„Przetoż królowi wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu samemu mądremu Bogu, niech będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen.”

Biblia Gdańska: 1 Tymoteusza 1,17

Nawigacja

Biblia Przekład Toruński
Księga: Ewangelia Łukasza 12:2

O Przekładzie
12:1
Wtedy, gdy zgromadziło się wiele tysięcy[1] ludu, tak że jedni po drugich deptali, zaczął mówić do swoich uczniów: Przede wszystkim zważcie[2] na zakwas faryzeuszów, którym jest obłuda.
Przypisy
 • [1]
  Greckie: myrias (miriada) - dziesięć tysięcy, tu: w liczbie mnogiej.
 • [2]
  Greckie: prosecho - zważać na siebie, poświęcać uwagę, chronić się.
12:2
A nie ma nic zakrytego, co nie zostanie odsłonięte, i nic tajemnego, co nie byłoby poznane.
12:3
Dlatego, co mówiliście w ciemności, będzie słyszane w świetle, i co szeptaliście do ucha w alkierzach[3], głoszone będzie na tarasach[4].
Przypisy
 • [3]
  Lub: pomieszczenia prywatne, tajne.
 • [4]
  To jest dachach.
12:4
A mówię wam, moim przyjaciołom[5]: Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nie mają już nic więcej, co mogliby uczynić.
Przypisy
 • [5]
  Greckie: filos - kochający, życzliwy, przyjazny
12:5
Pokażę wam natomiast, kogo macie się bać: Bójcie się Tego, który, gdy zabije, ma władzę[6] wrzucić do Gehenny[7], to wam mówię, Tego się bójcie.
Przypisy
 • [6]
  Lub: prawo, moc.
 • [7]
  To jest dolina Hinnom - symbol wiecznego potępienia.
12:6
Czyż pięciu wróbli nie sprzedają za dwa assariony[8]? I ani jeden z nich nie jest zapomniany przed obliczem Boga.
Przypisy
 • [8]
  Moneta o bardzo niskiej wartości.
12:7
Ale i włosy na waszej głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się więc; więcej znaczycie[9] niż wiele wróbli.
Przypisy
 • [9]
  Lub: jesteście ważniejsi.
12:8
A mówię wam: Każdy kto przyzna[10] się do mnie przed ludźmi, do tego i Syn Człowieczy przyzna się przed aniołami Boga;
Przypisy
 • [10]
  Lub: wyznać, ogłosić publicznie, oznajmić otwarcie.
12:9
A kto wyparłby się mnie przed ludźmi, ten dozna odrzucenia przed aniołami Boga.
12:10
I każdy, kto powie jakieś słowo na Syna Człowieczego, temu będzie odpuszczone; a temu, kto by bluźnił[11] przeciwko Duchowi Świętemu, nie zostanie odpuszczone.
Przypisy
12:11
A gdy was będą prowadzić do synagog, i przed rządzących i władze, nie martwcie[12] się, jak macie się bronić, i co macie mówić.
Przypisy
 • [12]
  Lub: troszczcie się.
12:12
Duch Święty bowiem nauczy was w tej godzinie, co trzeba powiedzieć.
12:13
I powiedział do Niego ktoś z ludu: Nauczycielu! Powiedz mojemu bratu, aby podzielił się ze mną dziedzictwem.
12:14
A On powiedział do niego: Człowieku! Kto mnie ustanowił sędzią lub rozjemcą[13] nad wami?
Przypisy
 • [13]
  Greckie: meristes - rozjemca, rozdzielający np. dziedzictwo.
12:15
I powiedział do nich: Uważajcie i strzeżcie się chciwości, gdyż życie człowieka nie jest zależne od obfitości jego majętności.
12:16
I powiedział im podobieństwo[14], mówiąc: U pewnego bogatego człowieka obrodziło pole.
Przypisy
 • [14]
  Dosłownie: położyć obok, przykład, porównanie.
12:17
I rozważał w sobie, mówiąc: Co mam zrobić, skoro[15] nie mam gdzie gromadzić moich plonów?
Przypisy
 • [15]
  Lub: jako że, ponieważ.
12:18
I powiedział: To uczynię: Zburzę swoje spichlerze i większe pobuduję, i zgromadzę wszystkie moje plony i wszystkie swoje dobra;
12:19
I powiem mojej duszy: Duszo! Masz wiele dóbr złożonych na wiele lat; odpocznij, jedz, pij, i bądź dobrej myśli.
12:20
Ale Bóg powiedział do niego: Bezmyślny! Tej nocy zażądają od ciebie twojej duszy, a to, co przygotowałeś, czyje będzie?
12:21
Tak będzie i z tym, który dla siebie gromadzi[16] skarby, a nie wzbogaca się u Boga.
Przypisy
 • [16]
  Greckie: thesauridzo - gromadzić, zbierać, trzymać w zapasie.
12:22
Do swoich uczniów natomiast powiedział: Dlatego mówię wam: Nie troszczcie się o swoje życie[17], co będziecie jeść, ani o ciało, w co się przyodziejecie.
Przypisy
 • [17]
  Lub: duszę.
12:23
Dusza[18] więcej znaczy niż pokarm, a ciało niż ubranie.
Przypisy
 • [18]
  Greckie: psyche - istota żywa, dusza jako ośrodek woli, uczuć, myśli, życie, tchnienie, oddech, osoba.
12:24
Przyjrzyjcie[19] się krukom, że nie sieją ani żną, nie mają spiżarni ani spichlerza, a Bóg je żywi; o ile bardziej wy jesteście ważniejsi niż ptaki?
Przypisy
 • [19]
  Lub: dostrzeżcie.
12:25
A któż z was, troszcząc się, może dodać do swojego wzrostu jeden łokieć[20]?
Przypisy
 • [20]
  Greckie: pechys - ramię, łokieć, odcinek czasu, 1 łokieć - ok. 45 cm.
12:26
Jeśli więc nawet najmniejszej rzeczy nie możecie uczynić, dlaczego troszczycie[21] się o pozostałe?
Przypisy
 • [21]
  Lub: martwicie.
12:27
Przypatrzcie się liliom, jak rosną; nie trudzą się, ani nie przędą; a mówię wam: Nawet Salomon w całej swojej chwale nie był tak przyodziany, jak jedna z nich.
12:28
Jeśli więc trawę na polu, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, Bóg tak przyodziewa, o ile bardziej was, o małej wiary!
12:29
Nie pytajcie[22] się więc, co będziecie jeść albo pić, i nie bądźcie niespokojni.
Przypisy
 • [22]
  Dosłownie: szukajcie.
12:30
Tego wszystkiego bowiem szukają narody[23] świata; ale Ojciec wasz wie, że tego potrzebujecie.
Przypisy
 • [23]
  Lub: poganie, nie-Żydzi.
12:31
Jednak wy szukajcie Królestwa Bożego, a to wszystko będzie wam dodane.
12:32
Nie bój się, mała trzódko! Upodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo.
12:33
Sprzedajcie swoje majętności i ofiarujcie dar miłosierdzia[24]; sprawcie sobie sakiewki, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebiosach, gdzie złodziej nie podchodzi, i mól nie niszczy.
Przypisy
 • [24]
  Lub: wsparcie dla ubogich, jałmużna.
12:34
Albowiem gdzie jest wasz skarb[25], tam będzie i wasze serce.
Przypisy
 • [25]
  Greckie: thesauros - skarbiec, spichlerz, zgromadzone rzeczy
12:35
Niech[26] będą przepasane wasze biodra, i lampy[27] zapalone.
Przypisy
 • [26]
  Dosłownie: niech są.
 • [27]
  Greckie: lychnos - lampa, świeca na świeczniku.
12:36
A wy, bądźcie podobni ludziom oczekującym swojego pana, kiedy powróci z wesela[28], aby kiedy przyjdzie i zapuka, zaraz mu otworzono.
Przypisy
 • [28]
  Dosłownie: z wesel - liczba mnoga.
12:37
Błogosławieni ci słudzy[29], których pan, gdy przyjdzie, znajdzie czuwających. Zaprawdę mówię[30] wam, że przepasze się i położy ich przy stole, i podejdzie, i będzie im służył.
Przypisy
 • [29]
  Lub: niewolnicy.
 • [30]
  Greckie: amen - z hebrajskiego: godne wiary
12:38
I jeśli przyszedłby podczas drugiej[31], lub przyszedłby podczas trzeciej[32] straży, błogosławieni są ci słudzy, jeśli ich tak znajdzie.
Przypisy
 • [31]
  To jest od 21 do 24 naszego czasu.
 • [32]
  Od 24 - do 3 rano.
12:39
To natomiast wiedzcie, że gdyby wiedział gospodarz, o której godzinie ma przyjść złodziej, czuwałby i nie dopuściłby, aby podkopano[33] się do jego domu.
Przypisy
 • [33]
  To jest włamać się, przekopać ścianę.
12:40
I wy więc bądźcie[34] gotowi; bo Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie.
Przypisy
 • [34]
  Dosłownie: stawajcie się.
12:41
Wtedy Piotr powiedział Mu: Panie? Czy do nas mówisz to podobieństwo[35], czy też do wszystkich?
Przypisy
 • [35]
  Greckie: parabole - przykład, porównanie.
12:42
Pan natomiast powiedział: Kto zatem jest tym wiernym i roztropnym zarządcą[36], którego pan postawi nad swoją służbą, aby im dawał przydział zboża we właściwym czasie?
Przypisy
 • [36]
  Greckie: oikonomos - zarządca domu, nadzorca.
12:43
Błogosławiony ten sługa, którego pan jego, gdy przyjdzie, znajdzie tak czyniącego;
12:44
Prawdziwie mówię wam, że go postawi nad wszystkimi swoimi dobrami[37].
Przypisy
 • [37]
  Lub: dobytkiem, mieniem.
12:45
A jeśli powiedziałby ów sługa w swoim sercu: Mój pan zwleka ze swoim przyjściem, i zacząłby bić sługi i służebnice, a jeść, pić i upijać się,
12:46
Przyjdzie pan owego sługi w dniu, którego nie oczekuje, i w godzinie, której nie zna, i rozetnie[38] go, i położy dział jego z niewierzącymi.
Przypisy
 • [38]
  Lub: potnie na kawałki.
12:47
Ten sługa natomiast, który poznał wolę swojego pana i nie przygotował się, i nie czynił zgodnie z jego wolą, odbierze wiele razów[39];
Przypisy
 • [39]
  Lub: być chłostany
12:48
Ten natomiast, który nie znał, a uczynił rzeczy godne batów, będzie mniej chłostany. Od każdego bowiem, komu wiele dano, wiele będzie się żądać; a komu wiele powierzono[40], od tego więcej będą wymagać[41].
Przypisy
 • [40]
  Greckie: parathitemi - położyć obok, powierzyć, zdeponować.
 • [41]
  Greckie: aiteo - prosić, błagać, żądać, wymagać.
12:49
Przyszedłem ogień zrzucić na ziemię, i tego chcę, aby już zapłonął[42]!
Przypisy
 • [42]
  Dosłownie: został zapalony
12:50
Mam też zostać zanurzony w chrzcie[43]; i jakże jestem utrapiony[44], dopóki się to nie dopełni!
Przypisy
 • [43]
  Greckie: baptidzo - zanurzać, zamaczać, wielokrotnie w celu farbowania - przesiąknąć.
 • [44]
  Lub: uciskany, powstrzymywany
12:51
Czy wydaje się wam, że przybyłem, aby przynieść pokój na ziemi? Wcale nie, mówię wam, raczej podział[45].
Przypisy
 • [45]
  Lub: brak jedności, niezgoda.
12:52
Albowiem od teraz będzie pięciu w jednym domu podzielonych[46], trzech przeciwko dwóm, i dwóch przeciwko trzem.
Przypisy
 • [46]
  Greckie: diameridzo - rozłupać, nie zgadzać się (w sporze), podzielić.
12:53
Podzieleni będą: ojciec przeciwko synowi i syn przeciwko ojcu, matka przeciwko córce i córka przeciwko matce, teściowa przeciwko swojej synowej i synowa przeciwko swojej teściowej.
12:54
I mówił do tłumów: Gdy widzicie obłok wznoszący się od zachodu, zaraz mówicie: Ulewa nadchodzi; i tak się dzieje[47];
Przypisy
 • [47]
  Dosłownie: staje się.
12:55
I gdy wiatr wiejący od południa, mówicie: Będzie upał; i jest[48].
Przypisy
 • [48]
  Dosłownie: staje się.
12:56
Obłudnicy! Oblicze ziemi i nieba wiecie jak rozpoznawać[49], natomiast tego czasu nie rozpoznajecie[49]?
Przypisy
 • [49]
  Lub: badać, doświadczać, próbować.
12:57
A dlaczego sami z siebie nie osądzacie, co jest sprawiedliwe[50]?
Przypisy
 • [50]
  Greckie: dikaios - prawy, sprawiedliwy, zachowujący nakazy
12:58
Gdy więc idziesz ze swoim przeciwnikiem do urzędnika[51], już w drodze zadaj sobie trud, aby uwolnić się od niego, aby cię czasem nie zaciągnął przed sędziego, a sędzia nie wydał poborcy, a poborca nie wrzucił[52] cię do więzienia.
Przypisy
 • [51]
  Greckie: archon - rządzący, urzędnik przewodniczący radzie Areopagu.
 • [52]
  Dosłownie: wrzucał.
12:59
Mówię ci: Nie wyjdziesz stamtąd, póki nie oddasz ostatniego leptona[53].
Przypisy

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Także i Jakuba, i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona. Wtedy Jezus rzekł do Szymona: Nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz.
Łuk 5:10

W Chrystusie

Bo któż poznał myśl Pana? Któż może go pouczać? Ale my jesteśmy myśli Chrystusowej.
I Kor 2:16

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Jezus uzdrowił 10 mężczyzn chorych na trąd ale tylko jeden z nich wrócił do niego aby mu za to podziękować (Łuk 17:12-19).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić