„A gdy zobaczył ich wiarę, powiedział do niego: Człowieku! Odpuszczone są ci twoje grzechy.”

Biblia Przekład Toruński: Ewangelia Łukasza 5,20

Nawigacja

Biblia Przekład Toruński
Księga: Ewangelia Jana 12:8

O Przekładzie
12:1
Jezus więc na sześć dni przed Paschą przyszedł do Betanii, gdzie był Łazarz[1], który umarł, a którego On wzbudził z martwych.
Przypisy
 • [1]
  To jest Bóg pomaga.
12:2
Tam przygotowali dla Niego wieczerzę[2], Marta im usługiwała, a Łazarz był jednym z tych, którzy z Nim spoczywali przy stole.
Przypisy
 • [2]
  To jest posiłek główny lub wieczorny
12:3
A gdy Maria wzięła litrę[3] płynnego olejku nardowego, bardzo drogiego, namaściła stopy Jezusa i otarła je swoimi włosami; i napełnił się dom wonnością[4] olejku.
Przypisy
 • [3]
  Rzymska jednostka wagi - ok. 327 gram.
 • [4]
  Greckie: osme - zapach, woń często łączony z greckim euodia - 2Kor 2,15 przypis [16].
12:4
Powiedział więc jeden z Jego uczniów, Judasz Iskariota, syn Szymona, który miał Go wydać:
12:5
Dlaczego ten olejek nie został sprzedany za trzysta denarów[5], i nie rozdano ich ubogim?
Przypisy
 • [5]
  To jest wartość rocznej pracy pracownika rolnego.
12:6
A to mówił nie dlatego, że troszczył[6] się o ubogich, ale że był złodziejem, i miał sakiewkę, i cokolwiek włożono do niej, sprzeniewierzał.
Przypisy
 • [6]
  Lub: martwił.
12:7
Jezus więc powiedział: Zostaw ją, gdyż na dzień mojego pogrzebu to zachowała.
12:8
Ubogich[7] bowiem zawsze macie u siebie, lecz mnie nie zawsze macie.
Przypisy
 • [7]
  Greckie: ptochos - żebrak, skrajny nędzarz.
12:9
Dowiedział się więc wielki tłum z Żydów, że tam jest i przyszli nie tylko z powodu Jezusa, ale aby zobaczyć Łazarza, którego wzbudził z martwych.
12:10
A arcykapłani naradzali[8] się, aby i zabić Łazarza.
Przypisy
 • [8]
  Lub: postanowili.
12:11
Gdyż wielu Żydów z jego powodu odchodziło i zaczęło wierzyć w Jezusa.
12:12
Nazajutrz tłum wielki, który przybył na święto, słysząc, że Jezus idzie do Jerozolimy,
12:13
Wziął gałązki palmowe i wyszedł na Jego spotkanie, wołając: Hosanna[9]! Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana, Król Izraela!
Przypisy
 • [9]
  Hebrajskie: Hosanna - okrzyk: zbaw teraz, uratuj, bądź życzliwy!
12:14
A gdy Jezus znalazł osiołka, wsiadł na niego, tak jak jest napisane:
12:15
Nie bój się, córko Syjonu! Oto twój Król przychodzi siedzący na źrebięciu oślicy.
12:16
A uczniowie Jego początkowo tego nie zrozumieli, ale gdy Jezus został otoczony chwałą[10], wtedy przypomnieli sobie, że to było o Nim napisane, i że to Mu uczynili.
Przypisy
 • [10]
  Greckie: doksadzo - otoczyć chwałą, sławić, chwalić, uwielbić, wprowadzić do chwały
12:17
Świadczył więc lud, który był z Nim, że Łazarza wywołał z grobowca i wzbudził go z martwych.
12:18
I dlatego lud wyszedł Mu na spotkanie[11], bo słyszał, że to On uczynił ten cudowny znak.
Przypisy
 • [11]
  Greckie: hypantao - wyjść naprzeciw, iść na spotkanie.
12:19
Wtedy powiedzieli faryzeusze do siebie: Widzicie, że niczego nie zyskujecie; oto cały świat poszedł za Nim.
12:20
A wśród[12] tych, którzy przychodzili do Jerozolimy, aby oddać cześć[13] w święto, byli pewni Grecy.
Przypisy
 • [12]
  Dosłownie: z.
 • [13]
  Greckie: proskyneo - pierwotnie całować czyjąś dłoń w wyrazie szacunku; klęknąć, paść na kolana, bić czołem, złożyć hołd.
12:21
Ci więc przyszli do Filipa z Betsaidy w Galilei i prosili go, mówiąc: Panie! Chcemy zobaczyć Jezusa.
12:22
Poszedł Filip i powiedział Andrzejowi, a z kolei Andrzej i Filip powiedzieli Jezusowi.
12:23
A Jezus w odpowiedzi, rzekł im: Nadeszła godzina, aby Syn Człowieczy został otoczony chwałą[14].
Przypisy
 • [14]
  Greckie: doksadzo - otoczyć chwałą, sławić, chwalić, uwielbić, wprowadzić do chwały
12:24
Zaprawdę, zaprawdę mówię wam: Jeśliby ziarno pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumarło, pozostaje pojedynczym ziarnem; lecz jeśliby obumarło, przyniesie obfity[15] owoc.
Przypisy
 • [15]
  Dosłownie: wielki, liczny
12:25
Kto miłuje swoje życie[16], utraci je, a kto nienawidzi[17] swojego życia na tym świecie, dla wiecznego życia[18] ustrzeże je.
Przypisy
 • [16]
  Greckie: psyche - dusza, życie, osoba, świadomość.
 • [17]
  Lub: nie cierpieć, gardzić - porównaj 1J 2,9 przypis [12].
 • [18]
  Greckie: dzoe - życie.
12:26
Jeśli ktoś chce mi służyć, niech idzie za mną; a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa; a jeśli ktoś będzie mi służył, uczci[19] go mój Ojciec.
Przypisy
 • [19]
  Greckie: timao - szanować, czcić, okazywać głęboki szacunek.
12:27
Teraz dusza[20] moja jest zatrwożona; i co powiem? Ojcze! Uratuj[21] mnie od tej godziny; przecież dlatego przyszedłem na tę godzinę.
Przypisy
 • [20]
  Greckie: psyche - dusza, życie, osoba, świadomość.
 • [21]
  Greckie: sodzo - zbawić, ocalić, uratować.
12:28
Ojcze! Otocz chwałą[22] swoje imię. Na to dobiegł głos z nieba: I otoczyłem chwałą i ponownie otoczę je chwałą.
Przypisy
 • [22]
  Greckie: doksadzo - otoczyć chwałą, sławić, chwalić, uwielbić, wprowadzić do chwały
12:29
Wtedy tłum, który stał i to słyszał, mówił: To był grzmot; inni mówili: Anioł[23] przemówił do Niego.
Przypisy
 • [23]
  Greckie: angelos - posłaniec, zwiastun.
12:30
Jezus w odpowiedzi, rzekł im: Nie ze względu na mnie rozległ[24] się ten głos, ale ze względu na[25] was.
Przypisy
 • [24]
  Dosłownie: stał się.
 • [25]
  Lub: dla, z powodu.
12:31
Teraz odbywa[26] się sąd nad tym światem, teraz przywódca[27] tego świata zostanie wyrzucony na zewnątrz.
Przypisy
 • [26]
  Dosłownie: jest.
 • [27]
  Greckie: archon - przywódca, władca, naczelnik.
12:32
A ja gdy będę podniesiony[28] z[29] ziemi, pociągnę wszystkich do siebie.
Przypisy
 • [28]
  Lub: wywyższony.
 • [29]
  Od, nad.
12:33
A to powiedział zaznaczając[30], jaką śmiercią ma umrzeć[31].
Przypisy
 • [30]
  Lub: dać znak, wskazać.
 • [31]
  Dosłownie: umierać.
12:34
A tłum odpowiedział Mu: My wiemy ze słuchania Prawa, że Mesjasz trwa na wieki[32]; jak więc Ty możesz mówić, że musi być podniesiony Syn Człowieczy? I kto to jest ten Syn Człowieczy?
Przypisy
 • [32]
  Dosłownie: na wiek.
12:35
Jezus więc powiedział im: Jeszcze na krótki czas światłość jest z wami; chodźcie, dopóki macie światłość, aby nie pochwyciła[33] was ciemność; bo kto w ciemności chodzi, nie wie, dokąd idzie[34].
Przypisy
 • [33]
  Greckie: katalambano - chwycić na własność, posiąść.
 • [34]
  Lub: odchodzi.
12:36
Dopóki macie światłość, wierzcie w światłość, abyście się stali synami światła. Gdy Jezus to powiedział, odszedł i ukrył[35] się przed nimi.
Przypisy
 • [35]
  Dosłownie: został ukryty
12:37
A chociaż tak wiele cudownych znaków[36] uczynił przed nimi, nie wierzyli w Niego;
Przypisy
 • [36]
  Greckie: semeion - znak To jest niezwykłe wydarzenie wykraczające poza naturalny bieg wydarzeń.
12:38
Aby zostało wypełnione słowo, które wypowiedział prorok Izajasz: PANIE! Kto uwierzył naszej wieści, a komu zostało objawione ramię Pana?
12:39
Dlatego nie mogli wierzyć, bo ponownie powiedział Izajasz:
12:40
Zaczął zaślepiać ich oczy i zatwardzać[37] ich serce, aby nie widzieli oczami, i nie zrozumieli sercem, i nie nawrócili się, a Ja żebym ich nie uzdrowił.
Przypisy
 • [37]
  Greckie: poroo - pokryć grubą skórą, stwardnieć, być nieczułym.
12:41
To powiedział Izajasz, gdy zobaczył Jego chwałę[38] i mówił o Nim.
Przypisy
 • [38]
  Greckie: doksa - majestat, blask, wspaniałość, splendor.
12:42
Niemniej jednak wielu z przywódców uwierzyło w Niego, ale ze względu na faryzeuszów nie przyznawali[39] się do tego, aby nie zostali wyłączeni z synagogi.
Przypisy
 • [39]
  Lub: wyznawali.
12:43
Umiłowali bowiem chwałę ludzką bardziej niż chwałę Bożą.
12:44
Jezus natomiast głośno zawołał i powiedział: Kto wierzy we mnie, nie we mnie wierzy, ale w Tego, który mnie posłał[40]!
Przypisy
 • [40]
  Greckie: pempo - wysłać, wyprawić, posłać jako dar, zanieść.
12:45
A kto mnie widzi, widzi Tego, który mnie posłał.
12:46
Ja – światłość, przyszedłem na świat, aby nikt, kto wierzy[41] we mnie, nie pozostał w ciemności.
Przypisy
 • [41]
  Dosłownie: wierzący
12:47
A jeśliby ktoś słuchał moich słów, a nie uwierzy, ja go nie będę sądził; bo nie przyszedłem, aby sądzić świat[42], ale aby świat zbawić.
Przypisy
 • [42]
  Greckie: kosmos - układ, porządek, świat materialny, wszechświat, porządek świata wrogi Bogu.
12:48
Ten kto mnie odrzuca[43] i nie przyjmuje moich słów, ma swojego sędziego – słowo, które ja mówiłem, ono osądzi go w dniu ostatecznym.
Przypisy
 • [43]
  Lub: nie przyjmuje, lekceważy
12:49
Bo ja nie mówiłem sam z siebie, ale Ojciec, który mnie posłał, On mi dał przykazanie[44], które mam mówić, i które mam głosić[45];
Przypisy
 • [44]
  W. 50.
 • [45]
  Lub: w jaki sposób głosić.
12:50
I wiem, że przykazanie[46] Jego jest życiem wiecznym. Więc to, co ja wam mówię, mówię tak, jak mi powiedział Ojciec.
Przypisy
 • [46]
  Greckie: entole - rozkaz, nakaz, polecenie, nakazana zasada.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Zaiste, wtedy będziesz mógł podnieść oblicze bez zmazy, będziesz mocny i nieustraszony,
Job 11:15

W Chrystusie

Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały.
Jan 10:10

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Jest aż 6 kobiet o imieniu Maria wymienionych w Nowym Testamencie.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić