„A Ananiasz niektóry, mąż wedle zakonu, mając świadectwo od wszytkich Żydów społem mieszkających,”

Biblia Jakuba Wujka: Dzieje Apostolskie 22,12

Biblia Przekład Toruński
Księga: Ewangelia Mateusza 2:12

O Przekładzie
2:1
A gdy Jezus narodził się w Betlejem Judzkim za dni króla Heroda, oto mędrcy[1] ze Wschodu przybyli do Jerozolimy, mówiąc:
Przypisy
2:2
Gdzie jest Ten, który się narodził, Król Żydów[2]? Bo widzieliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon[3].
Przypisy
 • [2]
  Lub: Judejczyków To jest mieszkańców Judei.
 • [3]
  Greckie: proskyneo - pierwotnie całować czyjąś dłoń w wyrazie szacunku; klęknąć, paść na kolana, bić czołem, złożyć hołd.
2:3
Gdy król Herod to usłyszał, zaniepokoił[4] się, a z nim cała Jerozolima.
Przypisy
 • [4]
  Greckie: tarasso - zburzyć, zakłócić, zaniepokoić, dręczyć.
2:4
I gdy zebrał razem wszystkich arcykapłanów i uczonych w Piśmie, wypytywał się ich, gdzie jest narodzony Mesjasz[5].
Przypisy
 • [5]
  Lub: Chrystus, Pomazaniec, Namaszczony
2:5
A oni powiedzieli mu: W Betlejem Judzkim; bo tak jest napisane przez proroka:
2:6
A ty, Betlejem, ziemio Judy, wcale nie jesteś najmniejsze wśród książąt[6] Judy; z ciebie bowiem wyjdzie przywódca, który paść będzie lud mój – Izrael.
Przypisy
 • [6]
  Za hebrajskim: alluf - naczelnik rodu, przywódca - greckie: hegemon.
2:7
Wtedy Herod wezwał potajemnie mędrców[7] i dokładnie dowiedział się od nich o czas ukazania się gwiazdy.
Przypisy
 • [7]
  Greckie: magos - perski mędrzec religijny lub członek plemienia Magi.
2:8
A gdy wysyłał ich do Betlejem, powiedział: Idźcie i dokładnie wypytajcie[8] się o to dziecię, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja poszedł oddać Mu pokłon.
Przypisy
 • [8]
  Greckie: eksetadzo - przeszukiwać, badać ściśle, wywiadywać się.
2:9
Oni więc, po wysłuchaniu króla, poszli; i oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, prowadziła ich, aż doszła i stanęła nad miejscem, gdzie było dziecię.
2:10
A gdy ujrzeli gwiazdę, ucieszyli się bardzo wielką radością.
2:11
A gdy weszli do domu, zobaczyli dziecię z Marią, matką Jego, a gdy upadli, oddali Mu pokłon i otworzyli swoje skarby, i ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę[9].
Przypisy
 • [9]
  To jest wonna gumożywica wypływająca z kory balsamowca.
2:12
A gdy zostali ostrzeżeni[10] przez Boga we śnie, aby nie wracali do Heroda, inną drogą wrócili do swojej krainy.
Przypisy
 • [10]
  Greckie: chrematidzo - słowo określające ponadnaturalną inspirację.
2:13
A gdy odeszli, oto anioł Pana ukazał się we śnie Józefowi, mówiąc: Wstań, weź dziecię oraz Jego matkę i uciekaj do Egiptu, i bądź tam, aż ci powiem; Herod bowiem będzie szukał dziecięcia, aby je zgładzić.
2:14
Wstał więc, wziął w nocy dziecię oraz Jego matkę i odszedł do Egiptu.
2:15
I był tam aż do śmierci Heroda, aby wypełniło się to, co powiedział Pan przez proroka, mówiącego: Z Egiptu wezwałem swojego syna.
2:16
Wtedy Herod widząc, że został oszukany[11] przez mędrców[12], rozgniewał się bardzo i wysłał rozkaz, i zabił wszystkie dzieci[13], które były w Betlejem i we wszystkich jego granicach, w wieku lat dwóch i mniej, stosownie do czasu, o którym dokładnie dowiedział się od mędrców[14].
Przypisy
 • [11]
  Lub: zakpić z kogoś, ośmieszyć.
 • [12]
  Magów.
 • [13]
  Chłopców.
 • [14]
  Magów.
2:17
Wtedy wypełniło się to, co zostało powiedziane przez proroka[15] Jeremiasza, mówiącego:
Przypisy
 • [15]
  Dosłownie: mówiący przed, w imieniu - hebrajskie: nabi lub ro’eh - widzący
2:18
Głos w Rama został usłyszany, lament, płacz i wielkie zawodzenie: Rachel opłakuje swoje dzieci; i nie chce dać się pocieszyć, bo już ich nie ma.
2:19
A gdy umarł Herod, oto anioł Pana ukazał się we śnie Józefowi w Egipcie, mówiąc:
2:20
Wstań, weź dziecię oraz Jego matkę i idź do ziemi Izraela. Umarli bowiem ci, którzy szukali życia[16] tego dziecięcia.
Przypisy
 • [16]
  Idiom: nastawać na czyjeś życie, duszę - greckie: psyche.
2:21
Wstał więc, wziął dziecię[17] oraz Jego matkę i przyszedł do ziemi Izraela.
Przypisy
 • [17]
  Greckie: paidion - małe dziecko, chłopczyk.
2:22
Ale gdy usłyszał, że Archelaus króluje nad Judeą w miejsce Heroda, swojego ojca, bał się tam wrócić; ale ostrzeżony[18] przez Boga we śnie, oddalił się w strony[19] Galilei.
Przypisy
 • [18]
  Greckie: chrematidzo - słowo określające ponadnaturalną inspirację.
 • [19]
  Dosłownie: części kraju pod osobną władzą.
2:23
A gdy przyszedł, zamieszkał w mieście, które jest nazywane Nazaret, aby wypełniło się to, co powiedziano przez proroków: Zostanie nazwany Nazarejczykiem[20].
Przypisy
 • [20]
  Być może gra słów: hebrajskie necer - odrośl - tytuł Mesjasza - Iz 11,1 i nazir - Lb 6,13 - człowiek szczególnie poświęcony Panu.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Ich domy są bezpieczne, wolne od strachu i nie smaga ich rózga Boża.
Job 21:9

W Chrystusie

Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego; lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam.
Jan 15:15

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Przez krótką chwilę Mojżesz miał trąd na sobie! (II Mojż 4:6-7).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, Ja zwyciężyłem świat.
Jan 16:33


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić