„A to jest miłość, abyśmy postępowali według przykazań jego. Takie jest to przykazanie, które słyszeliście od początku, aby było zasadą waszego postępowania.”

Biblia Warszawska: 2 List św. Jana 1,6

Biblia Przekład Toruński
Księga: Dzieje Apostolskie 1:16

O Przekładzie
1:1
Pierwszą relację[1] napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus zaczął czynić, a także nauczać od początku,
Przypisy
 • [1]
  Greckie: logos - w narracji historycznej lub traktatu ma powszechne zastosowanie u pisarzy greckich.
1:2
Aż do dnia, w którym po przekazaniu przez Ducha Świętego poleceń apostołom, których sobie wybrał, został wzięty do góry;
1:3
Im też po swojej męce, w wielu niepodważalnych dowodach, przedstawił się jako żyjący, ukazując[2] się im przez czterdzieści dni i mówiąc o Królestwie Bożym.
Przypisy
 • [2]
  Lub: dał się widzieć.
1:4
A w czasie wspólnego spotkania[3] z nimi, nakazał[4] im: Nie oddalajcie się z Jerozolimy, ale oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie.
Przypisy
 • [3]
  Greckie: synalidzo - zebrać się razem, spotkać, jeść wspólnie.
 • [4]
  Greckie: parangello - polecić, rozkazać, przekazać.
1:5
Jan bowiem chrzcił[5] w wodzie, lecz wy, po niewielu dniach zostaniecie zanurzeni[5] w Duchu Świętym.
Przypisy
1:6
A gdy się zgromadzili, pytali Go, mówiąc: Panie! Czy w tym czasie przywrócisz[6] Królestwo Izraelowi?
Przypisy
 • [6]
  Greckie: apokathistemi - przywrócić do poprzedniego pierwotnego stanu, odnowić, naprawić - tu: przywracasz - czas teraź.
1:7
On jednak powiedział do nich: Nie wasza to rzecz poznać czasy i pory, które Ojciec swą[7] władzą ustalił.
Przypisy
 • [7]
  Dosłownie: we własnej.
1:8
Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, który przyszedł[8] do was; i będziecie mi świadkami zarówno w Jerozolimie, jak i w całej Judei, i w Samarii, aż do krańców ziemi.
Przypisy
 • [8]
  Czas przeszły dokonany
1:9
I gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę, i obłok wziął Go sprzed ich oczu.
1:10
A gdy byli wpatrzeni w niebo, jak On się oddala, oto dwaj mężowie stanęli przy nich w białym odzieniu,
1:11
I ci powiedzieli: Mężowie z Galilei, czemu stoicie, wpatrując się w niebo? Ten Jezus, który od was w górę został uniesiony do nieba, powróci w taki sposób, jak Go widzieliście idącego do nieba.
1:12
Wtedy wrócili do Jerozolimy z góry, zwanej Oliwną, która leży[9] blisko Jerozolimy na odległość[10] drogi sabatowej.
Przypisy
 • [9]
  Dosłownie: jest.
 • [10]
  To jest dozwolona odległość na przebycie w sabat - 1040 m.
1:13
I gdy weszli do miasta, wstąpili do sali na piętrze, gdzie się zatrzymali: Piotr i Jakub, i Jan, i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub syn Alfeusza i Szymon Zelota[11], i Juda syn Jakuba.
Przypisy
1:14
Ci wszyscy trwali niezłomnie[12] i jednomyślnie[13] w modlitwie i prośbie, razem z kobietami, i z Marią, matką Jezusa, i z Jego braćmi.
Przypisy
 • [12]
  Greckie: proskartereo - trwać przy kimś, gotowość, wytrwałość.
 • [13]
  Greckie: homothymadon - zgodnie co do celu, myśli, działania.
1:15
W tych też dniach powstał Piotr pośród uczniów – a w tym samym miejscu była rzesza razem licząca około sto dwadzieścia osób[14] – i powiedział:
Przypisy
 • [14]
  Dosłownie: imion.
1:16
Mężowie bracia[15]! Musiało zostać wypełnione to Pismo, w którym Duch Święty przepowiedział przez usta Dawida o Judaszu, który stał się przewodnikiem tych, którzy schwytali Jezusa;
Przypisy
 • [15]
  To jest uroczysty zwrot obejmujący również kobiety
1:17
Który został zaliczony do nas i dostał w udziale dziedzictwo tej służby.
1:18
On rzeczywiście za zapłatę niesprawiedliwości nabył pole, ale gdy padł na twarz, pękł wpół i wypłynęły wszystkie jego wnętrzności.
1:19
I stało się to wiadome wszystkim mieszkającym w Jerozolimie, tak że nazwano to pole w ich własnym[16] języku[17] Akeldamach, to jest Pole Krwi.
Przypisy
 • [16]
  To jest w języku aramejskim.
 • [17]
  Greckie: dialektos - mowa, język, narzecze, dialekt.
1:20
Napisane jest bowiem w zwoju[18] Psalmów: Niech mieszkanie jego stanie się puste i niech nikt w nim nie zamieszka, a jego urząd[19] oby wziął inny.
Przypisy
 • [18]
  Greckie: biblos - zwój pergaminu lub papirusu, zwój zapisany
 • [19]
  Greckie: episkope - biskupstwo, nadzór, doglądanie, piecza.
1:21
Trzeba[20] więc, aby spośród mężów, którzy towarzyszyli nam przez cały czas, gdy Pan Jezus przebywał[21] wśród nas,
Przypisy
 • [20]
  Greckie: dei - jest konieczne.
 • [21]
  Idiom: gdy do nas przyszedł i odszedł.
1:22
Począwszy od chrztu Jana aż do dnia, w którym został wzięty od nas w górę, aby jeden z nich[22], stał się razem z nami świadkiem Jego powstania z martwych.
Przypisy
 • [22]
  Dosłownie: tych.
1:23
I postawili dwóch: Józefa, zwanego Barsabą, którego też nazywano Justus[23] i Mattiasza[24].
Przypisy
 • [23]
  To jest Sprawiedliwy.
 • [24]
  Hebrajskie: Mattithjah - dar JHWh.
1:24
A pomodlili się, mówiąc: Ty, Panie! Który znasz serca wszystkich, wskaż z tych dwóch jednego, którego sobie wybrałeś,
1:25
Aby przyjął dziedzictwo tej służby i apostolstwa, od którego odstąpił Judasz, by pójść na swe własne miejsce.
1:26
I rzucili[25] ich losy. I padł los na Mattiasza; i został dobrany[26] do grona jedenastu apostołów.
Przypisy
 • [25]
  Dosłownie: dali.
 • [26]
  Greckie: synkatapsefidzo - być dobranym do, składać los w urnie.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Czy nie przykazałem ci: Bądź mocny i mężny? Nie bój się i Nie lękaj się, bo Pan, Bóg twój, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz.
Joz 1:9

W Chrystusie

Mając tę pewność, że Ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa.
Fil 1:6

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Nie znajdziesz żadnego miejsca w Biblii w którym Aniołowie by śpiewali.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy.
I Tes 5:2


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić