„Umiłowany! Nie naśladuj tego, co złe, ale to, co dobre. Kto czyni dobrze, z Boga jest, kto czyni źle, nie widział Boga.”

Biblia Warszawska: 3 List św. Jana 1,11

Nawigacja

Biblia Przekład Toruński
Księga: Ewangelia Jana 4:45

O Przekładzie
4:1
A gdy Pan dowiedział[1] się, że faryzeusze usłyszeli, że Jezus więcej ludzi czyni uczniami i chrzci niż Jan,
Przypisy
 • [1]
  Lub: poznał.
4:2
Chociaż sam Jezus nie chrzcił, ale Jego uczniowie;
4:3
Opuścił Judeę i odszedł ponownie do Galilei.
4:4
A musiał przechodzić przez Samarię.
4:5
Przyszedł więc do miasta Samarii o nazwie Sychar[2], blisko pola, które dał Jakub Józefowi, swojemu synowi.
Przypisy
 • [2]
  Sychar leżało koło Sychem - 1,5 km od studni Jakuba.
4:6
A była tam studnia Jakuba. Jezus więc, będąc strudzony[3] podróżą, usiadł tak przy studni[4]; a było około szóstej[5] godziny.
Przypisy
 • [3]
  Greckie: kopiao - być znużonym, pracować aż do znużenia.
 • [4]
  Lub: studnia zasilana przez źródło.
 • [5]
  To jest 12-tej obecnego czasu.
4:7
Z Samarii[6] przyszła kobieta zaczerpnąć wodę. Jezus powiedział jej: Daj mi pić!
Przypisy
 • [6]
  Kraina między Judeą a Galileą zamieszkała przez ludność deportowaną przez Asyryjczyków z Babilonii i Medii - 2Krl 17,24.
4:8
Uczniowie Jego bowiem odeszli do miasta, aby kupić żywności.
4:9
Kobieta z Samarii[7] powiedziała więc do Niego: Jak Ty, będąc Żydem, prosisz mnie kobietę, Samarytankę, bym dała Ci pić? Bo Żydzi nie utrzymują stosunków[8] z Samarytanami.
Przypisy
 • [7]
  Dosłownie: kobieta Samarytanka.
 • [8]
  Greckie: synchraomai - przystawać z kimś, używać wspólnie.
4:10
Jezus w odpowiedzi, rzekł jej: Gdybyś znała dar Boga i kim jest Ten, który mówi do ciebie: Daj mi pić, to byś Go prosiła, a dałby ci wody żywej[9].
Przypisy
 • [9]
  To jest woda bieżąca, źródlana, wartko płynąca, krystalicznie czysta.
4:11
Kobieta powiedziała do Niego: Panie! Nie masz nawet czerpaka[10], a studnia jest głęboka, skąd więc masz tę wodę żywą?
Przypisy
 • [10]
  Greckie: antiema - coś do czerpania - wiadro, akt czerpania wody
4:12
Czy Ty jesteś większy od naszego ojca Jakuba, który dał nam tę studnię i sam z niej pił, i jego synowie, i jego trzody?
4:13
Jezus w odpowiedzi, rzekł[11] jej: Każdy, kto pije tę wodę, ponownie będzie pragnął[12];
Przypisy
 • [11]
  Dosłownie: w odpowiedzi rzekł - idiom charakterystyczny dla języka hebrajskiego.
 • [12]
  Greckie: dipsao - odczuwać pragnienie, cierpieć z pragnienia.
4:14
Lecz kto będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki[13]; ale woda, którą mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu[14].
Przypisy
 • [13]
  Dosłownie: na wiek.
 • [14]
  Lub: w życie wieczne - l. poj.
4:15
Kobieta powiedziała do Niego: Panie! Daj mi tej wody, abym nie pragnęła i nie przychodziła tutaj czerpać.
4:16
Jezus powiedział jej: Idź, zawołaj swojego męża, i przyjdź tutaj.
4:17
Kobieta w odpowiedzi, rzeka[15]: Nie mam męża. Jezus powiedział jej: Dobrze powiedziałaś: Nie mam męża.
Przypisy
4:18
Albowiem miałaś pięciu mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Powiedziałaś prawdę.
4:19
Kobieta powiedziała Mu: Panie! Widzę, że jesteś prorokiem[16].
Przypisy
4:20
Ojcowie nasi oddawali cześć[17] na tej górze[18], a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie trzeba oddawać cześć.
Przypisy
 • [17]
  Lub: paść na kolana jako wyraz szacunku.
 • [18]
  To jest Góra Gerazim ze świątynią zbudowaną przez Samarytan.
4:21
Jezus powiedział jej: Kobieto! Wierz mi, że przychodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci[19] Ojcu.
Przypisy
 • [19]
  Greckie: proskyneo - pierwotnie całować czyjąś dłoń w wyrazie szacunku; klęknąć, paść na kolana, bić czołem, złożyć hołd.
4:22
Wy czcicie to, czego nie znacie; my czcimy to, co znamy; bo zbawienie jest od[20] Żydów.
Przypisy
 • [20]
  Lub: z Żydów.
4:23
Ale przyjdzie godzina, i teraz już jest, kiedy prawdziwi czciciele będą cześć oddawać Ojcu w duchu i w prawdzie. Bo i Ojciec szuka takich, którzy tak Go czczą[21].
Przypisy
 • [21]
  Greckie: proskyneo - pierwotnie całować czyjąś dłoń w wyrazie szacunku; klęknąć, paść na kolana, bić czołem, złożyć hołd.
4:24
Bóg jest duchem, a ci, którzy Go czczą, winni[22] Go czcić w duchu i w prawdzie.
Przypisy
 • [22]
  Lub: jest konieczne, trzeba.
4:25
Kobieta powiedziała do Niego: Wiem, że nadchodzi Mesjasz, nazywany Chrystusem; Ten, gdy przyjdzie, wszystko nam oznajmi[23].
Przypisy
 • [23]
  Greckie: anangello - szczegółowo opowiedzieć, wyjaśnić, zdać relację.
4:26
Jezus powiedział jej: Ja Nim jestem, który z tobą rozmawiam[24].
Przypisy
 • [24]
  Dosłownie: mówiący ci.
4:27
Wtedy[25] przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą, jednak nikt nie powiedział: O co pytasz[26]? lub: Dlaczego z nią rozmawiasz?
Przypisy
 • [25]
  Dosłownie: a na to.
 • [26]
  Lub: o co prosisz, żądasz.
4:28
Zostawiła więc kobieta swój dzban i poszła do miasta, i powiedziała ludziom:
4:29
Chodźcie, zobaczcie człowieka, który powiedział mi wszystko, cokolwiek[27] uczyniłam, czy to nie jest Mesjasz?
Przypisy
 • [27]
  Lub: jak wiele.
4:30
Wyszli więc z miasta i przyszli do Niego.
4:31
A w tym czasie[28] prosili Go uczniowie, mówiąc: Rabbi! Jedz.
Przypisy
 • [28]
  Lub: pomiędzy, w trakcie.
4:32
A On powiedział im: Ja mam pokarm do jedzenia, którego wy nie znacie.
4:33
Mówili więc uczniowie do siebie nawzajem: Czy ktoś przyniósł Mu jeść?
4:34
Jezus powiedział im: Moim pokarmem jest czynić[29] wolę Tego, który mnie posłał i wypełnić[30] Jego dzieło.
Przypisy
 • [29]
  Dosłownie: bym czynił.
 • [30]
  Bym wypełnił lub doprowadził do celu.
4:35
Czy nie wy mówicie: Jeszcze cztery miesiące, a nadejdzie żniwo? Otóż, mówię wam, podnieście swoje oczy i przypatrzcie się polom, że już są białe, gotowe do żniwa.
4:36
A żniwiarz, odbiera zapłatę i zbiera plon do[31] życia wiecznego, aby i ten, który sieje, radował się razem z tym, który żnie.
Przypisy
 • [31]
  Lub: ku, na.
4:37
Albowiem prawdziwe jest to słowo, że kto inny sieje, a kto inny żnie.
4:38
Ja was posłałem żąć to, nad czym wy się nie trudziliście[32]; inni się trudzili, a wy korzystacie[33] z ich trudu.
Przypisy
 • [32]
  Greckie: kopiao - być znużonym, prac. do znużenia.
 • [33]
  Dosłownie: weszliście.
4:39
A wielu Samarytan z tego miasta uwierzyło w Niego dzięki słowu kobiety, która świadczyła: Powiedział mi wszystko, cokolwiek[34] uczyniłam.
Przypisy
 • [34]
  Lub: jak wiele.
4:40
Gdy więc przyszli do Niego Samarytanie, prosili[35] Go, aby u nich pozostał; i pozostał tam dwa dni.
Przypisy
 • [35]
  Greckie: erotao - prosić, błagać, upraszać.
4:41
I wielu więcej z nich uwierzyło dzięki Jego słowu;
4:42
Lecz także tej kobiecie mówili: Już nie dzięki twojemu opowiadaniu[36] wierzymy; sami bowiem słyszeliśmy i wiemy, że Ten jest prawdziwie Zbawicielem świata – Mesjasz[37].
Przypisy
 • [36]
  Greckie: lalia - mowa, opowiadanie, opowieść, dialekt, gwara.
 • [37]
  Lub: Chrystus, Pomazaniec.
4:43
A po dwóch dniach wyszedł stamtąd i odszedł do Galilei.
4:44
Bowiem sam Jezus zaświadczył, że prorok we własnej ojczyźnie nie ma poważania[38].
Przypisy
 • [38]
  Lub: szacunku.
4:45
Gdy więc przyszedł do Galilei, przyjęli Go Galilejczycy, widząc wszystko, co czynił w czasie święta w Jerozolimie; i oni bowiem przybyli na święto.
4:46
Przyszedł więc Jezus ponownie do Kany Galilejskiej, gdzie uczynił z wody wino. A był w Kafarnaum pewien dworzanin królewski, którego syn chorował[39].
Przypisy
 • [39]
  Być bez siły, słabym.
4:47
Ten, gdy usłyszał, że Jezus przybywa z Judei do Galilei, poszedł do Niego i prosił Go, aby zszedł[40] i uzdrowił[41] jego syna; bo bliski był śmierci.
Przypisy
 • [40]
  To jest zejść z miejsca wyżej położonego - porównaj J 2,12 przypis [11].
 • [41]
  Greckie: iaomai - uzdrawiać, leczyć, czynić zdrowym, wyzwolonym.
4:48
I Jezus powiedział do niego: Jeśli nie ujrzycie znaków i cudów – nie uwierzycie.
4:49
Dworzanin królewski[42] powiedział do Niego: Panie! Zejdź, zanim umrze moje dzieciątko[43].
Przypisy
 • [42]
  Greckie: basilikos - należący do króla, urzędnik królewski.
 • [43]
  Greckie: paidion - małe dziecko, dzieciątko, chłopczyk, dziewczynka.
4:50
Jezus powiedział mu: Idź, syn twój żyje. I uwierzył ów człowiek słowu, które mu powiedział Jezus, i poszedł.
4:51
A gdy już schodził, spotkali go jego słudzy i oznajmili, mówiąc: Chłopiec twój żyje.
4:52
Wtedy zapytał ich o godzinę, w której poczuł się lepiej, i powiedzieli mu: Wczoraj o godzinie siódmej opuściła go gorączka.
4:53
Poznał więc ojciec, że było to o tej godzinie, o której mu Jezus powiedział: Syn twój żyje. I uwierzył on i cały jego dom.
4:54
To kolejny, drugi cudowny znak[44], który Jezus uczynił, gdy przyszedł z ziemi judzkiej do Galilei.
Przypisy
 • [44]
  Greckie: semeion - znak To jest niezwykłe wydarzenie wykraczające poza naturalny bieg wydarzeń.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Tak więc z ufnością możemy mówić: Pan jest pomocnikiem moim, nie będę się lękał; Cóż może mi uczynić człowiek?
Hebr 13:6

W Chrystusie

Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
Rzym 5:1

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Salomon miał czarne falowane włosy (PnP 5:11).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić