„Ale ofiarować będziecie ofiarę ognistą na całopalenie Panu: dwóch cielców młodych, i barana jednego, i siedem baranków rocznych; zupełni niech wam będą.”

Biblia Gdańska: 4 Mojżeszowa 28,19

Biblia Przekład Toruński
Księga: Ewangelia Mateusza 14:32

O Przekładzie
14:1
W tym czasie tetrarcha Herod usłyszał wieść o Jezusie.
14:2
I powiedział swoim sługom[1]: To jest Jan Chrzciciel; on został wzbudzony z martwych, i przez to dokonują się w Nim dzieła mocy[2].
Przypisy
14:3
Albowiem Herod schwytał Jana, związał go i umieścił w więzieniu z powodu Herodiady, żony Filipa, swojego brata.
14:4
Bo Jan mówił mu: Nie wolno ci jej mieć za żonę.
14:5
I chciał go zabić, ale bał się ludu; albowiem mieli go za proroka.
14:6
A gdy obchodzono dzień narodzin Heroda, córka Herodiady tańczyła pośrodku gości i spodobała się Herodowi.
14:7
Dlatego pod przysięgą[3] przyrzekł jej dać o cokolwiek poprosi.
Przypisy
 • [3]
  Greckie: horokos - to, co zostało ślubowane przez złożenie przysięgi.
14:8
A ona została namówiona przez swoją matkę, i mówi: Daj mi tu na tacy głowę Jana Chrzciciela.
14:9
I zasmucił się król, ale z powodu przysięgi i z powodu współbiesiadników[4] rozkazał jej dać.
Przypisy
 • [4]
  Greckie: synanakeimai - współspoczywać przy stole z kimś.
14:10
Posłał więc i ściął głowę Jana w więzieniu.
14:11
I przyniesiono jego głowę na tacy i dano dziewczynce[5], a ona zaniosła ją swojej matce.
Przypisy
 • [5]
  Greckie: korasion - dziewczę, dziewczynka.
14:12
Potem przyszli jego uczniowie, zabrali ciało i pogrzebali je; a potem poszli i oznajmili o tym Jezusowi.
14:13
A gdy Jezus to usłyszał, wycofał się stamtąd w łodzi na miejsce odludne[6], by pozostać na osobności; a tłumy słysząc o tym, podążały za Nim pieszo z miast.
Przypisy
 • [6]
  Greckie: eremos - puste, samotne, odludne.
14:14
A Jezus wyszedł i zobaczył wielki tłum; zlitował[7] się nad nim i uzdrawiał ich chorych.
Przypisy
 • [7]
  Greckie: splanchnidzomai - być głęboko poruszonm, zdjętym litością, mieć głębokie współczucie.
14:15
A gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego Jego uczniowie, mówiąc: To miejsce jest puste, a właściwa pora[8] już przeminęła; rozpuść te tłumy, aby odeszły do wiosek i kupiły sobie żywności.
Przypisy
 • [8]
  Greckie: hora - czas, godzina, pora.
14:16
A Jezus powiedział im: Nie mają potrzeby odchodzić; wy dajcie im jeść.
14:17
Ale oni powiedzieli do Niego: Mamy tu tylko pięć chlebów i dwie ryby.
14:18
A On powiedział: Przynieście mi je tutaj.
14:19
A gdy rozkazał tłumom usiąść na trawie i wziął pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w górę ku niebu, błogosławił[9], a gdy połamał chleby, dał uczniom, a uczniowie tłumom.
Przypisy
 • [9]
  Greckie: eulogeo - sławić, chwalić, prosić o błogosławieństwo, wypow. błogosławieństwo.
14:20
I jedli wszyscy i zostali nasyceni; i zebrali to, co zbywało, dwanaście pełnych koszy kawałków.
14:21
A tych, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, bez kobiet i dzieci.
14:22
I zaraz Jezus przymusił[10] swoich uczniów, aby wstąpili do łodzi i wyprzedzili Go na drugą stronę, aż On rozpuści tłumy.
Przypisy
 • [10]
  Greckie: anakadzo - wymuszać, skłaniać, wymagać, przymuszać, czynić coś koniecznym.
14:23
A gdy rozpuścił tłumy, wstąpił na górę, aby się modlić na osobności; a gdy nastał wieczór, był tam sam.
14:24
Łódź natomiast była już na środku morza, nękana[11] przez fale; albowiem wiatr był przeciwny.
Przypisy
 • [11]
  Greckie: basanidzo - trzeć o kamień probierczy kamieniem łupkowym celem spraw. czyst. złota na podst. zabarwienia smugi w wyniku tarcia - stąd: badać, próbować, przesłuchiwać przez tortury, torturować, męczyć, zmagać się na morzu z wiatrem.
14:25
A o czwartej straży nocnej[12] przyszedł do nich Jezus, idąc po morzu.
Przypisy
 • [12]
  To jest między 3-6 godzina w nocy
14:26
A gdy uczniowie ujrzeli Go chodzącego po morzu, zatrwożyli się, mówiąc: To jest zjawa[13]! I krzyczeli ze strachu.
Przypisy
 • [13]
  Greckie: fantasma - pojawienie się, zjawa, widmo.
14:27
Lecz Jezus zaraz powiedział do nich, mówiąc: Ufajcie[14]! Ja jestem! Nie bójcie się!
Przypisy
14:28
A Piotr w odpowiedzi, rzekł do Niego: Panie! Jeśli to jesteś Ty, każ mi przyjść do siebie po wodzie.
14:29
A On powiedział: Przyjdź! I Piotr wyszedł z łodzi, a idąc po wodzie, przyszedł do Jezusa.
14:30
Lecz gdy ujrzał gwałtowny[15] wiatr, zląkł się, i gdy zaczął tonąć, zawołał, mówiąc: Panie, ratuj[16] mnie!
Przypisy
 • [15]
  Lub: silny.
 • [16]
  Greckie: sodzo - zbaw, uratuj, ocal, wybaw.
14:31
A Jezus natychmiast wyciągnął rękę, uchwycił go i powiedział do niego: O małej wiary[17]! Dlaczego zwątpiłeś?
Przypisy
 • [17]
  Greckie: oligopistos - o ludziach posiadających (słabą) małą wiarę.
14:32
A gdy weszli do łodzi, wiatr się uciszył.
14:33
Ci natomiast, którzy byli w łodzi, podeszli i oddali Mu pokłon, mówiąc: Prawdziwie jesteś Synem Bożym.
14:34
A gdy przeprawili się, przyszli do ziemi Genezaret.
14:35
I rozpoznali Go mężowie z tego miejsca i posłali wiadomość do wszystkich w tej okolicy i przyniesiono do Niego wszystkich, którzy mieli się źle.
14:36
I prosili Go, aby mogli tylko dotknąć skraju[18] Jego szaty; a ilu dotknęło, tylu zostało uzdrowionych.
Przypisy
 • [18]
  Hebrajskie: cicit - frędzle z wełny na skraju szaty przypom. o Prawie.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Choćby rozbili przeciwko mnie obozy, Nie ulęknie się serce moje, Choćby wojna wybuchła przeciw mnie, Nawet wtedy będę ufał.
Ps 27:3

W Chrystusie

Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety; albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie.
Gal 3:28

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Podczas poświęcenia Świątyni Bożej, Salomon złożył 22.000 wołów i 120.000 owiec na ofiarę (I Król 8:62-63).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić