„Synów Charima – trzystu dwudziestu;”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Nehemiasza 7,35

Biblia Przekład Toruński
Księga: Ewangelia Mateusza 1:12

O Przekładzie
1:1
Zwój o pochodzeniu[1] Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama.
Przypisy
 • [1]
  Lub: rodowodzie, początku - greckie: genesis.
1:2
Abraham spłodził[2] Izaaka, a Izaak spłodził Jakuba, a Jakub spłodził Judę i jego braci.
Przypisy
 • [2]
  Greckie: gennao - narodzić się, stawać się, być zrodzonym, w przenośni - wywoływać, powodować.
1:3
A Juda spłodził z Tamar Faresa i Zarę, a Fares spłodził Esroma, a Esrom spłodził Arama.
1:4
A Aram spłodził Aminadaba, a Aminadab spłodził Naassona, a Naasson spłodził Salmona.
1:5
A Salmon spłodził z Rahab Booza, a Booz spłodził z Ruty Obeda, a Obed spłodził Jessego.
1:6
A Jesse spłodził Dawida króla, a Dawid król spłodził Salomona z tej, która była żoną Uriasza.
1:7
A Salomon spłodził Roboama, a Roboam spłodził Abiasza, a Abiasz spłodził Asę.
1:8
A Asa spłodził Jozafata, a Jozafat spłodził Jorama, a Joram spłodził Ozjasza.
1:9
Ozjasz spłodził Joatama, a Joatam spłodził Achaza, a Achaz spłodził Ezechiasza.
1:10
Ezechiasz spłodził Manassesa, a Manasses spłodził Amona, a Amon spłodził Josjasza.
1:11
A Josjasz spłodził Jechoniasza i jego braci w czasie[3] przesiedlenia[4] do Babilonu.
Przypisy
 • [3]
  Dosłownie: za (przesiedlenia).
 • [4]
  Greckie: metoikesia - przesiedlenie zwł. wymuszone.
1:12
A po przesiedleniu do Babilonu Jechoniasz spłodził Salatiela, a Salatiel spłodził Zorobabela.
1:13
A Zorobabel spłodził Abiuda, a Abiud spłodził Eliakima, a Eliakim spłodził Azora.
1:14
Azor spłodził Sadoka, a Sadok spłodził Achima, a Achim spłodził Eliuda.
1:15
A Eliud spłodził Eleazara, a Eleazar spłodził Matana, a Matan spłodził Jakuba.
1:16
Jakub spłodził Józefa, męża Marii, z której został zrodzony Jezus, zwany Mesjaszem[5].
Przypisy
 • [5]
  Greckie: christos - Mesjasz, Pomazaniec, Namaszczony.
1:17
Wszystkich więc pokoleń od Abrahama aż do Dawida – pokoleń czternaście; a od Dawida aż do przesiedlenia[6] do Babilonu – pokoleń czternaście; a od przesiedlenia do Babilonu aż do Mesjasza – pokoleń czternaście.
Przypisy
 • [6]
  Greckie: metoikesia - przesiedlenie zwł. wymuszone.
1:18
A z narodzeniem Jezusa – Mesjasza było tak: gdy matka Jego, Maria, poślubiła[7] Józefa, okazało się, zanim połączyli się razem[8], że była[9] w ciąży[10] z Ducha Świętego.
Przypisy
 • [7]
  Lub: została zaręczona.
 • [8]
  Zamieszkali razem.
 • [9]
  Dosłownie: została znaleziona.
 • [10]
  W brzuchu mająca.
1:19
Józef natomiast, jej mąż, będąc sprawiedliwym i nie chcąc jej zniesławić, chciał ją potajemnie oddalić[11].
Przypisy
 • [11]
  Greckie: apolyo - rozwiązać (małżeństwo), uwolnić, opuścić.
1:20
A gdy on to rozważył[12], oto anioł Pana ukazał mu się we śnie, mówiąc: Józefie, synu Dawida! Nie bój się przyjąć Marii, swojej żony. To bowiem, co w niej zostało zrodzone, jest z Ducha Świętego.
Przypisy
 • [12]
  Lub: powziął taką myśl - czyli powziął decyzję.
1:21
Urodzi więc syna i nazwiesz Go imieniem Jezus[13]; bo On zbawi[14] swój lud od jego grzechów.
Przypisy
 • [13]
  Greckie: Iesous - hebrajskie Jeszua, Jehoszua - JHWH jest zbawieniem.
 • [14]
  Greckie: sodzo - uratować, wybawić, ocalić, wyzwolić.
1:22
A to wszystko stało się, aby wypełniło się to, co zostało powiedziane przez Pana poprzez proroka, mówiącego:
1:23
Oto dziewica[15] będzie w ciąży[16] i urodzi syna, i nazwą Go imieniem Emmanuel, co jest tłumaczone: Bóg z nami.
Przypisy
 • [15]
  Lub: panna.
 • [16]
  W brzuchu mająca.
1:24
A gdy Józef obudził[17] się ze snu, uczynił jak mu rozkazał anioł Pana i przyjął[18] swoją żonę,
Przypisy
 • [17]
  Lub: został obudzony.
 • [18]
  To jest wprowadził ją do wcześniej przygotowanego mieszkania.
1:25
I nie współżył[19] z nią, aż urodziła swojego pierworodnego syna i nazwał Go imieniem Jezus.
Przypisy
 • [19]
  Dosłownie: nie poznał - hebrajski idiom oznaczający intymną więź małżeńską.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie bój się, gdy się ktoś bogaci, Gdy rośnie chwała domu jego ...
Ps 49:17

W Chrystusie

Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości.
I Jan 1:9

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Po potopie Noe został rolnikiem (I Mojż 9:20).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Lwięta cierpią niedostatek i głód, Lecz tym, którzy szukają Pana, nie brak żadnego dobra.
Ps 34:11


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić