„Wiele miałem ci napisać, ale nie chcę pisać atramentem i piórem.”

Biblia Przekład Toruński: 3 List Jana 1,13

Biblia Przekład Toruński
Księga: Ewangelia Mateusza 16:25

O Przekładzie
16:1
I podeszli faryzeusze i saduceusze, a wystawiając Go na próbę[1], prosili[2], aby pokazał im znak[3] z nieba.
Przypisy
 • [1]
  Greckie: peiradzo - kusić, doświadczać, wystawiać na próbę.
 • [2]
  Lub: pytali.
 • [3]
  Greckie: semeion - znak To jest niezwykłe wydarzenie wykraczające poza naturalny bieg wydarzeń.
16:2
A On w odpowiedzi, rzekł im: Gdy jest wieczór, mówicie: Będzie piękna pogoda[4], bo niebo się czerwieni;
Przypisy
 • [4]
  Lub: czyste niebo.
16:3
A rano: Dziś będzie burzliwa pogoda, bo niebo się czerwieni i jest pochmurne. Obłudnicy[5]! Wprawdzie oblicze nieba umiecie rozróżniać[6], a znaków tych czasów nie możecie?
Przypisy
16:4
Pokolenie złe i cudzołożne[7] szuka znaku; ale znak nie będzie mu dany, chyba że[8] znak proroka Jonasza. I opuścił ich i odszedł.
Przypisy
 • [7]
  Greckie: moichalis - cudzołożnica - w przenośni ktoś niewierny
 • [8]
  Greckie: ei me - jeśli nie, z wyjątkiem, jak tylko.
16:5
I gdy uczniowie Jego przeprawili się na drugą stronę morza, zapomnieli wziąć chleba.
16:6
A Jezus powiedział im: Patrzcie[9] i zwróćcie uwagę na zakwas faryzeuszów i saduceuszów.
Przypisy
 • [9]
  Greckie: horao - baczyć, przyglądać się uważnie, patrzeć.
16:7
I oni rozważali to między sobą, mówiąc: Nie wzięliśmy chleba.
16:8
A gdy Jezus rozpoznał[10] to, powiedział im: Dlaczego rozważacie to między sobą, o małej wiary, że nie wzięliście chleba?
Przypisy
 • [10]
  Greckie: ginosko - poznać, wiedzieć, znać.
16:9
Jeszcze tego nie rozumiecie, ani nie pamiętacie tych pięciu chlebów dla pięciu tysięcy ludzi i ile koszów zebraliście?
16:10
Ani tych siedmiu chlebów dla czterech tysięcy ludzi i ile koszów zebraliście?
16:11
Jak to? Nie rozumiecie, że nie o chlebie wam powiedziałem mówiąc, żebyście zwrócili uwagę na zakwas faryzeuszów i saduceuszów?
16:12
Wtedy zrozumieli, że nie mówił im, aby zwrócili uwagę[11] na zakwas chlebowy, ale na naukę faryzeuszów i saduceuszów.
Przypisy
 • [11]
  Greckie: proscheo - zważać, poświęcić uwagę, oddawać się czemuś.
16:13
A gdy Jezus przyszedł w strony[12] Cezarei Filipowej, pytał swoich uczniów, mówiąc: Co o mnie mówią ludzie? Kim jest Syn Człowieczy?
Przypisy
 • [12]
  Dosłownie: części kraju pod osobną władzą.
16:14
A oni powiedzieli: Według niektórych, prawdziwie Janem Chrzcicielem, a inni mówią, że Eliaszem, jeszcze inni Jeremiaszem lub jednym z proroków.
16:15
Powiedział im: A wy co o mnie mówicie? Kim jestem?
16:16
A w odpowiedzi, Szymon Piotr rzekł: Ty jesteś Mesjasz[13], Syn Boga żywego[14].
Przypisy
 • [13]
  Greckie: christos - Chrystus, Pomazaniec, Namaszczony
 • [14]
  Lub: żyjącego.
16:17
A w odpowiedzi, Jezus rzekł do niego: Błogosławiony[15] jesteś Szymonie, synu Jony[16]! Bo nie objawiły ci tego ciało i krew, ale Ojciec mój, który jest w niebie.
Przypisy
 • [15]
  Greckie: makarios - szczęśliwy.
 • [16]
  Hebrajskie: bar Jona - syn Jonasza.
16:18
A ja ci też mówię, że ty jesteś Piotr[17]; a na tej skale[18] zbuduję mój Kościół, a bramy Hadesu[19] go nie przemogą[20];
Przypisy
 • [17]
  Greckie: petros - kamień.
 • [18]
  Greckie: petra - skała.
 • [19]
  Greckie: określenie krainy umarłych - hebrajski: Szeol.
 • [20]
  Greckie: katischyo - przemóc, być silnym na czyjąś zgubę, pokonać.
16:19
I tobie dam klucze Królestwa Niebios. Cokolwiek zwiążesz[21] na ziemi, zostanie związane i w niebie; i cokolwiek rozwiążesz na ziemi, zostanie rozwiązane i w niebie.
Przypisy
 • [21]
  Greckie: deo - przywiązać, zakuć, zobowiązać.
16:20
Wtedy nakazał swoim uczniom, aby nikomu nie mówili, że on Jezus jest Mesjaszem[22].
Przypisy
 • [22]
  Greckie: christos - Chrystus, Pomazaniec, Namaszczony
16:21
Od tego czasu Jezus zaczął wyjaśniać[23] swoim uczniom, że musi pójść do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i od arcykapłanów i od uczonych w Piśmie i zostać zabity, a trzeciego dnia być wzbudzonym z martwych.
Przypisy
 • [23]
  Dosłownie: pokazać, ukazać oczom, dać dowód.
16:22
I wziął Go Piotr na stronę i zaczął Go strofować[24], mówiąc: Zmiłuj[25] się nad sobą, Panie! Nie stanie się to z Tobą.
Przypisy
 • [24]
  Greckie: epitimao - surowo napominać, ganić, zgromić, karcić.
 • [25]
  Lub: (jestem) Ci życzliwy, litość Ci, na litość Panie.
16:23
A On obrócił się i powiedział Piotrowi: Zejdź mi z drogi[26], przeciwniku[27]! Jesteś dla mnie zgorszeniem[28]; nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie.
Przypisy
 • [26]
  Greckie: hypage opiso mou - idiom - cofnij się; stań za mną.
 • [27]
  Greckie: satanas - ten, który się sprzeciwia.
 • [28]
  Przeszkodą, pułapką.
16:24
Wtedy Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeśli ktoś chce iść za mną, niech zaprze się samego siebie, weźmie swój krzyż i idzie za mną.
16:25
Bo kto chce duszę[29] swoją uratować[30], zgubi ją; a kto straci duszę swoją dla mnie, znajdzie ją.
Przypisy
 • [29]
  Greckie: psyche - życie, osoba, dusza.
 • [30]
  Greckie: sodzo - zbawić, ocalić.
16:26
Cóż bowiem zyska człowiek, choćby cały świat zdobył, a na duszy[31] swojej poniósł szkodę? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę?
Przypisy
16:27
Bo Syn Człowieczy ma przyjść w chwale Ojca swojego ze swoimi aniołami i wtedy odda każdemu według jego postępowania[32].
Przypisy
 • [32]
  Greckie: praksis - dokonania, czyny, transakcje, tu: w znaczeniu negatywnym.
16:28
Zaprawdę[33] mówię wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, na pewno[34] nie skosztują[35] śmierci, dopóki nie ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w swoim Królestwie.
Przypisy
 • [33]
  Greckie: amen - z hebrajskiego: godne wiary
 • [34]
  Greckie: ou me - podwójne zaprzeczenie.
 • [35]
  Lub: posmakują.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I ten rzekł: Posłuchajcie uważnie, wszyscy Judejczycy i wy, mieszkańcy Jeruzalemu, i ty, królu Jehoszafacie! Tak mówi do was Pan: Wy się nie bójcie i nie lękajcie tej licznej tłuszczy! Gdyż nie wasza to wojna, ale Boża.
II Kron 20:15

W Chrystusie

A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z nim cierpimy, abyśmy także razem z nim uwielbieni byli.
Rzym 8:17

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Nie znajdziesz żadnego miejsca w Biblii w którym Aniołowie by śpiewali.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić