„Pospiesz się, by przybyć przed zimą. Pozdrawiają cię Eubulos i Pudens, i Linus, i Klaudia, i wszyscy bracia.”

Biblia Tysiąclecia: 2 List do Tymoteusza 4,21

Nawigacja

Biblia Przekład Toruński
Księga: List do Efezjan 2:5

1A was, będących martwymi w upadkach i grzechach, 2W których niegdyś żyliście[1] zgodnie z dobą[2] tego świata, według przywódcy[3] mającego władzę w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych[4], 3Wśród nich i my wszyscy żyliśmy[5] niegdyś w pożądliwościach[6] naszego ciała[7], czyniąc wolę ciała i myśli, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i pozostali; 4Bóg natomiast, będąc bogatym w miłosierdzie[8], przez swoją wielką miłość, którą nas umiłował, 5I to nas, będących martwymi w upadkach, ożywił wraz z Chrystusem – łaską jesteście zbawieni, 6I wraz z Nim wzbudził[9], i wraz z Nim posadził[10] w niebiosach w Chrystusie Jezusie, 7Aby okazać w nadchodzących wiekach przeobfite bogactwo swojej łaski w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. 8Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie z was; dar to Boga; 9Nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił[11]. 10Jego bowiem dziełem[12] jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych dzieł[13], które przygotował wcześniej[14] Bóg, abyśmy w nich chodzili. 11Dlatego pamiętajcie, że wy, niegdyś poganie w ciele, nazywani nieobrzezanymi przez tego, który jest obrzezany obrzezaniem na ciele wykonanym ręką, 12Że wy byliście w owym czasie bez Chrystusa, oddzieleni od praw obywateli[15] Izraela i obcy przymierzom obietnicy, nie mający nadziei i bez Boga[16] na świecie. 13Ale teraz w Chrystusie Jezusie, wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się bliscy przez krew Chrystusa. 14On bowiem jest naszym pokojem, który z dwojga jedno uczynił i zburzył w ciele stojący pośrodku mur oddzielenia – wrogość. 15On[17] Prawo przykazań, zawarte w ustawach[18], uznał za bezużyteczne[19], aby z tych dwóch stworzyć w sobie samym jednego nowego człowieka, czyniąc pokój, 16I pojednał ponownie obydwóch w jednym ciele z Bogiem przez krzyż, w Nim zadając śmierć tej nieprzyjaźni. 17A gdy przyszedł, ogłosił jako dobrą nowinę pokój wam, którzy[20] byliście daleko, i którzy[20] byliście blisko. 18Przez Niego bowiem mamy przystęp[21] do Ojca jedni i drudzy w jednym Duchu. 19I dlatego już nie jesteście obcymi[22] i przychodniami[23], ale współobywatelami świętych i domownikami Boga, 20Zbudowanymi[24] na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest Jezus Chrystus, 21W[25] którym cała budowa razem spajana wzrasta w świętą w Panu świątynię; 22W[26] którym i wy jesteście wspólnie budowani, na mieszkanie Boga w Duchu[27].

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Rzekł: Jam jest Bóg, Bóg ojca twego! Nie bój się iść do Egiptu, bo tam uczynię cię wielkim narodem.
I Mojż 46:3

W Chrystusie

W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy jego.
Efez 6:10

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Imię "Jezus" oznacza "Pan jest zbawieniem" a słowo "Chrystus" oznacza "Namaszczony".

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Nie będą łaknąć ani pragnąć, nie dokuczy im gorący wiatr ni żar słoneczny, bo ten, który lituje się nad nimi, będzie ich prowadził i zawiedzie ich do krynicznych wód.
Iz 49:10


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić