„Pomimo wprowadzenia potajemnie fałszywych braci, którzy wkradli się by szpiegować naszą wolność, którą mamy w Chrystusie Jezusie, aby nas zniewolić;”

Biblia Przekład Toruński: List do Galacjan 2,4

Biblia Przekład Toruński
Księga: Ewangelia Mateusza 24:18

O Przekładzie
24:1
A gdy Jezus wyszedł i odchodził ze świątyni, podeszli Jego uczniowie, aby pokazać Mu zabudowania świątyni[1].
Przypisy
 • [1]
  Greckie: hieron - święte miejsce, świątynia (cała)
24:2
A Jezus powiedział im: Czy nie dostrzegacie[2] tych wszystkich wydarzeń? Zaprawdę mówię wam, nie zostanie tu kamień na kamieniu, który nie zostanie zwalony[3].
Przypisy
 • [2]
  Greckie: blepo - uważnie patrzeć, uważać na coś, kierować umysł ku czemuś, rozumieć.
 • [3]
  Greckie: katalyo - zburzyć, rozwiązać, obalić.
24:3
A gdy siedział na Górze Oliwnej, podeszli do Niego uczniowie na osobności, mówiąc: Powiedz nam, kiedy staną się te wydarzenia, i jaki jest znak Twojego przyjścia[4] oraz końca[5] tego wieku?
Przypisy
24:4
A Jezus w odpowiedzi, rzekł im: Uważajcie[6], aby was ktoś nie zwiódł[7].
Przypisy
 • [6]
  Lub: przyglądać się uważnie, baczyć.
 • [7]
  Wprowadził w błąd.
24:5
Wielu bowiem przyjdzie w moim imieniu, mówiąc: Ja jestem Mesjasz;[8] i wielu zwiodą;
Przypisy
 • [8]
  Greckie: christos - Chrystus, Pomazaniec, Namaszczony, Mesjasz.
24:6
I usłyszycie o wojnach i wieści z wojen. Uważajcie, abyście się nie trwożyli[9]; bo trzeba, aby stały się te wszystkie wydarzenia; ale to jeszcze nie koniec.
Przypisy
 • [9]
  Greckie: throos - wrzawa, zgiełk, głośny płacz.
24:7
Albowiem powstanie naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, i będzie głód[10], i zarazy, a miejscami trzęsienia ziemi.
Przypisy
 • [10]
  Dosłownie: głody
24:8
A wszystkie te wydarzenia, to początek bólów porodowych[11].
Przypisy
 • [11]
  Lub: bólów (ogólnie)
24:9
Wtedy wydawać was będą na udrękę[12], i będą was zabijać, i będziecie znienawidzeni przez wszystkie narody z powodu mojego imienia.
Przypisy
 • [12]
  Lub: ucisk, utrapienie.
24:10
I wtedy wielu zostanie zgorszonych[13], i jedni drugich wydadzą[14], i jedni drugich znienawidzą.
Przypisy
 • [13]
  Lub: zrazi się, potknie.
 • [14]
  Wydać kogoś zdradziecko.
24:11
I powstanie[15] wielu fałszywych proroków, i zwiodą[16] wielu.
Przypisy
 • [15]
  Dosłownie: zostaną wzbudzeni.
 • [16]
  Greckie: planao - błąkać się, włóczyć, wprowadzać w błąd, zwodzić.
24:12
A z powodu rozmnożenia się bezprawia, miłość wielu oziębnie[17].
Przypisy
 • [17]
  Greckie: psycho - tchnąć, chłodzić podmuchem, zostać oziębionym.
24:13
Ale kto wytrwa aż do końca, ten zostanie ocalony[18].
Przypisy
 • [18]
  Lub: zbawiony
24:14
I zostanie ogłoszona ta Ewangelia Królestwa w całym zamieszkałym świecie, na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec.
24:15
Gdy więc ujrzycie obrzydliwość spustoszenia, o której zostało powiedziane przez proroka Daniela, stojącą na miejscu świętym – kto czyta, niech rozumie!
24:16
Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry;
24:17
Kto jest na górnym tarasie, niech nie schodzi, aby coś wziąć ze swojego domu;
24:18
A kto jest na roli, niech ponownie nie wraca, by wziąć swoje szaty.
24:19
A biada kobietom w ciąży i karmiącym w te dni!
24:20
Módlcie się więc, aby ucieczka wasza nie nastąpiła zimą, ani w sabat.
24:21
Wtedy bowiem będzie wielki ucisk[19], jaki nie zaistniał od początku świata aż do teraz, ani jakiego z pewnością nie będzie.
Przypisy
 • [19]
  Greckie: thlipsis - ucisk, cierpienie, niedola.
24:22
A gdyby nie były skrócone te dni, nikt[20] nie zostałby uratowany[21]; ale ze względu na wybranych będą skrócone te dni.
Przypisy
 • [20]
  Dosłownie: żadne ciało.
 • [21]
  Lub: zbawiony
24:23
Jeśli wtedy ktoś by wam powiedział: Oto tu jest Mesjasz[22], albo tam, nie wierzcie.
Przypisy
 • [22]
  Greckie: christos - Chrystus, Pomazaniec, Namaszczony, Mesjasz.
24:24
Albowiem powstaną fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy, i czynić[23] będą wielkie znaki i cuda, tak aby zwieść[24], o ile można, i wybranych.
Przypisy
 • [23]
  Lub: dawać, dostarczać.
 • [24]
  Greckie: planao - błąkać się, włóczyć, wprowadzać w błąd, zwodzić.
24:25
Oto wam przepowiedziałem[25].
Przypisy
 • [25]
  Greckie: proerero - ogłaszać, mówić wcześniej, zapowiadać.
24:26
Jeśli więc powiedzieliby wam: Oto jest na pustyni[26], nie wychodźcie; oto jest w alkierzach[27], nie wierzcie.
Przypisy
 • [26]
  Lub: pustkowiu.
 • [27]
  Greckie: tameion - pomieszczenie wew. domu, komórka, schowek.
24:27
Albowiem jak błyskawica pojawia się na wschodzie i jest widziana aż na zachodzie, takie będzie i przyjście[28] Syna Człowieczego.
Przypisy
24:28
Gdzie bowiem jest padlina, tam gromadzą się orły[29].
Przypisy
 • [29]
  Lub: sępy
24:29
A zaraz po ucisku[30] tych dni słońce zostanie zaćmione i księżyc nie da swojej jasności, i gwiazdy spadać będą z nieba, a moce niebieskie zostaną poruszone.
Przypisy
 • [30]
  Greckie: thlipsis - ucisk, cierpienie, niedola.
24:30
I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy będą bić się w piersi wszystkie plemiona ziemi, i zobaczą Syna Człowieczego, przychodzącego[31] na obłokach nieba z mocą i z wielką chwałą.
Przypisy
 • [31]
  Greckie: erchomai - przybywać, dojść, dotrzeć.
24:31
I pośle swoich aniołów z trąbą o potężnym dźwięku, i zgromadzą Jego wybranych z czterech stron[32], od jednego krańca nieba aż po drugi kraniec.
Przypisy
 • [32]
  Dosłownie: wiatrów.
24:32
A od figowca nauczcie się tego oto podobieństwa[33]: Gdy jego gałąź staje się miękka i wypuszcza liście, wiecie, że blisko jest lato.
Przypisy
 • [33]
  Lub.: porównanie, przykład.
24:33
Tak i wy, gdy ujrzycie te wszystkie wydarzenia, wiedzcie, że jest blisko, u drzwi.
24:34
Zaprawdę[34] mówię wam: Nie przeminie to pokolenie[35], aż się te wszystkie wydarzenia staną.
Przypisy
 • [34]
  Greckie: amen - godne wiary.
 • [35]
  Greckie: genea - ród, plemię, pokolenie, nacja, naród.
24:35
Niebo i ziemia przeminą[36], ale słowa moje z pewnością nie przeminą.
Przypisy
 • [36]
  Greckie: parerchomai - przejść obok, trwać chwilowo, minąć.
24:36
A o tym dniu i godzinie nikt nie wie[37], ani aniołowie niebios, tylko sam Ojciec mój.
Przypisy
 • [37]
  Greckie: eido - dostrzegać, wiedzieć, mieć wgląd, badać, znać, patrzeć na, doświadczyć.
24:37
A tak, jak było za dni Noego, takie[38] będzie i przyjście[39] Syna Człowieczego.
Przypisy
 • [38]
  Greckie: houto - w ten sposób, tak oto, tak.
 • [39]
  Greckie: parousia - obecność, przyjście - porównaj 1Tes 4,15 przypis [25].
24:38
Albowiem jak za dni przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, w którym Noe wszedł do arki,
24:39
I nie spostrzegli się[40], aż przyszedł potop i uniósł wszystkich; takie będzie i przyjście[41] Syna Człowieczego.
Przypisy
 • [40]
  Greckie: ginosko - poznać, dowiedzieć się, znać.
 • [41]
  Greckie: parousia.
24:40
Wtedy dwóch będzie na roli; jeden będzie wzięty, a jeden pozostawiony;
24:41
Dwie będą mleć na żarnach; jedna będzie wzięta, a jedna pozostawiona.
24:42
Czuwajcie więc, ponieważ nie wiecie, o której godzinie wasz Pan przyjdzie[42].
Przypisy
 • [42]
  Greckie: erchomai - przybywać, dojść, dotrzeć.
24:43
A to wiedzcie, że gdyby wiedział gospodarz[43], o której straży ma przyjść złodziej, czuwałby i nie pozwoliłby włamać się[44] do swojego domu.
Przypisy
 • [43]
  Lub: pan domu.
 • [44]
  Podkopać (ścian)
24:44
Dlatego i wy bądźcie[45] gotowi, bo Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie.
Przypisy
 • [45]
  Lub: stańcie się.
24:45
Kto więc jest tym wiernym i rozumnym sługą, którego pan jego ustanowił nad swoją służbą[46], aby im dawał pokarm we właściwym czasie?
Przypisy
 • [46]
  Lub: służba domowa.
24:46
Błogosławiony[47] ów sługa, którego jego pan gdy przyjdzie, znajdzie tak czyniącego.
Przypisy
 • [47]
  Greckie: makarios – szczęśliwy, ten któremu warto pogratulować.
24:47
Zaprawdę mówię wam, że go ustanowi nad całym swoim mieniem[48].
Przypisy
 • [48]
  Lub: dobytkiem.
24:48
A jeśliby powiedział ów zły sługa w swoim sercu: Mój pan zwleka ze swoim przyjściem,
24:49
I zacząłby bić współsługi, a jeść i pić z pijakami,
24:50
Przyjdzie pan owego sługi w dniu, którego się nie spodziewa[49], i o godzinie, której nie zna,
Przypisy
 • [49]
  Lub: nie oczekuje.
24:51
I potnie[50] go na kawałki, i wyznaczy mu dział równy z obłudnikami; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
Przypisy
 • [50]
  Greckie: dichotomeo - pociąć na kawałki, oddzielić, odłączyć.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Wtedy odezwał się anioł Pański do Eliasza: Zejdź z nim, Nie bój się go. Podniósł się więc i zszedł z nim do króla,
II Król 1:15

W Chrystusie

Lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego po całej ziemi;
II Kor 2:14

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Biblia wymienia aż 14 mężczyzna o imieniu Jonatan.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku.
Obj 22:12


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić