„Po śmierci Mojżesza, sługi PANA, powiedział PAN do Jozuego, syna Nuna, sługi Mojżesza:”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Jozuego 1,1

Nawigacja

Biblia Przekład Toruński
Księga: Ewangelia Łukasza 1:2

O Przekładzie
1:1
Skoro już wielu próbowało uporządkować opis[1] wydarzeń, które się wśród nas dopełniły,
Przypisy
 • [1]
  Greckie: diegesis - narracja, opowiadanie.
1:2
Tak, jak nam to przekazali ci, którzy od początku byli[2] naocznymi świadkami i sługami[3] Słowa,
Przypisy
1:3
Także i mi wydało się słuszne, wszystko dokładnie od początku zbadać i opisać ci to po kolei, dostojny Teofilu!
1:4
Tak, abyś całkowicie poznał niezawodność[4] tych słów, których cię ustnie nauczono[5].
Przypisy
 • [4]
  Lub: niezawodna prawda, pewność.
 • [5]
  Lub: wyłożyć, pouczyć ustnie.
1:5
Za dni Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan o imieniu Zachariasz, ze zmiany Abiasza, a żona jego była jedną z córek Aarona. Jej imię – Elżbieta.
1:6
A oboje byli sprawiedliwi przed obliczem Boga, chodząc nienagannie we wszystkich przykazaniach i ustawach[6] Pana.
Przypisy
 • [6]
  Lub: zasada prawna, dekret, wyrok.
1:7
I nie mieli dziecka, jako że Elżbieta była niepłodna, a byli oboje w podeszłym wieku[7].
Przypisy
 • [7]
  Dosłownie: posunięci w swoich dniach.
1:8
I stało się, gdy sprawował posługę[8] kapłańską przed Bogiem, w kolejności przypadającej na niego zmiany,
Przypisy
 • [8]
  Greckie: hierateuo - być kapłanem, wypełniać obowiązki kapłana.
1:9
Że według zwyczaju kapłaństwa padł na niego los, aby wejść do świątyni Pana i spalić kadzidło[9] w ofierze.
Przypisy
 • [9]
  Lub: okadzić.
1:10
A całe mnóstwo ludu było na zewnątrz, modląc się w godzinie spalania[10] kadzidła.
Przypisy
 • [10]
  To jest w czasie składania ofiary z kadzidła o godz. 9 lub 15
1:11
I ukazał mu się anioł Pana, stojący po prawej stronie ołtarza kadzidlanego.
1:12
I zatrwożył się Zachariasz, gdy go zobaczył, i ogarnął go lęk.
1:13
I powiedział do niego anioł: Nie bój się Zachariaszu! Bo wysłuchana została twoja modlitwa[11], a twoja żona Elżbieta urodzi ci syna, i nazwiesz go imieniem Jan.
Przypisy
 • [11]
  Greckie: deesis - prośba, błaganie, modlitwa, prośba do Boga.
1:14
I będziesz miał radość i wesele, i wielu będzie się radować z jego narodzenia.
1:15
Albowiem będzie wielki przed obliczem Pana, z pewnością nie będzie pić wina ani sycery[12], a zostanie napełniony Duchem Świętym jeszcze będąc w łonie swojej matki.
Przypisy
 • [12]
  Hebrajskie: sycera - napój odurzający (piwo?)
1:16
I wielu z synów Izraela nawróci[13] do Pana, ich Boga.
Przypisy
 • [13]
  Greckie: epistrefo - spowodować powrót, zwrócić się ku sobie, wrócić.
1:17
A sam pójdzie przed Jego obliczem w duchu i w mocy Eliasza, aby zawrócić[14] serca ojców do dzieci, i nieposłusznych ku rozsądkowi sprawiedliwych, aby przysposobić dla PANA lud, który jest przygotowany.
Przypisy
 • [14]
  Greckie: epistrefo - spowodować powrót, zwrócić się ku sobie, wrócić.
1:18
A Zachariasz powiedział do anioła: Po czym to poznam? Bo ja jestem stary, a moja żona jest już w podeszłym wieku[15].
Przypisy
 • [15]
  Dosłownie: posunięta w dniach jej.
1:19
I w odpowiedzi, anioł rzekł do niego: Ja jestem Gabriel, który stoję przed obliczem Boga, a zostałem posłany, abym mówił do ciebie i ogłosił ci tę dobrą nowinę[16].
Przypisy
 • [16]
  Greckie: euangelidzo - ogłaszać dobrą nowinę.
1:20
I oto będziesz milczał, i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, kiedy to się stanie, za to, że nie uwierzyłeś moim słowom, które wypełnią się w swoim czasie.
1:21
A lud oczekiwał Zachariasza i dziwił się jego zwlekaniu w świątyni.
1:22
A gdy wyszedł, nie mógł do nich mówić; i poznali, że miał[17] widzenie[18] w świątyni, bo dawał im znaki[19] i pozostał niemy.
Przypisy
 • [17]
  Greckie: horao - wpatrywać się w, doświadczyć, widzieć.
 • [18]
  Greckie: optasia - wizja, widzenie - porównaj Mt 17,9 przypis [5].
 • [19]
  Greckie: dianeuo - wyrażać myśl za pomocą gestów, mrugać.
1:23
I stało się, gdy wypełniły się dni jego służby, że odszedł do swojego domu.
1:24
A po tych dniach Elżbieta, żona jego, poczęła i ukrywała się przez pięć miesięcy, mówiąc:
1:25
Tak mi uczynił Pan w tych dniach, gdy wejrzał na mnie, aby zdjąć moją hańbę pośród ludzi.
1:26
A w szóstym miesiącu posłany został przez Boga anioł Gabriel do miasta Galilei, zwanego[20] Nazaret,
Przypisy
 • [20]
  Dosłownie: któremu imię.
1:27
Do dziewicy[21] zaręczonej[22] z mężem, któremu było na imię Józef, z domu Dawida, a imię tej dziewicy – Maria.
Przypisy
 • [21]
  Lub: pannie.
 • [22]
  Greckie: mnesteuo - zalecać się, zaręczyć, być poślubioną.
1:28
A po wejściu do niej, anioł powiedział: Witaj[23], obdarowana[24] łaską; Pan z tobą; to ty błogosławiona[25] jesteś pośród kobiet.
Przypisy
 • [23]
  Lub: raduj się.
 • [24]
  Napełniona łaską.
 • [25]
  Lub: szczęśliwa.
1:29
Ale ona, gdy go ujrzała, zmieszała[26] się na jego słowa i rozważała[27] skąd takie pozdrowienie.
Przypisy
 • [26]
  Greckie: diatarasso - zakłopotać się, zaniepokoić.
 • [27]
  Greckie: dialogidzomai - rozważać w myślach, zastanawiać się.
1:30
I anioł powiedział jej: Nie bój się, Mario! Albowiem znalazłaś łaskę u Boga.
1:31
I oto poczniesz w łonie, i urodzisz syna, i nazwiesz Go imieniem Jezus[28].
Przypisy
 • [28]
  Greckie: Iesous - hebrajskie: Jeszua, Jehoszua - JHWH jest zbawieniem.
1:32
Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, i da Mu Pan Bóg tron Dawida, Jego ojca,
1:33
I będzie królował[29] nad domem Jakuba na wieki, a Królestwu Jego nie będzie końca.
Przypisy
 • [29]
  Greckie: basileuo - być królem, panować tu: zakróluje, zapanuje.
1:34
A Maria powiedziała do anioła: Jak to się stanie, skoro nie obcowałam[30] z mężem?
Przypisy
 • [30]
  Dosłownie: poznałam - hebrajski idiom oznaczający intymną więź - porównaj Mt 1,25.
1:35
I anioł w odpowiedzi, rzekł do niej: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego cię zacieni; dlatego narodzone z ciebie Święte, zostanie nazwane Synem Boga.
1:36
A oto Elżbieta, twoja krewna, i ona poczęła syna w swej starości, a jest to już szósty miesiąc dla tej, którą nazywają niepłodną,
1:37
Gdyż u Boga nie będzie niemożliwe[31], cokolwiek wypowie[32].
Przypisy
 • [31]
  Dosłownie: nie jest bez siły - greckie: adynateo.
 • [32]
  Greckie: rhema - wypowiedź, przesłanie, słowo.
1:38
Wtedy Maria powiedziała: Oto jestem służebnicą[33] Pana; oby mi się stało według twojego słowa[34]. I anioł[35] odszedł od niej.
Przypisy
 • [33]
  Lub: niewolnicą.
 • [34]
  Greckie: rhema - wypowiedź, przesłanie, słowo.
 • [35]
  Greckie: angelos - posłaniec.
1:39
W tych dniach wstała Maria i udała się śpiesznie w górzyste strony do miasta Judy.
1:40
I gdy weszła do domu Zachariasza, pozdrowiła[36] Elżbietę.
Przypisy
1:41
I stało się, gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, że poruszyło[37] się w jej łonie dziecko, i Elżbieta została napełniona Duchem Świętym.
Przypisy
 • [37]
  Lub: drgnęło, podskoczyło.
1:42
I zawołała donośnym głosem, i powiedziała: Błogosławiona[38] jesteś wśród kobiet, i błogosławiony jest owoc twojego łona!
Przypisy
 • [38]
  Greckie: makarios - szczęśliwy, ktoś komu można pogratulować.
1:43
A skądże mi to, że matka mojego Pana przyszła do mnie?
1:44
Oto bowiem, gdy do moich uszu dotarł głos twojego pozdrowienia, w moim łonie z radości poruszyło[39] się dziecko.
Przypisy
 • [39]
  Lub: drgnęło, podskoczyło.
1:45
A błogosławiona, która uwierzyła, że spełni się to, co zostało powiedziane przez Pana.
1:46
I wtedy Maria powiedziała: Moja dusza wywyższa Pana,
1:47
A mój duch rozradował[40] się w Bogu, moim Zbawicielu,
Przypisy
 • [40]
  Greckie: agalliao - radować się ogromnie, tu: możliwy czas teraź.
1:48
Gdyż wejrzał[41] na uniżenie swojej służebnicy; bowiem odtąd będą uważać mnie za błogosławioną wszystkie pokolenia;
Przypisy
 • [41]
  Greckie: epiblepo - zwrócił uwagę, wpatrzyć się.
1:49
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Mocny i święte[42] jest Jego imię,
Przypisy
 • [42]
  Greckie: hagiadzo - oddzielić od tego co pospolite, przeznaczyć dla.
1:50
A Jego miłosierdzie[43] z pokolenia na pokolenie dla tych, którzy się Go boją.
Przypisy
 • [43]
  Greckie: eleos - litość, współczucie, łaskawość.
1:51
I okazał siłę w swoim ramieniu[44] i rozproszył pysznych i zamysły ich serc;
Przypisy
 • [44]
  Lub: okazał w dziełach moc swojego ramienia.
1:52
Strącił władców z tronów i wywyższył uniżonych[45];
Przypisy
1:53
Łaknących[46] napełnił dobrami, a bogatych odprawił z niczym;
Przypisy
 • [46]
  Lub: głodujących.
1:54
Ujął się za Izraelem, swoim sługą, aby zostało zapamiętane[47] Jego miłosierdzie,
Przypisy
 • [47]
  Lub: przypomnieć, zostać przypomniane, mieć coś na uwadze.
1:55
Tak, jak powiedział do ojców naszych, do Abrahama i jego potomka[48] na wieki[49].
Przypisy
 • [48]
  Lub: nasienia - liczba pojedyńcza.
 • [49]
  Dosłownie: na wiek.
1:56
A Maria została z nią około trzech miesięcy; następnie wróciła do swojego domu.
1:57
A Elżbiecie wypełnił się czas jej rozwiązania[50], i urodziła syna.
Przypisy
 • [50]
  Dosłownie: wydania na świat.
1:58
A gdy usłyszeli sąsiedzi i jej krewni, że Pan okazał swoje wielkie miłosierdzie nad nią, radowali się razem z nią.
1:59
I stało się, że przyszli ósmego dnia, aby obrzezać dziecię; i chcieli nazwać je tak, jak imię jego ojca – Zachariasz.
1:60
A w odpowiedzi, jego matka powiedziała: O nie! Ale będzie nazwany – Jan.
1:61
I powiedzieli do niej: Nikt w twojej rodzinie nie jest nazwany tym imieniem.
1:62
I skinęli[51] więc na jego ojca, jak chciałby go nazwać.
Przypisy
 • [51]
  Lub: dawali znaki.
1:63
A on poprosił o tabliczkę i napisał tak[52]: Jan jest jego imię. I dziwili[53] się wszyscy.
Przypisy
1:64
I od razu zostały otworzone jego usta i rozwiązał się jego język, i mówił, wysławiając[54] Boga.
Przypisy
1:65
I ogarnął strach wszystkich ich sąsiadów, a po całej górzystej Judei rozeszły się wszystkie te słowa[55].
Przypisy
 • [55]
  Lub: wypowiedzi - greckie: rhema.
1:66
A wszyscy, którzy o tym słyszeli, wzięli te słowa do serca, mówiąc: Kim więc będzie to dziecię? A ręka Pana była z nim.
1:67
A Zachariasz, jego ojciec, został napełniony[56] Duchem Świętym i prorokował, mówiąc:
Przypisy
 • [56]
  Greckie: pletho - napełnić, wypełnić.
1:68
Błogosławiony[57] niech będzie Pan, Bóg Izraela, że nawiedził swój lud i dokonał jego odkupienia,
Przypisy
1:69
I wzbudził nam róg zbawienia[58] w domu swojego sługi Dawida,
Przypisy
 • [58]
  Idiom - moc, siła zbawcza.
1:70
Tak, jak zapowiedział przez usta swoich świętych proroków z dawnych czasów[59]:
Przypisy
 • [59]
  Dosłownie: od wieków.
1:71
Zbawienie od naszych wrogów i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą,
1:72
Aby uczynić miłosierdzie naszym ojcom[60] i przypomnieć o swoim świętym przymierzu[61],
Przypisy
1:73
Na przysięgę, którą złożył[62] Abrahamowi, naszemu ojcu, że da nam,
Przypisy
 • [62]
  Dosłownie: przysiągł.
1:74
Abyśmy, wybawieni z ręki naszych nieprzyjaciół, bez bojaźni Mu służyli,
1:75
W świętości i w sprawiedliwości[63] przed Jego obliczem, po wszystkie dni naszego życia.
Przypisy
 • [63]
  Greckie: dikaiosyne - prawość, właściwa pozycja przed Bogiem.
1:76
A ty, dziecię, prorokiem Najwyższego zostaniesz nazwane; bo pójdziesz przed obliczem Pana przygotować Jego drogi,
1:77
I dać poznanie zbawienia Jego ludowi przez odpuszczenie[64] ich grzechów,
Przypisy
1:78
Dzięki głębi miłosierdzia naszego Boga, przez które nawiedziła nas jutrzenka[65] z wysokości,
Przypisy
 • [65]
  Dosłownie: wschód słońca.
1:79
Aby ukazać się siedzącym w ciemności i w cieniu śmierci, i ukierunkować nasze stopy na drogę pokoju.
1:80
A dziecię rosło i wzmacniało[66] się duchem, i było na pustkowiu aż do dnia swego ukazania przed Izraelem.
Przypisy
 • [66]
  Lub: umacniane duchem.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nawet wszystkie włosy na głowie waszej są policzone. Nie bójcie się! Więcej znaczycie niż wiele wróbli.
Łuk 12:7

W Chrystusie

Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym.
I Kor 6:20

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Biblijna wzmianka o tym jak pewnego razu Benaja "zstąpił do dołu i zabił tam lwa" w śnieżny dzień (II Sam 23:20, I Kron 11:22), jest jedyną wzmianką w Biblii o tym że padał śnieg.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

On zaś rzekł: Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go.
Łuk 11:28


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić