„Dawid więc wraz z całym swym otoczeniem wstał i przeprawił się przez Jordan. Do rana nie brakowało już ani jednego, kto by się nie przeprawił przez Jordan.”

Biblia Tysiąclecia: 2 Księga Samuela 17,22

Nawigacja

Biblia Przekład Toruński
Księga: Ewangelia Marka 16:12

O Przekładzie
16:1
A gdy minął sabat, Maria Magdalena i Maria, matka Jakuba, i Salome kupiły wonności[1], żeby pójść i Go namaścić.
Przypisy
 • [1]
  To jest mieszanina mirry i aloesu.
16:2
A bardzo wcześnie[2] pierwszego dnia tygodnia[3] przyszły do grobu, gdy już wzeszło słońce.
Przypisy
 • [2]
  Lub: rano, o 4-tej straży nocnej To jest między 3-6 godziną w nocy.
 • [3]
  To jest w niedzielę.
16:3
I mówiły do siebie: Kto nam odtoczy kamień z wejścia do grobowca?
16:4
A gdy podniosły wzrok, zobaczyły, że kamień jest odtoczony[4]; był bowiem bardzo wielki.
Przypisy
 • [4]
  Greckie: apokylio - odtoczyć, przesunąć.
16:5
A gdy weszły do grobowca, ujrzały młodzieńca, siedzącego po prawej stronie, ubranego w długą, białą szatę; i zlękły[5] się.
Przypisy
 • [5]
  Greckie: ekthanbeo - zdumieć się, wpaść w osłupienie, zaniepokoić się.
16:6
A on powiedział im: Nie lękajcie się; szukacie Jezusa Nazarejczyka, ukrzyżowanego; powstał z martwych, nie ma Go tu; oto miejsce, gdzie Go położyli.
16:7
Ale odejdźcie i powiedzcie Jego uczniom, i Piotrowi, że was wyprzedza do Galilei; tam Go zobaczycie, jak wam powiedział.
16:8
I wyszły, szybko uciekły z grobowca, bowiem ogarnęło[6] je drżenie i uniesienie; a nikomu nic nie mówiły, bo się bały.
Przypisy
 • [6]
  Dosłownie: mieć, utrzymywać się w jakimś stanie.
16:9
A Jezus, gdy powstał z martwych, rano pierwszego dnia tygodnia, ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wyrzucił[7] siedem demonów.
Przypisy
 • [7]
  Greckie: ekballo - wyrzucić, wypędzić, wypchnąć, odrzucić z pogardą, wyrwać z czegoś.
16:10
Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy byli z Nim, smutnym[8] i płaczącym[9].
Przypisy
 • [8]
  Lub: pogrążonym w żalu, opłakującym.
 • [9]
  Lamentującym, łkającym.
16:11
A oni słysząc, że żyje, i że był przez nią widziany, nie uwierzyli.
16:12
Potem dwom z nich ukazał się w innej postaci[10], gdy szli do wsi.
Przypisy
 • [10]
  Greckie: morfe - kształt, postać.
16:13
I oni powrócili, i opowiedzieli pozostałym; ale i tym nie uwierzyli.
16:14
W końcu ukazał się jedenastu, gdy spoczywali przy stole, i zganił[11] ich niedowiarstwo i zatwardziałość ich serca, że nie uwierzyli tym, którzy widzieli Go wskrzeszonego.
Przypisy
 • [11]
  Greckie: oneididzo - wyrzucać coś komuś, ganić, łajać.
16:15
I powiedział im: Idźcie[12] na cały świat, ogłoście[13] Ewangelię całemu stworzeniu.
Przypisy
 • [12]
  Dosłownie: poszedłszy, podążywszy.
 • [13]
  Greckie: kerysso - ogłaszać jak herold.
16:16
Ten kto uwierzy i zostanie ochrzczony[14], będzie[15] zbawiony; ale kto nie uwierzy, będzie potępiony[16].
Przypisy
 • [14]
  Lub: zanurzony
 • [15]
  Lub: zostanie.
 • [16]
  Uznany za winnego.
16:17
A takie znaki[17] będą towarzyszyć tym, co uwierzą: w moim imieniu będą wyrzucać demony, będą mówić nowymi[18] językami,
Przypisy
 • [17]
  Greckie: semeion - ponadnaturalne znaki - porównaj J 4,54 przypis [44].
 • [18]
  Greckie: kainos - nowy co do rodzaju, a nie formy, świeży
16:18
Będą podnosić węże, a choćby wypili coś trującego, nie zaszkodzi im; na chorych będą nakładali ręce, a ci będą mieli się dobrze[19].
Przypisy
 • [19]
  Greckie: kalos - pięknie, dobrze.
16:19
A więc Pan, gdy to im powiedział, został wzięty do nieba i usiadł po prawicy Boga.
16:20
A oni odeszli i ogłosili[20] wszędzie; współdziałając z Panem, potwierdzając Słowo przez towarzyszące im[21] znaki. Amen.
Przypisy
 • [20]
  Greckie: kerysso - ogłaszać jak herold.
 • [21]
  Lub: mu - (Słowu)

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie bój się, maleńka trzódko! Gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo.
Łuk 12:32

W Chrystusie

Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym.
I Jan 5:20

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Około 75 funtów mirry i aloesu (około 35-40 kg) zostało nałożone na ciało Jezusa (Jan 19:39). (Niektóre wersje mówią o 100 funtach ale rzymski funt Greckie słowo: "litra" wynosił 12 oz nie 16 oz).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić