„A tak jeszcze i do tego czasu sprawują się wedle starych zwyczajów, nie boją się Pana, ani czynią dosyć wyrokom i ustawam jego, ani chodzą wedle zakonu i rozkazania, które Pan przykazał synom Jakubowym, którego przezwał Izraelem.”

Biblia Brzeska: 2 Księga Królewska 17,34

Biblia Przekład Toruński
Księga: Ewangelia Mateusza 20:11

1Albowiem podobne jest Królestwo Niebios do pewnego człowieka, gospodarza[1], który wczesnym rankiem wyszedł wynająć robotników do swojej winnicy. 2A zgodził[2] się z robotnikami po denarze za dzień pracy i posłał ich do swojej winnicy. 3I gdy wyszedł około trzeciej[3] godziny, ujrzał innych, którzy stali na rynku bezczynnie, 4I powiedział im: Idźcie i wy do winnicy, a sprawiedliwie dam wam, co należy. 5I oni poszli. Ponownie wyszedł około szóstej i dziewiątej godziny, i uczynił tak samo. 6A gdy wyszedł około jedenastej godziny, znalazł innych, którzy stali bezczynnie i powiedział im: Dlaczego tu cały dzień staliście bezczynnie[4]? 7Mówią mu: Bo nas nikt nie wynajął. Powiedział im: Idźcie i wy do winnicy, a co będzie sprawiedliwe[5] otrzymacie[6]. 8A gdy nastał wieczór, powiedział pan winnicy swojemu zarządcy: Zawołaj robotników i daj im zapłatę, zaczynając od ostatnich, aż do pierwszych. 9I gdy przyszli ci, którzy około jedenastej godziny zostali wynajęci, otrzymali po denarze[7]. 10Gdy natomiast przyszli pierwsi, sądzili[8], że więcej otrzymają; ale i oni otrzymali po denarze. 11A gdy wzięli, zaczęli szemrać przeciwko gospodarzowi, 12Mówiąc: Ci ostatni pracowali jedną godzinę, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i upał. 13A on odpowiedział, jednemu z nich mówiąc: Przyjacielu[9]! Nie czynię ci krzywdy; czyż nie zgodziłeś się ze mną na denara? 14Zabierz co twoje i odejdź; chcę bowiem temu ostatniemu dać, jak i tobie. 15Albo czy nie wolno mi czynić z tym, co moje, tego, co chcę? Czy oko twoje jest złe[10], że ja jestem dobry? 16Tak będą ostatni pierwszymi, a pierwsi ostatnimi; albowiem wielu jest wezwanych[11], ale mało wybranych. 17A Jezus, zmierzając[12] do Jerozolimy, wziął dwunastu uczniów i w drodze na osobności powiedział im: 18Oto zmierzamy do Jerozolimy, a Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie, i skażą[13] Go na śmierć, 19I wydadzą Go poganom na pośmiewisko[14], i na ubiczowanie, i na ukrzyżowanie; a trzeciego dnia będzie wzbudzony z martwych. 20Wtedy zbliżyła się do Niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami, oddając Mu pokłon i prosząc Go o coś. 21A On jej powiedział: Co chcesz[15]? Mówi do Niego: Powiedz, aby ci dwaj moi synowie zasiedli, jeden z Twojej prawej strony, a drugi z lewej[16] strony w Królestwie Twoim. 22Ale Jezus w odpowiedzi, rzekł: Nie wiecie, o co prosicie; czy możecie pić kielich, który ja mam pić? I[17] chrztem[18], którym ja jestem chrzczony[18], być ochrzczeni[18]? Powiedzieli do Niego: Możemy. 23I powiedział im: Kielich mój istotnie wypijecie, i chrztem, którym ja jestem chrzczony, będziecie ochrzczeni; ale zasiąść z prawej mojej strony i z lewej mojej strony, nie moja to rzecz dać wam, ale dano to tym, którym jest to przygotowane przez Ojca mojego. 24A gdy to usłyszało pozostałych dziesięciu, oburzyli[19] się na dwóch braci. 25Ale Jezus przywołał ich i powiedział: Wiecie, że przywódcy narodów panują[20] nad nimi, a wielcy dają odczuć swoją władzę[21] nad nimi. 26Lecz nie tak będzie u was; ale jeśli ktoś chciałby stać się wielkim wśród was, niech jest waszym sługą[22]. 27A jeśli ktoś wśród was chciałby być pierwszym, niech jest waszym niewolnikiem[23]. 28Podobnie Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, ale aby służyć, i aby dał życie swoje na okup za[24] wielu. 29A gdy wychodzili[25] z Jerycha[26], szedł za Nim wielki tłum. 30I oto dwaj ślepi, siedzący przy drodze, słysząc[27], że Jezus przechodził, krzyczeli, wołając[28]: Zmiłuj się nad nami, Panie, Synu Dawida! 31A tłum skarcił[29] ich, aby milczeli; lecz oni tym bardziej krzyczeli, mówiąc: Zmiłuj się nad nami, Panie, Synu Dawida! 32I Jezus stanął, przywołał[30] ich, i powiedział: Co chcecie, abym wam uczynił? 33Mówią do Niego: Panie! Aby nasze oczy zostały otworzone. 34A Jezus zlitował[31] się i dotknął ich oczu, i zaraz odzyskali wzrok; i podążali za Nim.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie obawiaj się ich! Wspomnij raczej, co Pan, Bóg twój, uczynił faraonowi i całemu Egiptowi,
V Mojż 7:18

W Chrystusie

Lecz umysły ich otępiały. Albowiem aż do dnia dzisiejszego przy czytaniu starego przymierza ta sama zasłona pozostaje nie odsłonięta, gdyż w Chrystusie zostaje ona usunięta.
II Kor 3:14

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Jehu był znany z tego że jeździł jak szalony rydwanem (II Król 9:20).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić