„Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z Nim.”

Biblia Tysiąclecia: 1 List do Tesaloniczan 4,14

Biblia Przekład Toruński
Księga: Dzieje Apostolskie 14:23

O Przekładzie
14:1
A w Ikonium stało się tak samo: weszli do synagogi żydowskiej i przemawiali tak, że uwierzyła wielka rzesza[1] Żydów i Greków.
Przypisy
 • [1]
  Greckie: pletos - mnóstwo, wielka liczba.
14:2
Jednak ci Żydzi, którzy nie okazali posłuszeństwa[2], podburzyli i źle usposobili dusze pogan przeciwko braciom.
Przypisy
 • [2]
  Greckie: apeithes - nieuległy, nieposłuszny, oporny
14:3
Przebywali tam więc przez dłuższy czas, śmiało mówiąc dzięki Panu, który poświadczał słowo[3] swojej łaski i sprawiał, że przez ich ręce działy się znaki i cuda.
Przypisy
 • [3]
  Lub: poświadczał słowem.
14:4
Jednak ludność miasta została rozdarta, jedni[4] wprawdzie[5] byli z[6] Żydami, a drudzy[4] z[6] apostołami.
Przypisy
 • [4]
  Dosłownie: ci.
 • [5]
  Greckie: men - part. wzmac. - prawdziwie, istotnie.
 • [6]
  Razem z.
14:5
Gdy więc nastał tumult[7], poganie i Żydzi ze swoimi przełożonymi chcieli ich znieważyć i ukamienować,
Przypisy
 • [7]
  Greckie: horme - gwałtowny ruch, impuls, wrogi ruch, napaść.
14:6
Świadomi tego, uszli do miast Likaonii – do Listry i do Derbe oraz okolicy,
14:7
I tam głosili[8] Ewangelię.
Przypisy
 • [8]
  Dosłownie: byli głoszącymi.
14:8
A był pewien mąż w Listrze, o bezwładnych nogach, który siedział, bo był chromy już w łonie swojej matki i nigdy nie chodził.
14:9
Ten słuchał przemawiającego Pawła, który patrząc uważnie na niego, i widząc, że ma wiarę, by zostać uzdrowionym,
14:10
Powiedział potężnym głosem: Stań prosto[9] na swoje nogi! A on poderwał się i zaczął chodzić.
Przypisy
 • [9]
  Dosłownie: powstań na stopy swoje proste.
14:11
A tłumy, widząc, co uczynił Paweł, podniosły swój głos, mówiąc po likaońsku: Bogowie stali się podobni ludziom i zstąpili do nas.
14:12
Tak więc[10] zaczęli nazywać Barnabę Zeusem, a Pawła Hermesem, ponieważ on przewodził[11] w mowie.
Przypisy
 • [10]
  Greckie: men - part. wzmac. - prawdziwie, istotnie.
 • [11]
  Lub: dowodził, stał na czele.
14:13
A kapłan Zeusa, ze świątyni będącej przed ich miastem, przyprowadził do bram woły z wieńcami i chciał wraz z ludem złożyć im ofiarę.
14:14
Słysząc to apostołowie[12] Barnaba i Paweł, rozdarli swoje szaty i wpadli w tłum, krzycząc[13] i wołając[14]:
Przypisy
 • [12]
  Greckie: apostolos - wysłannik, posłaniec wysłany z rozkazami.
 • [13]
  Greckie: kradzo - krzyczeć, wołać.
 • [14]
  Dosłownie: mówiąc - początek w. 15
14:15
Ludzie[15]! Dlaczego to czynicie? I my jesteśmy ludźmi, poddani tym samym doznaniom[16] co wy, głoszącymi wam dobrą nowinę, abyście odwrócili się od tych marności[17] do Boga żywego, który uczynił niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co w nich jest;
Przypisy
 • [15]
  Lub: mężowie.
 • [16]
  Cierpieniom.
 • [17]
  Tego co puste, bezużyteczne.
14:16
Który w minionych pokoleniach dopuścił wszystkim poganom[18] chodzić swoimi drogami,
Przypisy
14:17
Jednakże w żadnym razie nie przestawał dawać o sobie świadectwa, czyniąc dobro, dając nam z nieba deszcze i czasy urodzajne, napełniając pokarmem i radością nasze serca.
14:18
A to mówiąc, z trudem uspokoili[19] tłumy, aby nie złożyli im ofiary.
Przypisy
 • [19]
  Lub: powstrzymali.
14:19
Przybyli jednak z Antiochii[20] i z Ikonium Żydzi, którzy przekonali tłumy, i ukamienowali Pawła, i wywlekli go na zewnątrz miasta sądząc, że umarł.
Przypisy
 • [20]
  To jest Antiochii Pizydyjskiej a nie Antiochii Syryjskiej w w. 26
14:20
Lecz gdy otoczyli go uczniowie, wstał i wszedł do miasta, a następnego dnia odszedł z Barnabą do Derbe.
14:21
I po ogłoszeniu dobrej nowiny temu miastu i pozyskaniu[21] znacznego grona uczniów, wrócili do Listry i do Ikonium, i do Antiochii[22],
Przypisy
 • [21]
  Dosłownie: uczynieniu uczniami.
 • [22]
  To jest Antiochii Pizydyjskiej a nie Antiochii Syryjskiej w w. 26
14:22
Utwierdzając dusze uczniów i zachęcając, aby trwali w wierze, mówiąc, że przez wiele ucisków trzeba[23] nam wejść do Królestwa Bożego.
Przypisy
 • [23]
  Lub: jest konieczne, musimy
14:23
A gdy im w każdym zborze ustanowili[24] starszych w modlitwie z postem, powierzyli[25] ich Panu, w którego uwierzyli.
Przypisy
 • [24]
  Cheirotoneo - wyznaczać przez wyciągnięcie (włożenie) rąk - porównaj 1Sm 16,13 LXX.
 • [25]
  Lub: przekazali pod pieczę.
14:24
I gdy przeszli Pizydię, przybyli do Pamfilii.
14:25
A gdy opowiedzieli Słowo w Perge, zeszli do Atalii.
14:26
I stamtąd odpłynęli do Antiochii, gdzie zostali oddani[26] łasce Bożej ku temu dziełu, które wypełnili.
Przypisy
 • [26]
  Lub: przekazani, powierzeni.
14:27
A gdy tam przybyli i zgromadzili zbór, oznajmili, jak wiele Bóg przez nich[27] uczynił, i że otworzył poganom drzwi wiary.
Przypisy
 • [27]
  Lub: z nimi.
14:28
I spędzili tam niemały czas z uczniami.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Bo Ja, Pan, jestem twoim Bogiem, który cię ująłem za twoją prawicę i który mówię do ciebie: Nie bój się, Ja cię wspomogę!
Iz 41:13

W Chrystusie

W nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski jego,
Efez 1:7

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Księga Przysłów Salomona mówi nam o tym że są 4 nadzwyczaj mądre zwierzęta: mrówki, borsuki, szarańcza i jaszczurki - Przypowieści 30:24-28.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Albowiem dobry jest Pan; Na wieki trwa łaska jego, A wierność jego z pokolenia w pokolenie.
Ps 100:5


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić