„W dzień uniesienia WIEKUISTEGO nie zdoła ich ocalić ich srebro i złoto, gdyż ogniem Jego żarliwości będzie pochłonięta cała ziemia, bo nadszedł kres; tak nagłą zgubę przygotuje On wszystkim mieszkańcom ziemi.”

Nowa Biblia Gdańska: Księga Sofonjasza 1,18

Biblia Przekład Toruński
Księga: Ewangelia Mateusza 2:1

1A gdy Jezus narodził się w Betlejem Judzkim za dni króla Heroda, oto mędrcy[1] ze Wschodu przybyli do Jerozolimy, mówiąc: 2Gdzie jest Ten, który się narodził, Król Żydów[2]? Bo widzieliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon[3]. 3Gdy król Herod to usłyszał, zaniepokoił[4] się, a z nim cała Jerozolima. 4I gdy zebrał razem wszystkich arcykapłanów i uczonych w Piśmie, wypytywał się ich, gdzie jest narodzony Mesjasz[5]. 5A oni powiedzieli mu: W Betlejem Judzkim; bo tak jest napisane przez proroka: 6A ty, Betlejem, ziemio Judy, wcale nie jesteś najmniejsze wśród książąt[6] Judy; z ciebie bowiem wyjdzie przywódca, który paść będzie lud mój – Izrael. 7Wtedy Herod wezwał potajemnie mędrców[7] i dokładnie dowiedział się od nich o czas ukazania się gwiazdy. 8A gdy wysyłał ich do Betlejem, powiedział: Idźcie i dokładnie wypytajcie[8] się o to dziecię, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja poszedł oddać Mu pokłon. 9Oni więc, po wysłuchaniu króla, poszli; i oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, prowadziła ich, aż doszła i stanęła nad miejscem, gdzie było dziecię. 10A gdy ujrzeli gwiazdę, ucieszyli się bardzo wielką radością. 11A gdy weszli do domu, zobaczyli dziecię z Marią, matką Jego, a gdy upadli, oddali Mu pokłon i otworzyli swoje skarby, i ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę[9]. 12A gdy zostali ostrzeżeni[10] przez Boga we śnie, aby nie wracali do Heroda, inną drogą wrócili do swojej krainy. 13A gdy odeszli, oto anioł Pana ukazał się we śnie Józefowi, mówiąc: Wstań, weź dziecię oraz Jego matkę i uciekaj do Egiptu, i bądź tam, aż ci powiem; Herod bowiem będzie szukał dziecięcia, aby je zgładzić. 14Wstał więc, wziął w nocy dziecię oraz Jego matkę i odszedł do Egiptu. 15I był tam aż do śmierci Heroda, aby wypełniło się to, co powiedział Pan przez proroka, mówiącego: Z Egiptu wezwałem swojego syna. 16Wtedy Herod widząc, że został oszukany[11] przez mędrców[12], rozgniewał się bardzo i wysłał rozkaz, i zabił wszystkie dzieci[13], które były w Betlejem i we wszystkich jego granicach, w wieku lat dwóch i mniej, stosownie do czasu, o którym dokładnie dowiedział się od mędrców[14]. 17Wtedy wypełniło się to, co zostało powiedziane przez proroka[15] Jeremiasza, mówiącego: 18Głos w Rama został usłyszany, lament, płacz i wielkie zawodzenie: Rachel opłakuje swoje dzieci; i nie chce dać się pocieszyć, bo już ich nie ma. 19A gdy umarł Herod, oto anioł Pana ukazał się we śnie Józefowi w Egipcie, mówiąc: 20Wstań, weź dziecię oraz Jego matkę i idź do ziemi Izraela. Umarli bowiem ci, którzy szukali życia[16] tego dziecięcia. 21Wstał więc, wziął dziecię[17] oraz Jego matkę i przyszedł do ziemi Izraela. 22Ale gdy usłyszał, że Archelaus króluje nad Judeą w miejsce Heroda, swojego ojca, bał się tam wrócić; ale ostrzeżony[18] przez Boga we śnie, oddalił się w strony[19] Galilei. 23A gdy przyszedł, zamieszkał w mieście, które jest nazywane Nazaret, aby wypełniło się to, co powiedziano przez proroków: Zostanie nazwany Nazarejczykiem[20].

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Rzekł: Jam jest Bóg, Bóg ojca twego! Nie bój się iść do Egiptu, bo tam uczynię cię wielkim narodem.
I Mojż 46:3

W Chrystusie

W nim było życie, a życie było światłością ludzi.
Jan 1:4

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W Biblii znajduje się 12 ksiąg których imiona autorów zaczynają się na literę J.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić