„Któż się utrzyma przed Jego rozjątrzeniem, kto wytrwa przed Jego płonącym gniewem? Jego zapalczywość wylewa się jak ogień i kruszą się przed Nim skały.”

Nowa Biblia Gdańska: Księga Nahuma 1,6

Nawigacja

Biblia Przekład Toruński
Księga: List Jakuba 1:1

1Jakub, sługa[1] Boga i Pana Jezusa Chrystusa, do dwunastu pokoleń[2], które są w rozproszeniu. Pozdrowienie. 2Za pełną radość uznajcie, bracia moi, gdy wpadacie w rozmaite doświadczenia[3], 3Wiedząc, że wypróbowanie[4] waszej wiary sprawia wytrwałość[5]; 4A wytrwałość niech prowadzi do dzieła doskonałego[6], abyście byli dojrzali[6] i w pełni wyposażeni, w niczym nie odczuwający braków. 5A jeśli ktoś z was odczuwa brak[7] mądrości, niech prosi Boga, który daje ją wszystkim szczodrze[8] i bez wyrzutów, a będzie mu dana. 6Jednak niech prosi z wiarą, nie wątpiąc; kto bowiem wątpi, przypomina falę morską, gnaną i miotaną tu i tam przez wiatr. 7Niech taki człowiek nie myśli, że otrzyma coś od Pana; 8Mąż o rozdwojonej duszy[9], niestały na wszystkich swoich drogach. 9A niech uniżony[10] brat chlubi[11] się ze swojego wywyższenia, 10Bogaty natomiast w swoim uniżeniu; że jak kwiat trawy przeminie. 11Albowiem wzeszło palące słońce i wysuszyło trawę, a kwiat jej opadł, i zginęło piękno jego oblicza; tak i bogaty zwiędnie na swoich drogach. 12Błogosławiony[12] mąż, który znosi próbę; który został[13] wypróbowany[14], gdyż otrzyma wieniec życia, który obiecał Pan tym, którzy Go miłują. 13Niech nikt, gdy jest poddawany pokusie[15], nie mówi: Przez Boga jestem kuszony[15]; bo Bóg nie jest podatny na kuszenie[16] ze strony zła, ani sam nikogo nie kusi[15]; 14Ale każdy jest kuszony przez własne pożądliwości[17], które go pociągają i nęcą[18]. 15Potem, gdy pożądliwość pocznie[19], rodzi[20] grzech, a gdy grzech dojrzeje[21], rodzi śmierć. 16Nie dajcie się zwieść[22], moi umiłowani bracia! 17Wszelki dobry podarunek i wszelki dar doskonały zstępują z góry od Ojca świateł, u którego nie istnieje zmienność lub cień poruszenia[23]. 18Gdy zechciał, zrodził[24] nas Słowem Prawdy, abyśmy byli niejako pierwociną Jego stworzeń. 19A tak, bracia moi umiłowani, niech każdy człowiek będzie skory[25] do słuchania, nieskory[26] do mówienia, nieskory[26] do gniewu[27], 20Bo gniew męża nie wykonuje[28] sprawiedliwości Boga. 21Dlatego odrzućcie[29] wszelką plugawość i obfitość złości, przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was Słowo, które jest w stanie[30] zbawić wasze dusze. 22A stańcie się wykonawcami[31] Słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. 23Albowiem jeśli ktoś jest słuchaczem Słowa, a nie wykonawcą, ten podobny jest do człowieka, który przygląda się w zwierciadle swojemu naturalnemu[32] obliczu; 24Bo przyjrzał się sobie i odszedł, i natychmiast zapomniał jakim[33] był. 25Ale kto wejrzał w doskonałe Prawo wolności i trwa w nim, ten nie jest słuchaczem zapominającym, lecz wykonawcą dzieła, ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. 26Jeśli ktoś pośród was uważa, że jest pobożny[34], a nie powściąga[35] swojego języka, lecz oszukuje swoje serce, tego pobożność jest próżna. 27Czystą i nieskalaną pobożnością[36] przed Bogiem i Ojcem jest to: troszczyć[37] się o sieroty i wdowy w ich ucisku, i strzec[38] siebie samego przed skalaniem przez świat.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Przeto Nie bójcie się ich; albowiem nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, o czym by się dowiedzieć nie miano.
Mat 10:26

W Chrystusie

Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, do świętych w Efezie i wierzących w Chrystusa Jezusa
Efez 1:1

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Bóg Ojciec przemówił do Jezusa gdy ten był na ziemi w sposób słyszalny 3 razy: po Jego ochrzczeniu - Mat 3:17, Łuk 3:22, na Górze przemienienia - Mat 17:5, Mar 9:7, Łuk 9:35 i tuż przed tym jak Jezus poszedł na krzyż - Jan 12:28.
Przemienienie Jezusa

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Zważ tedy na dobrotliwość i surowość Bożą - surowość dla tych, którzy upadli, a dobrotliwość Bożą względem ciebie, o ile wytrwasz w dobroci, bo inaczej i ty będziesz odcięty.
Rzym 11:22


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić