„Wobec tego jest słuszne dla mnie, abym tak o was wszystkich myślał, dlatego mam was w swoim sercu, bo w więzach moich, jak i w obronie i w utwierdzeniu Ewangelii, wy wszyscy jesteście ze mną uczestnikami łaski.”

Biblia Przekład Toruński: List do Filipian 1,7

Nawigacja

Biblia Przekład Toruński
Księga: Ewangelia Jana 15:15

O Przekładzie
15:1
Ja jestem prawdziwą winoroślą, a mój Ojciec jest winogrodnikiem.
15:2
Każdą latorośl[1], która we mnie owocu nie przynosi[2], tę odcina, a każdą, która przynosi[2] owoc, tę oczyszcza[3], aby przynosiła obfitszy owoc.
Przypisy
 • [1]
  Lub: pęd.
 • [2]
  Dosłownie: przynoszącą - czas teraź. strona czynna.
 • [3]
  Greckie: kathairo - oczyścić, zmazać (winę, brud)
15:3
Wy już jesteście czyści, z powodu[4] Słowa, które wam mówiłem.
Przypisy
 • [4]
  Greckie: dia - ze względu na, dla, z powodu.
15:4
Trwajcie[5] we mnie, a ja w was. Jak latorośl nie może przynieść owocu sama z siebie, jeśliby nie trwała w winorośli, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie.
Przypisy
 • [5]
  Greckie: meno - mieszkać, pozostawać, trwać - tu: tryb rozkaz.
15:5
Ja jestem winoroślą, a wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi obfity owoc; bo beze mnie nic uczynić nie możecie.
15:6
Jeśli ktoś nie trwałby we mnie, zostanie wyrzucony na zewnątrz jak latorośl, i usycha; takie zbiera się, wrzuca w ogień i płoną.
15:7
Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą; cokolwiek byście chcieli, proście[6], a stanie się wam.
Przypisy
 • [6]
  Greckie: aiteo - prosić, błagać, wzywać, pożądać.
15:8
W tym Ojciec mój dozna chwały, jeśli obfity[7] owoc przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami.
Przypisy
 • [7]
  Greckie: polys - wielki, liczny, obfity
15:9
Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem; trwajcie w mojej miłości.
15:10
Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w mojej miłości, jak i ja zachowałem przykazania Ojca mojego i trwam w Jego miłości.
15:11
To wam powiedziałem, aby moja radość trwała w was, a radość wasza była pełna.
15:12
To jest moje przykazanie, abyście siebie nawzajem miłowali, jak ja was umiłowałem.
15:13
Nikt nie ma większej miłości nad tę, gdy ktoś życie[8] swoje kładzie za swoich przyjaciół.
Przypisy
 • [8]
  Lub: duszę.
15:14
Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli czynicie[9] to wszystko[10], co ja wam przykazuję.
Przypisy
 • [9]
  Dosłownie: czynilibyście.
 • [10]
  Ile, jak wiele.
15:15
Już dłużej nie nazywam was sługami, bo sługa[11] nie wie, co czyni jego pan; lecz nazwałem[12] was przyjaciółmi, bo wszystko, co usłyszałem od mojego Ojca, wam oznajmiłem[13].
Przypisy
 • [11]
  Lub: niewolnik.
 • [12]
  Dosłownie: zacząłem nazywać - tryb orzekający czas teraź..
 • [13]
  Dałem poznać.
15:16
Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem[14], abyście szli i przynieśli owoc, i owoc wasz trwał, aby to, o cokolwiek byście prosili Ojca w moim imieniu, dał wam.
Przypisy
 • [14]
  Greckie: tithemi - ustanowić, wyznaczyć, wykonać.
15:17
To wam przykazuję, abyście się wzajemnie[15] miłowali[16].
Przypisy
 • [15]
  Lub: jedni drugich.
 • [16]
  Greckie: agapao - gorąco miłować, bardzo lubić - porównaj J 21,15 przypis [11].
15:18
Jeśli was świat nienawidzi, wiedzcie, że mnie wcześniej niż was zaczął nienawidzić.
15:19
Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby[17] swoją własność; ponieważ jednak nie jesteście ze świata, lecz ja was wybrałem ze świata, dlatego świat was nienawidzi.
Przypisy
 • [17]
  Greckie: fileo - okazywać przyjaźń, czułość, całować - porównaj J 21,15 przypis [12].
15:20
Przypomnijcie[18] sobie słowo, które ja wam powiedziałem: Nie jest sługa[19] większy od swojego pana. Jeśli mnie prześladowali, i was będą prześladować; jeśli Słowo moje zachowali i wasze będą zachowywać.
Przypisy
 • [18]
  Lub: pamiętajcie.
 • [19]
  Niewolnik.
15:21
Ale to wszystko uczynią wam ze względu na moje imię, bo nie znają Tego, który mnie posłał[20].
Przypisy
 • [20]
  Greckie: pempo - wysłać, wyprawić, posłać jako dar.
15:22
Gdybym nie przyszedł i nie mówił im, nie mieliby grzechu; lecz teraz nie mają wymówki[21] dla[22] swojego grzechu.
Przypisy
 • [21]
  Lub: pretekst, rzekomy powód.
 • [22]
  Greckie: peri - co do, w sprawie, z powodu.
15:23
Kto trwa w nienawiści[23] do mnie, trwa też w nienawiści do mojego Ojca.
Przypisy
 • [23]
  Greckie: miseo - nie cierpieć, gardzić, wzdrygać się, kochać kogoś lub coś mniej od drugiego, nienawidzić.
15:24
Gdybym nie czynił między nimi dzieł, których nikt inny nie czynił, nie mieliby grzechu; teraz jednak widzieli, a mimo to nienawidzą i mnie, i mojego Ojca.
15:25
Stało się to, aby[24] zostało wypełnione słowo, które w ich Prawie jest napisane, że: Znienawidzili[25] mnie bez powodu.
Przypisy
 • [24]
  Dosłownie: lecz aby.
 • [25]
  Greckie: miseo - nie cierpieć, gardzić, wzdrygać się, kochać kogoś lub coś mniej od drugiego, nienawidzić.
15:26
A gdy przyjdzie Opiekun[26], którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, Ten zaświadczy o mnie.
Przypisy
 • [26]
  Greckie: parakletos - wezwany na pomoc, orędownik, pomocnik łac. advocatus - obrońca, rzecznik, zastępca procesowy
15:27
Ale i wy także świadczycie; bo jesteście ze mną od początku.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie bój się, maleńka trzódko! Gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo.
Łuk 12:32

W Chrystusie

Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.
Fil 4:6-7

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Abraham został obrzezany dopiero w wieku 99 lat (I Mojż 17:24).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Jak niezgłębione są dla mnie myśli twe, Boże, Jak wielka jest ich liczba! Gdybym je chciał zliczyć, Byłoby ich więcej niż piasku; Gdybym skończył, Jeszcze byłbym z tobą.
Ps 139:17-18


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić