„A ktokolwiek ma tę nadzieję w nim, oczyścia się, jako i on czysty jest.”

Biblia Brzeska: 1 List św. Jana 3,3

Nawigacja

Biblia Przekład Toruński
Księga: List do Efezjan 1:21

O Przekładzie
1:1
Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa z[1] woli Boga, do świętych, którzy są w Efezie i wiernych[2] w Chrystusie Jezusie.
Przypisy
 • [1]
  Greckie: dia - ze względu na, dla, z powodu.
 • [2]
  Lub: godnych zaufania, wierzących.
1:2
Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa.
1:3
Błogosławiony[3] Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ten, który nas pobłogosławił[3] wszelkim duchowym błogosławieństwem[3] niebios w Chrystusie.
Przypisy
1:4
Tak jak i wybrał nas dla siebie[4] w Nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni[5] przed Nim w miłości[6],
Przypisy
 • [4]
  Lub: wybrał sobie.
 • [5]
  Bez zarzutu.
 • [6]
  Lub: w miłości przeznaczył nas ...
1:5
Przeznaczył[7] nas dla siebie do usynowienia przez Jezusa Chrystusa, według upodobania swojej woli,
Przypisy
 • [7]
  Greckie: prooridzo - ustalić coś z góry, wyznaczyć zawczasu.
1:6
Ku chwale sławy[8] swojej łaski, którą obdarzył[9] nas w Umiłowanym.
Przypisy
 • [8]
  Lub: uznania.
 • [9]
  Lub: napełnił łaską.
1:7
W Nim mamy odkupienie przez Jego krew, odpuszczenie[10] upadków według bogactwa Jego łaski,
Przypisy
 • [10]
  Lub: uwolnienie, wyzwolenie.
1:8
Którą hojnie[11] nas obdarzył we wszelkiej mądrości i roztropności.
Przypisy
 • [11]
  Greckie: perisseuo - być obficie zaopatrzonym, mieć ponad miarę.
1:9
Oznajmiając[12] nam tajemnicę swojej woli według swego upodobania, które powziął w Nim,
Przypisy
 • [12]
  Greckie: gnoridzo - dać poznać, oznajmić, posiadać grunt. wiedzę.
1:10
Aby w akcie zarządzenia[13] pełni czasów, w Chrystusie jako głowie, w jedno zgromadzić wszystko, zarówno to co w niebiosach, jak i na ziemi, w Nim,
Przypisy
 • [13]
  Greckie: oikonomia - zarządzanie domem, plan, nadzór.
1:11
W którym też jesteśmy wybrani do dziedzictwa, my, którzy zostaliśmy przeznaczeni[14] według postanowienia[15] Tego, który sprawia wszystko według decyzji[16] swojej woli,
Przypisy
 • [14]
  Greckie: prooridzo - ustalić coś z góry, wyznaczyć zawczasu.
 • [15]
  Greckie: protesis - postanowić coś wcześniej, plan - porównaj 2Tm 3,10 przypis [17].
 • [16]
  Greckie: boul - rada, zamysł, wola, plan, postanowienie.
1:12
Abyśmy istnieli ku chwale sławy[17] Jego, my, którzy pierwsi położyliśmy[18] swoją nadzieję w Chrystusie.
Przypisy
 • [17]
  Lub: uznania.
 • [18]
  Oparliśmy
1:13
W Nim i wy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię o zbawieniu waszym, w Nim[19] też uwierzyliście i zostaliście zapieczętowani Duchem obietnicy – Świętym[20],
Przypisy
 • [19]
  Greckie: en hos - w Nim, dot. Chrystusa, lub w nie - logos jest w rodz. m.
 • [20]
  Lub: Świętym Duchem obietnicy lub ...obietnicy tym Świętym.
1:14
Który jest poręką[21] naszego dziedzictwa dla odkupienia nabytej własności[22], dla chwały sławy[23] Jego.
Przypisy
 • [21]
  Greckie: arrabon - przedsmak, zadatek.
 • [22]
  Tego, co nabyte.
 • [23]
  Uznania.
1:15
Dlatego i ja, gdy usłyszałem o wierze waszej w Panu Jezusie i o miłości do wszystkich świętych[24],
Przypisy
 • [24]
  Greckie: hagios - oddzielony od (świata), poświęcony dla (Boga)
1:16
Nie przestaję dziękować za was, wspominając[25] o was w moich modlitwach,
Przypisy
 • [25]
  Dosłownie: czyniąc wzmianki.
1:17
Aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam Ducha[26] mądrości i objawienia w dogłębnym poznaniu[27] Jego,
Przypisy
 • [26]
  Lub: ducha.
 • [27]
  Greckie: epignosis - dokładne, pełne poznanie.
1:18
I oświecone oczy waszego umysłu[28], abyście wiedzieli jaka jest nadzieja Jego powołania i jakie jest bogactwo chwały dziedzictwa Jego w[29] świętych,
Przypisy
 • [28]
  Manuskrypt Bizantyjski: serca.
 • [29]
  Lub: wśród.
1:19
I jak przeogromną jest wielkość Jego mocy wobec nas, którzy wierzymy zgodnie z działaniem potęgi siły Jego,
1:20
Którą działał w Chrystusie, gdy wzbudził[30] Go z martwych i posadził po swojej prawicy w niebiosach,
Przypisy
 • [30]
  Lub: wzbudziwszy - aoryst czas przeszły ze skutkiem trwającym.
1:21
Wyżej nad wszelkie zwierzchności i władze, i moce, i panowania, i wszelkie imię jakie może być wymienione, nie tylko w tym wieku, ale i w tym nadchodzącym;
1:22
I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego darował[31] jako głowę ponad wszystkim Kościołowi,
Przypisy
 • [31]
  Lub: dał, wyznaczył, ustanowił.
1:23
Który jest Jego ciałem i pełnią Tego, który sam wszystko we wszystkich[32] napełnia[33] sobą.
Przypisy
 • [32]
  Lub: wszystkim.
 • [33]
  Wypełnia.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą; bójcie się raczej tego, który może i duszę i ciało zniszczyć w piekle.
Mat 10:28

W Chrystusie

I są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie
Rzym 3:24

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Królowie Zeba i Salmunna zabili braci Gedeona. Kiedy Gedeon schwytał ich podczas bitwy rozkazał swojemu pierworodnemu synowi (prawdopodobnie nastoletniemu) aby ich zabił, ten jednak bał się to uczynić więc Gedeon zabił ich sam (Sdz 8:18-21).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy, i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości.
I Jan 1:8-9


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić