„Jeźli się zaś odwróci serce twoje, a nie usłuchasz, ale dawszy się zwieść, będziesz się kłaniał bogom obcym, i będziesz im służył:”

Biblia Gdańska (1881): 5 Mojżeszowa 30,17

Nawigacja

Biblia Przekład Toruński
Księga: Ewangelia Łukasza 2:16

O Przekładzie
2:1
I stało się w te dni, że wyszedł dekret od Cezara Augusta, aby spisano cały zamieszkany świat.
2:2
Pierwszy ten spis odbył się, gdy Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii.
2:3
I wszyscy szli, by dać się spisać[1], każdy do swojego miasta.
Przypisy
 • [1]
  Greckie: apografo - spisać, zarejestrować.
2:4
Poszedł też i Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do ziemi judzkiej, do miasta Dawida, które nazywa się Betlejem, dlatego że był z domu i z rodu[2] Dawida,
Przypisy
 • [2]
  Greckie: patria - kolejne pokolenia pochodz. od ojca (greckie pater) rodu.
2:5
Aby był spisany z Marią, poślubioną mu żoną, która była w ciąży.
2:6
I stało się, gdy tam byli, że wypełniły się dni, aby urodziła.
2:7
I urodziła swojego pierworodnego syna, i owinęła Go w pieluszki, i położyła Go w żłobie, dlatego że nie było dla nich miejsca na kwaterze[3].
Przypisy
 • [3]
  Lub: pokój gościnny, noclegownia.
2:8
A byli pasterze w tej krainie, którzy nocowali w polu i trzymali nocą straż nad swoim stadem.
2:9
I naraz, anioł Pana stanął obok nich, a chwała Pana zewsząd ich oświeciła i ogarnął[4] ich wielki strach.
Przypisy
 • [4]
  Dosłownie: zlękli się.
2:10
A anioł powiedział im: Nie bójcie się; bo oto ogłaszam wam dobrą nowinę o wielkiej radości, która będzie udziałem całego ludu:
2:11
Gdyż dziś został zrodzony dla was Zbawiciel, którym jest Mesjasz[5] Pan, w mieście Dawida,
Przypisy
 • [5]
  Greckie: christos - Chrystus, Pomazaniec, Mesjasz, Namaszczony
2:12
I to będzie wam znakiem: Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki, leżące w żłobie.
2:13
I nagle stało się, że razem z aniołem pojawiło się mnóstwo wojska niebiańskiego, które chwaliło Boga i mówiło:
2:14
Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój, w ludziach dobrej woli[6].
Przypisy
 • [6]
  Lub: (Jego) upodobania - greckie: eudokia.
2:15
I stało się, gdy odeszli od nich aniołowie do nieba, i ludzie, pasterze mówili jeden do drugiego: Udajmy się więc aż do Betlejem i zobaczmy jak spełnia się słowo, które nam Pan Bóg oznajmił.
2:16
I śpiesznie przybyli, i znaleźli Marię i Józefa, i niemowlę leżące w żłobie.
2:17
A gdy to zobaczyli, rozgłosili słowo, które zostało im powiedziane o tym dziecku.
2:18
I wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co powiedzieli im pasterze.
2:19
A Maria zachowywała wszystkie te słowa, rozważając[7] je w swoim sercu.
Przypisy
 • [7]
  Dosłownie: składać lub naradzać się z sobą.
2:20
I wrócili pasterze, oddając chwałę i wielbiąc Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, tak, jak im zostało powiedziane.
2:21
I gdy wypełniło się osiem dni, aby obrzezano[8] dziecię, nazwano Go imieniem Jezus, tak, jak zostało nazwane przez anioła, przed poczęciem Go w łonie matki.
Przypisy
 • [8]
  Greckie: peritemno - nacinać dookoła, obcinać brzeg (napletka)
2:22
A gdy wypełniły się dni jej oczyszczenia zgodnie z Prawem Mojżesza, przynieśli Go do Jerozolimy, by stawić[9] Go przed PANEM,
Przypisy
 • [9]
  Lub: przedstawić, pokazać, przekazać jakąś osobę innej osobie.
2:23
Jak napisano w Prawie Pana: Każdy męski potomek otwierający łono zostanie nazwany poświęconym[10] dla Pana;
Przypisy
 • [10]
  Lub: świętym - To jest oddzielonym.
2:24
I aby dać ofiarę według tego, co powiedziano w Prawie Pana: parę synogarlic lub dwa młode gołębie.
2:25
A oto w Jerozolimie był człowiek o imieniu Symeon; a człowiek ten był sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy[11] Izraela, a Duch Święty był na nim.
Przypisy
2:26
I zostało mu objawione[12] przez Ducha Świętego, że nie ujrzy śmierci, zanim nie zobaczy Mesjasza Pana[13].
Przypisy
 • [12]
  Greckie: chrematidzo - słowo określające ponadnaturalną inspirację.
 • [13]
  Dosłownie: Mesjasza PAŃSKIEGo.
2:27
I on przyszedł wiedziony w Duchu do świątyni; a gdy rodzice wnosili dziecię Jezus, aby uczynić z Nim według zwyczaju[14] Prawa, który odnosił się do Niego,
Przypisy
 • [14]
  Greckie: ethidzo - od ethos - zwyczaj, nakaz prawa, obrządek.
2:28
On wziął[15] je w swoje ramiona, wysławiał[16] Boga i powiedział:
Przypisy
 • [15]
  Lub: przyjął.
 • [16]
  Błogosławił.
2:29
Teraz Władco[17], uwalniasz swojego sługę w pokoju, według Twojego Słowa[18];
Przypisy
 • [17]
  Greckie: despotes - władca absolutny, pan.
 • [18]
  Greckie: rhema - słowo, wypowiedź.
2:30
Gdyż oczy moje zobaczyły Twoje zbawienie[19],
Przypisy
 • [19]
  Greckie: soteria - zbawienie, uratowanie, ocalenie.
2:31
Które przygotowałeś[20] przed[21] obliczem wszystkich ludzi,
Przypisy
 • [20]
  Lub: przyszykowałeś.
 • [21]
  Wobec.
2:32
Światło objawienia dla[22] pogan[23] i chwałę ludu Twojego – Izraela.
Przypisy
 • [22]
  Lub: dla objawienia.
 • [23]
  Greckie: ethnos - narody, nie-Żydzi.
2:33
A Józef i Jego matka byli zdziwieni[24] tym, co o Nim mówiono.
Przypisy
2:34
I błogosławił im Symeon, i powiedział do Marii, Jego matki: Oto Ten jest ustanowiony[25] na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu się sprzeciwią[26].
Przypisy
 • [25]
  Greckie: keimai - leżeć, być ustanowiony, przeznaczony
 • [26]
  Greckie: antilego - mówić przeciwko, sprzeciwiać się, przeciwstawiać.
2:35
I twoją własną duszę[27] przeszyje miecz, aby w ten[28] sposób zostały objawione zamysły z wielu serc.
Przypisy
 • [27]
  Greckie: psyche - dusza, życie, osoba.
 • [28]
  Dosłownie: w jakikolwiek.
2:36
I była też Anna prorokini, córka Fanuela, z plemienia Aser, która była bardzo posunięta w swoich dniach[29], a od czasu swojego panieństwa[30]żyła siedem lat ze swoim mężem.
Przypisy
 • [29]
  Dosłownie: w licznych dniach.
 • [30]
  Lub: dziewictwa.
2:37
A ta była wdową, mającą około osiemdziesiąt cztery lata, która nie opuszczała świątyni, w postach i w błaganiach[31] służąc Bogu, w nocy i we dnie.
Przypisy
 • [31]
  Też: modlitwach.
2:38
Ta też, w tej godzinie stanęła obok i dziękowała[32] Panu, i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali odkupienia w Jerozolimie.
Przypisy
 • [32]
  Greckie: eucharisteo - być wdzięcznym, czynić dziękczynienie.
2:39
A gdy dopełnili[33] wszystko zgodnie z Prawem Pana, wrócili do Galilei, do swojego miasta Nazaret.
Przypisy
 • [33]
  Lub: wypełnić, doprowadzić do końca.
2:40
A dziecko rosło i umacniało[34] się w Duchu, będąc pełne[35] mądrości, i łaska Boża była nad Nim.
Przypisy
 • [34]
  Lub: było umacniane Duchem.
 • [35]
  Wypełniane.
2:41
A Jego rodzice chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy[36].
Przypisy
 • [36]
  Hebrajskie: przejście - święto od 14 do 20 dnia miesiąca Nisan.
2:42
I gdy miał dwanaście lat, wstąpili[37] do Jerozolimy według zwyczaju tego święta;
Przypisy
 • [37]
  Dosłownie: wspięli się - Jerozolima leży na górze.
2:43
I po skończeniu tych dni, gdy wracali, pozostał chłopiec Jezus w Jerozolimie, a Józef i Jego matka o tym nie wiedzieli.
2:44
A sądząc, że jest w gromadzie podróżnych, uszli dzień drogi i szukali Go między krewnymi i znajomymi.
2:45
I gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, nadal szukając Go.
2:46
I stało się, że po trzech dniach, znaleźli Go siedzącego w świątyni pośrodku nauczycieli, gdy ich słuchał i zadawał im pytania.
2:47
A zdumiewali się wszyscy, którzy Go słuchali, Jego zrozumieniem[38] i Jego odpowiedziami.
Przypisy
 • [38]
  Greckie: synesis - wiedza, rozum, zdolność pojmowania.
2:48
I gdy Go zobaczyli, zdziwili się. I powiedziała do Niego matka Jego: Dziecko! Dlaczego nam to uczyniłeś? Oto Twój ojciec i ja z bólem Ciebie szukaliśmy.
2:49
I powiedział do nich: Dlaczego mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że ja muszę być w tym, co jest mojego Ojca?
2:50
Lecz oni nie zrozumieli[39] tych słów, które im powiedział.
Przypisy
 • [39]
  Greckie: syniemi - rozumieć, pojąć, zestawić razem (fakty)
2:51
I zszedł z nimi, i przyszedł do Nazaretu, i był im poddany[40]. A matka Jego zachowywała[41] wszystkie te słowa w swoim sercu.
Przypisy
 • [40]
  Greckie: hypotasso - podporządkować się, być poddanym, uległym.
 • [41]
  Greckie: diatereo - przestrzegać stale bądź starannie, strzec.
2:52
A Jezus wzrastał w mądrości i dojrzałości oraz w łasce u[42] Boga i ludzi.
Przypisy
 • [42]
  Lub: przed (Bogiem)

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Ich domy są bezpieczne, wolne od strachu i nie smaga ich rózga Boża.
Job 21:9

W Chrystusie

Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego,
Jan 1:12

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Wszystkie księgi Nowego Testamentu zawierają słowo "amen" za wyjątkiem ksiąg: Dzieje Apostolskie, List Jakuba i 3 List Jana.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Alleluja. Błogosławiony mąż, który boi się Pana I rozmiłował się w jego przykazaniach!
Ps 112:1


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić