„Nad Efraimity Ozeasz, syn Ozazjaszów; a nad połowicą pokolenia Manassesowego Joel, syn Fadajaszów.”

Biblia Brzeska: 1 Księga Kronik 27,20

Biblia Przekład Toruński
Księga: Dzieje Apostolskie 5:15

O Przekładzie
5:1
A pewien mąż, o imieniu Ananiasz, ze swoją żoną Safirą, sprzedał posiadłość,
5:2
I za wiedzą[1] swojej żony przywłaszczył[2] sobie część zapłaty[3], a jakąś część z niej położył u stóp apostołów.
Przypisy
 • [1]
  Lub: być wtajemniczonym.
 • [2]
  Greckie: nosfidzomai - odłożyć dla siebie, przywłaszczyć, zabierać sobie.
 • [3]
  Greckie: time - wycena, cena - (tu: równowartość), szacunek, cześć.
5:3
A Piotr powiedział: Ananiaszu! Czym[4] to szatan napełnił twoje serce, że skłamałeś Duchowi Świętemu i przywłaszczyłeś[5] sobie część zapłaty[6] za pole?
Przypisy
 • [4]
  Lub: dlaczego.
 • [5]
  Greckie: nosfidzomai - odłożyć dla siebie, przywłaszczyć, zabierać sobie.
 • [6]
  Greckie: time - wycena, cena - (tu: równowartość), szacunek, cześć.
5:4
Czy pozostając twoją, nie należała[7] do ciebie? A po sprzedaniu, zapłata nie była w twej władzy? Dlaczego tę rzecz dopuściłeś[8] do swojego serca? Skłamałeś nie ludziom, lecz Bogu.
Przypisy
 • [7]
  Dosłownie: nie pozostawała.
 • [8]
  Po co położyłeś w swoim sercu.
5:5
A Ananiasz, słysząc te słowa, padł i wyzionął ducha. I wielki strach[9] ogarnął wszystkich, którzy to słyszeli.
Przypisy
 • [9]
  Greckie: fobos - strach, lęk, bojaźń, trwoga, głęboki szacunek.
5:6
Młodsi natomiast, wstali, owinęli go, wynieśli i pogrzebali.
5:7
A stało się po upływie[10] około trzech godzin, że jego żona weszła, nie wiedząc, co się stało.
Przypisy
 • [10]
  Dosłownie: w odstępie.
5:8
I Piotr powiedział do niej: Powiedz mi, czy za tyle sprzedaliście tę rolę? A ona powiedziała: Tak, za tyle.
5:9
A Piotr powiedział do niej: Dlaczego zmówiliście się między sobą, aby wystawiać na próbę[11] Ducha Pana? Oto stopy tych, którzy pogrzebali twojego męża są u drzwi, wyniosą i ciebie.
Przypisy
 • [11]
  Lub: kusić, doświadczać.
5:10
I padła zaraz przed jego stopami, i wyzionęła ducha[12]. A gdy młodzieńcy weszli, znaleźli ją martwą, wynieśli i pogrzebali obok jej męża.
Przypisy
 • [12]
  Lub: oddała ostatnie tchnienie.
5:11
I wielki strach ogarnął całe zgromadzenie[13] i wszystkich, którzy to słyszeli.
Przypisy
 • [13]
  Greckie: ekklesia - wywołani z, społeczność, zbór, zebranie publ.
5:12
A przez ręce apostołów działo się wiele znaków i cudów wśród ludu i byli wszyscy jednomyślnie w portyku[14] Salomona.
Przypisy
 • [14]
  To jest zadaszona kolumnada chroniąca przed upałem.
5:13
A z pozostałych nikt nie śmiał przyłączyć się do nich; ale lud ich wysoko cenił[15].
Przypisy
 • [15]
  Greckie: megalyno - uczynić wielkim, uznać za wielkiego, b. cenić.
5:14
Coraz więcej też przybywało[16] wierzących Panu, mnóstwo mężczyzn, a także i kobiet,
Przypisy
 • [16]
  Dosłownie: zostało przyłączonych, zostali dodani, włożeni.
5:15
Tak że na ulice[17] wynoszono chorych i kładziono ich na posłaniach i na matach, aby przynajmniej cień idącego Piotra zacienił kogoś z nich.
Przypisy
 • [17]
  Lub: place.
5:16
Schodziło się również mnóstwo ludzi z okolicznych miast do Jerozolimy, przynosząc chorych i dręczonych[18] przez duchy nieczyste; i wszyscy oni byli uzdrawiani.
Przypisy
 • [18]
  Lub: nękanych, zaniepokojonych, trapionych.
5:17
Wówczas powstał arcykapłan i razem z nim ci wszyscy, którzy byli ze stronnictwa saduceuszów, i napełnieni zazdrością,
5:18
Pochwycili[19] w swe ręce apostołów, i umieścili ich w publicznym więzieniu.
Przypisy
 • [19]
  Idiom - narzucić, położyć ręce - użyć przemocy
5:19
Lecz anioł Pana w nocy otworzył drzwi więzienia, wyprowadził ich i powiedział:
5:20
Idźcie, stańcie i głoście[20] ludowi w świątyni wszystkie słowa tego życia.
Przypisy
 • [20]
  Lub: mówcie.
5:21
Posłuchali więc tego, weszli o świcie do świątyni i nauczali. A gdy przyszedł arcykapłan i ci, którzy razem z nim byli, zwołali Sanhedryn[21] i całą starszyznę synów Izraela, posyłając do więzienia, aby ich przyprowadzono.
Przypisy
 • [21]
  To jest Najwyższą Radę Żydów złożoną z 71 członków.
5:22
Podwładni[22] jednak gdy tam przybyli, nie znaleźli ich w więzieniu, zawrócili więc, i oznajmili o tym, mówiąc:
Przypisy
 • [22]
  Greckie: hyperetes - wioślarz - niewolnik z najniższego pokładu, podwładny, sługa, niosący pomoc.
5:23
Więzienie wprawdzie znaleźliśmy zamknięte z całą starannością i strażników na zewnątrz stojących przed bramą, lecz gdy je otworzyliśmy, nikogo wewnątrz nie znaleźliśmy.
5:24
Gdy więc usłyszeli te słowa, arcykapłan i dowódca straży[23] świątynnej oraz arcykapłani, byli w niepewności[24] co do nich, bo nie rozumieli, co tam się stało.
Przypisy
 • [23]
  Greckie: strategos - dowódca armii, przywódca cywilny, urzędnik.
 • [24]
  Lub: zaniepokojeni.
5:25
I gdy przyszedł ktoś, oznajmił im, mówiąc: Oto mężowie, których umieściliście w więzieniu, są w świątyni, stojąc i nauczając lud.
5:26
Wtedy poszedł dowódca straży z podwładnymi i przyprowadził ich bez użycia siły[25], bali się bowiem ludu, aby nie zostali ukamienowani.
Przypisy
 • [25]
  Lub: bez gwałtu, przemocy - greckie: bia - siła fizyczna, gwałtowna moc.
5:27
A gdy ich przyprowadzili, postawili przed Sanhedrynem; i arcykapłan wypytywał ich,
5:28
Mówiąc: Czy surowo wam nie nakazaliśmy, abyście nie nauczali w tym imieniu? A oto swoją nauką napełniliście Jerozolimę i chcecie sprowadzić na nas krew tego człowieka.
5:29
A w odpowiedzi, Piotr i apostołowie powiedzieli: Trzeba bardziej być posłusznym[26] Bogu niż ludziom.
Przypisy
 • [26]
  Greckie: peitharchero - być posłusznym władzy lub zwierzchnikowi.
5:30
Bóg naszych ojców wzbudził Jezusa, którego wy własnymi rękami zabiliście, zawieszając na drzewie.
5:31
Tego, Wodza i Zbawiciela, Bóg wywyższył swoją prawicą, aby dać Izraelowi upamiętanie[27] i odpuszczenie[28] grzechów.
Przypisy
 • [27]
  Lub: zmianę myślenia, zawrócenie.
 • [28]
  Uwolnienie.
5:32
A my jesteśmy Jego świadkami, i tych słów, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy są Mu posłuszni[29].
Przypisy
 • [29]
  Greckie: peitharchero - być posłusznym władzy lub zwierzchnikowi.
5:33
A oni, gdy to usłyszeli, byli wzburzeni ze złości[30] i naradzali się, jak ich zabić.
Przypisy
 • [30]
  Idiom: byli jak przerżnięci piłą.
5:34
Powstał jednak w Sanhedrynie pewien faryzeusz, o imieniu Gamaliel, nauczyciel Prawa, poważany przez cały lud, rozkazując, aby na małą chwilę wyprowadzono na zewnątrz apostołów;
5:35
I powiedział do nich: Mężowie Izraelici! Zastanówcie[31] się sami dobrze, co macie uczynić z[32] tymi ludźmi.
Przypisy
 • [31]
  Greckie: prosecho - zważać, zwracać uwagę.
 • [32]
  Dosłownie: nad tymi.
5:36
Niedawno[33] bowiem powstał Teudas, który mówił o sobie, że jest kimś; przyłączyła się do niego liczba około czterystu mężów; tego zabito, i wszyscy, ilu ich było przez niego przekonanych[34], rozproszyli się i nikt z nich nie został[35].
Przypisy
 • [33]
  Dosłownie: przed tymi dniami.
 • [34]
  Lub: dali się nakłonić.
 • [35]
  Dosłownie: i stali się ku niczemu.
5:37
Po nim, w dniach spisu[36] powstał Judasz Galilejczyk i pociągnął za sobą dość liczny lud; ale i on zginął, a wszyscy, ilu ich było przez niego przekonanych, zostali rozproszeni.
Przypisy
 • [36]
  2 - gi spis po latach 8-6 po Chrystusie - porównaj Łk 2,2.
5:38
A teraz wam to mówię: Odstąpcie od tych ludzi i zostawcie ich; jeśli bowiem z ludzi jest ten zamysł albo to dzieło, zostanie zniszczone[37];
Przypisy
 • [37]
  Lub: obalone.
5:39
Jeśli jednak jest z Boga, nie możecie ich zniszczyć; i abyście się czasem nie okazali ludźmi walczącymi przeciw Bogu.
5:40
I zostali przez niego przekonani[38]; a gdy zawołali apostołów, wychłostali ich, zakazując im przemawiać w imieniu Jezusa; i wypuścili ich.
Przypisy
 • [38]
  Lub: przekonał ich.
5:41
Ci więc odeszli sprzed oblicza Sanhedrynu, radując się, że zostali uznani za godnych, aby znosić hańbę[39] dla Jego imienia.
Przypisy
 • [39]
  Greckie: atimadzo - znieważać, lżyć, traktować z pogardą.
5:42
I nie przestawali każdego dnia w świątyni i w domach[40] nauczać, i głosić dobrą nowinę Jezusa Chrystusa.
Przypisy
 • [40]
  Dosłownie w (greckie kata) domu.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie bój się, maleńka trzódko! Gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo.
Łuk 12:32

W Chrystusie

Albowiem w nim żyjemy i poruszamy się, i jesteśmy, jak to i niektórzy z waszych poetów powiedzieli: Z jego bowiem rodu jesteśmy.
Dz 17:28

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Dawid miał zespół do wychwalania składający się z 4000 mężczyzn (I Kron 23:5).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie.
Fil 4:13


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić