„Ale również, że i to jest darem Bożym, jeśli ktoś je, pije oraz sobie dogadza przy całym swoim trudzie.”

Nowa Biblia Gdańska: Księga Koheleta 3,13

Biblia Przekład Toruński
Księga: Ewangelia Mateusza 24:8

O Przekładzie
24:1
A gdy Jezus wyszedł i odchodził ze świątyni, podeszli Jego uczniowie, aby pokazać Mu zabudowania świątyni[1].
Przypisy
 • [1]
  Greckie: hieron - święte miejsce, świątynia (cała)
24:2
A Jezus powiedział im: Czy nie dostrzegacie[2] tych wszystkich wydarzeń? Zaprawdę mówię wam, nie zostanie tu kamień na kamieniu, który nie zostanie zwalony[3].
Przypisy
 • [2]
  Greckie: blepo - uważnie patrzeć, uważać na coś, kierować umysł ku czemuś, rozumieć.
 • [3]
  Greckie: katalyo - zburzyć, rozwiązać, obalić.
24:3
A gdy siedział na Górze Oliwnej, podeszli do Niego uczniowie na osobności, mówiąc: Powiedz nam, kiedy staną się te wydarzenia, i jaki jest znak Twojego przyjścia[4] oraz końca[5] tego wieku?
Przypisy
24:4
A Jezus w odpowiedzi, rzekł im: Uważajcie[6], aby was ktoś nie zwiódł[7].
Przypisy
 • [6]
  Lub: przyglądać się uważnie, baczyć.
 • [7]
  Wprowadził w błąd.
24:5
Wielu bowiem przyjdzie w moim imieniu, mówiąc: Ja jestem Mesjasz;[8] i wielu zwiodą;
Przypisy
 • [8]
  Greckie: christos - Chrystus, Pomazaniec, Namaszczony, Mesjasz.
24:6
I usłyszycie o wojnach i wieści z wojen. Uważajcie, abyście się nie trwożyli[9]; bo trzeba, aby stały się te wszystkie wydarzenia; ale to jeszcze nie koniec.
Przypisy
 • [9]
  Greckie: throos - wrzawa, zgiełk, głośny płacz.
24:7
Albowiem powstanie naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, i będzie głód[10], i zarazy, a miejscami trzęsienia ziemi.
Przypisy
 • [10]
  Dosłownie: głody
24:8
A wszystkie te wydarzenia, to początek bólów porodowych[11].
Przypisy
 • [11]
  Lub: bólów (ogólnie)
24:9
Wtedy wydawać was będą na udrękę[12], i będą was zabijać, i będziecie znienawidzeni przez wszystkie narody z powodu mojego imienia.
Przypisy
 • [12]
  Lub: ucisk, utrapienie.
24:10
I wtedy wielu zostanie zgorszonych[13], i jedni drugich wydadzą[14], i jedni drugich znienawidzą.
Przypisy
 • [13]
  Lub: zrazi się, potknie.
 • [14]
  Wydać kogoś zdradziecko.
24:11
I powstanie[15] wielu fałszywych proroków, i zwiodą[16] wielu.
Przypisy
 • [15]
  Dosłownie: zostaną wzbudzeni.
 • [16]
  Greckie: planao - błąkać się, włóczyć, wprowadzać w błąd, zwodzić.
24:12
A z powodu rozmnożenia się bezprawia, miłość wielu oziębnie[17].
Przypisy
 • [17]
  Greckie: psycho - tchnąć, chłodzić podmuchem, zostać oziębionym.
24:13
Ale kto wytrwa aż do końca, ten zostanie ocalony[18].
Przypisy
 • [18]
  Lub: zbawiony
24:14
I zostanie ogłoszona ta Ewangelia Królestwa w całym zamieszkałym świecie, na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec.
24:15
Gdy więc ujrzycie obrzydliwość spustoszenia, o której zostało powiedziane przez proroka Daniela, stojącą na miejscu świętym – kto czyta, niech rozumie!
24:16
Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry;
24:17
Kto jest na górnym tarasie, niech nie schodzi, aby coś wziąć ze swojego domu;
24:18
A kto jest na roli, niech ponownie nie wraca, by wziąć swoje szaty.
24:19
A biada kobietom w ciąży i karmiącym w te dni!
24:20
Módlcie się więc, aby ucieczka wasza nie nastąpiła zimą, ani w sabat.
24:21
Wtedy bowiem będzie wielki ucisk[19], jaki nie zaistniał od początku świata aż do teraz, ani jakiego z pewnością nie będzie.
Przypisy
 • [19]
  Greckie: thlipsis - ucisk, cierpienie, niedola.
24:22
A gdyby nie były skrócone te dni, nikt[20] nie zostałby uratowany[21]; ale ze względu na wybranych będą skrócone te dni.
Przypisy
 • [20]
  Dosłownie: żadne ciało.
 • [21]
  Lub: zbawiony
24:23
Jeśli wtedy ktoś by wam powiedział: Oto tu jest Mesjasz[22], albo tam, nie wierzcie.
Przypisy
 • [22]
  Greckie: christos - Chrystus, Pomazaniec, Namaszczony, Mesjasz.
24:24
Albowiem powstaną fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy, i czynić[23] będą wielkie znaki i cuda, tak aby zwieść[24], o ile można, i wybranych.
Przypisy
 • [23]
  Lub: dawać, dostarczać.
 • [24]
  Greckie: planao - błąkać się, włóczyć, wprowadzać w błąd, zwodzić.
24:25
Oto wam przepowiedziałem[25].
Przypisy
 • [25]
  Greckie: proerero - ogłaszać, mówić wcześniej, zapowiadać.
24:26
Jeśli więc powiedzieliby wam: Oto jest na pustyni[26], nie wychodźcie; oto jest w alkierzach[27], nie wierzcie.
Przypisy
 • [26]
  Lub: pustkowiu.
 • [27]
  Greckie: tameion - pomieszczenie wew. domu, komórka, schowek.
24:27
Albowiem jak błyskawica pojawia się na wschodzie i jest widziana aż na zachodzie, takie będzie i przyjście[28] Syna Człowieczego.
Przypisy
24:28
Gdzie bowiem jest padlina, tam gromadzą się orły[29].
Przypisy
 • [29]
  Lub: sępy
24:29
A zaraz po ucisku[30] tych dni słońce zostanie zaćmione i księżyc nie da swojej jasności, i gwiazdy spadać będą z nieba, a moce niebieskie zostaną poruszone.
Przypisy
 • [30]
  Greckie: thlipsis - ucisk, cierpienie, niedola.
24:30
I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy będą bić się w piersi wszystkie plemiona ziemi, i zobaczą Syna Człowieczego, przychodzącego[31] na obłokach nieba z mocą i z wielką chwałą.
Przypisy
 • [31]
  Greckie: erchomai - przybywać, dojść, dotrzeć.
24:31
I pośle swoich aniołów z trąbą o potężnym dźwięku, i zgromadzą Jego wybranych z czterech stron[32], od jednego krańca nieba aż po drugi kraniec.
Przypisy
 • [32]
  Dosłownie: wiatrów.
24:32
A od figowca nauczcie się tego oto podobieństwa[33]: Gdy jego gałąź staje się miękka i wypuszcza liście, wiecie, że blisko jest lato.
Przypisy
 • [33]
  Lub.: porównanie, przykład.
24:33
Tak i wy, gdy ujrzycie te wszystkie wydarzenia, wiedzcie, że jest blisko, u drzwi.
24:34
Zaprawdę[34] mówię wam: Nie przeminie to pokolenie[35], aż się te wszystkie wydarzenia staną.
Przypisy
 • [34]
  Greckie: amen - godne wiary.
 • [35]
  Greckie: genea - ród, plemię, pokolenie, nacja, naród.
24:35
Niebo i ziemia przeminą[36], ale słowa moje z pewnością nie przeminą.
Przypisy
 • [36]
  Greckie: parerchomai - przejść obok, trwać chwilowo, minąć.
24:36
A o tym dniu i godzinie nikt nie wie[37], ani aniołowie niebios, tylko sam Ojciec mój.
Przypisy
 • [37]
  Greckie: eido - dostrzegać, wiedzieć, mieć wgląd, badać, znać, patrzeć na, doświadczyć.
24:37
A tak, jak było za dni Noego, takie[38] będzie i przyjście[39] Syna Człowieczego.
Przypisy
 • [38]
  Greckie: houto - w ten sposób, tak oto, tak.
 • [39]
  Greckie: parousia - obecność, przyjście - porównaj 1Tes 4,15 przypis [25].
24:38
Albowiem jak za dni przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, w którym Noe wszedł do arki,
24:39
I nie spostrzegli się[40], aż przyszedł potop i uniósł wszystkich; takie będzie i przyjście[41] Syna Człowieczego.
Przypisy
 • [40]
  Greckie: ginosko - poznać, dowiedzieć się, znać.
 • [41]
  Greckie: parousia.
24:40
Wtedy dwóch będzie na roli; jeden będzie wzięty, a jeden pozostawiony;
24:41
Dwie będą mleć na żarnach; jedna będzie wzięta, a jedna pozostawiona.
24:42
Czuwajcie więc, ponieważ nie wiecie, o której godzinie wasz Pan przyjdzie[42].
Przypisy
 • [42]
  Greckie: erchomai - przybywać, dojść, dotrzeć.
24:43
A to wiedzcie, że gdyby wiedział gospodarz[43], o której straży ma przyjść złodziej, czuwałby i nie pozwoliłby włamać się[44] do swojego domu.
Przypisy
 • [43]
  Lub: pan domu.
 • [44]
  Podkopać (ścian)
24:44
Dlatego i wy bądźcie[45] gotowi, bo Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie.
Przypisy
 • [45]
  Lub: stańcie się.
24:45
Kto więc jest tym wiernym i rozumnym sługą, którego pan jego ustanowił nad swoją służbą[46], aby im dawał pokarm we właściwym czasie?
Przypisy
 • [46]
  Lub: służba domowa.
24:46
Błogosławiony[47] ów sługa, którego jego pan gdy przyjdzie, znajdzie tak czyniącego.
Przypisy
 • [47]
  Greckie: makarios – szczęśliwy, ten któremu warto pogratulować.
24:47
Zaprawdę mówię wam, że go ustanowi nad całym swoim mieniem[48].
Przypisy
 • [48]
  Lub: dobytkiem.
24:48
A jeśliby powiedział ów zły sługa w swoim sercu: Mój pan zwleka ze swoim przyjściem,
24:49
I zacząłby bić współsługi, a jeść i pić z pijakami,
24:50
Przyjdzie pan owego sługi w dniu, którego się nie spodziewa[49], i o godzinie, której nie zna,
Przypisy
 • [49]
  Lub: nie oczekuje.
24:51
I potnie[50] go na kawałki, i wyznaczy mu dział równy z obłudnikami; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
Przypisy
 • [50]
  Greckie: dichotomeo - pociąć na kawałki, oddzielić, odłączyć.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Będziesz mocno ugruntowane na sprawiedliwości, dalekie od ucisku, bo nie masz powodu się bać, i od przestrachu, bo nie zbliży się do ciebie.
Iz 54:14

W Chrystusie

W którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów.
Kol 1:14

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Królowie Zeba i Salmunna zabili braci Gedeona. Kiedy Gedeon schwytał ich podczas bitwy rozkazał swojemu pierworodnemu synowi (prawdopodobnie nastoletniemu) aby ich zabił, ten jednak bał się to uczynić więc Gedeon zabił ich sam (Sdz 8:18-21).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić