„A nad to wszytko zachowajcie miłość, która jest związką doskonałości.”

Biblia Brzeska: List św. Pawła do Kolosan 3,14

Biblia Przekład Toruński
Księga: Dzieje Apostolskie 6:12

O Przekładzie
6:1
A w te dni, gdy liczba uczniów pomnażała się, doszło do szemrania hellenistów[1] na Hebrajczyków, że ich wdowy były zaniedbywane w codziennej posłudze.
Przypisy
 • [1]
  To jest Żydzi mówiący po grecku.
6:2
Wówczas dwunastu zwołało rzeszę uczniów i powiedzieli: Nie jest słuszne[2], abyśmy opuścili Słowo Boże i służyli stołom.
Przypisy
 • [2]
  Dosłownie: przyjemne - w znacz. chęci przypodobania się (ludziom)
6:3
Przyjrzyjcie się więc, bracia, siedmiu poświadczonym[3] mężom spośród was, pełnych Ducha Świętego i mądrości, których ustanowimy do tego koniecznego zajęcia.
Przypisy
 • [3]
  Greckie: martyreo - być naocznym świadkiem, być męczennikiem, mieć dobrą opinię - tu: poświadczanym.
6:4
A my będziemy trwać niezłomnie[4] w modlitwie i służbie Słowa.
Przypisy
 • [4]
  Greckie: proskartereo - trwać przy kimś, gotowość, wytrwałość.
6:5
I spodobała się ta myśl[5] całej tej rzeszy[6]. I wybrali Szczepana[7], męża pełnego wiary i Ducha Świętego, i Filipa, i Prochora, i Nikanora, i Tymona, i Parmena, i Mikołaja, prozelitę[8] z Antiochii.
Przypisy
 • [5]
  Greckie: logos - słowo, przesłanie, idea, rachunek.
 • [6]
  Dosłownie: przed całą tą mnogością.
 • [7]
  Greckie: stefanos - wieniec, stąd inni - Stefan.
 • [8]
6:6
Tych postawili przed apostołami, a ci po modlitwie położyli na nich ręce.
6:7
A Słowo Boże rosło i pomnażała się liczba uczniów w Jerozolimie; i bardzo liczna rzesza kapłanów była posłuszna[9] wierze.
Przypisy
 • [9]
  Greckie: hypakouo - słuchać, ulegać czyjeś woli, być posłusznym.
6:8
A Szczepan, pełen wiary i mocy, czynił wielkie cuda i znaki pośród ludu.
6:9
Powstali jednak niektórzy z synagogi, zwaną synagogą Libertynów[10] i Cyrenejczyków, i Aleksandryjczyków, i z Cylicji i Azji, dyskutując ze Szczepanem.
Przypisy
 • [10]
  Lub: wyzwoleńców.
6:10
I nie mieli siły, aby przeciwstawić się mądrości i Duchowi, dzięki któremu[11] mówił.
Przypisy
 • [11]
  Lub: duchowi (w) którym mówił.
6:11
Wtedy podstawili mężów, którzy powiedzieli: Słyszeliśmy go jak mówił bluźniercze słowa przeciwko Mojżeszowi i Bogu.
6:12
I wzburzyli lud, starszych i uczonych w Piśmie; a gdy powstali, wspólnie porwali go i przyprowadzili do Sanhedrynu.
6:13
I postawili też fałszywych świadków, mówiących: Ten człowiek nie przestaje wypowiadać bluźnierstw, mówiąc przeciwko temu[12] świętemu miejscu i Prawu.
Przypisy
 • [12]
  Brak w manuskrypcie Bizantyjskim.
6:14
Słyszeliśmy go bowiem jak mówił, że ów Jezus Nazarejczyk zburzy to miejsce i zmieni zwyczaje[13], które przekazał nam Mojżesz.
Przypisy
 • [13]
  Greckie: ethos - zwyczaj, nakaz prawa, obrządek.
6:15
A wszyscy, którzy siedzieli w Sanhedrynie utkwili w nim wzrok, i zobaczyli jego twarz jakby oblicze[14] anioła.
Przypisy
 • [14]
  Greckie: prosopon - twarz, oblicze, wygląd zew. rzeczy nieożywionych.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Przed biczem języka będziesz zabezpieczony, a nie ulękniesz się, gdy nadejdzie zniszczenie.
Job 5:21

W Chrystusie

A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani.
Rzym 8:28

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Pierwsze zarejestrowane słowa wypowiedziane przez człowieka można znaleźć w I Mojż 2:23 Słowa te wypowiedziane zostały przez Adama.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Lecz powiedział do mnie: Dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa.
II Kor 12:9


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić