„Przypominaj im, aby zwierzchnościom i władzom byli ulegli i posłuszni, gotowi do wszelkiego dobrego czynu;”

Biblia Przekład Toruński: List do Tytusa 3,1

Biblia Przekład Toruński
Księga: Ewangelia Mateusza 4:1

O Przekładzie
4:1
Wtedy Jezus został zaprowadzony przez Ducha na pustynię[1], by był kuszony[2] przez diabła.
Przypisy
 • [1]
  Lub: pustkowie.
 • [2]
  Lub: poddany próbie, doświadczeniu.
4:2
A wówczas, po[3] poście trwającym czterdzieści dni i czterdzieści nocy, łaknął[4].
Przypisy
 • [3]
  Lub: po zakończeniu postu.
 • [4]
  Cierpieć głód.
4:3
I zbliżył się do Niego kusiciel[5], i powiedział: Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem.
Przypisy
 • [5]
  Dosłownie: ten poddający próbie, pokusie.
4:4
A On w odpowiedzi, rzekł: Napisano: Nie samym chlebem[6] będzie żył człowiek, ale każdym słowem[7], wychodzącym z ust Boga.
Przypisy
 • [6]
  Dosłownie: na chlebie ... na słowie.
 • [7]
  Greckie: rhema - wypowiedź, przesłanie, słowo.
4:5
Wtedy diabeł[8] bierze Go do miasta świętego[9] i stawia Go na szczycie świątyni[10],
Przypisy
 • [8]
  Greckie: diabolos - oskarżyciel, potwarca, oczerniający.
 • [9]
  To jest do Jerozolimy.
 • [10]
  Tzw. królewski portyk Heroda - widok na przepaść doliny Cedronu z wysokości 137 m.
4:6
I mówi do Niego: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, albowiem jest napisane, że: Aniołom swoim rozkaże o Tobie, i podniosą Cię na rękach, abyś czasem nie uraził[11] swojej nogi o kamień.
Przypisy
 • [11]
  Greckie: proskopto - uderzyć, potknąć się przez coś, doznać urazu.
4:7
Jezus powiedział mu: Również[12] jest napisane: Nie będziesz kusił[13] Pana, Boga twojego.
Przypisy
 • [12]
  Lub: znów, jeszcze, z kolei.
 • [13]
  Lub: wystawiał na próbę.
4:8
Ponownie bierze Go diabeł na bardzo wysoką górę i ukazuje Mu wszystkie królestwa świata oraz ich chwałę,
4:9
I mówi Mu: Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon[14].
Przypisy
 • [14]
  Greckie: proskyneo - pierwotnie całować czyjąś dłoń w wyrazie szacunku; klęknąć, paść na kolana, bić czołem, złożyć hołd.
4:10
Wtedy Jezus mówi do niego: Zejdź[15] mi z drogi, szatanie[16]! Bo jest napisane: PANU, Bogu twojemu, pokłon będziesz oddawać i Jemu samemu będziesz służyć.
Przypisy
 • [15]
  Hypago - zejść z drogi, odejść, stanąć za.
 • [16]
  Lub: przeciwniku.
4:11
Wtedy diabeł[17] Go opuścił[18], a oto aniołowie przystąpili i służyli Mu.
Przypisy
 • [17]
  To jest oszczerca, oskarżyciel.
 • [18]
  Dosłownie: opuszcza.
4:12
A gdy Jezus usłyszał, że Jan został wydany[19], wrócił do Galilei;
Przypisy
 • [19]
  Domyśl.: do więzienia, być uwięzionym.
4:13
A po opuszczeniu Nazaretu przyszedł i zamieszkał w Kafarnaum[20], nad morzem, w granicach krain Zabulona i Neftalego;
Przypisy
 • [20]
  Greckie: Kapernaoum - „wioska Nahuma” - miasto nad Jeziorem Genezaret.
4:14
Aby wypełniło się to, co zostało powiedziane przez proroka Izajasza, mówiącego:
4:15
Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, droga morska, za[21] Jordanem, Galilea pogan.
Przypisy
 • [21]
  Lub: po drugiej stronie.
4:16
Lud siedzący w ciemności, ujrzał wielkie światło, a siedzącym w mrocznej krainie i w cieniu śmierci – im wzeszło światło.
4:17
Od tego czasu zaczął Jezus głosić i mówić: Upamiętajcie[22] się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios.
Przypisy
 • [22]
  Lub: zmieńcie myślenie, zawróćcie.
4:18
A Jezus[23], idąc nad Morzem Galilejskim, ujrzał dwóch braci: Szymona, którego nazywano Piotrem, i Andrzeja, jego brata, zarzucających sieć[24] rybacką w morze; byli bowiem rybakami.
Przypisy
 • [23]
  Brak w manuskryptach Tekstu Bizantyjskiego.
 • [24]
  To jest okrągła sieć mierząca ok. 3 m śr., zwana amphiblestron.
4:19
I mówi im: Chodźcie[25] za mną, a uczynię was rybakami ludzi.
Przypisy
 • [25]
  Greckie: deute - chodź! chodźże! - forma wykrzyknikowa.
4:20
A oni natychmiast opuścili sieci rybackie i podążyli[26] za Nim.
Przypisy
 • [26]
  Greckie: akoloutheo - towarzyszyć, iść z kimś l. za kimś, być posłusznym.
4:21
I gdy poszedł stamtąd dalej, zobaczył dwóch innych braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, jego brata, w łodzi z Zebedeuszem, ich ojcem, naprawiających[27] swoje sieci rybackie. I powołał[28] ich.
Przypisy
 • [27]
  Greckie: katartidzo - uczynić sprawnym, pełnym, naprawić - Ga 6,1 przypis [1].
 • [28]
  Lub: wezwał.
4:22
A oni natychmiast opuścili łódź i swojego ojca i podążali[29] za Nim.
Przypisy
 • [29]
  Greckie: akoloutheo - towarzyszyć, iść z kimś l. za kimś, być posłusznym.
4:23
I obchodził Jezus całą Galileę, ucząc w ich synagogach i głosząc Ewangelię Królestwa, i uzdrawiając każdą chorobę i każdą słabość wśród ludu.
4:24
I rozeszła się wieść o Nim po całej Syrii. I przyprowadzili do Niego wszystkich, którzy mieli się źle, dotkniętych rozmaitymi chorobami i cierpieniami, opętanych[30], epileptyków[31], sparaliżowanych, i ich uzdrowił[32].
Przypisy
4:25
A szły za Nim wielkie tłumy z Galilei, Dziesięciogrodu[33], Jerozolimy, Judei i zza Jordanu.
Przypisy
 • [33]
  Greckie: Dekapol - region skupiający 10 miast przy granicy Syrii, zamieszkały w większości przez ludność zhellenizowaną.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie bój się, gdy się ktoś bogaci, Gdy rośnie chwała domu jego ...
Ps 49:17

W Chrystusie

Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli.
Gal 5:1

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W Starym Testamencie gdy nieczyste zwierzę wpadło do jakiegoś pojemnika musiał on być rozbity (III Mojż 11:33).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić