„Nieprawości wasze odwróciły to, a grzechy wasze zahamowały dobro od was.”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Jeremiasza 5,25

Biblia Przekład Toruński
Księga: Dzieje Apostolskie 1:16

1Pierwszą relację[1] napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus zaczął czynić, a także nauczać od początku, 2Aż do dnia, w którym po przekazaniu przez Ducha Świętego poleceń apostołom, których sobie wybrał, został wzięty do góry; 3Im też po swojej męce, w wielu niepodważalnych dowodach, przedstawił się jako żyjący, ukazując[2] się im przez czterdzieści dni i mówiąc o Królestwie Bożym. 4A w czasie wspólnego spotkania[3] z nimi, nakazał[4] im: Nie oddalajcie się z Jerozolimy, ale oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. 5Jan bowiem chrzcił[5] w wodzie, lecz wy, po niewielu dniach zostaniecie zanurzeni[5] w Duchu Świętym. 6A gdy się zgromadzili, pytali Go, mówiąc: Panie! Czy w tym czasie przywrócisz[6] Królestwo Izraelowi? 7On jednak powiedział do nich: Nie wasza to rzecz poznać czasy i pory, które Ojciec swą[7] władzą ustalił. 8Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, który przyszedł[8] do was; i będziecie mi świadkami zarówno w Jerozolimie, jak i w całej Judei, i w Samarii, aż do krańców ziemi. 9I gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę, i obłok wziął Go sprzed ich oczu. 10A gdy byli wpatrzeni w niebo, jak On się oddala, oto dwaj mężowie stanęli przy nich w białym odzieniu, 11I ci powiedzieli: Mężowie z Galilei, czemu stoicie, wpatrując się w niebo? Ten Jezus, który od was w górę został uniesiony do nieba, powróci w taki sposób, jak Go widzieliście idącego do nieba. 12Wtedy wrócili do Jerozolimy z góry, zwanej Oliwną, która leży[9] blisko Jerozolimy na odległość[10] drogi sabatowej. 13I gdy weszli do miasta, wstąpili do sali na piętrze, gdzie się zatrzymali: Piotr i Jakub, i Jan, i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub syn Alfeusza i Szymon Zelota[11], i Juda syn Jakuba. 14Ci wszyscy trwali niezłomnie[12] i jednomyślnie[13] w modlitwie i prośbie, razem z kobietami, i z Marią, matką Jezusa, i z Jego braćmi. 15W tych też dniach powstał Piotr pośród uczniów – a w tym samym miejscu była rzesza razem licząca około sto dwadzieścia osób[14] – i powiedział: 16Mężowie bracia[15]! Musiało zostać wypełnione to Pismo, w którym Duch Święty przepowiedział przez usta Dawida o Judaszu, który stał się przewodnikiem tych, którzy schwytali Jezusa; 17Który został zaliczony do nas i dostał w udziale dziedzictwo tej służby. 18On rzeczywiście za zapłatę niesprawiedliwości nabył pole, ale gdy padł na twarz, pękł wpół i wypłynęły wszystkie jego wnętrzności. 19I stało się to wiadome wszystkim mieszkającym w Jerozolimie, tak że nazwano to pole w ich własnym[16] języku[17] Akeldamach, to jest Pole Krwi. 20Napisane jest bowiem w zwoju[18] Psalmów: Niech mieszkanie jego stanie się puste i niech nikt w nim nie zamieszka, a jego urząd[19] oby wziął inny. 21Trzeba[20] więc, aby spośród mężów, którzy towarzyszyli nam przez cały czas, gdy Pan Jezus przebywał[21] wśród nas, 22Począwszy od chrztu Jana aż do dnia, w którym został wzięty od nas w górę, aby jeden z nich[22], stał się razem z nami świadkiem Jego powstania z martwych. 23I postawili dwóch: Józefa, zwanego Barsabą, którego też nazywano Justus[23] i Mattiasza[24]. 24A pomodlili się, mówiąc: Ty, Panie! Który znasz serca wszystkich, wskaż z tych dwóch jednego, którego sobie wybrałeś, 25Aby przyjął dziedzictwo tej służby i apostolstwa, od którego odstąpił Judasz, by pójść na swe własne miejsce. 26I rzucili[25] ich losy. I padł los na Mattiasza; i został dobrany[26] do grona jedenastu apostołów.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Bogu ufam, nie lękam się; Cóż mi może uczynić człowiek?
Ps 56:12

W Chrystusie

Ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w Umiłowanym.
Efez 1:6

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W Biblii jest wspomnianych około 29 instrumentów muzycznych.
Instrumenty w Biblii

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus; albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego.
Mat 1:21


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić