„Izali wy ich czekać będziecie ażby dorośli? Omieszkawając sobie idź za mąż? Nie czyńcież tego córki moje, aczci jest wieczsza żałość moja, niż wasza, abowiem ręka Pańska obróciła się przeciwko mnie.”

Biblia Brzeska: Księga Rut 1,13

Biblia Przekład Toruński
Księga: Ewangelia Mateusza 5:34

O Przekładzie
5:1
A Jezus, widząc tłumy, wszedł na górę, a gdy On usiadł, podeszli do Niego Jego uczniowie.
5:2
I otworzył swoje usta, i uczył ich, mówiąc:
5:3
Błogosławieni[1] ubodzy[2] duchem, gdyż ich jest Królestwo Niebios.
Przypisy
 • [1]
  Greckie: makarios – szczęśliwy, ten któremu można pogratulować.
 • [2]
  Greckie: ptochos - żebrak, skrajny nędzarz.
5:4
Błogosławieni, którzy się smucą[3], gdyż oni zostaną pocieszeni.
Przypisy
 • [3]
  Lub: być w żałobie, płakać.
5:5
Błogosławieni łagodni[4], gdyż oni odziedziczą[5] ziemię.
Przypisy
 • [4]
  Lub: uprzejmi, cisi, życzliwi.
 • [5]
  Stanie się ich udziałem.
5:6
Błogosławieni, którzy łakną[6] i pragną sprawiedliwości, gdyż oni zostaną nasyceni.
Przypisy
 • [6]
  Lub: cierpią głód.
5:7
Błogosławieni miłosierni[7], gdyż oni dostąpią miłosierdzia.
Przypisy
 • [7]
  Lub: litościwi.
5:8
Błogosławieni czystego[8] serca, gdyż oni zobaczą Boga.
Przypisy
 • [8]
  Dosłownie: czyści sercem - greckie: katharos – czysty, bez skazy, bez zmazy
5:9
Błogosławieni czyniący pokój, gdyż oni zostaną nazwani synami Boga.
5:10
Błogosławieni, którzy są prześladowani[9] z powodu[10] sprawiedliwości, gdyż ich jest Królestwo Niebios.
Przypisy
 • [9]
  Greckie: dioko - zmuszać do ucieczki, prześladować.
 • [10]
  Ze względu na.
5:11
Błogosławieni jesteście, gdy ze względu na mnie będą was lżyć[11] i prześladować, i mówić wszystkie złe[12] słowa, kłamiąc przeciwko wam.
Przypisy
 • [11]
  Lub: znieważać, ganić, łajać.
 • [12]
  Lub: niegodziwe.
5:12
Radujcie się i weselcie się, gdyż wielka jest zapłata[13] wasza w niebiosach; tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.
Przypisy
 • [13]
  Lub: nagroda.
5:13
Wy jesteście solą ziemi; natomiast jeśli sól straci swój smak[14], czym ją posolą? Nie ma już nic ze swej siły, nadaje się tylko by zostać wyrzuconą na zewnątrz i deptaną przez ludzi.
Przypisy
5:14
Wy jesteście światłem świata. Nie może zostać ukryte miasto leżące na górze.
5:15
Nie zapalają też lampy i nie stawiają jej pod korcem[15], ale na świeczniku, i świeci wszystkim, którzy są w domu.
Przypisy
 • [15]
  Greckie: modios - naczynie na zboże - miara ciał sypkich - 9 litrów
5:16
Tak niech świeci wasza światłość przed ludźmi, aby zobaczyli wasze dobre[16] czyny i sławili[17] Ojca waszego, który jest w niebiosach.
Przypisy
5:17
Nie myślcie, że przyszedłem znieść[18] Prawo lub Proroków. Nie przyszedłem znieść[19], ale wypełnić.
Przypisy
 • [18]
  Greckie: katalyo - obalić, rozluźnić (wiązania), rozłączyć, zburzyć.
 • [19]
  Greckie: katalyo - obalić, rozluźnić (wiązania), rozłączyć, zburzyć.
5:18
Zaprawdę[20] bowiem mówię wam: Dopóki nie przeminą niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska z pewnością nie[21] przeminie z Prawa, aż się to wszystko stanie.
Przypisy
 • [20]
  Greckie: amen - z hebrajskiego: godne wiary, lub jako akt potwierdzenia.
 • [21]
  Greckie: ou me - podwójne zaprzeczenie - jako wzmocnienie.
5:19
Jeśli więc ktoś, rozwiązałby jedno z tych najmniejszych przykazań i tak nauczał ludzi, zostanie nazwany najmniejszym w Królestwie Niebios, a ten, kto by czynił je i nauczał, zostanie nazwany wielkim w Królestwie Niebios.
5:20
Mówię bowiem wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie obfitować bardziej niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, z pewnością[22] nie wejdziecie do Królestwa Niebios.
Przypisy
 • [22]
  Greckie: ou me - podwójne zaprzeczenie - jako wzmocnienie.
5:21
Słyszeliście, że powiedziano przodkom[23]: Nie będziesz mordował; a kto by mordował, będzie podlegał sądowi.
Przypisy
 • [23]
  Dosłownie: będący od początku, prastary
5:22
A ja wam mówię, że każdy, kto jest rozgniewany na swojego brata bez powodu, będzie winien sądu; a kto powie swojemu bratu: Raka[24]! będzie podlegał Sanhedrynowi; a kto powie: Głupcze[25]! będzie wrzucony w ogień Gehenny[26].
Przypisy
 • [24]
  Z aramejskiego - pusty, pusta głowo.
 • [25]
  Lub: tępak, niedorzeczność.
 • [26]
  To jest dolina Hinnom - symbol wiecznego potępienia.
5:23
Jeśli więc przyniósłbyś[27] swój dar na ołtarz i tam przypomniano[28] by ci, że twój brat ma coś przeciwko tobie;
Przypisy
 • [27]
  Lub: ofiarowałbyś.
 • [28]
  Przypomniałoby ci się.
5:24
Zostaw tam swój dar przed ołtarzem i odejdź; najpierw pojednaj się ze swoim bratem, a potem przyjdź i przynieś swój dar.
5:25
Bądź tym, który godzi[29] się szybko ze swoim przeciwnikiem, dopóki jesteś z nim w drodze, by czasem przeciwnik nie przekazał cię sędziemu, a sędzia nie przekazał cię podwładnemu, abyś nie został wrzucony do więzienia.
Przypisy
 • [29]
  Greckie: eunoeo - być życzliwym, dobrze, pokojowo usposobionym.
5:26
Zaprawdę mówię ci: Na pewno nie wyjdziesz stamtąd, aż oddasz ostatni kodrantes[30].
Przypisy
 • [30]
  Greckie: kodrantes - 2 leptony - 0,25 assariona - 1/64 denara.
5:27
Słyszeliście, że powiedziano przodkom[31]: Nie będziesz cudzołożył.
Przypisy
 • [31]
  Greckie: archaios - będący od początku, prastary - brak w manuskrypcie Bizantyjskim.
5:28
A ja wam mówię, że każdy, kto patrzy[32] na kobietę, aby[33] jej pożądać, już z nią popełnił cudzołóstwo w swoim sercu.
Przypisy
 • [32]
  Lub: przyglądać się uważnie.
 • [33]
  Greckie: pros - w kierunku, do, przy, dla.
5:29
Jeśli więc twoje prawe oko jest ci powodem upadku[34], wyłup[35] je i odrzuć od siebie; albowiem pożyteczniej jest dla ciebie, aby zginął jeden z twoich członków, a nie całe twoje ciało zostało wrzucone do Gehenny[36].
Przypisy
 • [34]
  Lub: gorszy.
 • [35]
  Dosłownie: wyrwij z korzeniami.
 • [36]
  To jest dolina Hinnom - symbol wiecznego potępienia.
5:30
A jeśli twoja prawa ręka jest ci powodem upadku, odetnij ją i odrzuć od siebie; albowiem pożyteczniej jest dla ciebie, aby zginął jeden z twoich członków, a nie całe twoje ciało zostało wrzucone do Gehenny.
5:31
Powiedziano też, że ktokolwiek oddaliłby swoją żonę, niech jej da zwój[37] rozwodowy.
Przypisy
 • [37]
  Lub: dokument, list.
5:32
A ja wam mówię: Ktokolwiek oddala swoją żonę, poza[38] sprawą[39] nierządu, prowadzi[40] ją do cudzołóstwa[41], a kto poślubiłby oddaloną, cudzołoży.
Przypisy
 • [38]
  Lub: z wyjątkiem.
 • [39]
  Dosłownie: słowo, rachunek.
 • [40]
  Czyni, sprawia.
 • [41]
  Lub: czyni ją cudzołożoną - czas teraź. str. bierna.
5:33
Słyszeliście także[42], że powiedziano przodkom: Nie będziesz krzywoprzysięgał[43], ale dotrzymasz[44] Panu swoich przysiąg.
Przypisy
 • [42]
  Dosłownie: ponownie, znów.
 • [43]
  Lub: łamał przysięgi.
 • [44]
  Dosłownie: oddasz.
5:34
A ja wam mówię, abyście w ogóle nie przysięgali – ani na niebo, gdyż jest tronem Boga;
5:35
Ani na ziemię, gdyż jest podnóżkiem Jego stóp; ani na Jerozolimę, gdyż jest miastem wielkiego króla;
5:36
Ani na swoją głowę nie będziesz przysięgał, gdyż nie możesz jednego włosa uczynić białym albo czarnym.
5:37
A słowo[45] wasze niech będzie: Tak, tak; nie, nie. A co jest ponad to, jest od złego.
Przypisy
 • [45]
  Greckie: logos - słowo, przesłanie, idea, rachunek.
5:38
Słyszeliście, że powiedziano: Oko za[46] oko, ząb za[47] ząb.
Przypisy
 • [46]
  Greckie: anti - w miejsce, za.
 • [47]
  Greckie: anti - w miejsce, za.
5:39
A ja wam mówię: Nie sprzeciwiajcie się[48] złemu, ale ku temu, który uderzy cię w twój prawy policzek, zwróć i drugi;
Przypisy
 • [48]
  Greckie: anthistemi - stać naprzeciw, stawić opór, przeciwstawić się.
5:40
A temu, który chce się z tobą procesować i wziąć twoją suknię[49], zostaw mu i płaszcz.
Przypisy
 • [49]
  Greckie: chiton - szata wkładana wprost na ciało.
5:41
A kto by zmusił[50] ciebie, abyś niósł jego ciężar jedną milę[51], idź z nim i dwie.
Przypisy
 • [50]
  Greckie: angareuo - wysłać gońca, wciągnąć do służby publicznej, zmusić do niesienia ciężaru - porównaj Mt 21,2 przypis [3], Mk 15,21.
 • [51]
  Mila rzymska to 1000 podwójnych kroków.
5:42
Temu, kto ciebie prosi, dawaj, a od tego, kto chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się.
5:43
Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swojego bliźniego, a swojego nieprzyjaciela będziesz nienawidził.
5:44
A ja wam mówię: Miłujcie swoich nieprzyjaciół, błogosławcie[52] tych, którzy was przeklinają, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą i módlcie się za tych, którzy was fałszywie oskarżają[53] i prześladują was;
Przypisy
 • [52]
  Greckie: eulogeo - sławić, dobrze życzyć - porównaj Mt 14,19 przypis [9].
 • [53]
  Lub: lżą, uwłaczają, grożą, oczerniają.
5:45
Abyście stali się synami Ojca waszego, który jest w niebiosach; bo On czyni to, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i deszcz pada na sprawiedliwych i na niesprawiedliwych.
5:46
Albowiem, jeśli miłujecie tych, którzy was miłują, jaką macie zapłatę[54]? Czy i celnicy tego nie czynią?
Przypisy
 • [54]
  Lub: nagrodę.
5:47
A jeśli tylko swoich braci[55] byście pozdrawiali, co osobliwego czynicie? Czy i celnicy tego nie czynią?
Przypisy
 • [55]
  Manukrypt Bizantyjski: przyjaciół.
5:48
Bądźcie więc doskonali[56], tak jak Ojciec wasz, który jest w niebiosach jest doskonały.
Przypisy
 • [56]
  Greckie: teleios - nie mający braków, dojrzały, w pełni rozwinięty

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Tak znowu postanowiłem w tych dniach czynić dobrze Jeruzalemowi i domowi Judy. Nie bójcie się!
Zach 8:15

W Chrystusie

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
Jan 3:16

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W Biblii możemy znaleźć wzmianki o około 33 gatunkach różnych ptaków.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić