„Oświadczam przed Bogiem, że w tym, co do was piszę, nie kłamię.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: List do Galacjan 1,20

Biblia Przekład Toruński
Księga: Ewangelia Mateusza 25:37

O Przekładzie
25:1
Wtedy podobne będzie Królestwo Niebios do dziesięciu dziewic[1], które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca[2].
Przypisy
 • [1]
  Greckie: parthenos - panna, dziewica.
 • [2]
  Pan młody, narzeczony
25:2
A pięć z nich było roztropnych[3], a pięć głupich.
Przypisy
 • [3]
  Greckie: fronimos - rozumny, roztropny, rozważny, mądry
25:3
Te głupie wzięły swoje lampy, lecz nie wzięły ze sobą oliwy.
25:4
Lecz mądre wzięły oliwę w swoje naczynia wraz ze swoimi lampami.
25:5
A gdy oblubieniec zwlekał, zdrzemnęły się wszystkie i spały.
25:6
A w środku nocy rozległ się krzyk: Oto oblubieniec przychodzi; wychodźcie na jego spotkanie!
25:7
Wtedy obudziły się wszystkie owe dziewice i uporządkowały[4] swoje lampy.
Przypisy
 • [4]
  Greckie: kosmeo - uporządkować, przyozdobić, zyskać cześć.
25:8
A głupie powiedziały do mądrych: Dajcie nam z waszej oliwy, bo lampy nasze gasną.
25:9
A mądre odpowiedziały, mówiąc: Jeszcze by nam i wam nie wystarczyło; idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie.
25:10
A gdy odeszły kupować[5], przyszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na uroczystości weselne; i drzwi zostały zamknięte.
Przypisy
 • [5]
  Greckie: agoradzo - kupować, być na rynku.
25:11
Lecz później przyszły i pozostałe dziewice, mówiąc: Panie, Panie, otwórz nam!
25:12
A on w odpowiedzi, rzekł: Zaprawdę[6] mówię wam, nie znam was.
Przypisy
 • [6]
  Greckie: amen - z hebrajskiego: godne wiary
25:13
Czuwajcie więc; bo nie znacie dnia ani godziny, o której przyjdzie[7] Syn Człowieczy.
Przypisy
 • [7]
  Greckie: erchomai - przybywać, przychodzić, nadejść.
25:14
Podobnie bowiem pewien człowiek odjeżdżając za granicę, przywołał[8] swoje sługi i przekazał im swój dobytek;
Przypisy
 • [8]
  Lub: wezwał.
25:15
I temu wprawdzie dał pięć talentów, a temu dwa, a temu jeden, każdemu według jego możliwości[9], i zaraz[10] odjechał.
Przypisy
 • [9]
  Dosłownie: mocy.
 • [10]
  Może stanowić początek w. 16
25:16
A poszedł ten, który wziął pięć talentów, obracał[11] nimi i uzyskał[12] drugie pięć talentów.
Przypisy
 • [11]
  Greckie: ergadzomai - pracować, handlować, nabywać.
 • [12]
  Greckie: poieo - uczynić, spowodować, wytworzyć, wykonywać.
25:17
Tak samo i ten, który wziął dwa, i on uzyskał[13] drugie dwa.
Przypisy
 • [13]
  Greckie: kerdaino - zdobyć, nabyć, zyskać.
25:18
A ten, który wziął jeden, odszedł, rozkopał ziemię i schował srebro swojego pana.
25:19
A po długim czasie przyszedł pan owych sług i rozlicza z nimi zapis rozrachunków[14].
Przypisy
 • [14]
  Greckie: logos - słowo, tu: rachunek, zapis księgowy
25:20
I przystąpił ten, który wziął pięć talentów, i przyniósł dalsze pięć talentów, mówiąc: Panie! Przekazałeś[15] mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem nimi.
Przypisy
 • [15]
  Greckie: paradidomai - powierzyć coś ustnie, wydać w ręce.
25:21
A pan jego powiedział mu: Dobrze, sługo dobry i wierny! W małych byłeś wierny, ustanowię[16] cię nad wieloma; wejdź do radości swojego pana.
Przypisy
 • [16]
  Greckie: kathistemi - wyznaczyć, postawić nad kimś, ogłosić.
25:22
Przystąpił także i ten, który wziął dwa talenty, i powiedział: Panie! Powierzyłeś mi dwa talenty, oto[17] drugie dwa talenty zyskałem nimi[18].
Przypisy
 • [17]
  Lub: spójrz.
 • [18]
  Dosłownie: na nich.
25:23
Powiedział mu pan jego: Dobrze, sługo dobry i wierny[19]! W małych byłeś wierny, ustanowię cię nad wieloma; wejdź do radości swojego pana.
Przypisy
 • [19]
  Greckie: pistos - godny zaufania, wierzący
25:24
A przystąpił i ten, który wziął jeden talent[20], i powiedział: Panie! Poznałem cię, że jesteś człowiekiem twardym[21], że żniesz, gdzie nie siałeś, i zbierasz, gdzie nie rozsypałeś;
Przypisy
 • [20]
  1 talent - 6000 drachm to 17 lat pracy prac. rolnego.
 • [21]
  Greckie: skleros - porównaj Rz 9,18 przypis [23].
25:25
Bojąc[22] się więc, odszedłem i ukryłem twój talent w ziemi; oto masz to, co jest twoje.
Przypisy
 • [22]
  Greckie: fobeo - lękać, bać, przerazić, respektować, uciec.
25:26
A w odpowiedzi, pan jego rzekł do niego: Sługo zły i gnuśny[23]! Wiedziałeś, że żnę, gdzie nie siałem, i zbieram, gdzie nie rozsypywałem;
Przypisy
 • [23]
  Greckie: okneros – opieszały, ociągający się, wahający się.
25:27
Trzeba było więc złożyć moje srebro u bankierów, a ja po przyjściu, odebrałbym to, co jest moje z zyskiem[24].
Przypisy
 • [24]
  Greckie: tokos - procent z pieniędzy, odsetki, lichwa, zysk.
25:28
Dlatego zabierzcie od niego ten talent i dajcie temu, który ma dziesięć talentów.
25:29
Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane, i będzie obfitować[25]; a temu, kto nie ma, i to, co ma, zostanie mu zabrane.
Przypisy
 • [25]
  Lub: mieć w nadmiarze.
25:30
A tego bezużytecznego[26] sługę wyrzućcie w ciemność zewnętrzną; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
Przypisy
 • [26]
  Greckie: achreios - nieprzydatny do niczego, bezużyteczny
25:31
A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w swojej chwale, i z Nim wszyscy święci aniołowie, wtedy usiądzie na tronie swojej chwały.
25:32
I zostaną zebrane przed Nim wszystkie narody[27], i oddzieli ich, jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów.
Przypisy
 • [27]
  Greckie: ethnos - porównaj Mt 21,43 - tu: w znaczeniu - wszystkie narody
25:33
I postawi owce po swojej prawej stronie, a kozły po lewej stronie.
25:34
Wtedy powie Król tym, po Jego prawej stronie: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego! Odziedziczcie[28] Królestwo przygotowane wam od założenia[29] świata.
Przypisy
 • [28]
  Lub: otrzymać w udziale.
 • [29]
  Greckie: katabole - położenie fundamentu.
25:35
Gdyż byłem głodny, a daliście mi jeść; pragnąłem, a daliście mi pić; byłem obcym przybyszem[30], a przyjęliście mnie;
Przypisy
 • [30]
  Greckie: ksenos - cudzoziemiec, obcy, przybysz, ktoś nowy
25:36
Byłem nagim, a przyodzialiście mnie; byłem chorym, a odwiedziliście mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie.
25:37
Wtedy odpowiedzą Mu sprawiedliwi, mówiąc: Panie! Kiedy widzieliśmy Cię głodnym i daliśmy Ci jeść? Albo pragnącym[31] i daliśmy Ci pić?
Przypisy
 • [31]
  Greckie: dipaso - odczuwać brak, żarliwie oczekiwać na orzeźwienie.
25:38
I kiedy widzieliśmy Cię obcym przybyszem, i przyjęliśmy Cię, lub nagim, i przyodzialiśmy Cię?
25:39
I kiedy widzieliśmy Cię chorym, albo w więzieniu, i przyszliśmy do Ciebie?
25:40
A w odpowiedzi, Król powie im: Zaprawdę[32] mówię wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście.
Przypisy
 • [32]
  Greckie: amen - z hebrajskiego: godne wiary lub jako akt potwierdzenia.
25:41
Potem powie i tym, którzy są po lewej stronie: Idźcie ode mnie, przeklęci[33] w ogień wieczny, który jest przygotowany diabłu i jego aniołom.
Przypisy
 • [33]
  Greckie: kataraomai - przeklinać, potępiać, rzucać klątwę.
25:42
Albowiem byłem głodny, a nie daliście mi jeść; pragnąłem, a nie daliście mi pić;
25:43
Byłem obcym przybyszem, a nie przyjęliście mnie; byłem nagim, a nie przyodzialiście mnie; byłem chorym i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie.
25:44
Wtedy i oni Mu odpowiedzą, mówiąc: Panie! Kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo pragnącym, albo gościem, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu, i nie usłużyliśmy Ci?
25:45
Wtedy odpowie im, mówiąc: Zaprawdę mówię wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, i mnie nie uczyniliście.
25:46
I pójdą ci na karę[34] wieczną; natomiast sprawiedliwi do życia wiecznego.
Przypisy
 • [34]
  Greckie: kolasis - od koladzo - usunąć, odciąć (ręce) stąd: karać, piętnować.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Po tych wydarzeniach doszło Abrama w widzeniu następujące słowo Pana: Nie bój się, Abramie, Jam tarczą twoją; zapłata twoja będzie sowita!
I Mojż 15:1

W Chrystusie

Ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem
I Kor 1:30

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Gdy Elżbieta zaszła w ciąże nosząc w swoim łonie Jana Chrzciciela udała się na miejsce odosobnienia w którym przebywała przez 5 miesięcy (Łuk 1:24).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Gdzież jest, o śmierci, zwycięstwo twoje? Gdzież jest, o śmierci, żądło twoje? A żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon; Ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu.
I Kor 15:55-58


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić