„Król Jeruzalem jeden; król Hebronu jeden;”

Biblia Warszawska: Księga Jozuego 12,10

Nawigacja

Biblia Przekład Toruński
Księga: List Jakuba 5:15

O Przekładzie
5:1
Przyjdźcie teraz wy, bogacze, zapłaczcie z zawodzeniem[1] nad utrapieniami, które przychodzą na was.
Przypisy
 • [1]
  Greckie: ololydzo - lamentować, wołać, wydać okrzyk (bólu)
5:2
Bogactwo[2] wasze zgniło, a wasze szaty zostały zjedzone przez mole.
Przypisy
 • [2]
  Greckie: ploutos - bogactwo, majątek, obfitość dóbr, pełnia.
5:3
Wasze złoto i srebro zaśniedziało[3], a ich śniedź[4] będzie służyć za świadectwo przeciwko wam i trawić[5] będzie wasze ciała jak ogień; zgromadziliście skarby w dniach ostatecznych.
Przypisy
 • [3]
  Greckie: katioo - być przeżarty rdzą, śniedzieć patyną.
 • [4]
  Greckie: ios - rdza (jad żmii).
 • [5]
  Lub: pochłonie, zje, pożre.
5:4
Oto krzyczy wstrzymana[6] przez was zapłata robotników, którzy zżęli wasze pola, a wołania żniwiarzy doszły do uszu Pana Zastępów[7].
Przypisy
 • [6]
  Lub: odmówiona, ukradziona.
 • [7]
  Hebrajskie: sabaoth - armia, zastępy zbrojne, służba, ciała niebieskie.
5:5
Żyliście na ziemi w rozkoszach i w zbytku; utuczyliście[8] swoje serca, jak na dzień rzezi.
Przypisy
 • [8]
  Dosłownie: wykarmić, rosnąć, odżywiać, zagęszczać.
5:6
Skazaliście[9] i zamordowaliście sprawiedliwego. Już się wam nie przeciwstawia.
Przypisy
 • [9]
  Lub: wydać wyrok potępiający, ogłosiliście winnym.
5:7
Dlatego, bracia, bądźcie cierpliwi[10] aż do przyjścia[11] Pana. Oto rolnik oczekuje na cenny plon ziemi, zachowując wobec niego cierpliwość, aż otrzyma deszcz wczesny i późny.
Przypisy
 • [10]
  Greckie: makrothymeo - znosić coś cierpliwie - porównaj 1Tes 5,14 przypis [19].
 • [11]
  Greckie: parousia - obecność, przyjście, uroczysty wjazd do miasta ważnej osobistości wraz z władzami miasta, które wyruszyły dostojnikowi na przeciw - porównaj greckie: apanthesis z wersetu 17 przypis [29].
5:8
Bądźcie i wy cierpliwi, i umacniajcie[12] swoje serca; bowiem blisko jest przyjście[13] Pana.
Przypisy
 • [12]
  Lub: stać mocno, ugruntować.
 • [13]
  Greckie: parousia - obecność, przyjście, uroczysty wjazd do miasta ważnej osobistości wraz z władzami miasta, które wyruszyły dostojnikowi na przeciw - porównaj greckie: apanthesis z wersetu 17 przypis [29].
5:9
Nie wzdychajcie[14], bracia, jedni na[15] drugich, abyście nie byli osądzeni. Oto sędzia stanął u[16] drzwi.
Przypisy
 • [14]
  Greckie: stenadzo - narzekać, wzdychać ciężko, jęczeć, zawodzić.
 • [15]
  Greckie: kata - przeciwko, na.
 • [16]
  Greckie: pro - przed.
5:10
Bierzcie za przykład, moi bracia, znoszenie zła[17] i cierpliwość proroków, którzy mówili w imieniu Pana.
Przypisy
 • [17]
  Greckie: kakopatheia - doznawania bólu, cierpienia, zła.
5:11
Oto za szczęśliwych[18] uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości[19] Hioba i widzieliście zakończenie[20] Pana, bo wielce miłosierny[21] i litościwy jest Pan.
Przypisy
 • [18]
  Lub: błogosławionych.
 • [19]
  Greckie: hypomone - wytrwałość, hart ducha, odporównaj na przeciwności.
 • [20]
  Lub: cel Pana - greckie: telos - koniec, skutek, wynik, wypełnienie.
 • [21]
  Greckie: polysplachnos - wielce współczujący, wielce serdeczny
5:12
A przede wszystkim, bracia moi, nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani jakąkolwiek inną przysięgą; ale wasze „tak” niech będzie „tak”, a wasze „nie” niech będzie „nie”; abyście nie popadli[22] pod sąd.
Przypisy
 • [22]
  Greckie: pipto - spaść, w przenośni podlegać potępieniu.
5:13
Jeśli ktoś cierpi zło między wami, niech się modli; ktoś jest dobrej myśli[23], niech śpiewa[24];
Przypisy
 • [23]
  Lub: weseli się.
 • [24]
  Greckie: psallo - szarpać struny, śpiewać przy dźwięku harfy
5:14
Choruje[25] ktoś pośród was, niech przywoła do siebie starszych[26] zboru[27] i niech się modlą nad nim, namaszczając go olejem w imieniu Pana;
Przypisy
 • [25]
  Dosłownie: jest słaby, jest w potrzebie.
 • [26]
  Greckie: presbyteros - członek kolegialnego grona przywódców zboru - starszych zgodnie z trad. żyd. - porównaj 1Tm 3,2 przypis [3] - episkopos.
 • [27]
  Greckie: ekklesia - wywołani z, społeczność, zbór, zebranie publ.
5:15
A modlitwa wiary uratuje[28] chorego i Pan go podniesie; a jeśli dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone.
Przypisy
 • [28]
  Greckie: sodzo - zachować przy życiu, ocalić od śmierci, zbawić.
5:16
Wyznawajcie[29] jedni drugim upadki[30] i módlcie się jedni za drugich, abyście zostali uzdrowieni. Wiele może[31] usilna modlitwa sprawiedliwego.
Przypisy
 • [29]
  Greckie: eksomologeo - wyznać, przyznać otwarcie, oznajmić.
 • [30]
  Greckie: paraptoma - spaść obok lub czegoś, fałszywy krok, upadek, występek, grzech, odchylenie od prawdy
 • [31]
  Greckie: ischyo - silna, posiadająca wpływ, skuteczna moc.
5:17
Eliasz był człowiekiem mającym podobne do nas doznania[32], i w modlitwie pomodlił[33] się, aby nie padał deszcz; i nie spadł deszcz na ziemię przez trzy lata i sześć miesięcy,
Przypisy
 • [32]
  Greckie: homoiotates - być poddanym tym samym cierpieniom, mieć te same uczucia.
 • [33]
  Dosłownie: modlitwą modlił się.
5:18
I znowu modlił się, a niebo dało deszcz i ziemia zrodziła swój owoc.
5:19
Bracia! Jeśli ktoś z was zostałby odwiedziony[34] od prawdy[35], a ktoś by go zawrócił,
Przypisy
 • [34]
  Dosłownie: zwiedziony, wprowadzony w błąd.
 • [35]
  Greckie: aletheia - prawda, rzeczywistość, pewność, autentyczność.
5:20
Niech wie, że kto zawrócił[36] grzesznika z jego błędnej drogi, uratuje jego duszę[37] od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów.
Przypisy
 • [36]
  Greckie: epistrefo - zwrócić ku, spowodować powrót, zwracać ku sobie.
 • [37]
  Greckie: sodzo - zachować przy życiu, ocalić od śmierci, zbawić.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Bądźcie mocni, bądźcie odważni! Nie bójcie się ich i nie drżyjcie przed nimi, gdyż Pan, Bóg twój, sam pójdzie z tobą. nie porzuci i nie opuści cię.
V Mojż 31:6

W Chrystusie

Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w Nim chodźcie ...
Kol 2:6

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Kiedy Bóg dał zwycięstwo Gedeonowi nad Midianitami, Gedeon zrobił posąg i umieścił go w Ofra. Izraelici czcili go sprowadzając na siebie gniew Boży (Sdz 8:22-27).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić