„My także widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata.”

Biblia Tysiąclecia: 1 List św. Jana 4,14

Biblia Przekład Toruński
Księga: Ewangelia Mateusza 11:17

O Przekładzie
11:1
I stało się, kiedy Jezus zakończył wydawanie poleceń[1] dwunastu swoim uczniom, że odszedł stamtąd, aby nauczać i głosić w ich miastach[2].
Przypisy
 • [1]
  Greckie: diatasso - zarządzać, ustalić - porównaj Dz 7,44 przypis [43].
 • [2]
  To jest w Galilei.
11:2
A gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał dwóch ze swoich uczniów;
11:3
I powiedział do Niego: Czy to Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy mamy oczekiwać kogoś innego?
11:4
A Jezus w odpowiedzi[3], rzekł im: Idźcie i oznajmijcie Janowi, co słyszycie i widzicie:
Przypisy
 • [3]
  Greckie: apokirnomai - idiom charakterystyczny dla języka hebrajskiego.
11:5
Ślepi widzą, chromi[4] chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli są wzbudzani, a ubogim[5] głoszona jest Ewangelia;
Przypisy
 • [4]
  Lub: kulawi.
 • [5]
  Greckie: ptochos - skrajny nędzarz, żebrak.
11:6
A błogosławiony[6] jest ten, kto nie zgorszy[7] się z mojego powodu.
Przypisy
 • [6]
  Lub: szczęśliwy.
 • [7]
  Nie zrazi się do mnie - greckie: skandalidzo - powodować upadek, umieścić przeszkodę, zgorszyć, zrazić.
11:7
A gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: Co wyszliście oglądać na pustyni? Trzcinę chwiejącą się na wietrze?
11:8
Ale co wyszliście zobaczyć? Czy człowieka ubranego w miękkie[8] szaty? Oto ci, którzy noszą miękkie szaty, są w domach królów.
Przypisy
 • [8]
  Greckie: malakos - zniewieściałe, delikatne, młody chłopiec pasywny uczestnik aktu homoseksualnego, ktoś uprawiający nierząd.
11:9
Ale co wyszliście zobaczyć? Proroka? Tak, mówię wam, że więcej niż proroka.
11:10
Bo to jest ten, o którym napisano: Oto ja posyłam mojego posłańca[9] przed Twoim obliczem, który przygotuje[10] Twoją drogę przed Tobą.
Przypisy
 • [9]
  Greckie: angelos - anioł, posłaniec.
 • [10]
  Lub: zaopatrzyć, uczynić gotowym.
11:11
Zaprawdę[11] mówię wam: Wśród narodzonych z kobiet, nie powstał większy nad Jana Chrzciciela; ale najmniejszy w Królestwie Niebios, większy jest niż on.
Przypisy
 • [11]
  Greckie: amen - z hebrajskiego: godne wiary
11:12
A od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebios ulega gwałtowi[12] i gwałtownicy porywają je.
Przypisy
 • [12]
  Greckie: biadzo - doznawać przemocy, zmuszać, opanowywać siłą.
11:13
Bo wszyscy Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana.
11:14
A jeśli chcecie to przyjąć[13], on jest Eliaszem, który miał przyjść.
Przypisy
 • [13]
  Greckie: dechomai - wziąć ręką, chwycić, przyjąć.
11:15
Kto ma uszy, aby słuchać, niech słucha.
11:16
Ale do kogo przyrównam to pokolenie? Podobne jest do chłopców[14], którzy siedzą na rynkach i wołają do swoich towarzyszy,
Przypisy
 • [14]
  Greckie: pais - dziecko, chłopczyk, młody niewolnik, manuskrypt Bizantyjski - paidion.
11:17
I mówią: Graliśmy wam na piszczałce, a nie tańczyliście; śpiewaliśmy pieśni żałobne, a nie uderzyliście się w piersi.
11:18
Przyszedł bowiem Jan, nie jadł i nie pił, a mówią: Ma demona.
11:19
Przyszedł Syn Człowieczy, jedząc i pijąc, a mówią: Oto człowiek – żarłok i pijak wina, przyjaciel celników i grzeszników; i mądrość została uznana za sprawiedliwą przez swoje dzieci.
11:20
Wtedy zaczął czynić wyrzuty[15] miastom, w których działo się bardzo wiele Jego dzieł mocy[16], że nie upamiętały[17] się, mówiąc:
Przypisy
 • [15]
  Lub: ganić, grozić, besztać.
 • [16]
  Lub: cudów.
 • [17]
  Zmienić myślenie, zawrócić.
11:21
Biada[18] tobie, Chorazin! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby te dzieła mocy stały się w Tyrze i w Sydonie, które stały się u was, już dawno by upamiętały się w worze i popiele.
Przypisy
 • [18]
  Greckie: ouai - wyraz dźwiękonaśladowczy „och” wyrażający żal lub trwogę.
11:22
Ale mówię wam: Znośniej[19] będzie Tyrowi i Sydonowi w dzień sądu, niż wam.
Przypisy
 • [19]
  Lub: łatwiej do zniesienia.
11:23
A ty, Kafarnaum, któreś zostało wywyższone aż do nieba, aż do Hadesu[20] zostaniesz strącone; bo gdyby w Sodomie stały się dzieła mocy, które stały się u ciebie, pozostałaby aż do dzisiaj.
Przypisy
 • [20]
  Greckie określenie krainy umarłych - hebrajski Szeol - Dz 2,27 - Ps 16,10.
11:24
Ale mówię wam: Znośniej będzie ziemi Sodomy w dzień sądu, niż tobie.
11:25
W tym czasie odpowiadając, Jezus rzekł: Wysławiam[21] Cię Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je niemowlętom.
Przypisy
 • [21]
  Lub: wyznaję, oświadczam.
11:26
Tak, Ojcze, gdyż takie było[22] Twoje[23] upodobanie.
Przypisy
 • [22]
  Dosłownie: stało się.
 • [23]
  Dosłownie: przed Tobą.
11:27
Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mojego i nikt nie zna dogłębnie[24] Syna, tylko Ojciec i nikt nie zna dogłębnie[24] Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić.
Przypisy
 • [24]
  Greckie: epignosis - znać dokładnie, gruntownie.
11:28
Chodźcie[25] do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani[26] i obciążeni, a ja dam wam odpocząć[27].
Przypisy
 • [25]
  Greckie: deute - chodźcie - tryb rozkazujący.
 • [26]
  Lub: utrudzeni.
 • [27]
  Greckie: anapauo - dać wytchnąć, odświeżyć, zachować spokój.
11:29
Weźcie na siebie moje jarzmo[28] i uczcie się ode mnie, że jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie odpocznienie dla swoich dusz;
Przypisy
 • [28]
  To jest jarzmo zakładane na zwierzęta pociągowe chodzące w parze.
11:30
Albowiem moje jarzmo jest wygodne[29], a moje brzemię lekkie.
Przypisy
 • [29]
  Greckie: chrestos - odpowiednie, nadające się do użytku, łagodne.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie.
I Piotr 5:7

W Chrystusie

Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego,
Jan 1:12

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Bóg powiedział że kiedy zostanie zbudowany dom musi posiadać na dachu poręcze aby nikt z niego nie spadł i nie ściągnął na ten dom krwi (na dachu domu prowadzono bowiem wiele zajęć) (V Mojż 22:8).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić