„Potem rzekł do mnie: Synu człowieczy! Idź, udaj się do domu izraelskiego i przemów do nich moimi słowami!”

Biblia Warszawska: Księga Ezechiela 3,4

Nawigacja

Biblia Przekład Toruński
Księga: 2 List do Tymoteusza 1:2

O Przekładzie
1:1
Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa z[1] woli Boga, zgodnie z obietnicą życia, które jest w Chrystusie Jezusie,
Przypisy
 • [1]
  Greckie: dia - z, ze względu na, przez.
1:2
Tymoteuszowi, umiłowanemu dziecku. Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, Pana naszego.
1:3
Wdzięczny jestem Bogu, któremu służę[2] jak[3] moi przodkowie z czystym sumieniem[4], gdy nieustannie o tobie wspominam w moich prośbach do Boga, nocą i dniem.
Przypisy
 • [2]
  Greckie: latreuo - służyć publicznie, piastować urząd publiczny
 • [3]
  Greckie: apo - od (czasu przodków)
 • [4]
  Greckie: syneidesis - samoświadomość w spraw. moral. - sumienie.
1:4
Pragnę cię widzieć, pamiętając o twoich łzach, abym został napełniony radością,
1:5
Gdy sięgam wspomnieniem o będącej w tobie nieobłudnej wierze, która najpierw zamieszkała w twojej babce Lois i w twojej matce Eunice, a jestem przekonany[5], że zamieszkała i w tobie.
Przypisy
 • [5]
  Lub: pewny, ufny
1:6
Z tego powodu[6] przypominam ci, abyś rozniecał[7] dar Boży, który jest w tobie przez nałożenie moich rąk.
Przypisy
 • [6]
  Lub: z tej to przyczyny
 • [7]
  Greckie: anadzopyreo - rozpalić ogień, rozpalić na nowo, rozniecić.
1:7
Albowiem nie dał nam Bóg ducha tchórzostwa[8], ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia[9].
Przypisy
 • [8]
  Greckie: deilia - bojaźń, lęk, nieśmiałość.
 • [9]
  Lub: równowagi, umiarkowania w myśleniu.
1:8
Nie wstydź się więc świadectwa Pana naszego, ani też mnie, jego więźnia, ale podejmij wraz ze mną trud cierpienia[10] dla Ewangelii zgodnie z mocą Boga,
Przypisy
 • [10]
  Lub: wspólnego doznawania zła, współcierpienia, znoszenia trudu.
1:9
Który nas zbawił i wezwał[11] powołaniem świętym, nie według naszych uczynków, ale według swojego wcześniejszego postanowienia[12] i łaski, danej nam w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami,
Przypisy
 • [11]
  Greckie: kaleo - wezwać, powołać.
 • [12]
  Greckie: protesis - postanowić coś wcześniej, chleb ofiarny wystawiony publicznie, plan, zamysł.
1:10
A teraz ukazanej przez pojawienie się Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, który prawdziwie zgładził śmierć, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło[13] przez Ewangelię,
Przypisy
 • [13]
  Greckie: photidzo - dawać światło, oświetlać.
1:11
Dla której jestem ustanowiony kaznodzieją[14] i apostołem, i nauczycielem pogan.
Przypisy
 • [14]
  Greckie: keryks - herold, ten który obwieszcza publicznie poselstwo, zwiastun.
1:12
Z tego też powodu znoszę te cierpienia; ale nie wstydzę się, gdyż wiem komu zaufałem i jestem przekonany, że jest On mocny zachować mój depozyt[15] na ów dzień.
Przypisy
 • [15]
  Greckie: parateke - to, co jedna osoba powierzy pieczy drugiej osobie.
1:13
Trzymaj się wzoru zdrowych słów[16], które słyszałeś ode mnie, w wierze i miłości, która jest w Chrystusie Jezusie.
Przypisy
 • [16]
  Greckie: logos - słowo, nauka, zasada.
1:14
Strzeż tego dobrego depozytu[17] przez Ducha Świętego, mieszkającego w nas.
Przypisy
 • [17]
  Greckie: parateke - to, co jedna osoba powierzy pieczy drugiej osobie.
1:15
Wiesz o tym, że odwrócili się ode mnie wszyscy, którzy są w Azji, a wśród nich Fygelos i Hermogenes.
1:16
Niech Pan da miłosierdzie domowi Onezyfora, że mnie często pokrzepiał[18] i nie wstydził się moich kajdan,
Przypisy
 • [18]
  Lub: orzeźwiał.
1:17
Co więcej, będąc w Rzymie, szukał mnie bardzo gorliwie i znalazł.
1:18
Oby[19] mu Pan dał, by znalazł miłosierdzie u Pana, w tym dniu; a jak mi w Efezie służył, ty wiesz najlepiej.
Przypisy
 • [19]
  Tryb życzący

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Tak mówi Pan, który cię uczynił i ukształtował w łonie matki, który cię wspomaga: Nie bój się, mój sługo, Jakubie, i Jeszurunie, którego wybrałem!
Iz 44:2

W Chrystusie

I znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości, opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga, na podstawie wiary ...
Filipian 3:9

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Lewici musieli oddawać dziesięcinę z dziesięciny którą pobierali od Izraelitów (IV Mojż 18:25-26).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić