„Słysząc o miłości twojej i o wierze, jaką pokładasz w Panu Jezusie, i masz do wszystkich świętych,”

Biblia Warszawska: List św. Pawła do Filemona 1,5

Nawigacja

Biblia Przekład Toruński
Księga: Ewangelia Marka 14:62

O Przekładzie
14:1
A za dwa dni była Pascha i Święto Przaśników; i szukali arcykapłani i uczeni w Piśmie sposobu, jakby Go podstępnie pojmać i zabić.
14:2
Lecz mówili: Nie w święto, aby czasem nie było rozruchów wśród ludu.
14:3
A gdy On był w Betanii, w domu Szymona trędowatego, i spoczywał u stołu, przyszła kobieta, mająca flakonik alabastrowy czystego olejku nardowego, bardzo kosztownego, ta skruszyła ten flakonik alabastrowy[1] i wylała zawartość na Jego głowę[2].
Przypisy
 • [1]
  To jest biały lub żółtawy gips - porównaj Mt 26,7 przypis [7].
 • [2]
  Dosłownie: w dół głowy
14:4
A niektórzy oburzali się między sobą, mówiąc: Po co doszło do straty tego olejku?
14:5
Można bowiem było sprzedać to drożej niż za trzysta denarów i rozdać ubogim; i szorstko ją napominali[3].
Przypisy
 • [3]
  Greckie: brimaomai - warknąć gniewnie - stąd też: surowo nakazać.
14:6
Ale Jezus powiedział: Dajcie jej spokój; dlaczego sprawiacie jej przykrość[4]? Dobry uczynek spełniła wobec mnie.
Przypisy
14:7
Ubogich[5] bowiem zawsze macie pomiędzy sobą, i kiedykolwiek chcecie, możecie im dobrze czynić; ale mnie nie zawsze macie.
Przypisy
 • [5]
  Greckie: ptochos - żebrak, skrajny nędzarz.
14:8
Ona, co miała uczynić, to uczyniła – z wyprzedzeniem[6] namaściła moje ciało na pogrzeb.
Przypisy
 • [6]
  Lub: ubiec, prześcignąć, wyprzedzić.
14:9
Zaprawdę mówię wam: Gdziekolwiek na całym świecie będzie głoszona ta Ewangelia, to, co ona uczyniła, będzie opowiadane na jej pamiątkę.
14:10
A Judasz Iskariota, jeden z dwunastu, odszedł do arcykapłanów, aby Go im wydać.
14:11
A gdy to usłyszeli, uradowali się i obiecali dać mu srebro[7]; i szukał więc właściwego czasu, aby Go wydać.
Przypisy
 • [7]
  Lub: srebrne monety - sykiel lub srebrna didrachma.
14:12
A pierwszego dnia Święta Przaśników, gdy ofiarują Paschę[8], powiedzieli Mu Jego uczniowie: Gdzie chcesz, abyśmy poszli i przygotowali Ci Paschę, abyś mógł ją spożyć?
Przypisy
 • [8]
  Hebrajskie: przejście - święto od 14 do 20 dnia miesiąca Nisan.
14:13
I posłał dwóch ze swoich uczniów, i powiedział im: Odejdźcie do miasta, i spotka[9] się z wami człowiek niosący dzban wody; idźcie za nim.
Przypisy
 • [9]
  Greckie: apantao - wyjść naprzeciw, stawić czoło.
14:14
A gdziekolwiek wszedłby, powiedzcie gospodarzowi: Nauczyciel mówi: Gdzie jest dla mnie pokój gościnny[10], abym mógł spożyć Paschę ze swoimi uczniami?
Przypisy
 • [10]
  Lub: kwatera, jadalnia.
14:15
A on wskaże wam górny pokój, wielki, usłany[11] i gotowy, tam przygotujcie ją dla nas.
Przypisy
 • [11]
  Greckie: stronnymi - zastawiony sofami, umeblowany, rozpostarty
14:16
I wyszli uczniowie Jego, i przyszli do miasta, i znaleźli pokój tak, jak im powiedział, i przygotowali Paschę.
14:17
I gdy nadszedł wieczór, przyszedł z dwunastoma.
14:18
A gdy spoczywali przy stole i jedli, Jezus powiedział: Zaprawdę mówię wam, że jeden z was, ten który je ze mną, wyda mnie.
14:19
A oni zaczęli się smucić i mówić do Niego jeden po drugim: Czy to nie ja? A inny: Chyba nie ja[12]?
Przypisy
 • [12]
  Dosłownie: Czy (to) nie ja?
14:20
Lecz On w odpowiedzi, rzekł im: Jeden z dwunastu, ten który ze mną zanurza[13] rękę w misie[14].
Przypisy
 • [13]
  Greckie: embapto - zanurzać.
 • [14]
  Dosłownie: gliniane, głębokie naczynie.
14:21
Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, tak jak jest o Nim napisane; ale biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany! Lepiej by mu było, gdyby ten człowiek nie został zrodzony.
14:22
I gdy oni jedli, wziął Jezus chleb i pobłogosławił[15], połamał i dał im, i powiedział: Weźcie, zjedzcie, to jest moje ciało.
Przypisy
14:23
I potem wziął kielich, podziękował[16] i dał im; i wypili z niego wszyscy;
Przypisy
 • [16]
  Greckie: eucharisteo - być wdzięcznym, czynić dziękczynienie.
14:24
I powiedział im: To jest krew moja Nowego Przymierza, która jest za[17] wielu wylewana.
Przypisy
 • [17]
  Greckie: peri - z powodu, tuż obok, odnośnie.
14:25
Zaprawdę[18] mówię wam, że nie będę pił więcej z owocu winorośli, aż do tego dnia, gdy go będę pił nowy w Królestwie Bożym.
Przypisy
 • [18]
  Greckie: amen - z hebrajskiego: godne wiary
14:26
A po zaśpiewaniu hymnu[19], wyszli ku Górze Oliwnej,
Przypisy
 • [19]
  Według tradycji Ps 113 - 118
14:27
I Jezus im powiedział: Tej nocy, wszyscy z powodu mnie[20] zostaniecie zgorszeni; bo jest napisane: Uderzę pasterza i owce zostaną rozproszone.
Przypisy
 • [20]
  Greckie: en emoi - we mnie, do mnie.
14:28
Ale gdy zostanę wzbudzony, poprzedzę was do Galilei.
14:29
A Piotr powiedział do Niego: Jeśli nawet wszyscy zostaną zgorszeni, jednak nie ja.
14:30
A Jezus powiedział mu: Zaprawdę mówię ci, że dziś w nocy, zanim kogut dwukrotnie zapieje, trzykrotnie się mnie wyprzesz.
14:31
Ale on tym bardziej mówił: Prędzej, jeśli trzeba, umrę razem z Tobą, z pewnością nie wyprę się Ciebie. A tak samo i wszyscy mówili.
14:32
I przyszli na miejsce, które zwano Getsemane[21], i powiedział do swoich uczniów: Usiądźcie tutaj, dopóki będę się modlić.
Przypisy
 • [21]
  To jest prasa oliwna.
14:33
I wziął ze sobą Piotra i Jakuba, i Jana, i zaczął się trwożyć[22] i głęboko troskać[23];
Przypisy
 • [22]
  Lub: popadać w zdumienie lub lęk.
 • [23]
  Być przygnębionym.
14:34
I powiedział im: Bardzo jest zasmucona[24] moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie.
Przypisy
 • [24]
  Lub: skrajnie przygnębiona, zbolała.
14:35
I odszedł nieco dalej, padł na ziemię i modlił się, aby, jeśli jest to możliwe, ominęła Go ta godzina;
14:36
I mówił: Abba[25], Tato! Dla Ciebie wszystko jest możliwe, oddal ten kielich ode mnie, jednak nie, co ja chcę, ale co Ty.
Przypisy
 • [25]
  Aramejskie abba - zdrobniała forma słowa ab - ojciec - Tatuś, Tato zawierająca w sobie wyraz czułości, godności i szacunku.
14:37
A gdy przyszedł i znalazł ich śpiących, powiedział Piotrowi: Szymonie, śpisz? Nie miałeś siły czuwać jednej godziny?
14:38
Czuwajcie i módlcie się, abyście nie weszli w pokusę; duch wprawdzie jest chętny, ale ciało słabe.
14:39
I odszedł ponownie, modlił się, mówiąc te same słowa[26].
Przypisy
 • [26]
  Dosłownie: te same słowo.
14:40
A gdy wrócił, ponownie znalazł ich śpiących[27], bo oczy ich były ociężałe, i nie wiedzieli, co mu odpowiedzieć.
Przypisy
 • [27]
  Dosłownie: którzy śpią.
14:41
I przyszedł trzeci raz, i powiedział im: Nadal śpicie i odpoczywacie! Dosyć[28]! Przyszła godzina, oto Syn Człowieczy wydawany jest w ręce grzeszników.
Przypisy
 • [28]
  Lub: wystarczy
14:42
Wstańcie[29], pójdźmy! Oto ten, który mnie wydaje, zbliża się.
Przypisy
 • [29]
  Greckie: eigeiro - wstać, wzbudzić, podnieść - tu: tryb rozkazujący
14:43
I zaraz, gdy On jeszcze mówił, przyszedł Judasz, będący jednym z grona dwunastu, a z nim wielki tłum z mieczami i z kijami, od arcykapłanów, i od uczonych w Piśmie, i od starszych[30].
Przypisy
 • [30]
  Greckie: presbyteros - członek kolegialnego grona przywódców zboru - starszych zgodnie z trad. żyd. - porównaj 1Tm 3,2 przypis [3] - episkopos.
14:44
A ten, który Go wydawał, dał im umówiony znak, mówiąc: Tego, którego pocałuję[31], to jest On; schwytajcie Go i odprowadźcie ostrożnie[32].
Przypisy
 • [31]
  Greckie: fileo - traktować z czułością, kochać.
 • [32]
  Greckie: asfalos - pewnie, bacznie, uważnie, z zabezpieczeniem.
14:45
A gdy przyszedł, zaraz przystąpił do Niego i powiedział: Rabbi[33], Rabbi! I Go pocałował[34].
Przypisy
 • [33]
  Z hebrajskiego: mój Nauczycielu, mój Mistrzu.
 • [34]
  Greckie: katafileo - całować, okazać czułość.
14:46
A oni podnieśli[35] na Niego ręce i Go pojmali.
Przypisy
 • [35]
  Dosłownie: zarzucać na - w znaczeniu: chwytać kogoś.
14:47
A jeden z tych, którzy stali obok, dobył miecza, uderzył sługę arcykapłana[36] i odciął mu ucho.
Przypisy
 • [36]
  Greckie: archiereus - najwyższy kapłan - Wj 29,1-46.
14:48
A Jezus w odpowiedzi, rzekł im: Jak na zbójcę[37] wyszliście z mieczami i z kijami, aby mnie pochwycić.
Przypisy
 • [37]
  Greckie: lestes - bandyta, rabuś, zabójca, wywrotowiec, buntownik.
14:49
Codziennie byłem u was w świątyni[38], nauczając, a nie pojmaliście mnie; lecz to się stało, aby zostały wypełnione Pisma.
Przypisy
 • [38]
  Greckie: hieron - święte miejsce, świątynia (cała)
14:50
Wtedy wszyscy Go opuścili i uciekli.
14:51
A pewien młodzieniec podążał za Nim, odziany w płótno[39] na nagim ciele; i pochwycili go młodzieńcy.
Przypisy
 • [39]
  Greckie: sindon - kosztowna, lekka, luźna szata z lnu lub bawełny
14:52
Ale on pozostawił płótno i nagi uciekł od nich.
14:53
I odprowadzili Jezusa do arcykapłana; i zeszli się do niego wszyscy arcykapłani, i starsi, i uczeni w Piśmie.
14:54
A Piotr szedł z dala za Nim aż do wewnątrz na dziedziniec arcykapłana, i siedział ze służbą[40], grzejąc się przy ogniu.
Przypisy
14:55
A arcykapłani i cały Sanhedryn szukali świadectwa przeciwko Jezusowi, aby Go uśmiercić; lecz nie znajdowali.
14:56
Wielu bowiem fałszywie świadczyło przeciwko Niemu; ale świadectwa[41] ich nie były zgodne.
Przypisy
 • [41]
  Greckie: martyria - świadectwo, zeznanie przed sędzią.
14:57
A jacyś ludzie wstali i fałszywie świadczyli przeciwko Niemu, mówiąc:
14:58
My słyszeliśmy, jak mówił: Ja zburzę[42] tę świątynię uczynioną ręką, i w trzy dni zbuduję inną, nie ręką uczynioną.
Przypisy
 • [42]
  Greckie: katalyo - rozwiązać, poluźnić (sznury), zburzyć, rozwalić.
14:59
Lecz nawet i w tym[43] świadectwo ich nie było zgodne[44].
Przypisy
 • [43]
  Lub: w ten sposób.
 • [44]
  Dosłownie: równe.
14:60
I stanął arcykapłan na środku, i zapytał Jezusa, mówiąc: Nic nie odpowiadasz na to, co oni świadczą przeciwko Tobie?
14:61
A On milczał i nic nie odpowiedział. Ponownie zapytał Go arcykapłan i powiedział do Niego: Czy Ty jesteś Mesjasz[45], Syn Błogosławionego[46]?
Przypisy
 • [45]
  Lub: Chrystus, Pomazaniec, Namaszczony.
 • [46]
  Wysławionego.
14:62
A Jezus powiedział: Ja jestem; i zobaczycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Mocy Boga, i przychodzącego[47] z obłokami nieba.
Przypisy
 • [47]
  Greckie: erchomai - przybywać, powrócić, ukazać się publicznie.
14:63
Wtedy arcykapłan rozdarł swoje szaty[48], mówiąc: Na co nam jeszcze potrzeba świadków?
Przypisy
 • [48]
  Greckie: chiton - szata wkładana na gołe ciało.
14:64
Słyszeliście bluźnierstwo. Co jeszcze nie jest dla was oczywiste? I wszyscy oni Go osądzili[49], że winien jest śmierci.
Przypisy
 • [49]
  Lub: wydali wyrok.
14:65
I zaczęli niektórzy na Niego pluć i zakrywać Jego oblicze, bić Go pięściami i mówić do Niego: Prorokuj! A słudzy zadawali Mu razy[50].
Przypisy
 • [50]
  Greckie: hrapsima - uderzenie rózgą lub kijem, cios dłonią w twarz.
14:66
A gdy Piotr był na dziedzińcu[51], na dole, przyszła jedna ze służących arcykapłana;
Przypisy
 • [51]
  Greckie: aule - odkryty dziedziniec domu.
14:67
A gdy zobaczyła Piotra grzejącego się, przypatrzyła się mu i powiedziała: I ty byłeś z tym Nazareńczykiem Jezusem.
14:68
Ale on wyparł[52] się, mówiąc: Nie wiem[53], ani nie rozumiem, co mówisz. I wyszedł na zewnątrz do przysionka, i zapiał kogut.
Przypisy
 • [52]
  Greckie: arneomai - zapierać się kogoś, odmawiać, wyrzekać.
 • [53]
  Lub: nie znam - domyśl. - Go.
14:69
A służąca, widząc go ponownie, zaczęła mówić do tych, którzy stali obok: To jest jeden z nich.
14:70
A on ponownie się wyparł. I po chwili ponownie ci, co stali obok, powiedzieli Piotrowi: Na pewno[54] jesteś jednym z nich, bo i ty jesteś Galilejczykiem, i twoja mowa[55] jest podobna.
Przypisy
 • [54]
  Lub: prawdziwie.
 • [55]
  To jest sposób mówienia, dialekt.
14:71
A on zaczął ślubować pod groźbą klątwy[56] i przysięgać, mówiąc: Nie znam tego człowieka, o którym mówicie.
Przypisy
 • [56]
  To jest ściągać na siebie klątwę, poddać się najsurowszej karze.
14:72
I zaraz zapiał kogut, i przypomniały się Piotrowi słowa, które mu powiedział Jezus: Zanim kogut dwa razy zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. I rzuciwszy[57] się, płakał[58].
Przypisy
 • [57]
  Greckie: epiballo - rzucić się na, wpaść, poświęcać myśl czemuś.
 • [58]
  Greckie: klaio - łkać, biadać, lamentować.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Bądźcie mocni, bądźcie odważni! Nie bójcie się ich i nie drżyjcie przed nimi, gdyż Pan, Bóg twój, sam pójdzie z tobą. nie porzuci i nie opuści cię.
V Mojż 31:6

W Chrystusie

On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą.
II Kor 5:21

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Jakub miał 12 synów i córkę o imieniu Dina (I Mojż 34,1).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić