„Potym czytał wszytkie słowa błogosławieństwa i przeklęctwa, i wszytko, co napisano w księgach zakonu.”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Jozuego 8,34

Nawigacja

Biblia Przekład Toruński
Księga: Ewangelia Łukasza 11:1

O Przekładzie
11:1
I stało się, że Jezus modlił się w pewnym miejscu, i gdy skończył, jeden z Jego uczniów powiedział: Panie! Naucz nas modlić się, jak i Jan nauczył swoich uczniów.
11:2
Powiedział więc im: Kiedy modlicie się, mówcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebiosach! Niech Twoje imię zostanie uświęcone[1]; niech przyjdzie Twoje Królestwo; niech się stanie Twoja wola, jak w niebie, tak i na ziemi.
Przypisy
 • [1]
  Greckie: hagiadzo - oddzielić od tego co pospolite, przeznaczyć do.
11:3
Chleba naszego codziennego daj nam na każdy dzień.
11:4
I odpuść nam nasze grzechy; albowiem i my sami odpuszczamy każdemu, kto wobec nas jest winny. I nie wprowadź nas w pokusę[2], ale nas uratuj[3] od złego.
Przypisy
11:5
I powiedział do nich: Kto z was mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie do niego: Przyjacielu! Pożycz mi trzy chleby;
11:6
Ponieważ przyjaciel mój przybył do mnie z drogi, a nie mam, co przed nim położyć.
11:7
A on będąc w środku, w odpowiedzi, rzekłby: Nie zadawaj mi trudu[4]; już drzwi zamknięte, a dzieciątka moje są ze mną w łóżku; nie mogę wstać i dać ci.
Przypisy
 • [4]
  Lub: nie kłopocz.
11:8
Mówię wam: Nawet gdyby nie wstał i nie dał, mimo że jest jego przyjacielem, to wstanie i na pewno[5] da z powodu jego natręctwa, tyle ile potrzebuje.
Przypisy
 • [5]
  Lub: rzeczywiście.
11:9
I ja wam mówię: Proście, a będzie[6] wam dane; szukajcie, a znajdziecie; pukajcie, a będzie[6] wam otworzone.
Przypisy
 • [6]
  Lub: zostanie.
11:10
Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; a kto szuka, znajduje; a temu, co puka, zostanie otworzone.
11:11
A jeśli jakiegoś ojca pośród was, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? A jeśli o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża?
11:12
A jeśli prosi o jajko, czy poda mu skorpiona?
11:13
Jeśli więc wy, będąc złymi[7], umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą?
Przypisy
 • [7]
  Lub: niegodziwi.
11:14
I wypędzał demona z człowieka, a ten był niemy; stało się, gdy wyszedł ów demon, że niemy przemówił; a tłumy zdziwiły się.
11:15
Lecz niektórzy z nich mówili: Przez Belzebuba[8], władcę demonów, wyrzuca demony.
Przypisy
 • [8]
  To jest ironicznie - „Pan much” - bóstwo Ekronitów - porównaj 2Krl 1,2.
11:16
A inni, wystawiając Go na próbę[9], żądali od Niego znaku z nieba.
Przypisy
 • [9]
  Greckie: peiradzo - poddawać próbie, doświadczać, kusić.
11:17
Ale On, znając ich myśli[10], powiedział im: Każde królestwo, które zostało podzielone[11] samo w sobie, pustoszeje, a dom na dom się wali.
Przypisy
 • [10]
  Lub: rozważanie wewnętrzne, zamysł.
 • [11]
  Lub: rozdwojony, podzielony na części.
11:18
A jeśli i szatan podzielony jest sam w sobie, jak ostoi się jego królestwo? Bo mówicie, że ja przez Belzebuba wyganiam demony.
11:19
A jeśli ja przez Belzebuba wyrzucam demony, to synowie wasi przez kogo wyrzucają? Dlatego oni będą waszymi sędziami.
11:20
A jeśli ja palcem Boga wyganiam demony, wtedy przyszło do was Królestwo Boga.
11:21
Gdy uzbrojony siłacz strzeże swego dziedzińca, jego mienie spoczywa w pokoju;
11:22
Ale kiedy mocniejszy od niego przychodzi i zwycięża go, zabiera całą jego zbroję, w której pokładał ufność, a łupy jego rozdaje.
11:23
Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie zbiera ze mną, rozprasza[12].
Przypisy
 • [12]
  Greckie: skorpidzo - rozsypywać, rozrzucać, rozdzielać.
11:24
Gdy duch nieczysty wychodzi z człowieka, przechodzi przez miejsca suche[13], szukając odpoczynku, i gdy go nie znajdzie, mówi: Wrócę do mojego domu, skąd wyszedłem.
Przypisy
 • [13]
  Lub: bezwodne.
11:25
I gdy przychodzi, znajduje go wymieciony i przyozdobiony.
11:26
Wtedy idzie i bierze z sobą siedem innych duchów bardziej niegodziwych od siebie, i gdy wchodzą, mieszkają tam; i końcowy stan tego człowieka staje się gorszy niż pierwszy.
11:27
I stało się, gdy On to mówił, że pewna kobieta z tłumu podniosła swój głos i powiedziała: Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś!
11:28
A On powiedział: Błogosławieni[14] są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i go strzegą[15].
Przypisy
 • [14]
  Lub: szczęśliwi.
 • [15]
  Lub: przestrzegają.
11:29
A gdy zgromadzał się tłum, zaczął mówić: To pokolenie jest złe; żąda znaku, ale nie będzie mu dany znak, jak tylko znak proroka Jonasza.
11:30
Albowiem jak Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie i Syn Człowieczy znakiem dla tego pokolenia.
11:31
Królowa z południa powstanie[16] na sąd z mężami tego pokolenia i uzna ich za zasługujących na karę[17]; bo przyszła z krańców ziemi, aby słuchać mądrości Salomona; a oto tutaj ktoś więcej niż Salomon.
Przypisy
 • [16]
  Domyśl. (z martwych).
 • [17]
  Potępi, wyda sąd przeciwko.
11:32
Mężowie z Niniwy staną na sądzie z tym pokoleniem i uznają ich za zasługujących na karę; bo upamiętali się wskutek głoszenia Jonasza; a oto tutaj ktoś więcej niż Jonasz.
11:33
A nikt, gdy zapali lampę, nie stawia jej w ukryciu, ani pod korcem[18], ale na świeczniku, aby ci, którzy wchodzą, widzieli światło.
Przypisy
 • [18]
  To jest naczynie na zboże o pojemności.
11:34
Lampą ciała jest oko; jeśli więc twoje oko jest prosto patrzące[19], całe twoje ciało jest jasne; a jeśli byłoby złe[20], i twoje ciało będzie ciemne.
Przypisy
 • [19]
  To jest nie zezowate.
 • [20]
  Lub: niegodziwe - Mt 6,24
11:35
Uważaj[21] więc, czy światło w tobie nie jest ciemnością.
Przypisy
 • [21]
  Lub: bacz.
11:36
Jeśli więc całe twoje ciało[22] jest jasne, nie mając w sobie jakiejś części ciemnej, będzie całe tak jasne, jak gdyby cię lampa blaskiem oświeciła.
Przypisy
 • [22]
  Greckie: soma - żywe ciało, tkanka, osoba, zwłoki.
11:37
A gdy to mówił, zaprosił Go pewien faryzeusz, aby u niego zjadł obiad[23]; a gdy wszedł, spoczął przy stole.
Przypisy
 • [23]
  Lub: śniadanie.
11:38
A widząc to faryzeusz, zdziwił się, że najpierw nie zanurzył[24] rąk przed obiadem.
Przypisy
 • [24]
  Greckie: baptidzo - nie dokonał rytual. obmycia rąk przez zanurzenie.
11:39
A Pan powiedział do niego: Teraz wy, faryzeusze, oczyszczacie to, co jest na zewnątrz kubka i misy; ale to, co jest wewnątrz was, pełne jest grabieży i niegodziwości.
11:40
Bezmyślni[25]! Czy ten, który uczynił to, co jest zewnątrz, nie uczynił też tego, co jest wewnątrz?
Przypisy
 • [25]
  Lub: bezrozumni, lekkomyślni.
11:41
Raczej z tego, co jest wewnątrz, ofiarujcie dar miłosierdzia[26]; a oto, wszystko będzie dla was czyste.
Przypisy
 • [26]
  Lub: wsparcie dla ubogich, jałmużna.
11:42
Ale biada wam faryzeuszom, gdyż dajecie dziesięcinę z mięty i z ruty[27], i z każdego ziela, a omijacie sprawiedliwość i miłość Boga; te rzeczy trzeba było czynić, a tamtych nie opuszczać.
Przypisy
 • [27]
  To jest krzewiasta roślina wys. 60 cm stosowana w medycynie.
11:43
Biada wam faryzeuszom, gdyż miłujecie pierwsze ławy w synagogach i pozdrowienia na rynkach.
11:44
Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo jesteście jak grobowce nieoznaczone, a ludzie, którzy po nich chodzą, nie wiedzą o tym.
11:45
A w odpowiedzi, pewien znawca Prawa powiedział do niego: Nauczycielu! To mówiąc i nas znieważasz[28].
Przypisy
 • [28]
  Lub: obrażasz.
11:46
A On powiedział: I wam, znawcom[29] Prawa biada, że obciążacie ludzi ciężarami niemożliwymi do uniesienia, a sami nawet jednym ze swoich palców tych ciężarów nie dotykacie.
Przypisy
 • [29]
  Greckie: nomikos - nauczyciel Prawa, biegły w Prawie.
11:47
Biada wam, że budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich pozabijali.
11:48
A zatem świadczycie, że zgadzacie się z czynami swoich ojców. Oni ich wprawdzie pozabijali, a wy budujecie ich grobowce.
11:49
Dlatego też i Mądrość Boża powiedziała: Poślę do nich proroków i apostołów, a z nich niektórych zabiją i będą prześladować;
11:50
Aby zażądano od tego pokolenia krwi wszystkich proroków, która jest przelana od założenia świata,
11:51
Od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który zginął pomiędzy ołtarzem a domem[30] Boga; tak, mówię wam, zostanie zażądana od tego pokolenia.
Przypisy
 • [30]
  Greckie: oikos - dom; tu: w znacz. domu Bożego, rodzina, mieszkanie.
11:52
Biada wam, znawcom Prawa, że zabraliście klucz poznania; sami nie weszliście, a tym, którzy chcą wejść[31], przeszkodziliście.
Przypisy
 • [31]
  Dosłownie: wchodzącym.
11:53
A gdy im to mówił, zaczęli uczeni w Piśmie i faryzeusze gwałtownie[32] występować przeciwko Niemu i wypytywać Go odnośnie wielu rzeczy,
Przypisy
 • [32]
  Dosłownie: strasznie, boleśnie.
11:54
Zastawiając pułapkę[33] na Niego i dążąc, aby Go pochwycić[34] na jakimś słowie z Jego ust, aby Go oskarżyć.
Przypisy
 • [33]
  Lub: czyhając na Niego.
 • [34]
  Dosłownie: złapać, upolować.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie bójcie się więc. Ja będę utrzymywał was i dzieci wasze. Tak pocieszał ich i przyjaźnie z nimi rozmawiał.
I Mojż 50:21

W Chrystusie

Wiemy, że żaden z tych, którzy się z Boga narodzili, nie grzeszy, ale że Ten, który z Boga został zrodzony, strzeże go i zły nie może go tknąć.
I Jan 5:18

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Hizop jest rośliną która była używana do spryskiwania krwią baranka, górne i boczne części framugi drzwi podczas Paschy (II Mojż 12:22). Przy pomocy hizopu próbowano dać pić Jezusowi podczas gdy wisiał na krzyżu (Jan 19:29).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić