„Oto dni przychodzą, mówi panujący Pan, że poślę głód na ziemię, nie głód chleba, ani pragnienie wody, ale słuchania słów Pańskich,”

Biblia Gdańska (1881): Amos 8,11

Biblia Przekład Toruński
Księga: Dzieje Apostolskie 2:17

O Przekładzie
2:1
I gdy nadszedł[1] dzień Pięćdziesiąty, byli wszyscy zgromadzeni jednomyślnie na tym samym[2] miejscu.
Przypisy
 • [1]
  Dosłownie: i w wypełnionym dniu.
 • [2]
  Lub: w jednym.
2:2
I nagle powstał z nieba szum, jakby nadchodzącego gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, gdzie przebywali[3].
Przypisy
 • [3]
  Dosłownie: siedzieli.
2:3
I ukazały się im rozdzielające się języki jakby ognia, tak że spoczął[4] na każdym[5] z nich.
Przypisy
 • [4]
  Dosłownie: usiadł.
 • [5]
  Każdym jednym.
2:4
I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak Duch dawał im się wypowiadać.
2:5
A przebywali w Jerozolimie Żydzi, mężowie pobożni[6], z każdego narodu pod niebem.
Przypisy
 • [6]
  Greckie: eulabes - pełen czci dla Boga, oddany Bogu, pobożny
2:6
A gdy powstał ten głos, zeszło się mnóstwo ludzi i zdumieli się, że słyszeli, każdy z nich[7], jak mówili ich własnym językiem[8].
Przypisy
 • [7]
  Dosłownie: każdy jeden.
 • [8]
  Greckie: dialektos - mowa, język, dialekt.
2:7
I zdumiewali się wszyscy, i dziwili się, mówiąc jedni do drugich: Czy oto ci wszyscy, którzy mówią, nie są Galilejczykami?
2:8
Jak to więc jest, że słyszymy każdy z nas własny język[9] w którym się urodziliśmy?
Przypisy
 • [9]
  Greckie: dialektos - mowa, język, dialekt.
2:9
Partowie i Medowie, i Elamici, i zamieszkujący Mezopotamię, Judeę a także Kapadocję, Pont i Azję,
2:10
Frygię a także Pamfilię, Egipt i części Libii, tej leżącej naprzeciw Cyreny, i przybysze[10] z Rzymu, Judejczycy, a także prozelici[11],
Przypisy
 • [10]
  Dosłownie: przebywać w kraju.
 • [11]
  To jest poganie wyznający judaizm.
2:11
Kreteńczycy i Arabowie, słyszymy ich mówiących w naszych językach[12] o wielkich dziełach Boga.
Przypisy
 • [12]
  Greckie: glossa - język, mowa, dialekt.
2:12
I zdumieli się wszyscy, i byli zakłopotani[13], mówiąc jeden do drugiego: Cóż to ma być?
Przypisy
 • [13]
  Lub: byli zaniepokojeni, zastanawiając się.
2:13
Inni natomiast szydząc, mówili: Upili[14] się młodym winem.
Przypisy
 • [14]
  Dosłownie: są wypełnieni.
2:14
Wtedy wstał Piotr z jedenastoma, podniósł swój głos i przemówił[15] do nich: Mężowie Judejczycy i wy zamieszkujący Jerozolimę! Niech jest to wam wiadome i wysłuchajcie[16] moich słów.
Przypisy
 • [15]
  Zwrot dotyczy podniosłej, dostojnej mowy
 • [16]
  Greckie: enotidzomai - nakłonić swoje uszy
2:15
Bowiem nie są oni pijani, jak przypuszczacie[17], gdyż jest trzecia[18] godzina dnia.
Przypisy
 • [17]
  Lub: podejrzewacie.
 • [18]
  To jest 9 - ta wg naszej rachuby czasu.
2:16
Ale to jest to, co jest powiedziane przez proroka Joela:
2:17
I tak będzie w ostatecznych dniach, mówi Bóg, wyleję z Ducha mojego na wszelkie ciało[19], prorokować będą synowie wasi i córki wasze, a młodzieńcy wasi ujrzą widzenia, a starsi[20] wasi będą śnić sny.
Przypisy
 • [19]
  To jest na każdego człowieka.
 • [20]
  Greckie: presbyteros - starszy zboru - porównaj Tt 1,5 przypis [8].
2:18
I nawet na moje sługi[21] i na moje służebnice[21] w tych dniach wyleję z Ducha mojego, i będą prorokować;
Przypisy
 • [21]
  Lub: niewolników.
2:19
I ukażę[22] cuda[23] na niebie w górze, i znaki[24] na ziemi na dole, krew, ogień i kłęby dymu.
Przypisy
 • [22]
  Dosłownie: dam.
 • [23]
  Greckie: teras - cud jako zjawiko fizyczne.
 • [24]
  Greckie: semeion - znak To jest niezwykłe wydarzenie wykraczające poza naturalny bieg wydarzeń.
2:20
Słońce zostanie obrócone w ciemność, a księżyc w krew, zanim przyjdzie ten wielki i jawny[25] dzień Pana.
Przypisy
 • [25]
  Lub: wyraźnie widoczny, sławny
2:21
I stanie[26] się, że każdy, kto wezwie[27] imienia Pana, zostanie zbawiony.
Przypisy
 • [26]
  Dosłownie: i będzie.
 • [27]
  Lub: przywoła do siebie.
2:22
Mężowie Izraelici! Słuchajcie tych słów: Jezusa Nazarejczyka, męża od Boga, który jest wam potwierdzony[28] przez moce, cuda i znaki, które czynił Bóg przez Niego pośród was, jak to sami wiecie,
Przypisy
 • [28]
  Lub: wskazany
2:23
Tego, zgodnie z ustalonym postanowieniem[29] i uprzednią wiedzą[30] Boga wydanego, wzięliście i przytwierdziliście do krzyża rękami ludzi nieprawych.
Przypisy
 • [29]
  Lub: radą, zamiarem.
 • [30]
  Wcześniejsze: wiedza lub wybranie.
2:24
Jego to wzbudził Bóg, gdy uwolnił[31] od bólów śmierci, gdyż było rzeczą niemożliwą, aby przez nią był trzymany.
Przypisy
 • [31]
  Lub: rozwiązał.
2:25
Dawid bowiem mówi o Nim: Przez cały czas widziałem[32] Pana przed moim obliczem: Bo jest po mojej prawicy, abym nie został zachwiany.
Przypisy
 • [32]
  Greckie: proorao - widzieć przed sobą, mieć przed oczami.
2:26
Dlatego doznało radości[33] moje serce i rozradował się mój język, a jeszcze i ciało moje mieszkać[34] będzie w nadziei;
Przypisy
 • [33]
  Dosłownie: zostało rozradowane.
 • [34]
  Rozbije namiot.
2:27
Nie zostawisz bowiem mojej duszy w Hadesie[35], ani nie dopuścisz[36], by święty Twój oglądał zepsucie.
Przypisy
 • [35]
  Greckie określenie krainy umarłych - hebrajski Szeol - Ps 16,10.
 • [36]
  Lub: dasz.
2:28
Dałeś mi poznać drogi życia i napełnisz mnie radością przed[37] Twoim obliczem.
Przypisy
 • [37]
  Lub: (wypływającą) z Twojego oblicza.
2:29
Mężowie bracia! Wolno mi mówić z całą śmiałością[38] do was o patriarsze Dawidzie, że umarł i został pogrzebany, a jego grobowiec jest u nas aż do dnia dzisiejszego.
Przypisy
 • [38]
  Lub: ufną odwagą, otwartością.
2:30
Będąc więc prorokiem, i wiedząc, że Bóg potwierdził przysięgą, że z owocu jego lędźwi[39] według ciała wzbudzi Mesjasza i posadzi na jego tronie,
Przypisy
 • [39]
  Lub: bioder, w semickim myśleniu miejsce mocy rozrodczej.
2:31
To przewidując, powiedział o zmartwychwstaniu Mesjasza, że nie została dusza Jego w Hadesie, a ciało Jego nie zobaczy zepsucia.
2:32
Tego to Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy jesteśmy świadkami.
2:33
Będąc więc wywyższonym prawicą Boga, i otrzymując od Ojca obietnicę Ducha Świętego, wylał[40] to, co wy teraz widzicie i słyszycie.
Przypisy
 • [40]
  Greckie: ekcheo - wylać, w przenośni - rozdawać obficie.
2:34
Albowiem Dawid nie wstąpił do nieba, lecz sam mówi: Powiedział Pan mojemu Panu: Zasiadaj po mojej prawicy,
2:35
Aż położę nieprzyjaciół twoich jako podnóżek twoich stóp.
2:36
Niech więc wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem i Mesjaszem uczynił Go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście.
2:37
Gdy to usłyszeli, serca ich zostały przeszyte do głębi i powiedzieli do Piotra oraz do pozostałych apostołów: Co mamy czynić, mężowie bracia?
2:38
A Piotr powiedział do nich: Upamiętajcie[41] się i niech każdy z was zostanie ochrzczony[42] w imieniu Jezusa Chrystusa ze względu[43] na odpuszczenie grzechów, a otrzymacie[44] dar Ducha Świętego.
Przypisy
 • [41]
  Greckie: metanoeo - zmienić myślenie, zawrócić.
 • [42]
  Lub: zanurzony
 • [43]
  Greckie: dia - ze względu na, z powodu, na, przez.
 • [44]
  Lub: weźmiecie.
2:39
Dla was bowiem jest ta obietnica i dla waszych dzieci, i dla wszystkich, którzy są z dala, ilu ich powoła Pan, Bóg nasz.
2:40
I w wielu innych słowach świadczył i zachęcał ich, mówiąc: Dajcie się uratować[45] z tego przewrotnego[46] pokolenia.
Przypisy
 • [45]
  Greckie: sodzo - zbawić, ocalić.
 • [46]
  Lub: wypaczonego, skrzywionego.
2:41
Ci więc, którzy z radością przyjęli jego słowa, zostali ochrzczeni, i w tym dniu przyłączonych zostało około trzech tysięcy dusz.
2:42
I trwali niezłomnie[47] w nauce[48] apostołów i we wspólnocie[49], i w łamaniu chleba, i w modlitwach.
Przypisy
 • [47]
  Greckie: proskartereo - trwać przy kimś, gotowość, wytrwałość.
 • [48]
  Greckie: didache - nauczanie, doktryna.
 • [49]
  Greckie: koinonia - społeczność, wspólna więź, bliskość, współudział, wspólnota.
2:43
I każdą duszę[50] ogarniała bojaźń, a przez ręce apostołów działo się wiele znaków[51] i cudów.
Przypisy
 • [50]
  Greckie: psyche - dusza, życie, osoba, świadomość.
 • [51]
  Greckie: semeion - znak To jest niezwykłe wydarzenie wykraczające poza naturalny bieg wydarzeń.
2:44
A wszyscy wierzący byli na tym samym miejscu i wszystko mieli wspólne.
2:45
I sprzedawali swoje posiadłości i majątki, i rozdzielali je wszystkim, zgodnie z tym, jaką kto miał potrzebę.
2:46
I codziennie też trwali niezłomnie i jednomyślnie w świątyni, łamiąc także chleb po domach, przyjmowali pokarm z radością[52] i w prostocie serca,
Przypisy
 • [52]
  Lub: w radosnym uniesieniu.
2:47
Chwaląc[53] Boga i mając życzliwość[54] u całego ludu. A Pan codziennie przyłączał do tego grona[55] – do zboru[56] – tych, którzy dostępowali zbawienia[57].
Przypisy
 • [53]
  Lub: wielbiąc.
 • [54]
  łaskę.
 • [55]
  Dosłownie: w to samo - porównaj w. 44.
 • [56]
  Greckie: ekklesia - wywołani z, zgromadzenie - Obj 22,16 przypis [18].
 • [57]
  Lub: mieli być zbawieni, byli zbawiani.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie bój się, maleńka trzódko! Gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo.
Łuk 12:32

W Chrystusie

Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości;
I Piotr 2:9

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Po tym jak Jezus został "aresztowany" w Ogrodzie Getsemani wszyscy jego uczniowie "opuścili go i uciekli" (Mat 26:56, Mar 14:50). Jan i Piotr wrócili (Jan 18:15-16), ale Piotr zaparł się Go (Mat 26:69-75, Mar 14:66-72). Tylko Jan był przy Jego ukrzyżowaniu (Jan 19:26-27).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Dawidowy. Pan światłością moją i zbawieniem moim: Kogóż bać się będę? Pan ochroną życia mego: Kogóż mam się lękać?
Ps 27:1


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić