„Abowiem musząć też być odszczepieństwa miedzy wami, aby ci, którzy doświadczeni są, byli jawni miedzy wami.”

Biblia Brzeska: 1 List św. Pawła do Koryntian 11,19

Nawigacja

Biblia Przekład Toruński
Księga: Ewangelia Marka 2:1

O Przekładzie
2:1
I po kilku dniach ponownie przyszedł do Kafarnaum; i usłyszano, że jest w domu.
2:2
I zaraz zeszło się tak wielu, że nie mogli się zmieścić nawet przed drzwiami. I zaczął im głosić[1] Słowo.
Przypisy
 • [1]
  Greckie: laleo - wydawać dźwięk, mówić, opowiadać.
2:3
I przyszli do Niego, niosąc sparaliżowanego, a niosło go czterech ludzi.
2:4
A gdy nie mogli zbliżyć się do Niego z powodu tłumu, zdjęli dach nad miejscem gdzie był Jezus, i gdy go wyłamali, spuścili na dół posłanie, na którym leżał sparaliżowany.
2:5
A Jezus, widząc ich wiarę, powiedział sparaliżowanemu: Dziecko[2], odpuszczone są ci twoje grzechy.
Przypisy
 • [2]
  Lub: w zwrocie czułości - moje dziecko.
2:6
A byli tam niektórzy z uczonych w Piśmie; ci siedzieli i rozważali w swoich sercach:
2:7
Dlaczego On mówi takie bluźnierstwa[3]? Kto może odpuszczać grzechy jeśli nie Bóg sam jeden?
Przypisy
 • [3]
  Greckie: blasfemia - potwarz, bluźnierstwo, zniewaga, obelga.
2:8
A Jezus zaraz poznał w swoim duchu, że tak w głębi siebie rozważają, i powiedział im: Dlaczego takie myśli rozważacie[4] w swoich sercach?
Przypisy
 • [4]
  Greckie: dialogidzomai - rozważać w myślach, zastanawiać się.
2:9
Co jest łatwiejsze, powiedzieć sparaliżowanemu: Odpuszczone[5] są ci grzechy, czy powiedzieć: Wstań, weź swoje posłanie i chodź?
Przypisy
 • [5]
  Greckie: afiemi - dać odejść, umorzyć dług, przebaczyć, uwolnić.
2:10
Ale abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma prawo[6] na ziemi odpuszczać grzechy, powiedział sparaliżowanemu:
Przypisy
 • [6]
  Greckie: eksousia - władza, autorytet, moc.
2:11
Tobie mówię: Wstań, weź swoje posłanie i idź do swojego domu.
2:12
I on zaraz wstał, i wziął swoje posłanie, wyszedł wobec wszystkich, tak że zdumiewali się wszyscy i chwalili[7] Boga, mówiąc: Nigdy czegoś takiego nie widzieliśmy.
Przypisy
 • [7]
  Greckie: doksadzo - obdarować chwałą, uwielbić.
2:13
I wyszedł ponownie nad morze, i cały tłum przychodził do Niego; i nauczał ich.
2:14
A przechodząc obok, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego przy stole celnym, i powiedział mu: Pójdź[8] za mną! A on wstał i poszedł[8] za Nim.
Przypisy
 • [8]
  Greckie: akoloutheo - towarzyszyć, iść z kimś l. za kimś, być posłusznym.
2:15
I stało się, gdy spoczywał przy stole w jego domu, że wielu celników i grzeszników razem spoczywało z Jezusem i z Jego uczniami; bo było ich wielu i podążali za Nim.
2:16
A uczeni w Piśmie i faryzeusze widząc, że jadł z celnikami[9] i grzesznikami, mówili do Jego uczniów: Dlaczego je i pije z celnikami i grzesznikami?
Przypisy
 • [9]
  Greckie: telones - poborca podatków lub cła.
2:17
Jezus słysząc to, powiedział im: Nie potrzebują zdrowi[10] lekarza, ale ci, co mają się źle; nie przyszedłem wezwać[11] sprawiedliwych, ale grzesznych do upamiętania[12].
Przypisy
 • [10]
  Greckie: ischyo - być silnym, mieć moc.
 • [11]
  Lub: powołać.
 • [12]
  Greckie: metanoia - zmiana myślenia, zawrócenie - porównaj 2P 3,9 przypis [12].
2:18
A uczniowie Jana i faryzeusze właśnie pościli; przyszli więc i mówili do Niego: Czemu uczniowie Jana i faryzeusze poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą?
2:19
I Jezus powiedział im: Czy mogą przyjaciele[13] domu weselnego pościć, dopóki jest z nimi oblubieniec[14]? Przez ten czas, dopóki mają między sobą oblubieńca, nie mogą pościć.
Przypisy
 • [13]
  Dosłownie: synowie.
 • [14]
  Lub: pan młody
2:20
A przyjdą dni, gdy zostanie im odebrany[15] oblubieniec; i wtedy będą pościć w owe dni.
Przypisy
 • [15]
  Greckie: apairo - unieść, zabrać, oderwać od ziemi.
2:21
A nikt nie wszywa łaty z surowego[16] sukna w starą szatę; a jeśli tak zrobi, to nowe wypełnienie odrywa to, co stare i rozdarcie staje się gorsze.
Przypisy
 • [16]
  Greckie: agnafos - niezgręplowana wełna, nieprzerobiona, surowa.
2:22
I nikt nie leje młodego[17] wina do starych bukłaków; a jeśli tak zrobi, to młode wino rozsadza bukłaki, i wino wycieka, a bukłaki psują się; ale młode wino wlewa się w nowe[18] bukłaki
Przypisy
 • [17]
  Greckie: neos - nowe jakościowo.
 • [18]
  Greckie: kainos - nowe w czasie.
2:23
I stało się, że Jezus w sabat szedł przez zboża[19]; i zaczęli Jego uczniowie po drodze rwać kłosy.
Przypisy
 • [19]
  Lub: pola uprawne.
2:24
A faryzeusze mówili do Niego: Spójrz! Dlaczego oni czynią w sabat[20] to, czego nie wolno czynić?
Przypisy
 • [20]
  Dosłownie: w sabaty
2:25
A On powiedział im: Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy znalazł[21] się w potrzebie; i był głodny on i ci, którzy byli z nim?
Przypisy
 • [21]
  Dosłownie: miał.
2:26
Jak wszedł do domu Bożego za arcykapłana Abiatara i jadł chleby ofiarne[22], których nie wolno jeść nikomu, oprócz kapłanów, dał natomiast je tym, którzy byli z nim.
Przypisy
 • [22]
  Lub: pokładne, wystawione publicznie.
2:27
I powiedział im: Sabat ustanowiony[23] jest dla[24] człowieka, a nie człowiek dla sabatu.
Przypisy
 • [23]
  Dosłownie: stał się.
 • [24]
  Lub: z powodu.
2:28
Tak więc Syn Człowieczy jest Panem i sabatu.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Czy nie przykazałem ci: Bądź mocny i mężny? Nie bój się i Nie lękaj się, bo Pan, Bóg twój, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz.
Joz 1:9

W Chrystusie

Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa.
Gal 3:26

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Księga Sofoniasza mówi nam o tym że Bóg śpiewa (Sof 3:17).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Byłem głupi i nierozumny, Byłem jak zwierzę przed tobą. Bo przecież jam zawsze z tobą; Tyś ujął prawą rękę moją. Prowadzisz mnie według rady swojej, A potem przyjmiesz mnie do chwały.
Ps 73:22-24


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić