„Sprawiedliwość zaś, która jest z wiary, tak powiada: Nie mów w swym sercu: Kto wstąpi do nieba? – to znaczy, aby Chrystusa na dół sprowadzić;”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: List do Rzymian 10,6

Biblia Przekład Toruński
Księga: Ewangelia Mateusza 26:1

O Przekładzie
26:1
I stało się, gdy Jezus skończył wszystkie te mowy[1], że powiedział do swoich uczniów:
Przypisy
 • [1]
  Lub: słowa.
26:2
Wiecie, że za dwa dni jest Pascha[2], i Syn Człowieczy zostanie wydany na ukrzyżowanie.
Przypisy
 • [2]
  Hebrajskie: przejście - święto od 14 do 20 dnia mies. Nisan.
26:3
Wówczas zebrali się arcykapłani i uczeni w Piśmie, i starsi ludu na dziedzińcu arcykapłana[3], którego zwano Kajfasz,
Przypisy
 • [3]
  Greckie: archiereus - arcykapłan, najwyższy kapłan - Wj 29,1-46
26:4
I zaplanowali[4], aby Jezusa pochwycić podstępem[5] i uśmiercić;
Przypisy
 • [4]
  Lub: naradzili się.
 • [5]
  Greckie: dolos – zdrada, oszustwo, podstęp, przebiegłość.
26:5
Lecz mówili: Nie w święto, aby nie powstały rozruchy[6] między ludem.
Przypisy
 • [6]
  Greckie: thorybos - hałas, zgiełk, wrzawa, wrzaskliwy tłum.
26:6
A gdy Jezus był w Betanii, w domu Szymona trędowatego,
26:7
Przystąpiła do Niego kobieta, mająca alabastrowy[7] flakonik olejku bardzo kosztownego i wylała go na Jego głowę, gdy spoczywał u stołu.
Przypisy
 • [7]
  Biały lub żółtawy gips stosowany w rzeźbiarstwie.
26:8
Co widząc uczniowie Jego, oburzyli się[8], mówiąc: Po co ta strata?
Przypisy
 • [8]
  Greckie: aganakteo - być wzburzonym, niezadowolonym, gniewać się.
26:9
Albowiem można było ten olejek za dużą sumę sprzedać i rozdać ubogim.
26:10
Gdy Jezus to dostrzegł[9], powiedział im: Dlaczego przysparzacie tej kobiecie trudu[10]? Dobry bowiem czyn spełniła wobec mnie.
Przypisy
 • [9]
  Greckie: ginosko - poznać, dowiedzieć się, wejść w bliską relację.
 • [10]
  Greckie: kopos - mozół, ucisk, razy, uderzenia - porównaj Mk 14,6 przypis [4].
26:11
Ubogich[11] bowiem zawsze macie u siebie, jednak mnie nie zawsze macie.
Przypisy
 • [11]
  Greckie: ptochos - żebrak, skrajny nędzarz.
26:12
Bo ona, wylewając ten olejek[12] na moje ciało, uczyniła to na mój pogrzeb.
Przypisy
 • [12]
  Greckie: myron - wonna maść, pachnidło, wonny olejek.
26:13
Zaprawdę[13] mówię wam: Gdziekolwiek będzie głoszona[14] ta Ewangelia po całym świecie i to, co ona uczyniła, będzie opowiadane na jej pamiątkę.
Przypisy
 • [13]
  Greckie: amen - z hebrajskiego: godne wiary.
 • [14]
  Greckie: kerysso - być heroldem, ogłaszać jak herold.
26:14
Wtedy poszedł jeden z dwunastu, zwany Judasz Iskariota do arcykapłanów,
26:15
I powiedział im: Co mi chcecie dać, a ja wam Go wydam. A oni natomiast wyznaczyli mu trzydzieści srebrników[15].
Przypisy
 • [15]
  1 srebrnik - to 1 sykiel lub srebrna didrachma, czyli 4 denary, razem 120 denarów wart. 3 m-ce wynagrodzenie pracownika rolnego.
26:16
I odtąd szukał dogodnej chwili[16], aby Go wydać.
Przypisy
 • [16]
  Greckie: eukaria - stosowny czas, pora, sposobność.
26:17
A pierwszego[17] dnia Przaśników przystąpili uczniowie do Jezusa, mówiąc Mu: Gdzie chcesz, abyśmy przygotowali Ci Paschę do spożycia?
Przypisy
 • [17]
  Lub: poprzedniego - greckie protos - J 1,15.
26:18
A On powiedział: Idźcie do miasta, do tego a tego[18] człowieka, i powiedzcie mu: Nauczyciel mówi: Mój czas jest bliski, u ciebie urządzę[19] Paschę ze swoimi uczniami.
Przypisy
 • [18]
  Greckie: pros ton deina - do konkretnego człowieka - porównaj Łk 22,10.
 • [19]
  Greckie: poieo - wykonać, zrobić coś, świętować, obchodzić.
26:19
I zrobili uczniowie jak im rozkazał Jezus, i przygotowali Paschę.
26:20
A gdy nastał wieczór, spoczął wspólnie z dwunastoma u stołu.
26:21
A gdy jedli, powiedział: Zaprawdę[20] mówię wam, że jeden z was mnie wyda.
Przypisy
 • [20]
  Greckie: amen - z hebrajskiego: godne wiary
26:22
I zasmucili[21] się bardzo, i każdy z nich zaczął mówić do Niego: Czy to nie jestem ja, Panie?
Przypisy
 • [21]
  Greckie: lypeo - smucić, spowodować żal.
26:23
A On w odpowiedzi, rzekł: Ten, który zanurzył[22] ze mną rękę w misie, ten mnie wyda.
Przypisy
26:24
Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, tak jak jest napisane o Nim, ale biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany! Lepiej by mu było, gdyby się ten człowiek nie narodził.
26:25
A w odpowiedzi Judasz, który Go wydał, rzekł: Czy to nie jestem ja, Rabbi[23]? Odpowiedział mu: Ty to powiedziałeś[24].
Przypisy
 • [23]
  Hebrajskie: Rabbi - mój Mistrzu, mój Nauczycielu.
 • [24]
  Tu: twierdzenie.
26:26
A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i pobłogosławił[25], łamał i dawał uczniom, mówiąc: Bierzcie, zjedzcie, to jest moje ciało.
Przypisy
26:27
I wziął kielich, i podziękował[26], dał im, mówiąc: Wypijcie z niego wszyscy;
Przypisy
 • [26]
  Greckie: eucharisteo - być wdzięcznym, czynić dziękczynienie.
26:28
To bowiem jest krew moja Nowego Przymierza, która jest za wielu wylewana, na odpuszczenie[27] grzechów.
Przypisy
 • [27]
  Lub: uwolnienie.
26:29
Ale mówię wam, że odtąd nie będę pił z tego plonu winnej latorośli, aż do tego dnia, gdy go będę pił z wami nowy[28], w Królestwie Ojca mojego.
Przypisy
 • [28]
  Greckie: kainos - świeży, nowy
26:30
A gdy odśpiewali hymn[29], wyszli na Górę Oliwną.
Przypisy
 • [29]
  Greckie: hymneo - pieśń jako hołd, święta pieśń - tutaj: Ps 115-118
26:31
Wtedy Jezus powiedział im: Wy wszyscy zgorszycie się ze mnie tej nocy; bo jest napisane: Uderzę pasterza i zostaną rozproszone owce stada.
26:32
A po wzbudzeniu[30] mnie, wyprzedzę was idąc do[31] Galilei.
Przypisy
 • [30]
  Lub: gdy zostanę wzbudzony.
 • [31]
  Greckie: eis.
26:33
A Piotr w odpowiedzi, rzekł do Niego: Choćby wszyscy zgorszyli[32] się Tobą, ja nigdy nie zostanę Tobą zgorszony.
Przypisy
 • [32]
  Lub: zrazili się do Ciebie.
26:34
Jezus mu powiedział: Zaprawdę mówię ci, że tej nocy, zanim zapieje kogut, trzykrotnie się mnie wyprzesz.
26:35
Piotr mówi Mu: Nawet jeśli trzeba by było umrzeć z Tobą, na pewno nie wyprę[33] się Ciebie. Podobnie powiedzieli i wszyscy uczniowie.
Przypisy
 • [33]
  Greckie: aparnese - wyrzec się, zapomnieć o sobie.
26:36
Wtedy Jezus przyszedł z nimi na miejsce, które zwano Getsemane[34], i powiedział uczniom: Usiądźcie tu, podczas gdy ja odejdę, aby tam się modlić.
Przypisy
 • [34]
  Greckie: Getsemane - prasa oliwna, tłocznia oliwy
26:37
A gdy wziął ze sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, zaczął się smucić i trwożyć[35].
Przypisy
 • [35]
  Lub: martwić się wielkim strapieniem bądź udręką.
26:38
Wtedy Jezus powiedział im: Zasmucona[36] jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze mną.
Przypisy
 • [36]
  Greckie: perylipos - być bardzo smutnym, skrajnie przygnębionym.
26:39
I odszedł trochę dalej, upadł na swoje oblicze, modląc się i mówiąc: Ojcze[37] mój, jeśli jest to możliwe, niech ominie mnie ten kielich; jednak nie jak ja chcę, ale jak Ty.
Przypisy
 • [37]
  Greckie: pater - ojciec - porównaj Mk 14,36.
26:40
I przyszedł do uczniów, i znalazł ich śpiących, i powiedział Piotrowi: Cóż to, nie mieliście siły czuwać ze mną jednej godziny?
26:41
Czuwajcie i módlcie się, abyście nie weszli w pokuszenie[38]; duch wprawdzie jest ochoczy[39], ale ciało słabe.
Przypisy
 • [38]
  Lub: doświadczenie, próbę.
 • [39]
  Greckie: prothymos - chętny, gotowy
26:42
Znów po raz drugi odszedł i modlił się, mówiąc: Ojcze mój, jeśli nie może minąć[40] mnie ten kielich, tak abym go nie wypił, niech się stanie wola Twoja.
Przypisy
 • [40]
  Lub: przejść obok.
26:43
I gdy przyszedł, znalazł ich ponownie śpiących; albowiem oczy ich były obciążone.
26:44
A gdy ich opuścił, ponownie odszedł i modlił się po raz trzeci, wypowiadając te same słowa[41].
Przypisy
 • [41]
  Dosłownie: słowo.
26:45
Wtedy przyszedł do swoich uczniów i powiedział im: Jeszcze śpicie[42] i odpoczywacie? Oto przybliżyła się godzina, i Syn Człowieczy wydany zostaje w ręce grzeszników[43].
Przypisy
 • [42]
  Lub: w końcu, już, nadal.
 • [43]
  Greckie: hamartolos - oddany grzechowi, szczególnie niegodziwy
26:46
Wstańcie, pójdźmy! Oto zbliżył się ten, który mnie wydaje.
26:47
I gdy On jeszcze to mówił, oto przyszedł Judasz, jeden z dwunastu, a z nim liczny tłum z mieczami i z kijami od arcykapłanów i od starszych ludu.
26:48
Ale ten, który Go wydawał, dał im znak, mówiąc: Ten, którego pocałuję[44], to jest On; schwytajcie Go.
Przypisy
 • [44]
  Greckie: fileo - kochać, okazywać czułość, całować w sensie wielkiego zaangażowania emocjonalnego.
26:49
I zaraz zbliżył się do Jezusa, i powiedział: Witaj, Rabbi[45]! I pocałował Go czule[46].
Przypisy
 • [45]
  Hebrajskie: mój Mistrzu, mój Nauczycielu.
 • [46]
  Greckie: katafileo - okrywać czułymi pocałunkami, być czułym.
26:50
Ale Jezus mu powiedział: Przyjacielu[47]! Po co przyszedłeś? Wtedy przystąpili i podnieśli ręce na Jezusa, i Go pojmali.
Przypisy
26:51
I oto jeden z tych, którzy byli z Jezusem, wyciągnął rękę i wydobył swój miecz, i uderzył sługę arcykapłana, i odciął mu ucho.
26:52
Wtedy Jezus powiedział mu: Schowaj swój miecz z powrotem gdzie jego miejsce; bo wszyscy, którzy biorą miecz, od miecza zginą.
26:53
Czy wydaje ci się, że nie mogę prosić Ojca mojego, i już teraz postawiłby przy mnie więcej niż dwanaście legionów[48] aniołów?
Przypisy
 • [48]
  Legion - 6826 osób (6100 piechurów i 726 konnych)
26:54
Jak więc wypełniłyby się Pisma, że tak się musi[49] stać?
Przypisy
 • [49]
  Lub: jest konieczne.
26:55
W tej godzinie mówił Jezus do tłumu: Jak na zbójcę wyszliście z mieczami i z kijami, aby mnie pojmać; co dzień siadałem pośród was, nauczając w świątyni, a nie pojmaliście mnie.
26:56
Ale to wszystko stało się, aby zostały wypełnione Pisma Proroków. Wtedy wszyscy Jego uczniowie opuścili[50] Go i uciekli.
Przypisy
 • [50]
  Greckie: afiemi - pozostawić, porzucić, odejść.
26:57
A ci, którzy pojmali Jezusa, przyprowadzili Go do arcykapłana Kajfasza, gdzie zostali zebrani uczeni w Piśmie i starsi.
26:58
A Piotr podążył za Nim z daleka aż do dziedzińca arcykapłana; i wszedł tam do wewnątrz, i siedział ze sługami[51], aby zobaczyć koniec.
Przypisy
26:59
Ale arcykapłani i starsi, i cały Sanhedryn[52] szukali fałszywego świadectwa przeciwko Jezusowi, aby Go uśmiercić,
Przypisy
 • [52]
  Greckie: synderion - Najwyższa Rada Żydów składająca się z 71 członków (70 członków i arcykapłan)
26:60
I nie znaleźli; a chociaż przychodziło wielu fałszywych świadków, to jednak nie znaleźli. A na końcu podeszli dwaj fałszywi świadkowie,
26:61
I powiedzieli: Ten mówił[53]: Mogę rozwalić[54] świątynię Boga i w trzy dni ją zbudować.
Przypisy
 • [53]
  Lub: twierdził, ogłosił, deklarował.
 • [54]
  Lub: rozwiązać, poluźnić (sznury)
26:62
A gdy powstał arcykapłan, powiedział Mu: Nic nie odpowiadasz na to, co oni świadczą[55] przeciwko Tobie?
Przypisy
 • [55]
  Lub: oskarżają.
26:63
Lecz Jezus milczał. A w odpowiedzi, arcykapłan rzekł do Niego: Poprzysięgam Cię na Boga żywego, abyś nam powiedział, czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga?
26:64
Mówi mu Jezus: Ty to powiedziałeś. Ponadto mówię wam: Już teraz[56] zobaczycie Syna Człowieczego siedzącego po prawej stronie mocy Bożej i przychodzącego na obłokach[57] nieba.
Przypisy
 • [56]
  Dosłownie: od teraz.
 • [57]
  Greckie: nefele - chmura, obłok.
26:65
Wtedy arcykapłan rozdarł swoje szaty, mówiąc[58]: Zbluźnił! Czy potrzebujemy jeszcze świadków?! Oto teraz słyszeliście Jego bluźnierstwo.
Przypisy
 • [58]
  Lub: rozdarł swoje szaty, ponieważ zbluźnił.
26:66
Jak wam się zdaje? A oni w odpowiedzi, rzekli: Winny jest śmierci.
26:67
Wtedy pluli Mu w twarz i bili Go pięściami[59] w twarz, a inni Go uderzali,
Przypisy
 • [59]
  Lub: policzkowali.
26:68
Mówiąc: Prorokuj nam, Mesjaszu! Kim jest ten, który Ciebie uderzył?
26:69
A Piotr siedział na zewnątrz na dziedzińcu. I zbliżyła się do niego jedna służąca[60], mówiąc: I ty byłeś z Jezusem Galilejczykiem.
Przypisy
 • [60]
  Greckie: paidiske - młoda dziewczyna, młoda służąca.
26:70
A on wyparł się przed wszystkimi, mówiąc: Nie wiem, o czym mówisz.
26:71
A gdy on wyszedł ku bramie, ujrzała go inna i powiedziała do tych, co tam byli: I ten był z Jezusem Nazarejczykiem.
26:72
I ponownie wyparł się pod przysięgą: Nie znam tego człowieka.
26:73
A po chwili zbliżyli się inni przystając, i powiedzieli Piotrowi: Prawdziwie i ty jesteś jednym z nich; bo i mowa[61] twoja ciebie zdradza[62].
Przypisy
 • [61]
  To jest dialekt.
 • [62]
  Dosłownie: ujawnia.
26:74
Wtedy zaczął ściągać klątwę[63] na siebie i przysięgać: Nie znam tego człowieka; i zaraz zapiał kogut.
Przypisy
26:75
I przypomniały się Piotrowi słowa wypowiedziane do niego przez Jezusa: Zanim zapieje kogut, trzykrotnie się mnie wyprzesz. I wyszedł na zewnątrz, i gorzko zapłakał.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Lecz Paweł zszedł na dół, przypadł doń i objąwszy go, rzekł: Nie trwóżcie się, bo on żyje.
Dz 20:10

W Chrystusie

Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w Nim chodźcie ...
Kol 2:6

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Lidia był pierwszą nowo narodzoną osobą w Europie (Dz 16:14-15).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić