„A myśmy widzieli i świadczymy, iż Ociec posłał Syna swego Zbawicielem świata.”

Biblia Jakuba Wujka: 1 List św. Jana 4,14

Biblia Przekład Toruński
Księga: Ewangelia Mateusza 6:20

O Przekładzie
6:1
Uważajcie, abyście swojego daru miłosierdzia nie czynili przed ludźmi, po to, by być widzianymi przez nich, inaczej nie macie zapłaty[1] u Ojca waszego, który jest w niebiosach.
Przypisy
 • [1]
  Greckie: misthos - nagroda, zapłata za pracę.
6:2
Dlatego, gdy dajesz dar miłosierdzia[2], nie trąb przed sobą, tak jak czynią to obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby przez ludzi została oddana im chwała[3]. Zaprawdę mówię wam: Już w całości otrzymują swoją zapłatę.
Przypisy
 • [2]
  Lub: wsparcie dla ubogich, jałmużna.
 • [3]
  Greckie: doksadzo - sławić, chwalić, otoczyć chwałą.
6:3
Ale ty, gdy dajesz dar miłosierdzia[4], niech nie wie twoja lewa ręka, co czyni twoja prawa ręka,
Przypisy
 • [4]
  Lub: wsparcie dla ubogich, jałmużna.
6:4
By twój dar miłosierdzia[5] pozostał w ukryciu, a twój Ojciec, który widzi w ukryciu, On ci odda jawnie[6].
Przypisy
 • [5]
  Lub: wsparcie dla ubogich, jałmużna.
 • [6]
  Greckie: faneroo - ujawnić to, co było zakryte, ukazać publicznie.
6:5
A gdy się modlisz, nie bądź jak obłudnicy; gdyż oni lubią[7] stać i modlić się w synagogach i na rogach placów, aby ludzie ich widzieli. Zaprawdę mówię wam, że już w całości[8] otrzymują[9] swoją zapłatę.
Przypisy
 • [7]
  Greckie: fileo - kochać, okazywać czułość - porównaj J 21,15 przypis [12].
 • [8]
  Greckie: apecho - mieć całkowicie, otrzymać w pełni.
 • [9]
  Greckie: apecho - mieć całkowicie, otrzymać w pełni.
6:6
Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do swojej komórki[10] i zamknij swoje drzwi, módl się do Ojca twojego, który jest w ukryciu; a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda ci jawnie.
Przypisy
6:7
Modląc się natomiast, nie paplajcie[11] jak poganie; albowiem wydaje im się, że w[12] swojej wielomówności zostaną wysłuchani.
Przypisy
 • [11]
  Greckie: battalogeo - powtarzać w kółko to samo, używać wielu niepotrzebnych słów, dosł. jąkać się.
 • [12]
  Lub: dzięki, przez (swoją)
6:8
Nie bądźcie do nich podobni[13], gdyż Ojciec wasz wie, czego potrzebujecie, zanim Go poprosicie.
Przypisy
6:9
Wy więc módlcie się tak: Ojcze nasz, który jesteś w niebiosach! Niech Twoje imię zostanie uświęcone[14].
Przypisy
 • [14]
  Greckie: hagiadzo - oddzielić od tego co pospolite, przeznaczyć do.
6:10
Niech przyjdzie Twoje Królestwo; niech się stanie Twoja wola jak w niebie, tak i na ziemi.
6:11
Chleba naszego codziennego[15] daj nam dzisiaj.
Przypisy
 • [15]
  Greckie: epiousios - potrzebny na cały dzień, konieczny do życia.
6:12
I odpuść nam nasze winy[16], jak i my odpuszczamy tym, którzy są wobec nas winni[17].
Przypisy
 • [16]
  Lub: długi.
 • [17]
  Naszym dłużnikom.
6:13
I nie wprowadź[18] nas w pokusę, ale uratuj[19] nas od złego; gdyż Twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki. Amen.
Przypisy
 • [18]
  Tryb przyp.; lub jako idiom: nie dopuść abyśmy ulegli pokusie (doświadczeniu, próbie)? - Marshall, The Gospel of Luke New Internat. Greek Test. Commentary 462.
 • [19]
  Greckie: hryomai - Łk 11,4 przypis [3].
6:14
Bo jeśli odpuścicie ludziom ich upadki i wam odpuści Ojciec wasz niebiański.
6:15
Ale jeśli nie odpuścicie ludziom ich upadków[20], także Ojciec wasz nie odpuści wam waszych upadków.
Przypisy
 • [20]
  Greckie: paraptoma - spaść obok lub czegoś, fałszywy krok, upadek.
6:16
A gdy pościcie, nie stawajcie się smutni[21] tak jak obłudnicy; wykrzywiają bowiem swoje twarze, aby ludzie widzieli, że poszczą. Zaprawdę mówię wam: Już otrzymują całą swoją zapłatę.
Przypisy
 • [21]
  Dosłownie: jakie słowa.
6:17
Ale ty, gdy pościsz, namaść[22] swoją głowę i umyj swoją twarz;
Przypisy
 • [22]
  Greckie: aleifo - namaszczać oliwą.
6:18
Abyś nie był widziany przez ludzi, że pościsz, ale przez Ojca twojego, który jest w ukryciu; a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda ci jawnie[23].
Przypisy
6:19
Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą, i gdzie złodzieje przekopują[24] ściany i kradną;
Przypisy
 • [24]
  To jest włamują się.
6:20
Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczy, i gdzie złodzieje nie przekopują ścian i nie kradną.
6:21
Albowiem gdzie jest wasz skarb[25], tam będzie i wasze serce.
Przypisy
6:22
Lampą ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko jest prosto[26] patrzące, całe twoje ciało będzie jasne.
Przypisy
 • [26]
  Lub: proste, szczere, dobrze funkcjonujące - To jest nie zezowate.
6:23
Jeśli natomiast twoje oko jest złe[27], całe twoje ciało będzie ciemne. Jeśli więc światłość, która jest w tobie, jest ciemnością, sama ciemność jakąż wielką będzie?
Przypisy
 • [27]
  Złe oko - hebrajski idiom - być skąpym - porównaj D. H. Stern - KŻNt.
6:24
Nikt nie może dwom panom służyć, jednego bowiem znienawidzi, a drugiego będzie miłował; albo do jednego przylgnie[28], a drugim pogardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie[29].
Przypisy
 • [28]
  Lub: będzie się trzymać.
 • [29]
  Z aramejskiego - synonim bogactwa, bożek kanaanejski - porównaj Łk 16,9 przypis [8].
6:25
Dlatego mówię wam: Nie martwcie[30] się o swoje życie[31], co będziecie jedli, albo co będziecie pili; ani o swoje ciało, w co będziecie się ubierać. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż ubranie?
Przypisy
 • [30]
  Lub: nie troszczcie.
 • [31]
  Greckie: psyche - dusza, życie, osoba.
6:26
Przypatrzcie się ptakom na niebie, że nie sieją, ani nie żną, ani nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz niebiański je żywi. Czy wy nie jesteście o wiele ważniejsi od nich?
6:27
A kto z was, martwiąc się, może dodać do swojego wzrostu[32] jeden łokieć[33]?
Przypisy
 • [32]
  Helikia - czas życia, wiek, dojrzałość, postura, wzrost i postawa.
 • [33]
  Greckie: pechys - ramię, łokieć, odcinek czasu, 1 łokieć - ok. 45 cm.
6:28
A o ubranie dlaczego się martwicie[34]? Zwróćcie uwagę[35] na lilie polne, jak rosną; nie pracują, ani nie przędą,
Przypisy
 • [34]
  Greckie: merimnao - troszczyć się, zabiegać o coś, niepokoić się.
 • [35]
  Greckie: katamanthano - starannie rozważyć, poznać dokładnie.
6:29
A mówię wam, że nawet Salomon w całej swojej chwale[36] nie ubrał się, jak jedna z nich.
Przypisy
 • [36]
  Greckie: doksa - splendor, majestat, blask.
6:30
Jeśli więc trawę polną, która dziś jest, a jutro zostanie wrzucona do pieca, Bóg tak ubiera, czy nie o wiele bardziej was, ludzie małej wiary?
6:31
Nie martwcie się więc, mówiąc: Co będziemy jedli? Albo: Co będziemy pili? Albo: W co się ubierzemy?
6:32
Bo tego wszystkiego szukają poganie[37]. Wie bowiem Ojciec wasz niebiański, że tego wszystkiego potrzebujecie.
Przypisy
 • [37]
  Greckie: ethnos – narody, grupy etniczne, nie-Żydzi.
6:33
Ale szukajcie[38] najpierw Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a to wszystko zostanie wam dodane.
Przypisy
 • [38]
  Greckie: zeteo - dociekać, badać, dążyć, zabiegać, wnikać, pragnąć.
6:34
Nie martwcie się więc o jutro; albowiem jutro martwić się będzie o siebie. Wystarczy dniowi jego zło[39].
Przypisy
 • [39]
  Greckie: kakia - bieda, nędza, utrapienie, podłość, zazdrość.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie bój się, maleńka trzódko! Gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo.
Łuk 12:32

W Chrystusie

Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł.
Rzym 5:8

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Szamgar zabił 600 Filistynów ościeniem na woły (Sdz 3:31).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

A Jezus, odpowiadając, rzekł im: Zaprawdę powiadam wam, jeślibyście mieli wiarę i nie wątpili, nie tylko to, co się stało z drzewem figowym, uczynicie, ale gdybyście i tej górze rzekli: Wznieś się i rzuć do morza, stanie się tak.
Mat 21:21


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić