„A synów ich rozmnożyłeś jako gwiazdy niebieskie, i wwiodłeś ich do ziemi, o którejś mawiał ojcom ich, że wnijdą i posiędą ją.”

Biblia Gdańska (1881): Nehemijaszowa 9,23

Biblia Przekład Toruński
Księga: Ewangelia Mateusza 1:1

O Przekładzie
1:1
Zwój o pochodzeniu[1] Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama.
Przypisy
 • [1]
  Lub: rodowodzie, początku - greckie: genesis.
1:2
Abraham spłodził[2] Izaaka, a Izaak spłodził Jakuba, a Jakub spłodził Judę i jego braci.
Przypisy
 • [2]
  Greckie: gennao - narodzić się, stawać się, być zrodzonym, w przenośni - wywoływać, powodować.
1:3
A Juda spłodził z Tamar Faresa i Zarę, a Fares spłodził Esroma, a Esrom spłodził Arama.
1:4
A Aram spłodził Aminadaba, a Aminadab spłodził Naassona, a Naasson spłodził Salmona.
1:5
A Salmon spłodził z Rahab Booza, a Booz spłodził z Ruty Obeda, a Obed spłodził Jessego.
1:6
A Jesse spłodził Dawida króla, a Dawid król spłodził Salomona z tej, która była żoną Uriasza.
1:7
A Salomon spłodził Roboama, a Roboam spłodził Abiasza, a Abiasz spłodził Asę.
1:8
A Asa spłodził Jozafata, a Jozafat spłodził Jorama, a Joram spłodził Ozjasza.
1:9
Ozjasz spłodził Joatama, a Joatam spłodził Achaza, a Achaz spłodził Ezechiasza.
1:10
Ezechiasz spłodził Manassesa, a Manasses spłodził Amona, a Amon spłodził Josjasza.
1:11
A Josjasz spłodził Jechoniasza i jego braci w czasie[3] przesiedlenia[4] do Babilonu.
Przypisy
 • [3]
  Dosłownie: za (przesiedlenia).
 • [4]
  Greckie: metoikesia - przesiedlenie zwł. wymuszone.
1:12
A po przesiedleniu do Babilonu Jechoniasz spłodził Salatiela, a Salatiel spłodził Zorobabela.
1:13
A Zorobabel spłodził Abiuda, a Abiud spłodził Eliakima, a Eliakim spłodził Azora.
1:14
Azor spłodził Sadoka, a Sadok spłodził Achima, a Achim spłodził Eliuda.
1:15
A Eliud spłodził Eleazara, a Eleazar spłodził Matana, a Matan spłodził Jakuba.
1:16
Jakub spłodził Józefa, męża Marii, z której został zrodzony Jezus, zwany Mesjaszem[5].
Przypisy
 • [5]
  Greckie: christos - Mesjasz, Pomazaniec, Namaszczony.
1:17
Wszystkich więc pokoleń od Abrahama aż do Dawida – pokoleń czternaście; a od Dawida aż do przesiedlenia[6] do Babilonu – pokoleń czternaście; a od przesiedlenia do Babilonu aż do Mesjasza – pokoleń czternaście.
Przypisy
 • [6]
  Greckie: metoikesia - przesiedlenie zwł. wymuszone.
1:18
A z narodzeniem Jezusa – Mesjasza było tak: gdy matka Jego, Maria, poślubiła[7] Józefa, okazało się, zanim połączyli się razem[8], że była[9] w ciąży[10] z Ducha Świętego.
Przypisy
 • [7]
  Lub: została zaręczona.
 • [8]
  Zamieszkali razem.
 • [9]
  Dosłownie: została znaleziona.
 • [10]
  W brzuchu mająca.
1:19
Józef natomiast, jej mąż, będąc sprawiedliwym i nie chcąc jej zniesławić, chciał ją potajemnie oddalić[11].
Przypisy
 • [11]
  Greckie: apolyo - rozwiązać (małżeństwo), uwolnić, opuścić.
1:20
A gdy on to rozważył[12], oto anioł Pana ukazał mu się we śnie, mówiąc: Józefie, synu Dawida! Nie bój się przyjąć Marii, swojej żony. To bowiem, co w niej zostało zrodzone, jest z Ducha Świętego.
Przypisy
 • [12]
  Lub: powziął taką myśl - czyli powziął decyzję.
1:21
Urodzi więc syna i nazwiesz Go imieniem Jezus[13]; bo On zbawi[14] swój lud od jego grzechów.
Przypisy
 • [13]
  Greckie: Iesous - hebrajskie Jeszua, Jehoszua - JHWH jest zbawieniem.
 • [14]
  Greckie: sodzo - uratować, wybawić, ocalić, wyzwolić.
1:22
A to wszystko stało się, aby wypełniło się to, co zostało powiedziane przez Pana poprzez proroka, mówiącego:
1:23
Oto dziewica[15] będzie w ciąży[16] i urodzi syna, i nazwą Go imieniem Emmanuel, co jest tłumaczone: Bóg z nami.
Przypisy
 • [15]
  Lub: panna.
 • [16]
  W brzuchu mająca.
1:24
A gdy Józef obudził[17] się ze snu, uczynił jak mu rozkazał anioł Pana i przyjął[18] swoją żonę,
Przypisy
 • [17]
  Lub: został obudzony.
 • [18]
  To jest wprowadził ją do wcześniej przygotowanego mieszkania.
1:25
I nie współżył[19] z nią, aż urodziła swojego pierworodnego syna i nazwał Go imieniem Jezus.
Przypisy
 • [19]
  Dosłownie: nie poznał - hebrajski idiom oznaczający intymną więź małżeńską.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Tak mówi Pan, który cię uczynił i ukształtował w łonie matki, który cię wspomaga: Nie bój się, mój sługo, Jakubie, i Jeszurunie, którego wybrałem!
Iz 44:2

W Chrystusie

Umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy;
I Piotr 2:11

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Słowo Manna oznacza "Co to jest".

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, Tak wielka jest dobroć jego dla tych, którzy się go boją. Jak daleko jest wschód od zachodu, Tak oddalił od nas występki nasze. Jak się lituje ojciec nad dziećmi, Tak się lituje Pan nad tymi, którzy się go boją,
Ps 103:11-13


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić