nienaganny.
Przypisy
 • [8]
  Lub: gorliwości.
3:7
Ale to, co mi było zyskiem, to z powodu Chrystusa uznałem za szkodę[9].
Przypisy
 • [9]
  Lub: zniszczenie, stratę.
3:8
Ale istotnie, raczej i wszystko uznaję za szkodę z powodu górującego nad wszystkim poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana, dla którego wszystko straciłem i wszystko uznaję za śmieci[10], żeby zyskać Chrystusa,
Przypisy
 • [10]
  Greckie: skybalon - w j. potocznym - to, co odrzucone psom, w j. medycznym - kał, gnój.
3:9
I zostać znalezionym w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości, która jest z Prawa, ale tę, która jest przez wiarę w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga przez[11] wiarę,
Przypisy
 • [11]
  Lub: ze względu na wiarę.
3:10
Żeby poznać Go i moc Jego zmartwychwstania, i mieć udział[12] w Jego cierpieniach, będąc ukształtowanym[13] Jego śmiercią,
Przypisy
 • [12]
  Greckie: koinonia - wspólnota - porównaj Ga 6,6 przypis [13].
 • [13]
  Greckie: summorfoo - mając kształt tożsamy, otrzymać tę samą postać.
3:11
Obym[14] w jakiś sposób przeszedł[15] do powstania z martwych.
Przypisy
 • [14]
  Greckie: ei - jeśli, skoro, oby, czy
 • [15]
  Greckie: katantao - przejść do miejsca na drugiej stronie, dojść.
3:12
Nie żebym już posiadł albo już jestem doskonały[16]; ale dążę[17] do tego, aby pochwycić, gdyż zostałem pochwycony przez Jezusa Chrystusa.
Przypisy
 • [16]
  Greckie: teleos - nie mający braków, dojrzały, doprowadzić do końca.
 • [17]
  Greckie: dioko - ścigać, biec.
3:13
Bracia, ja nie sądzę o sobie, że pochwyciłem[18],
Przypisy
 • [18]
  Greckie: katalambano - chwycić na własność, posiąść.
3:14
Ale jedno czynię: zapominam, co za mną i z uporem[19] sięgam[20] po to, co przede mną, prę[21] do celu, ku nagrodzie pochodzącego z góry powołania Bożego w Chrystusie Jezusie.
Przypisy
 • [19]
  Dosłownie: prawdziwie, istotnie.
 • [20]
  Lub: pochwycić, owładnąć.
 • [21]
  Lub: rozciągać, wyrwać się.
3:15
Ilu nas zatem doskonałych[22], tak myślmy; a jeżeli coś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi.
Przypisy
 • [22]
  Greckie: teleos - nie mający braków, dojrzały, doprowadzić do końca.
3:16
Niemniej do czego doszliśmy, w tym postępujmy[23] według tych samych zasad[24] i tak samo myślmy[25].
Przypisy
 • [23]
  Greckie: stoicheo - iść w szeregu - porównaj Kol 2,20 przypis [37].
 • [24]
  Lub: kanon, wzór.
 • [25]
  Greckie: froneo - myśleć, rozumieć, czuć, kierować uwagę na coś.
3:17
Bądźcie[26] naśladowcami moimi, bracia, i przyglądajcie[27] się tym, którzy postępują według wzoru[28], jaki w nas macie.
Przypisy
 • [26]
  Dosłownie: stawajcie się.
 • [27]
  Baczyć, uważnie patrzeć.
 • [28]
  Greckie: typos - typ.
3:18
Wielu bowiem o których wam często mówiłem, a teraz i z płaczem mówię, postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusa;
3:19
Takich końcem jest zatracenie[29], takich bogiem jest brzuch, a chwała ich w hańbie[30], oni myślą o rzeczach ziemskich.
Przypisy
 • [29]
  Lub: zguba.
 • [30]
  We wstydzie.
3:20
Nasza bowiem ojczyzna[31] jest w niebiosach, skąd też oczekujemy Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa,
Przypisy
 • [31]
  Greckie: politeuma - obywatelstwo, państwo, wspól. dobro obywateli.
3:21
Który przekształci poniżone ciało nasze, aby stało się w swej postaci podobne[32] ciału chwały Jego, według skutecznego działania[33] Jego mocy, którą też wszystko może sobie podporządkować.
Przypisy
 • [32]
  Greckie: summorfoo - mając kształt tożsamy, otrzymać tę samą postać.
 • [33]
  Greckie: energeia - skutecznie działająca moc.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Błogosławić będę Pana, że dał mi radę. Nawet w nocy poucza mnie serce moje. Mam zawsze Pana przed sobą, Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się. Dlatego weseli się serce moje i raduje się dusza moja, Nawet ciało moje spoczywać będzie bezpiecznie ...
Ps 16:7-9

W Chrystusie

A bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie.
Jak 1:22

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

"Szofar" (przetłumaczony jako "trąba" 68 razy i "trąbka" 4 razy w KJV) którym był zakrzywiony barani róg jest najczęściej wspominanym instrumentem w Biblii.
Szofar

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Czyńcie to, czego się nauczyliście i co przejęliście, co słyszeliście, i co widzieliście u mnie; a Bóg pokoju będzie z wami.
Fil 4:9


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić