„Pan odrzucił ołtarz swój, zbrzydził sobie świątnicę swoję, podał do rąk nieprzyjacielskich mury i pałace Syońskie; krzyczeli w domu Pańskim jako w dzień święta uroczystego.”

Biblia Gdańska (1632): Treny Jeremijaszowe 2,7

Nawigacja

Biblia Przekład Toruński
Księga: List do Efezjan 2:8

O Przekładzie
2:1
A was, będących martwymi w upadkach i grzechach,
2:2
W których niegdyś żyliście[1] zgodnie z dobą[2] tego świata, według przywódcy[3] mającego władzę w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych[4],
Przypisy
 • [1]
  Werset 3 przypis [5].
 • [2]
  Greckie: aion - wiek, epoka - Hbr 1,2 przypis [5].
 • [3]
  Greckie: archon - przywódca, władca, naczelnik.
 • [4]
  Greckie: apeitheia - uporczywy opór, bunt, nieposłuszeństwo.
2:3
Wśród nich i my wszyscy żyliśmy[5] niegdyś w pożądliwościach[6] naszego ciała[7], czyniąc wolę ciała i myśli, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i pozostali;
Przypisy
 • [5]
  Dosłownie: obracaliśmy się - porównaj Rz 6,4 przypis [6].
 • [6]
  Lub: usilnych pragnieniach.
 • [7]
  Greckie: sarks - ciało, ciało bez życia, cielesność - zmysłowa natura.
2:4
Bóg natomiast, będąc bogatym w miłosierdzie[8], przez swoją wielką miłość, którą nas umiłował,
Przypisy
 • [8]
  Greckie: eleos - litość, współczucie, łaskawość.
2:5
I to nas, będących martwymi w upadkach, ożywił wraz z Chrystusem – łaską jesteście zbawieni,
2:6
I wraz z Nim wzbudził[9], i wraz z Nim posadził[10] w niebiosach w Chrystusie Jezusie,
Przypisy
 • [9]
  Dosłownie: współwzbudził.
 • [10]
  Współposadził.
2:7
Aby okazać w nadchodzących wiekach przeobfite bogactwo swojej łaski w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie.
2:8
Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie z was; dar to Boga;
2:9
Nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił[11].
Przypisy
2:10
Jego bowiem dziełem[12] jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych dzieł[13], które przygotował wcześniej[14] Bóg, abyśmy w nich chodzili.
Przypisy
 • [12]
  Greckie: poiema - dzieło, czyn, praca.
 • [13]
  Greckie: ergon - działanie, czyny
 • [14]
  Greckie: proetoimadzo - przygotować wcześniej, przeznaczyć.
2:11
Dlatego pamiętajcie, że wy, niegdyś poganie w ciele, nazywani nieobrzezanymi przez tego, który jest obrzezany obrzezaniem na ciele wykonanym ręką,
2:12
Że wy byliście w owym czasie bez Chrystusa, oddzieleni od praw obywateli[15] Izraela i obcy przymierzom obietnicy, nie mający nadziei i bez Boga[16] na świecie.
Przypisy
 • [15]
  Lub: obywatelstwo, państwo.
 • [16]
  Bezbożni.
2:13
Ale teraz w Chrystusie Jezusie, wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się bliscy przez krew Chrystusa.
2:14
On bowiem jest naszym pokojem, który z dwojga jedno uczynił i zburzył w ciele stojący pośrodku mur oddzielenia – wrogość.
2:15
On[17] Prawo przykazań, zawarte w ustawach[18], uznał za bezużyteczne[19], aby z tych dwóch stworzyć w sobie samym jednego nowego człowieka, czyniąc pokój,
Przypisy
 • [17]
  Lub: W ciele swoim usunął nieprzyjaźń (wynikającą) z Prawa (zawartego) w ustawach, aby z dwóch ...
 • [18]
  Greckie: dogma - wymagania, opinia, przekonania, nauka.
 • [19]
  Greckie: katargeo - wykazać bezużyteczność, unieważnić, usunąć, uczynić bezczynnym, sprawić nieskuteczność, pozbawić wpływu.
2:16
I pojednał ponownie obydwóch w jednym ciele z Bogiem przez krzyż, w Nim zadając śmierć tej nieprzyjaźni.
2:17
A gdy przyszedł, ogłosił jako dobrą nowinę pokój wam, którzy[20] byliście daleko, i którzy[20] byliście blisko.
Przypisy
 • [20]
  Dosłownie: tym.
2:18
Przez Niego bowiem mamy przystęp[21] do Ojca jedni i drudzy w jednym Duchu.
Przypisy
 • [21]
  Lub: posłuchanie, wprowadzenie przed oblicze, przedstawienie ambasadora.
2:19
I dlatego już nie jesteście obcymi[22] i przychodniami[23], ale współobywatelami świętych i domownikami Boga,
Przypisy
 • [22]
  Dosłownie: cudzoziemiec.
 • [23]
  Mieszkający obok, przybysz.
2:20
Zbudowanymi[24] na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest Jezus Chrystus,
Przypisy
 • [24]
  Lub: wzniesionymi na, nadbudowanymi.
2:21
W[25] którym cała budowa razem spajana wzrasta w świętą w Panu świątynię;
Przypisy
 • [25]
  Lub: na którym (fundamencie)
2:22
W[26] którym i wy jesteście wspólnie budowani, na mieszkanie Boga w Duchu[27].
Przypisy
 • [26]
  Lub: na którym.
 • [27]
  Lub: instrumentalnie - Duchem.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą; bójcie się raczej tego, który może i duszę i ciało zniszczyć w piekle.
Mat 10:28

W Chrystusie

Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni.
Iz 53:5

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Zwrot "Bądź mężny" użyty jest 16 razy w Starym Testamencie.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Doprawdy, byliśmy już całkowicie pewni tego, że śmierć nasza jest postanowiona, abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu, który wzbudza umarłych,
II Kor 1:9


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić