„A Bóg cirpliwości i pociechy niech wam da, abyście jednostajny umysł miedzy sobą zachowali społecznie wedle Krystusa Jezusa.”

Biblia Brzeska: List św. Pawła do Rzymian 15,5

Biblia Przekład Toruński
Księga: Ewangelia Mateusza 5:22

O Przekładzie
5:1
A Jezus, widząc tłumy, wszedł na górę, a gdy On usiadł, podeszli do Niego Jego uczniowie.
5:2
I otworzył swoje usta, i uczył ich, mówiąc:
5:3
Błogosławieni[1] ubodzy[2] duchem, gdyż ich jest Królestwo Niebios.
Przypisy
 • [1]
  Greckie: makarios – szczęśliwy, ten któremu można pogratulować.
 • [2]
  Greckie: ptochos - żebrak, skrajny nędzarz.
5:4
Błogosławieni, którzy się smucą[3], gdyż oni zostaną pocieszeni.
Przypisy
 • [3]
  Lub: być w żałobie, płakać.
5:5
Błogosławieni łagodni[4], gdyż oni odziedziczą[5] ziemię.
Przypisy
 • [4]
  Lub: uprzejmi, cisi, życzliwi.
 • [5]
  Stanie się ich udziałem.
5:6
Błogosławieni, którzy łakną[6] i pragną sprawiedliwości, gdyż oni zostaną nasyceni.
Przypisy
 • [6]
  Lub: cierpią głód.
5:7
Błogosławieni miłosierni[7], gdyż oni dostąpią miłosierdzia.
Przypisy
 • [7]
  Lub: litościwi.
5:8
Błogosławieni czystego[8] serca, gdyż oni zobaczą Boga.
Przypisy
 • [8]
  Dosłownie: czyści sercem - greckie: katharos – czysty, bez skazy, bez zmazy
5:9
Błogosławieni czyniący pokój, gdyż oni zostaną nazwani synami Boga.
5:10
Błogosławieni, którzy są prześladowani[9] z powodu[10] sprawiedliwości, gdyż ich jest Królestwo Niebios.
Przypisy
 • [9]
  Greckie: dioko - zmuszać do ucieczki, prześladować.
 • [10]
  Ze względu na.
5:11
Błogosławieni jesteście, gdy ze względu na mnie będą was lżyć[11] i prześladować, i mówić wszystkie złe[12] słowa, kłamiąc przeciwko wam.
Przypisy
 • [11]
  Lub: znieważać, ganić, łajać.
 • [12]
  Lub: niegodziwe.
5:12
Radujcie się i weselcie się, gdyż wielka jest zapłata[13] wasza w niebiosach; tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.
Przypisy
 • [13]
  Lub: nagroda.
5:13
Wy jesteście solą ziemi; natomiast jeśli sól straci swój smak[14], czym ją posolą? Nie ma już nic ze swej siły, nadaje się tylko by zostać wyrzuconą na zewnątrz i deptaną przez ludzi.
Przypisy
5:14
Wy jesteście światłem świata. Nie może zostać ukryte miasto leżące na górze.
5:15
Nie zapalają też lampy i nie stawiają jej pod korcem[15], ale na świeczniku, i świeci wszystkim, którzy są w domu.
Przypisy
 • [15]
  Greckie: modios - naczynie na zboże - miara ciał sypkich - 9 litrów
5:16
Tak niech świeci wasza światłość przed ludźmi, aby zobaczyli wasze dobre[16] czyny i sławili[17] Ojca waszego, który jest w niebiosach.
Przypisy
5:17
Nie myślcie, że przyszedłem znieść[18] Prawo lub Proroków. Nie przyszedłem znieść[19], ale wypełnić.
Przypisy
 • [18]
  Greckie: katalyo - obalić, rozluźnić (wiązania), rozłączyć, zburzyć.
 • [19]
  Greckie: katalyo - obalić, rozluźnić (wiązania), rozłączyć, zburzyć.
5:18
Zaprawdę[20] bowiem mówię wam: Dopóki nie przeminą niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska z pewnością nie[21] przeminie z Prawa, aż się to wszystko stanie.
Przypisy
 • [20]
  Greckie: amen - z hebrajskiego: godne wiary, lub jako akt potwierdzenia.
 • [21]
  Greckie: ou me - podwójne zaprzeczenie - jako wzmocnienie.
5:19
Jeśli więc ktoś, rozwiązałby jedno z tych najmniejszych przykazań i tak nauczał ludzi, zostanie nazwany najmniejszym w Królestwie Niebios, a ten, kto by czynił je i nauczał, zostanie nazwany wielkim w Królestwie Niebios.
5:20
Mówię bowiem wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie obfitować bardziej niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, z pewnością[22] nie wejdziecie do Królestwa Niebios.
Przypisy
 • [22]
  Greckie: ou me - podwójne zaprzeczenie - jako wzmocnienie.
5:21
Słyszeliście, że powiedziano przodkom[23]: Nie będziesz mordował; a kto by mordował, będzie podlegał sądowi.
Przypisy
 • [23]
  Dosłownie: będący od początku, prastary
5:22
A ja wam mówię, że każdy, kto jest rozgniewany na swojego brata bez powodu, będzie winien sądu; a kto powie swojemu bratu: Raka[24]! będzie podlegał Sanhedrynowi; a kto powie: Głupcze[25]! będzie wrzucony w ogień Gehenny[26].
Przypisy
 • [24]
  Z aramejskiego - pusty, pusta głowo.
 • [25]
  Lub: tępak, niedorzeczność.
 • [26]
  To jest dolina Hinnom - symbol wiecznego potępienia.
5:23
Jeśli więc przyniósłbyś[27] swój dar na ołtarz i tam przypomniano[28] by ci, że twój brat ma coś przeciwko tobie;
Przypisy
 • [27]
  Lub: ofiarowałbyś.
 • [28]
  Przypomniałoby ci się.
5:24
Zostaw tam swój dar przed ołtarzem i odejdź; najpierw pojednaj się ze swoim bratem, a potem przyjdź i przynieś swój dar.
5:25
Bądź tym, który godzi[29] się szybko ze swoim przeciwnikiem, dopóki jesteś z nim w drodze, by czasem przeciwnik nie przekazał cię sędziemu, a sędzia nie przekazał cię podwładnemu, abyś nie został wrzucony do więzienia.
Przypisy
 • [29]
  Greckie: eunoeo - być życzliwym, dobrze, pokojowo usposobionym.
5:26
Zaprawdę mówię ci: Na pewno nie wyjdziesz stamtąd, aż oddasz ostatni kodrantes[30].
Przypisy
 • [30]
  Greckie: kodrantes - 2 leptony - 0,25 assariona - 1/64 denara.
5:27
Słyszeliście, że powiedziano przodkom[31]: Nie będziesz cudzołożył.
Przypisy
 • [31]
  Greckie: archaios - będący od początku, prastary - brak w manuskrypcie Bizantyjskim.
5:28
A ja wam mówię, że każdy, kto patrzy[32] na kobietę, aby[33] jej pożądać, już z nią popełnił cudzołóstwo w swoim sercu.
Przypisy
 • [32]
  Lub: przyglądać się uważnie.
 • [33]
  Greckie: pros - w kierunku, do, przy, dla.
5:29
Jeśli więc twoje prawe oko jest ci powodem upadku[34], wyłup[35] je i odrzuć od siebie; albowiem pożyteczniej jest dla ciebie, aby zginął jeden z twoich członków, a nie całe twoje ciało zostało wrzucone do Gehenny[36].
Przypisy
 • [34]
  Lub: gorszy.
 • [35]
  Dosłownie: wyrwij z korzeniami.
 • [36]
  To jest dolina Hinnom - symbol wiecznego potępienia.
5:30
A jeśli twoja prawa ręka jest ci powodem upadku, odetnij ją i odrzuć od siebie; albowiem pożyteczniej jest dla ciebie, aby zginął jeden z twoich członków, a nie całe twoje ciało zostało wrzucone do Gehenny.
5:31
Powiedziano też, że ktokolwiek oddaliłby swoją żonę, niech jej da zwój[37] rozwodowy.
Przypisy
 • [37]
  Lub: dokument, list.
5:32
A ja wam mówię: Ktokolwiek oddala swoją żonę, poza[38] sprawą[39] nierządu, prowadzi[40] ją do cudzołóstwa[41], a kto poślubiłby oddaloną, cudzołoży.
Przypisy
 • [38]
  Lub: z wyjątkiem.
 • [39]
  Dosłownie: słowo, rachunek.
 • [40]
  Czyni, sprawia.
 • [41]
  Lub: czyni ją cudzołożoną - czas teraź. str. bierna.
5:33
Słyszeliście także[42], że powiedziano przodkom: Nie będziesz krzywoprzysięgał[43], ale dotrzymasz[44] Panu swoich przysiąg.
Przypisy
 • [42]
  Dosłownie: ponownie, znów.
 • [43]
  Lub: łamał przysięgi.
 • [44]
  Dosłownie: oddasz.
5:34
A ja wam mówię, abyście w ogóle nie przysięgali – ani na niebo, gdyż jest tronem Boga;
5:35
Ani na ziemię, gdyż jest podnóżkiem Jego stóp; ani na Jerozolimę, gdyż jest miastem wielkiego króla;
5:36
Ani na swoją głowę nie będziesz przysięgał, gdyż nie możesz jednego włosa uczynić białym albo czarnym.
5:37
A słowo[45] wasze niech będzie: Tak, tak; nie, nie. A co jest ponad to, jest od złego.
Przypisy
 • [45]
  Greckie: logos - słowo, przesłanie, idea, rachunek.
5:38
Słyszeliście, że powiedziano: Oko za[46] oko, ząb za[47] ząb.
Przypisy
 • [46]
  Greckie: anti - w miejsce, za.
 • [47]
  Greckie: anti - w miejsce, za.
5:39
A ja wam mówię: Nie sprzeciwiajcie się[48] złemu, ale ku temu, który uderzy cię w twój prawy policzek, zwróć i drugi;
Przypisy
 • [48]
  Greckie: anthistemi - stać naprzeciw, stawić opór, przeciwstawić się.
5:40
A temu, który chce się z tobą procesować i wziąć twoją suknię[49], zostaw mu i płaszcz.
Przypisy
 • [49]
  Greckie: chiton - szata wkładana wprost na ciało.
5:41
A kto by zmusił[50] ciebie, abyś niósł jego ciężar jedną milę[51], idź z nim i dwie.
Przypisy
 • [50]
  Greckie: angareuo - wysłać gońca, wciągnąć do służby publicznej, zmusić do niesienia ciężaru - porównaj Mt 21,2 przypis [3], Mk 15,21.
 • [51]
  Mila rzymska to 1000 podwójnych kroków.
5:42
Temu, kto ciebie prosi, dawaj, a od tego, kto chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się.
5:43
Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swojego bliźniego, a swojego nieprzyjaciela będziesz nienawidził.
5:44
A ja wam mówię: Miłujcie swoich nieprzyjaciół, błogosławcie[52] tych, którzy was przeklinają, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą i módlcie się za tych, którzy was fałszywie oskarżają[53] i prześladują was;
Przypisy
 • [52]
  Greckie: eulogeo - sławić, dobrze życzyć - porównaj Mt 14,19 przypis [9].
 • [53]
  Lub: lżą, uwłaczają, grożą, oczerniają.
5:45
Abyście stali się synami Ojca waszego, który jest w niebiosach; bo On czyni to, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i deszcz pada na sprawiedliwych i na niesprawiedliwych.
5:46
Albowiem, jeśli miłujecie tych, którzy was miłują, jaką macie zapłatę[54]? Czy i celnicy tego nie czynią?
Przypisy
 • [54]
  Lub: nagrodę.
5:47
A jeśli tylko swoich braci[55] byście pozdrawiali, co osobliwego czynicie? Czy i celnicy tego nie czynią?
Przypisy
 • [55]
  Manukrypt Bizantyjski: przyjaciół.
5:48
Bądźcie więc doskonali[56], tak jak Ojciec wasz, który jest w niebiosach jest doskonały.
Przypisy
 • [56]
  Greckie: teleios - nie mający braków, dojrzały, w pełni rozwinięty

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Zaiste, wtedy będziesz mógł podnieść oblicze bez zmazy, będziesz mocny i nieustraszony,
Job 11:15

W Chrystusie

Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni.
I Kor 15:22

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Według prawa Rzymskiego, obywatel Rzymski nie mógł być chłostany ani ukrzyżowany. Apostoł Paweł był obywatelem Rzymskim więc nie mógł być legalnie wychłostany (Dz 16:37-38, Dz 22:24-29). Według tradycji Paweł zginął śmiercią męczeńską przez ścięcie w roku 67 po Chrystusie na drodze Ostiańskiej.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić