„W nim też poszedł i zwiastował duchom będącym w więzieniu,”

Biblia Warszawska: 1 List św. Piotra 3,19

Nawigacja

Biblia Przekład Toruński
Księga: Ewangelia Łukasza 13:28

O Przekładzie
13:1
W tym samym czasie, niektórzy z tam obecnych[1], oznajmili mu o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar.
Przypisy
 • [1]
  Greckie: pareimi - być obok, być pod ręką.
13:2
A Jezus w odpowiedzi, rzekł im: Czy wydaje się wam, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami od wszystkich innych Galilejczyków, że tak ucierpieli?
13:3
Wcale nie, mówię wam; ale jeśli się nie upamiętacie[2], wszyscy podobnie[3] zginiecie.
Przypisy
 • [2]
  Greckie: metanoia - zmiana myślenia, zawrócenie - porównaj 2P 3,9 przypis [12].
 • [3]
  Greckie: hoautos - tak też, tak samo, podobnie.
13:4
Albo tych osiemnastu, na których upadła wieża w Syloe i zabiła ich; czy wydaje się wam, że oni byli bardziej winni niż wszyscy ludzie mieszkający w Jerozolimie?
13:5
Wcale nie, mówię wam; ale jeśli się nie upamiętacie, wszyscy tak samo[4] zginiecie[5].
Przypisy
 • [4]
  Greckie: homoiois - porównaj Hbr 2,17 przypis [16].
 • [5]
  Greckie: apollymi - niszczyć, usunąć, położyć kres, zginąć, zgładzić.
13:6
I powiedział im to podobieństwo: Pewien człowiek miał figowca zasadzonego w swojej winnicy, przyszedł więc i szukał na nim owocu, i nie znalazł.
13:7
Wtedy powiedział do winogrodnika: Oto przez trzy lata przychodzę i szukam owocu na tym drzewie, i nie znajduję. Wytnij je; po co zajmuje ziemię bezużytecznie[6]?
Przypisy
 • [6]
  Greckie: katargeo - być bezczynnym, utracić wpływ, znieść, unieważnić, położyć kres.
13:8
Ale on w odpowiedzi, rzekł do niego: Panie! Pozostaw je jeszcze na ten rok, aż je okopię i obłożę nawozem;
13:9
Może potem[7] przyniesie owoc; a jeśli nie, wytniesz je w przyszłości.
Przypisy
 • [7]
  Greckie: men - part. wzmac. - jednakże, co prawda.
13:10
A w sabaty nauczał w jednej z synagog.
13:11
I oto była tam kobieta, która miała ducha niemocy[8] od osiemnastu lat, a była tak pochylona, że nie mogła się w ogóle wyprostować.
Przypisy
 • [8]
  Lub: słabości, bezsiły
13:12
Gdy Jezus ujrzał ją, zawołał[9] do siebie i powiedział jej: Kobieto! Uwolniona jesteś od swojej słabości.
Przypisy
 • [9]
  Lub: przemówił, zwrócił.
13:13
I nałożył na nią ręce, i od razu się wyprostowała[10] i wysławiała[11] Boga.
Przypisy
 • [10]
  Dosłownie: została wyprostowana.
 • [11]
  Greckie: doksadzo - wprowadzić do chwały, otoczyć chwałą, uwielbić , chwalić, wywyższać, czynić znakomitym.
13:14
A przełożony synagogi powiedział oburzony, że Jezus uzdrawiał w sabat, mówiąc do tłumu: Jest sześć dni, w które trzeba pracować; w te więc dni przychodźcie po uzdrowienie[12], a nie w dzień sabatu.
Przypisy
 • [12]
  Dosłownie: zostać uzdrowionymi.
13:15
Wtedy Pan w odpowiedzi, rzekł do niego: Obłudniku[13], czy każdy z was w sabat nie odwiązuje swojego wołu albo osła od żłobu, i nie prowadzi, żeby go napoić?
Przypisy
 • [13]
  Greckie: hypokrites - aktor grający na scenie, obłudnik.
13:16
Czy więc tej córki Abrahama, którą szatan związał – spójrzcie! – na osiemnaście lat, nie należało rozwiązać z tych więzów w dzień sabatu?
13:17
I gdy On to mówił, zawstydzili się wszyscy Jego przeciwnicy, i cały lud radował się ze wszystkich chwalebnych czynów, które działy się przez Niego.
13:18
Mówił też: Do czego podobne[14] jest Królestwo Boże, i do czego je przyrównam?
Przypisy
 • [14]
  Greckie: homoioo - być uczyniony jak, porównać.
13:19
Podobne jest do ziarna gorczycy, które człowiek wziął i wrzucił do swojego ogrodu; i rosło, i stało się wielkim drzewem, a ptaki z nieba zagnieździły się w jego gałęziach.
13:20
I powiedział ponownie: Do czego przyrównam Królestwo Boże?
13:21
Podobne jest do kwasu, który wzięła kobieta i zmieszała z trzema miarami[15] mąki, aż całe się zakwasiło.
Przypisy
 • [15]
  Dosłownie: saton - około 13 litrów.
13:22
I chodził po miastach i miasteczkach, nauczając i zmierzając ku Jerozolimie.
13:23
I powiedział do Niego pewien człowiek: Panie! Czy niewielu będzie zbawionych? A On powiedział do nich:
13:24
Zmagajcie[16] się, aby wejść przez ciasną bramę; albowiem mówię wam: Wielu będzie starało[17] się wejść, ale nie będą w stanie.
Przypisy
 • [16]
  Greckie: agonidzomai - walczyć w zawodach, zmagać się, zabiegać.
 • [17]
  Lub: szukać, dociekać, usilnie starać się.
13:25
Kiedy wstanie gospodarz i zamknie bramę, a wy stojąc na zewnątrz zaczęlibyście pukać w bramę, mówiąc: Panie, panie, otwórz nam! A on w odpowiedzi powie wam: Nie znam was. Skąd jesteście?
13:26
Wtedy zaczniecie mówić: Jedliśmy z tobą[18] i piliśmy, i nauczałeś na naszych ulicach[19].
Przypisy
 • [18]
  Dosłownie: przed tobą.
 • [19]
  Greckie: plateia - plac, ulica, szeroka droga.
13:27
A on powie: Mówię wam, nie znam was. Skąd jesteście? Odstąpcie ode mnie wszyscy, sprawcy bezprawia[20].
Przypisy
 • [20]
  Greckie: adikia - niesprawiedliwość sędziego, akt nieprawości.
13:28
Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy zobaczycie Abrahama, Izaaka, Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Boga, a was samych na zewnątrz wyrzuconych.
13:29
I przyjdą ze wschodu i z zachodu, i z północy i z południa, i spoczną za stołem w Królestwie Bożym.
13:30
I oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi.
13:31
W tym dniu podeszli niektórzy faryzeusze, mówiąc do Niego: Wyjdź i idź stąd, bo Herod chce Cię zabić.
13:32
I powiedział im: Idźcie i powiedzcie temu lisowi[21]: Oto wyrzucam demony i dokonuję uzdrowień dziś i jutro, a trzeciego dnia kończę.
Przypisy
 • [21]
  Greckie: alopeks - lis - w staroż. osoba o małym znaczeniu, osoba o destrukcyjnym wpływie, oszust, morderca.
13:33
Jednakże trzeba mi dziś i jutro, i następnego dnia być w drodze; gdyż niedopuszczalne jest, aby prorok miał zginąć poza Jerozolimą.
13:34
Jeruzalem! Jeruzalem! Które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy posyłani są do ciebie; ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, w ten sposób jak kwoka zgromadza swoje kurczęta pod skrzydła, a nie chcieliście.
13:35
Oto wasz dom będzie zostawiony pusty. A zaprawdę mówię wam, że nie zobaczycie mnie, aż przyjdzie czas, gdy powiecie: Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Zaiste, wtedy będziesz mógł podnieść oblicze bez zmazy, będziesz mocny i nieustraszony,
Job 11:15

W Chrystusie

Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości;
I Piotr 2:9

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W Biblia Hebrajskiej znajdują się aktualnie 24 księgi, nie 39. Jest tak dla tego ponieważ Księgi 1 i 2 Samuela, Królów i Kronik są liczone jak jedna księga zamiast dwóch. Ezdrasz i Nehemiasz są złączone a 12 ksiąg wchodzących w skład proroków mniejszych jest w niej jedną księgą o nazwie "Księga Dwunastu".

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić